CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2021/12

Average load for period: 2021/12/01 00:00:00 - 2021/12/31 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/12/01 00:00:00 - 2021/12/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2021/12
ACONET->Brno  2.933%  Brno->ACONET  6.487%  Brno->Lednice  8.052%  Lednice->Brno  31.539%  Brno->SANET  3.697%  SANET->Brno  1.216%  Brno->Vyškov  4.965%  Vyškov->Brno  1.616%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.071%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.028%  České Budějovice->Plzeň  0.112e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.128e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.229%  Tábor->České Budějovice  0.190%  Brno->Jihlava  1.513%  Jihlava->Brno  0.960%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.328%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.127%  Jihlava->Telč  0.443%  Telč->Jihlava  0.155%  Hradec Králové->Liberec  4.284%  Liberec->Hradec Králové  0.937%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.031%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.012%  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.701%  Olomouc->Brno  0.256%  Hradec Králové->Olomouc  0.954%  Olomouc->Hradec Králové  0.207%  Olomouc->Ostrava  2.599%  Ostrava->Olomouc  0.188%  Olomouc->Zlín  1.056%  Zlín->Olomouc  0.017%  Brno->Ostrava  2.944%  Ostrava->Brno  1.660%  Karviná->Ostrava  0.692%  Ostrava->Karviná  0.795%  Opava->Ostrava  0.692%  Ostrava->Opava  0.795%  Ostrava->Pionier  2.016%  Pionier->Ostrava  0.760%  Hradec Králové->Pardubice  5.039%  Pardubice->Hradec Králové  1.233%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  0.837%  Plzeň->Praha  1.605%  Praha->Plzeň  4.494%  AMS-IX->Praha  21.383%  Praha->AMS-IX  0.859%  Brno->Praha  4.909%  Praha->Brno  10.115%  České Budějovice->Praha  1.228%  Praha->České Budějovice  2.703%  GÉANT2->Praha  7.227%  Praha->GÉANT2  6.278%  Hradec Králové->Praha  3.796%  Praha->Hradec Králové  5.193%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.994%  Praha->Poděbrady  16.822%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.346%  Ústí nad
Labem->Děčín  9.555%  Most->Ústí nad
Labem  6.711e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.082%  Praha->Ústí nad
Labem  7.048%  Ústí nad
Labem->Praha  1.845%  Brno->Zlín  2.396%  Zlín->Brno  0.995%  NIX.cz->Praha  3.015%  Praha->NIX.cz  1.077%  Praha->Public Internet  5.891%  Public Internet->Praha  10.768% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/12/01 00:00:00 - 2021/12/31 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/12/01 00:00:00 - 2021/12/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.48666983233282 % 6.487 %   10 bps 10.000 Gbps   648.666983233283 bps 648.667 Mbps 
ACONET → Brno  2.93267199919097 % 2.933 %   10 bps 10.000 Gbps   293.267199919097 bps 293.267 Mbps 
Lednice → Brno  31.5394393597474 % 31.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   315.394393597474 bps 315.394 Mbps 
Brno → Lednice  8.05234142842568 % 8.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.5234142842568 bps 80.523 Mbps 
Brno → SANET  3.69673293618231 % 3.697 %   40 bps 40.000 Gbps   1.47869317447292 bps 1.479 Gbps 
SANET → Brno  1.21634092250793 % 1.216 %   40 bps 40.000 Gbps   486.536369003171 bps 486.536 Mbps 
Vyškov → Brno  1.61556076814908 % 1.616 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1556076814907 bps 16.156 Mbps 
Brno → Vyškov  4.96481923156412 % 4.965 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.6481923156412 bps 49.648 Mbps 
Jihlava → Brno  0.959528799616726 % 0.960 %   100 bps 100.000 Gbps   959.528799616726 bps 959.529 Mbps 
Brno → Jihlava  1.5132671623589 % 1.513 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5132671623589 bps 1.513 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.328294236491833 % 0.328 %   10 bps 10.000 Gbps   32.8294236491834 bps 32.829 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.126534961046008 % 0.127 %   10 bps 10.000 Gbps   12.6534961046008 bps 12.653 Mbps 
Jihlava → Telč  0.442928700160552 % 0.443 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.42928700160553 bps 4.429 Mbps 
Telč → Jihlava  0.154873942013578 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54873942013578 bps 1.549 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101984264489369 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3968528978737 bps 20.397 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.102030602774693 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.4061205549386 bps 20.406 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  4.28444315612123 % 4.284 %   20 bps 20.000 Gbps   856.888631224246 bps 856.889 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.9373256606103 % 0.937 %   20 bps 20.000 Gbps   187.46513212206 bps 187.465 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0115211454627004 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.15211454627004 bps 1.152 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0313392306285639 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.13392306285638 bps 3.134 Mbps 
Most → Děčín  0.412215981985478 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12215981985478 bps 4.122 Kbps 
Děčín → Most  0.262898290146793 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62898290146794 bps 2.629 Kbps 
Most → Plzeň  0.207023947285348 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07023947285348 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.104481553430871 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04481553430871 bps 1.045 Kbps 
Brno → Olomouc  0.701068208934601 % 0.701 %   100 bps 100.000 Gbps   701.0682089346 bps 701.068 Mbps 
Olomouc → Brno  0.256378111773219 % 0.256 %   100 bps 100.000 Gbps   256.378111773219 bps 256.378 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.207100870974376 % 0.207 %   100 bps 100.000 Gbps   207.100870974376 bps 207.101 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.953677487205114 % 0.954 %   100 bps 100.000 Gbps   953.677487205115 bps 953.677 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.187670945439579 % 0.188 %   20 bps 20.000 Gbps   37.5341890879158 bps 37.534 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.59864207932131 % 2.599 %   20 bps 20.000 Gbps   516.106523791994 bps 516.107 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.05554111159367 % 1.056 %   10 bps 10.000 Gbps   105.554111159367 bps 105.554 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0174600524565265 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.74600524565265 bps 1.746 Mbps 
