CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/2

Average load for period: 2022/02/01 00:00:00 - 2022/02/28 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/02/01 00:00:00 - 2022/02/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/2
ACONET->Brno  3.470%  Brno->ACONET  6.749%  Brno->Lednice  8.648%  Lednice->Brno  30.675%  Brno->SANET  4.863%  SANET->Brno  1.569%  Brno->Vyškov  11.351%  Vyškov->Brno  1.563%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.017%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.038%  České Budějovice->Plzeň  3.290e-3 %  Plzeň->České Budějovice  1.112e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.317%  Tábor->České Budějovice  0.061%  Brno->Jihlava  1.355%  Jihlava->Brno  1.059%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.103e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.351%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.133%  Jihlava->Telč  0.998%  Telč->Jihlava  0.237%  Hradec Králové->Liberec  5.394%  Liberec->Hradec Králové  1.293%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.943e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.512e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  1.169%  Olomouc->Brno  0.323%  Hradec Králové->Olomouc  1.399%  Olomouc->Hradec Králové  0.472%  Olomouc->Ostrava  5.310%  Ostrava->Olomouc  1.503%  Olomouc->Zlín  1.221%  Zlín->Olomouc  7.273e-3 %  Brno->Ostrava  2.467%  Ostrava->Brno  1.082%  Karviná->Ostrava  0.842%  Ostrava->Karviná  1.050%  Opava->Ostrava  0.842%  Ostrava->Opava  1.050%  Ostrava->Pionier  2.297%  Pionier->Ostrava  0.142%  Hradec Králové->Pardubice  6.979%  Pardubice->Hradec Králové  1.410%  Cheb->Plzeň  0.036%  Plzeň->Cheb  1.077%  Plzeň->Praha  1.814%  Praha->Plzeň  6.035%  AMS-IX->Praha  22.986%  Praha->AMS-IX  0.918%  Brno->Praha  5.322%  Praha->Brno  10.943%  České Budějovice->Praha  1.413%  Praha->České Budějovice  3.581%  GÉANT2->Praha  10.027%  Praha->GÉANT2  7.236%  Hradec Králové->Praha  4.669%  Praha->Hradec Králové  5.991%  Pardubice->Praha  0.023%  Praha->Pardubice  0.107%  Poděbrady->Praha  2.551%  Praha->Poděbrady  20.057%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.683%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.003%  Most->Ústí nad
Labem  5.947e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.040%  Praha->Ústí nad
Labem  7.937%  Ústí nad
Labem->Praha  2.484%  Brno->Zlín  3.686%  Zlín->Brno  1.821%  NIX.cz->Praha  4.088%  Praha->NIX.cz  1.155%  Praha->Public Internet  6.696%  Public Internet->Praha  12.152% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/02/01 00:00:00 - 2022/02/28 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/02/01 00:00:00 - 2022/02/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.74876280888516 % 6.749 %   10 bps 10.000 Gbps   674.876280888515 bps 674.876 Mbps 
ACONET → Brno  3.46979288763716 % 3.470 %   10 bps 10.000 Gbps   346.979288763716 bps 346.979 Mbps 
Brno → Lednice  8.64800412105969 % 8.648 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.4800412105971 bps 86.480 Mbps 
Lednice → Brno  30.6752771664926 % 30.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   306.752771664926 bps 306.753 Mbps 
Brno → SANET  4.86255704303733 % 4.863 %   40 bps 40.000 Gbps   1.94502281721493 bps 1.945 Gbps 
SANET → Brno  1.56918352959251 % 1.569 %   40 bps 40.000 Gbps   627.673411837004 bps 627.673 Mbps 
Brno → Vyškov  11.3505741135722 % 11.351 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.505741135722 bps 113.506 Mbps 
Vyškov → Brno  1.5628755909367 % 1.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.628755909367 bps 15.629 Mbps 
Jihlava → Brno  1.05876874310505 % 1.059 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05876874310505 bps 1.059 Gbps 
Brno → Jihlava  1.35515634248989 % 1.355 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35515634248989 bps 1.355 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.132614408693101 % 0.133 %   10 bps 10.000 Gbps   13.2614408693101 bps 13.261 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.351223977987959 % 0.351 %   10 bps 10.000 Gbps   35.1223977987959 bps 35.122 Mbps 
Telč → Jihlava  0.236731212451483 % 0.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.36731212451483 bps 2.367 Mbps 
Jihlava → Telč  0.997814392731669 % 0.998 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.9781439273167 bps 9.978 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.102586493181731 % 0.103 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.5172986363461 bps 20.517 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.10217971591496 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.435943182992 bps 20.436 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  5.39396265772552 % 5.394 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0787925315451 bps 1.079 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.29296570294682 % 1.293 %   20 bps 20.000 Gbps   258.593140589365 bps 258.593 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.512186346940831 % 0.512 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   51.218634694083 bps 51.219 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.942696320526423 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2696320526424 bps 94.270 Kbps 
Děčín → Most  0.260533344715321 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60533344715321 bps 2.605 Kbps 
Most → Děčín  0.403832088750608 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03832088750608 bps 4.038 Kbps 
Plzeň → Most  0.105652063472681 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05652063472681 bps 1.057 Kbps 
Most → Plzeň  0.207059214272928 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07059214272928 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  1.1692718926927 % 1.169 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1692718926927 bps 1.169 Gbps 
Olomouc → Brno  0.32349134248021 % 0.323 %   100 bps 100.000 Gbps   323.49134248021 bps 323.491 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.39940764394085 % 1.399 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33503900371253 bps 1.335 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.471606345888053 % 0.472 %   100 bps 100.000 Gbps   463.520630853519 bps 463.521 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.31038297154775 % 5.310 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0577783137101 bps 1.058 Gbps 
