CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/11

Average load for period: 2021/11/01 00:00:00 - 2021/11/30 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/11/01 00:00:00 - 2021/11/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/11
ACONET->Brno  2.613%  Brno->ACONET  8.800%  Brno->Lednice  9.577%  Lednice->Brno  30.560%  Brno->SANET  5.773%  SANET->Brno  1.438%  Brno->Vyškov  8.006%  Vyškov->Brno  2.366%  Brno->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Brno : DOWN České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.946%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.101%  České Budějovice->Plzeň  0.156e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.334%  Tábor->České Budějovice  0.086%  Brno->Jihlava  1.531%  Jihlava->Brno  1.178%  České Budějovice->Jihlava  0.473%  Jihlava->České Budějovice  0.136%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.020%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  2.647e-3 %  Jihlava->Telč  0.506%  Telč->Jihlava  0.312%  Hradec Králové->Liberec  6.169%  Liberec->Hradec Králové  1.246%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.140%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.504%  Děčín->Most  0.273e-3 %  Most->Děčín  0.428e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  1.035%  Olomouc->Brno  0.292%  Hradec Králové->Olomouc  1.466%  Olomouc->Hradec Králové  0.390%  Olomouc->Ostrava  3.050%  Ostrava->Olomouc  0.320%  Olomouc->Zlín  1.554%  Zlín->Olomouc  1.706e-3 %  Brno->Ostrava  4.209%  Ostrava->Brno  2.349%  Karviná->Ostrava  0.772%  Ostrava->Karviná  1.326%  Opava->Ostrava  0.772%  Ostrava->Opava  1.326%  Ostrava->Pionier  3.500%  Pionier->Ostrava  1.887%  Hradec Králové->Pardubice  6.637%  Pardubice->Hradec Králové  1.506%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.302%  Plzeň->Praha  1.690%  Praha->Plzeň  5.070%  AMS-IX->Praha  26.574%  Praha->AMS-IX  0.847%  Brno->Praha  6.566%  Praha->Brno  14.694%  České Budějovice->Praha  1.253%  Praha->České Budějovice  4.036%  GÉANT2->Praha  7.806%  Praha->GÉANT2  6.845%  Hradec Králové->Praha  3.232%  Praha->Hradec Králové  7.010%  Liberec->Praha  0.217e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.252e-3 %  Praha->Pardubice  0.426e-3 %  Poděbrady->Praha  2.564%  Praha->Poděbrady  19.313%  Děčín->Ústí nad
Labem  3.039%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.244%  Most->Ústí nad
Labem  5.608e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.044%  Praha->Ústí nad
Labem  8.002%  Ústí nad
Labem->Praha  2.923%  Brno->Zlín  3.557%  Zlín->Brno  1.222%  NIX.cz->Praha  3.893%  Praha->NIX.cz  1.280%  Praha->Public Internet  6.680%  Public Internet->Praha  22.963% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/11/01 00:00:00 - 2021/11/30 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/11/01 00:00:00 - 2021/11/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.80013431474361 % 8.800 %   10 bps 10.000 Gbps   880.013431474361 bps 880.013 Mbps 
ACONET → Brno  2.61302042594873 % 2.613 %   10 bps 10.000 Gbps   261.302042594873 bps 261.302 Mbps 
Lednice → Brno  30.5598571259454 % 30.560 %   1000 bps 1000.000 Mbps   305.598571259454 bps 305.599 Mbps 
Brno → Lednice  9.57745214352818 % 9.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.7745214352818 bps 95.775 Mbps 
Brno → SANET  5.77266302715672 % 5.773 %   40 bps 40.000 Gbps   2.30906521086269 bps 2.309 Gbps 
SANET → Brno  1.43792361194272 % 1.438 %   40 bps 40.000 Gbps   575.169444777089 bps 575.169 Mbps 
Vyškov → Brno  2.36632594697852 % 2.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.6632594697852 bps 23.663 Mbps 
Brno → Vyškov  8.00596644718656 % 8.006 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.0596644718657 bps 80.060 Mbps 
Brno → Jihlava  1.53069253163864 % 1.531 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53069253163864 bps 1.531 Gbps 
Jihlava → Brno  1.17756316477371 % 1.178 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17756316477371 bps 1.178 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  2.64744342359957 % 2.647 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.3062927695856 bps 28.306 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.019621163895392 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   196.931849986063 bps 196.932 Kbps 
Telč → Jihlava  0.312224517770458 % 0.312 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.12224517770458 bps 3.122 Mbps 
