CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/9

Average load for period: 2021/09/01 00:00:00 - 2021/09/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2021/09/01 00:00:00 - 2021/09/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/9
ACONET->Brno  2.246%  Brno->ACONET  7.144%  Brno->Lednice  8.072%  Lednice->Brno  28.675%  Brno->SANET  4.013%  SANET->Brno  1.100%  Brno->Vyškov  6.460%  Vyškov->Brno  0.962%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.837%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.100%  České Budějovice->Plzeň  6.583e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.038%  České Budějovice->Tábor  0.673%  Tábor->České Budějovice  0.486%  Brno->Jihlava  2.098%  Jihlava->Brno  1.276%  České Budějovice->Jihlava  0.679%  Jihlava->České Budějovice  0.250%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.192e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.647e-3 %  Jihlava->Telč  0.548%  Telč->Jihlava  0.116%  Hradec Králové->Liberec  3.154%  Liberec->Hradec Králové  0.719%  Liberec->Ústí nad
Labem  8.331e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.019%  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.588%  Olomouc->Brno  0.181%  Hradec Králové->Olomouc  0.852%  Olomouc->Hradec Králové  0.178%  Olomouc->Ostrava  3.476%  Ostrava->Olomouc  0.458%  Olomouc->Zlín  1.121%  Zlín->Olomouc  0.633e-3 %  Brno->Ostrava  4.419%  Ostrava->Brno  3.324%  Karviná->Ostrava  0.692%  Ostrava->Karviná  0.872%  Opava->Ostrava  0.692%  Ostrava->Opava  0.872%  Ostrava->Pionier  2.808%  Pionier->Ostrava  0.969%  Hradec Králové->Pardubice  4.167%  Pardubice->Hradec Králové  1.039%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  1.014%  Plzeň->Praha  3.430%  Praha->Plzeň  5.445%  AMS-IX->Praha  17.200%  Praha->AMS-IX  0.834%  Brno->Praha  6.137%  Praha->Brno  11.237%  České Budějovice->Praha  0.992%  Praha->České Budějovice  2.250%  GÉANT2->Praha  7.827%  Praha->GÉANT2  5.722%  Hradec Králové->Praha  4.252%  Praha->Hradec Králové  6.171%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.201%  Praha->Poděbrady  14.178%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.625%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.712%  Most->Ústí nad
Labem  8.284e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.107%  Praha->Ústí nad
Labem  5.468%  Ústí nad
Labem->Praha  2.376%  Brno->Zlín  2.494%  Zlín->Brno  0.920%  NIX.cz->Praha  2.620%  Praha->NIX.cz  0.947%  Praha->Public Internet  6.505%  Public Internet->Praha  8.510% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/09/01 00:00:00 - 2021/09/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/09/01 00:00:00 - 2021/09/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.14357982515793 % 7.144 %   10 bps 10.000 Gbps   714.357982515792 bps 714.358 Mbps 
ACONET → Brno  2.24577692965672 % 2.246 %   10 bps 10.000 Gbps   224.577692965672 bps 224.578 Mbps 
Lednice → Brno  28.6751051890944 % 28.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   286.751051890943 bps 286.751 Mbps 
Brno → Lednice  8.07197729527958 % 8.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.7197729527958 bps 80.720 Mbps 
Brno → SANET  4.0128187201216 % 4.013 %   40 bps 40.000 Gbps   1.60512748804864 bps 1.605 Gbps 
SANET → Brno  1.09984257046464 % 1.100 %   40 bps 40.000 Gbps   439.937028185854 bps 439.937 Mbps 
Vyškov → Brno  0.962218463550809 % 0.962 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.62218463550809 bps 9.622 Mbps 
Brno → Vyškov  6.45977803875891 % 6.460 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.597780387589 bps 64.598 Mbps 
Jihlava → Brno  1.27631944534426 % 1.276 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26593244665778 bps 1.266 Gbps 
Brno → Jihlava  2.09848964743905 % 2.098 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04574851411012 bps 2.046 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.192462494444586 % 0.192 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92462494444586 bps 1.925 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.647156377460167 % 0.647 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.47156377460166 bps 6.472 Kbps 
Jihlava → Telč  0.547683609104296 % 0.548 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.47683609104296 bps 5.477 Mbps 
Telč → Jihlava  0.11586020886043 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1586020886043 bps 1.159 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.250349224682771 % 0.250 %   20 bps 20.000 Gbps   50.0698449365542 bps 50.070 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.679420239897175 % 0.679 %   20 bps 20.000 Gbps   135.884047979435 bps 135.884 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.15376188431573 % 3.154 %   20 bps 20.000 Gbps   630.752376863147 bps 630.752 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.719226555223301 % 0.719 %   20 bps 20.000 Gbps   143.84531104466 bps 143.845 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0189503778629348 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.89503778629347 bps 1.895 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  8.33057349488016 % 8.331 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   833.057349488018 bps 833.057 Kbps 
Most → Děčín  0.404769508245216 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04769508245216 bps 4.048 Kbps 
Děčín → Most  0.263359950949746 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63359950949746 bps 2.634 Kbps 
Plzeň → Most  0.113270253680904 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13270253680904 bps 1.133 Kbps 
Most → Plzeň  0.207828770507245 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07828770507245 bps 2.078 Kbps 
Olomouc → Brno  0.18083278718969 % 0.181 %   100 bps 100.000 Gbps   180.83278718969 bps 180.833 Mbps 
Brno → Olomouc  0.587824747201517 % 0.588 %   100 bps 100.000 Gbps   587.824747201517 bps 587.825 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.851902506981028 % 0.852 %   100 bps 100.000 Gbps   851.902506981029 bps 851.903 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.177818071717139 % 0.178 %   100 bps 100.000 Gbps   177.818071717139 bps 177.818 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.457654321829498 % 0.458 %   20 bps 20.000 Gbps   89.9394689747402 bps 89.939 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.47561695727228 % 3.476 %   20 bps 20.000 Gbps   693.317303318052 bps 693.317 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.63265542106686 % 0.633 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   63.2655421066861 bps 63.266 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.12140333436375 % 1.121 %   10 bps 10.000 Gbps   112.140333436375 bps 112.140 Mbps 