Ostrava → Olomouc  1.5031361302673 % 1.503 %   20 bps 20.000 Gbps   300.627226053459 bps 300.627 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.22053377227763 % 1.221 %   10 bps 10.000 Gbps   122.053377227763 bps 122.053 Mbps 
Zlín → Olomouc  7.27312462356268 % 7.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   727.312462356267 bps 727.312 Kbps 
Ostrava → Brno  1.08237369686762 % 1.082 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08237369686762 bps 1.082 Gbps 
Brno → Ostrava  2.46653233549489 % 2.467 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46653233549489 bps 2.467 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.05042392936395 % 1.050 %   10 bps 10.000 Gbps   105.042392936395 bps 105.042 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.842144755044116 % 0.842 %   10 bps 10.000 Gbps   84.2144755044116 bps 84.214 Mbps 
Opava → Ostrava  0.842144755044116 % 0.842 %   10 bps 10.000 Gbps   84.2144755044116 bps 84.214 Mbps 
Ostrava → Opava  1.05042392936395 % 1.050 %   10 bps 10.000 Gbps   105.042392936395 bps 105.042 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.142294656074986 % 0.142 %   10 bps 10.000 Gbps   14.2294656074987 bps 14.229 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.29731402805001 % 2.297 %   10 bps 10.000 Gbps   229.731402805 bps 229.731 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.40989468156814 % 1.410 %   10 bps 10.000 Gbps   140.989468156814 bps 140.989 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.97869556126889 % 6.979 %   10 bps 10.000 Gbps   697.869556126888 bps 697.870 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.07741613238623 % 1.077 %   10 bps 10.000 Gbps   107.741613238623 bps 107.742 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.035957596615165 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.59575966151649 bps 3.596 Mbps 
Praha → Plzeň  6.03531397417853 % 6.035 %   100 bps 100.000 Gbps   6.03531397417853 bps 6.035 Gbps 
Plzeň → Praha  1.81435910646149 % 1.814 %   100 bps 100.000 Gbps   1.81435910646149 bps 1.814 Gbps 
AMS-IX → Praha  22.9864192427525 % 22.986 %   10 bps 10.000 Gbps   2.29864192427525 bps 2.299 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.917865071134738 % 0.918 %   10 bps 10.000 Gbps   91.7865071134738 bps 91.787 Mbps 
Praha → Brno  10.9426282143743 % 10.943 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9426282143743 bps 10.943 Gbps 
Brno → Praha  5.32178605960778 % 5.322 %   100 bps 100.000 Gbps   5.32178605960778 bps 5.322 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.23615621501213 % 7.236 %   100 bps 100.000 Gbps   7.23615621501212 bps 7.236 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.0266265020504 % 10.027 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0266265020504 bps 10.027 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.99083145071939 % 5.991 %   100 bps 100.000 Gbps   5.9908314507194 bps 5.991 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.66923001687837 % 4.669 %   100 bps 100.000 Gbps   4.66923001687837 bps 4.669 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.08781573790891 % 4.088 %   400 bps 400.000 Gbps   16.3512629516356 bps 16.351 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.15499087007195 % 1.155 %   400 bps 400.000 Gbps   4.61996348028779 bps 4.620 Gbps 
Praha → Pardubice  0.106801982414016 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.6801982414016 bps 10.680 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0225766016283494 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.25766016283494 bps 2.258 Mbps 
Praha → Poděbrady  20.057092323052 % 20.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.57092323052 bps 200.571 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.55066821232422 % 2.551 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5066821232422 bps 25.507 Mbps 
Praha → Public Internet  6.69574161945631 % 6.696 %   20 bps 20.000 Gbps   1.33914832389126 bps 1.339 Gbps 
Public Internet → Praha  12.1517959555845 % 12.152 %   20 bps 20.000 Gbps   2.4303591911169 bps 2.430 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.41311418108197 % 1.413 %   20 bps 20.000 Gbps   282.622836216395 bps 282.623 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.58126614529398 % 3.581 %   20 bps 20.000 Gbps   716.253229058796 bps 716.253 Mbps 
Zlín → Brno  1.82142152379737 % 1.821 %   10 bps 10.000 Gbps   182.142152379738 bps 182.142 Mbps 
Brno → Zlín  3.68620037179275 % 3.686 %   10 bps 10.000 Gbps   368.620037179275 bps 368.620 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.68294837936075 % 1.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.8294837936075 bps 16.829 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.00275564095983 % 3.003 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.0275564095983 bps 30.028 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.040083611285281 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   400.836112852809 bps 400.836 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.94685087379365 % 5.947 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.4685087379365 bps 59.469 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.48362298775404 % 2.484 %   10 bps 10.000 Gbps   248.362298775404 bps 248.362 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.93748543080006 % 7.937 %   10 bps 10.000 Gbps   793.748543080006 bps 793.749 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0382933577315887 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.82933577315887 bps 3.829 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0174890151148121 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.74890151148121 bps 1.749 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.11215263277561 % 1.112 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   111.215263277561 bps 111.215 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  3.28997768662498 % 3.290 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   328.997768662498 bps 328.998 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0605094381505072 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   605.094381505072 bps 605.094 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.317300117664282 % 0.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.17300117664282 bps 3.173 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   99.8792138761327 bps 99.879 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Mar 1 00:10:11 2022