CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/3

Average load for period: 2022/03/01 00:00:00 - 2022/03/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/03/01 00:00:00 - 2022/03/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/3
ACONET->Brno  3.360%  Brno->ACONET  8.788%  Brno->Lednice  9.898%  Lednice->Brno  30.287%  Brno->SANET  6.005%  SANET->Brno  1.790%  Brno->Vyškov  9.868%  Vyškov->Brno  1.303%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.338%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.869%  České Budějovice->Plzeň  0.422%  Plzeň->České Budějovice  0.182%  České Budějovice->Tábor  0.358%  Tábor->České Budějovice  0.067%  Brno->Jihlava  1.749%  Jihlava->Brno  1.278%  České Budějovice->Jihlava  0.816%  Jihlava->České Budějovice  0.428%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  1.262%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.450%  Jihlava->Telč  0.877%  Telč->Jihlava  0.151%  Hradec Králové->Liberec  5.804%  Liberec->Hradec Králové  1.184%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.180e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.778e-3 %  Děčín->Most  0.271e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.119e-3 %  Brno->Olomouc  1.404%  Olomouc->Brno  0.410%  Hradec Králové->Olomouc  1.989%  Olomouc->Hradec Králové  0.545%  Olomouc->Ostrava  8.005%  Ostrava->Olomouc  2.077%  Olomouc->Zlín  1.529%  Zlín->Olomouc  0.011%  Brno->Ostrava  2.923%  Ostrava->Brno  1.377%  Karviná->Ostrava  1.129%  Ostrava->Karviná  1.377%  Opava->Ostrava  1.129%  Ostrava->Opava  1.377%  Ostrava->Pionier  7.008%  Pionier->Ostrava  0.155%  Hradec Králové->Pardubice  6.951%  Pardubice->Hradec Králové  1.501%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.049%  Plzeň->Praha  1.954%  Praha->Plzeň  6.397%  AMS-IX->Praha  25.283%  Praha->AMS-IX  1.079%  Brno->Praha  5.738%  Praha->Brno  11.859%  České Budějovice->Praha  1.428%  Praha->České Budějovice  4.520%  GÉANT2->Praha  8.181%  Praha->GÉANT2  6.332%  Hradec Králové->Praha  5.360%  Praha->Hradec Králové  7.182%  Pardubice->Praha  0.040%  Praha->Pardubice  0.195%  Poděbrady->Praha  NA  Praha->Poděbrady  NA  Děčín->Ústí nad
Labem  1.668%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.257%  Most->Ústí nad
Labem  7.338e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.066%  Praha->Ústí nad
Labem  8.242%  Ústí nad
Labem->Praha  2.344%  Brno->Zlín  4.158%  Zlín->Brno  2.340%  NIX.cz->Praha  4.429%  Praha->NIX.cz  1.160%  Praha->Public Internet  7.410%  Public Internet->Praha  13.180% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/03/01 00:00:00 - 2022/03/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/03/01 00:00:00 - 2022/03/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.35978384736818 % 3.360 %   10 bps 10.000 Gbps   335.978384736818 bps 335.978 Mbps 
Brno → ACONET  8.78750732382814 % 8.788 %   10 bps 10.000 Gbps   878.750732382813 bps 878.751 Mbps 
Lednice → Brno  30.28722499461 % 30.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   302.8722499461 bps 302.872 Mbps 
Brno → Lednice  9.89805481039109 % 9.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.9805481039108 bps 98.981 Mbps 
SANET → Brno  1.78954467280695 % 1.790 %   40 bps 40.000 Gbps   715.817869122781 bps 715.818 Mbps 
Brno → SANET  6.00496940161459 % 6.005 %   40 bps 40.000 Gbps   2.40198776064583 bps 2.402 Gbps 
Brno → Vyškov  9.86829000551609 % 9.868 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.6829000551609 bps 98.683 Mbps 
Vyškov → Brno  1.3030971590603 % 1.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.030971590603 bps 13.031 Mbps 
Brno → Jihlava  1.74906403148276 % 1.749 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74906403148276 bps 1.749 Gbps 
Jihlava → Brno  1.27819426884457 % 1.278 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27819426884457 bps 1.278 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  1.26190140085951 % 1.262 %   10 bps 10.000 Gbps   126.190140085951 bps 126.190 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.44986277144858 % 0.450 %   10 bps 10.000 Gbps   44.9862771448579 bps 44.986 Mbps 
Jihlava → Telč  0.877290107192474 % 0.877 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.77290107192474 bps 8.773 Mbps 
Telč → Jihlava  0.15119554127865 % 0.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.5119554127865 bps 1.512 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.816349415509496 % 0.816 %   20 bps 20.000 Gbps   163.269883101899 bps 163.270 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.428289170094966 % 0.428 %   20 bps 20.000 Gbps   85.6578340189933 bps 85.658 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.18377528482382 % 1.184 %   20 bps 20.000 Gbps   236.755056964765 bps 236.755 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.80405779890029 % 5.804 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16081155978006 bps 1.161 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.77823984378766 % 0.778 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   77.8239843787659 bps 77.824 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.18000308420561 % 2.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   218.000308420561 bps 218.000 Kbps 