Jihlava → Telč  0.506011788781637 % 0.506 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.06011788781637 bps 5.060 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.473192612304026 % 0.473 %   20 bps 20.000 Gbps   94.6385214837109 bps 94.639 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.1355047511709 % 0.136 %   20 bps 20.000 Gbps   27.1009492771363 bps 27.101 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  6.16904492140562 % 6.169 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23380898428112 bps 1.234 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.24607523910612 % 1.246 %   20 bps 20.000 Gbps   249.215047821223 bps 249.215 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.504095239416809 % 0.504 %   10 bps 10.000 Gbps   50.4095239416809 bps 50.410 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.139650597740254 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   13.9650597740254 bps 13.965 Mbps 
Děčín → Most  0.272648717856776 % 0.273 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.72648717856777 bps 2.726 Kbps 
Most → Děčín  0.427503208627594 % 0.428 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.27503208627594 bps 4.275 Kbps 
Most → Plzeň  0.207029703753254 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07029703753254 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.105312110182249 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05312110182249 bps 1.053 Kbps 
Olomouc → Brno  0.291993063868884 % 0.292 %   100 bps 100.000 Gbps   291.993063868884 bps 291.993 Mbps 
Brno → Olomouc  1.0347213995585 % 1.035 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03472139955849 bps 1.035 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.390131017151789 % 0.390 %   100 bps 100.000 Gbps   390.131017151788 bps 390.131 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.46621139556245 % 1.466 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46621139556245 bps 1.466 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.319703077658574 % 0.320 %   20 bps 20.000 Gbps   59.7981745079218 bps 59.798 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.04994059394557 % 3.050 %   20 bps 20.000 Gbps   572.377245411319 bps 572.377 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.55358551793683 % 1.554 %   10 bps 10.000 Gbps   155.358551793683 bps 155.359 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.7060019227441 % 1.706 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   170.60019227441 bps 170.600 Kbps 
Brno → Ostrava  4.20884016310595 % 4.209 %   100 bps 100.000 Gbps   4.20884016310595 bps 4.209 Gbps 
Ostrava → Brno  2.34851709668501 % 2.349 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34851709668501 bps 2.349 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.32584673919637 % 1.326 %   10 bps 10.000 Gbps   132.584673919636 bps 132.585 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.771611571734029 % 0.772 %   10 bps 10.000 Gbps   77.1611571734029 bps 77.161 Mbps 
Ostrava → Opava  1.32584673919637 % 1.326 %   10 bps 10.000 Gbps   132.584673919636 bps 132.585 Mbps 
Opava → Ostrava  0.771611571734029 % 0.772 %   10 bps 10.000 Gbps   77.161157173403 bps 77.161 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.49983814001306 % 3.500 %   10 bps 10.000 Gbps   349.983814001306 bps 349.984 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.886702860111 % 1.887 %   10 bps 10.000 Gbps   188.6702860111 bps 188.670 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.63736289424294 % 6.637 %   10 bps 10.000 Gbps   663.736289424295 bps 663.736 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.50570013776456 % 1.506 %   10 bps 10.000 Gbps   150.570013776456 bps 150.570 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0383670122032422 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.83670122032422 bps 3.837 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.30188004880313 % 1.302 %   10 bps 10.000 Gbps   130.188004880313 bps 130.188 Mbps 
Praha → Plzeň  5.07019711049307 % 5.070 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07019711049306 bps 5.070 Gbps 
Plzeň → Praha  1.69004628808912 % 1.690 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69004628808912 bps 1.690 Gbps 
AMS-IX → Praha  26.5743609747411 % 26.574 %   10 bps 10.000 Gbps   2.6574360974741 bps 2.657 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.846726057688155 % 0.847 %   10 bps 10.000 Gbps   84.6726057688155 bps 84.673 Mbps 