Ostrava → Brno  1.66006317713774 % 1.660 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66006317713774 bps 1.660 Gbps 
Brno → Ostrava  2.94414581453066 % 2.944 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94414581453065 bps 2.944 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.795020810443746 % 0.795 %   10 bps 10.000 Gbps   79.5020810443746 bps 79.502 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.692400009848028 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2400009848028 bps 69.240 Mbps 
Ostrava → Opava  0.795020810443745 % 0.795 %   10 bps 10.000 Gbps   79.5020810443746 bps 79.502 Mbps 
Opava → Ostrava  0.692400009848028 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2400009848028 bps 69.240 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.01574137867974 % 2.016 %   10 bps 10.000 Gbps   201.574137867974 bps 201.574 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.759651240433307 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   75.9651240433307 bps 75.965 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.038828805543 % 5.039 %   10 bps 10.000 Gbps   503.882880554301 bps 503.883 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.23262888281402 % 1.233 %   10 bps 10.000 Gbps   123.262888281402 bps 123.263 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.837258720533607 % 0.837 %   10 bps 10.000 Gbps   83.7258720533607 bps 83.726 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0300733923064644 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   3.00733923064644 bps 3.007 Mbps 
Praha → Plzeň  4.49379744513606 % 4.494 %   100 bps 100.000 Gbps   4.49379744513606 bps 4.494 Gbps 
Plzeň → Praha  1.60547139107529 % 1.605 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60547139107529 bps 1.605 Gbps 
AMS-IX → Praha  21.3828605277981 % 21.383 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13828605277981 bps 2.138 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.859067552082646 % 0.859 %   10 bps 10.000 Gbps   85.9067552082646 bps 85.907 Mbps 
Brno → Praha  4.90894736512618 % 4.909 %   100 bps 100.000 Gbps   4.90894736512617 bps 4.909 Gbps 
Praha → Brno  10.1149146701489 % 10.115 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1149146701489 bps 10.115 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.27791115597664 % 6.278 %   100 bps 100.000 Gbps   6.27791112137431 bps 6.278 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.22651653488637 % 7.227 %   100 bps 100.000 Gbps   7.22651561028319 bps 7.227 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.19307461644563 % 5.193 %   100 bps 100.000 Gbps   5.19307461644562 bps 5.193 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.79647776938794 % 3.796 %   100 bps 100.000 Gbps   3.79647776938794 bps 3.796 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.0152127844153 % 3.015 %   400 bps 400.000 Gbps   12.0608511376612 bps 12.061 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.07690973680023 % 1.077 %   400 bps 400.000 Gbps   4.30763894720091 bps 4.308 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172227081366779 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2227081366779 bps 17.223 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216528127554112 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6528127554112 bps 21.653 Kbps 
Praha → Poděbrady  16.8216989611159 % 16.822 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.216989611159 bps 168.217 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.99396529995356 % 1.994 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.9396529995356 bps 19.940 Mbps 
Praha → Public Internet  5.89146415437969 % 5.891 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17829283087594 bps 1.178 Gbps 
Public Internet → Praha  10.7681199416786 % 10.768 %   20 bps 20.000 Gbps   2.15362398833572 bps 2.154 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.70258591564597 % 2.703 %   20 bps 20.000 Gbps   540.517183129194 bps 540.517 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.22845791358656 % 1.228 %   20 bps 20.000 Gbps   245.691582717312 bps 245.692 Mbps 
Zlín → Brno  0.994852579570238 % 0.995 %   10 bps 10.000 Gbps   99.4852579570238 bps 99.485 Mbps 
Brno → Zlín  2.39554618424113 % 2.396 %   10 bps 10.000 Gbps   239.554618424113 bps 239.555 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  9.55533038579478 % 9.555 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.5533038579477 bps 95.553 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.34634306854919 % 2.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.463430685492 bps 23.463 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.71142385791046 % 6.711 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.1142385791046 bps 67.114 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0819617577481966 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   819.617577481968 bps 819.618 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.04794146303332 % 7.048 %   10 bps 10.000 Gbps   704.794146303333 bps 704.794 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.84536074186449 % 1.845 %   10 bps 10.000 Gbps   184.536074186449 bps 184.536 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.071394741406306 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.1394741406306 bps 7.139 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0279962310513257 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.79962310513257 bps 2.800 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.111714039013921 % 0.112 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.1714039013921 bps 11.171 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.12838049001688 % 0.128 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.838049001688 bps 12.838 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.189753046163893 % 0.190 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.89753046163893 bps 1.898 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.228773055923464 % 0.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.28773055923464 bps 2.288 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   83.4926455346825 bps 83.493 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jan 1 00:06:57 2022