Ostrava → Brno  3.32403155203951 % 3.324 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32403155203951 bps 3.324 Gbps 
Brno → Ostrava  4.4190727526244 % 4.419 %   100 bps 100.000 Gbps   4.4190727526244 bps 4.419 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.871973591916699 % 0.872 %   10 bps 10.000 Gbps   87.1973591916699 bps 87.197 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.692170774542744 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2170774542745 bps 69.217 Mbps 
Ostrava → Opava  0.871973591916699 % 0.872 %   10 bps 10.000 Gbps   87.1973591916699 bps 87.197 Mbps 
Opava → Ostrava  0.692170774542745 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2170774542745 bps 69.217 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.80827003866629 % 2.808 %   10 bps 10.000 Gbps   280.827003866629 bps 280.827 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.968902323629018 % 0.969 %   10 bps 10.000 Gbps   96.8902323629019 bps 96.890 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.039101986189 % 1.039 %   10 bps 10.000 Gbps   103.9101986189 bps 103.910 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.16715537905719 % 4.167 %   10 bps 10.000 Gbps   416.715537905719 bps 416.716 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.01436696750437 % 1.014 %   10 bps 10.000 Gbps   101.436696750437 bps 101.437 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0282652665998964 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.82652665998964 bps 2.827 Mbps 
Plzeň → Praha  3.43018327464191 % 3.430 %   100 bps 100.000 Gbps   3.43018327464191 bps 3.430 Gbps 
Praha → Plzeň  5.44501913107912 % 5.445 %   100 bps 100.000 Gbps   5.44501913107912 bps 5.445 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.834146328381917 % 0.834 %   10 bps 10.000 Gbps   83.4146328381916 bps 83.415 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.200002057354 % 17.200 %   10 bps 10.000 Gbps   1.7200002057354 bps 1.720 Gbps 
Praha → Brno  11.23660673454 % 11.237 %   100 bps 100.000 Gbps   11.23660673454 bps 11.237 Gbps 
Brno → Praha  6.13716838483317 % 6.137 %   100 bps 100.000 Gbps   6.13716838483317 bps 6.137 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.72155047055424 % 5.722 %   100 bps 100.000 Gbps   5.72155047055425 bps 5.722 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.82749391492895 % 7.827 %   100 bps 100.000 Gbps   7.82749391492895 bps 7.827 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.2517154913442 % 4.252 %   100 bps 100.000 Gbps   4.2517154913442 bps 4.252 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.1708629627381 % 6.171 %   100 bps 100.000 Gbps   6.17086296273811 bps 6.171 Gbps 
Liberec → Praha  0.216819037428002 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6819037428002 bps 21.682 Kbps 
Praha → Liberec  0.173162283749297 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3162283749297 bps 17.316 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.61963068448835 % 2.620 %   400 bps 400.000 Gbps   10.4785227379534 bps 10.479 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.946878215134054 % 0.947 %   400 bps 400.000 Gbps   3.78751286053621 bps 3.788 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216495047471683 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6495047471683 bps 21.650 Kbps 
Praha → Pardubice  0.1724138495479 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.24138495479 bps 17.241 Kbps 
Praha → Poděbrady  14.1780890791858 % 14.178 %   1000 bps 1000.000 Mbps   141.780890791859 bps 141.781 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.20074901092864 % 2.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0074901092864 bps 22.007 Mbps 
Public Internet → Praha  8.51035277375611 % 8.510 %   20 bps 20.000 Gbps   1.70207055475122 bps 1.702 Gbps 
Praha → Public Internet  6.50542911679611 % 6.505 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30108582335922 bps 1.301 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.991825384271012 % 0.992 %   20 bps 20.000 Gbps   198.365076854202 bps 198.365 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.24991781445722 % 2.250 %   20 bps 20.000 Gbps   449.983562891444 bps 449.984 Mbps 
Brno → Zlín  2.49417928643694 % 2.494 %   10 bps 10.000 Gbps   249.417928643695 bps 249.418 Mbps 
Zlín → Brno  0.920337050169593 % 0.920 %   10 bps 10.000 Gbps   92.0337050169594 bps 92.034 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.71191563526483 % 1.712 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.1191563526483 bps 17.119 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.624797026800898 % 0.625 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24797026800899 bps 6.248 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.28408880784106 % 8.284 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.8408880784106 bps 82.841 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.106653398607615 % 0.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06653398607615 bps 1.067 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.37620925130772 % 2.376 %   10 bps 10.000 Gbps   237.620925130772 bps 237.621 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.46808596311195 % 5.468 %   10 bps 10.000 Gbps   546.808596311195 bps 546.809 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.100399631259164 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00399631259164 bps 1.004 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.837435215550429 % 0.837 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.3743521555043 bps 8.374 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0380870087845525 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.80870087845525 bps 3.809 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  6.5827488671992 % 6.583 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   658.27488671992 bps 658.275 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.485964161912888 % 0.486 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.85964161912888 bps 4.860 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.673390436107855 % 0.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.73390436107854 bps 6.734 Mbps 
Summary  empty NA   3.002 bps 3.002 Tbps   90.7409418197574 bps 90.741 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Oct 1 00:08:11 2021