Praha → Brno  14.6943955425031 % 14.694 %   100 bps 100.000 Gbps   14.6943955425031 bps 14.694 Gbps 
Brno → Praha  6.5660706318118 % 6.566 %   100 bps 100.000 Gbps   6.5660706318118 bps 6.566 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.84480953102698 % 6.845 %   100 bps 100.000 Gbps   6.84480953102699 bps 6.845 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.80570787424068 % 7.806 %   100 bps 100.000 Gbps   7.80570787424068 bps 7.806 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.00988149819705 % 7.010 %   100 bps 100.000 Gbps   7.00988149819705 bps 7.010 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.23202098317123 % 3.232 %   100 bps 100.000 Gbps   3.23202098317123 bps 3.232 Gbps 
Liberec → Praha  0.216740109562983 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6740109562983 bps 21.674 Kbps 
Praha → Liberec  0.172209929742629 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2209929742629 bps 17.221 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.27985123711845 % 1.280 %   400 bps 400.000 Gbps   5.11940494847382 bps 5.119 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.89334682098665 % 3.893 %   400 bps 400.000 Gbps   15.5733872839466 bps 15.573 Gbps 
Pardubice → Praha  0.252385650562701 % 0.252 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.2385650562701 bps 25.239 Kbps 
Praha → Pardubice  0.426377088347787 % 0.426 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.6377088347787 bps 42.638 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.56393657657434 % 2.564 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.6393657657434 bps 25.639 Mbps 
Praha → Poděbrady  19.3128101916572 % 19.313 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.128101916572 bps 193.128 Mbps 
Praha → Public Internet  6.68033530065775 % 6.680 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33606706013155 bps 1.336 Gbps 
Public Internet → Praha  22.9631384606148 % 22.963 %   20 bps 20.000 Gbps   4.59262769212296 bps 4.593 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.25284399346606 % 1.253 %   20 bps 20.000 Gbps   250.568798693212 bps 250.569 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.03637835709822 % 4.036 %   20 bps 20.000 Gbps   807.275671419644 bps 807.276 Mbps 
Zlín → Brno  1.22231607989045 % 1.222 %   10 bps 10.000 Gbps   122.231607989045 bps 122.232 Mbps 
Brno → Zlín  3.55682624773563 % 3.557 %   10 bps 10.000 Gbps   355.682624773563 bps 355.683 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.24412979139052 % 4.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.4412979139052 bps 42.441 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.03863973061799 % 3.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.3863973061799 bps 30.386 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0443381514421607 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   443.381514421607 bps 443.382 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.60821851389864 % 5.608 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.0821851389863 bps 56.082 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.92285356751589 % 2.923 %   10 bps 10.000 Gbps   292.285356751589 bps 292.285 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.00226566825113 % 8.002 %   10 bps 10.000 Gbps   800.226566825114 bps 800.227 Mbps 
České Budějovice → Brno  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.945653121831729 % 0.946 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4048116218083 bps 15.405 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.101267299696419 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40130051301253 bps 2.401 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.106538389036609 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.6538389036609 bps 10.654 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.15553255114144 % 0.156 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.553255114144 bps 15.553 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0859598522107309 % 0.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   859.59852210731 bps 859.599 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.334031303640482 % 0.334 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.34031303640482 bps 3.340 Mbps 
Summary  empty NA   3.038 bps 3.038 Tbps   106.57028253739 bps 106.570 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Dec 1 00:07:29 2021