Děčín → Most  0.271023901918235 % 0.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.71023901918235 bps 2.710 Kbps 
Most → Děčín  0.404909734088003 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04909734088002 bps 4.049 Kbps 
Plzeň → Most  0.119160327098062 % 0.119 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19160327098062 bps 1.192 Kbps 
Most → Plzeň  0.206944830622549 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06944830622549 bps 2.069 Kbps 
Brno → Olomouc  1.40352751926368 % 1.404 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40352751926368 bps 1.404 Gbps 
Olomouc → Brno  0.409710964146793 % 0.410 %   100 bps 100.000 Gbps   409.710964146793 bps 409.711 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.98866292874584 % 1.989 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98866292874584 bps 1.989 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.544777035365861 % 0.545 %   100 bps 100.000 Gbps   544.777035365861 bps 544.777 Mbps 
Ostrava → Olomouc  2.07740529312552 % 2.077 %   20 bps 20.000 Gbps   415.406333667402 bps 415.406 Mbps 
Olomouc → Ostrava  8.00496575493138 % 8.005 %   20 bps 20.000 Gbps   1.60099315098628 bps 1.601 Gbps 
Zlín → Olomouc  0.011236131980679 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.1236131980679 bps 1.124 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.52881342754669 % 1.529 %   10 bps 10.000 Gbps   152.881342754669 bps 152.881 Mbps 
Brno → Ostrava  2.9226914312025 % 2.923 %   100 bps 100.000 Gbps   2.9226914312025 bps 2.923 Gbps 
Ostrava → Brno  1.37721152322997 % 1.377 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37721152322997 bps 1.377 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.12912009834267 % 1.129 %   10 bps 10.000 Gbps   112.912009834267 bps 112.912 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.3770016389172 % 1.377 %   10 bps 10.000 Gbps   137.70016389172 bps 137.700 Mbps 
Ostrava → Opava  1.3770016389172 % 1.377 %   10 bps 10.000 Gbps   137.70016389172 bps 137.700 Mbps 
Opava → Ostrava  1.12912009834267 % 1.129 %   10 bps 10.000 Gbps   112.912009834267 bps 112.912 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.154596747544137 % 0.155 %   10 bps 10.000 Gbps   15.4596747544137 bps 15.460 Mbps 
Ostrava → Pionier  7.00842443008494 % 7.008 %   10 bps 10.000 Gbps   700.842443008494 bps 700.842 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.50082069209343 % 1.501 %   10 bps 10.000 Gbps   150.082069209343 bps 150.082 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.95135632816777 % 6.951 %   10 bps 10.000 Gbps   695.135632816777 bps 695.136 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0309988316073679 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.09988316073679 bps 3.100 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.0488649069412 % 1.049 %   10 bps 10.000 Gbps   104.88649069412 bps 104.886 Mbps 
Plzeň → Praha  1.95377256321019 % 1.954 %   100 bps 100.000 Gbps   1.95377256321019 bps 1.954 Gbps 
Praha → Plzeň  6.39736118118644 % 6.397 %   100 bps 100.000 Gbps   6.39736118118644 bps 6.397 Gbps 
AMS-IX → Praha  25.2834155256863 % 25.283 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52834155256864 bps 2.528 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.0787416818618 % 1.079 %   10 bps 10.000 Gbps   107.87416818618 bps 107.874 Mbps 
Brno → Praha  5.73766694634863 % 5.738 %   100 bps 100.000 Gbps   5.73766694634863 bps 5.738 Gbps 
Praha → Brno  11.8591678228943 % 11.859 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8591678228943 bps 11.859 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.18125661972679 % 8.181 %   100 bps 100.000 Gbps   8.18125661972679 bps 8.181 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.33203266629612 % 6.332 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33203266629612 bps 6.332 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.18232465018025 % 7.182 %   100 bps 100.000 Gbps   7.18232465018025 bps 7.182 Gbps 
Hradec Králové → Praha  5.35964598472711 % 5.360 %   100 bps 100.000 Gbps   5.35964598472711 bps 5.360 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.42945836897033 % 4.429 %   400 bps 400.000 Gbps   17.7178334758813 bps 17.718 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.15961637117286 % 1.160 %   400 bps 400.000 Gbps   4.63846548469142 bps 4.638 Gbps 
Praha → Pardubice  0.194526387805835 % 0.195 %   10 bps 10.000 Gbps   19.4526387805835 bps 19.453 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0396796640982041 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   3.96796640982041 bps 3.968 Mbps 
Praha->Poděbrady  empty NA   empty NA   empty NA 
Poděbrady->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Public Internet → Praha  13.1803013466761 % 13.180 %   20 bps 20.000 Gbps   2.63606026933522 bps 2.636 Gbps 
Praha → Public Internet  7.40960157204812 % 7.410 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48192031440962 bps 1.482 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.51994377471378 % 4.520 %   20 bps 20.000 Gbps   903.988754942755 bps 903.989 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.42821272138656 % 1.428 %   20 bps 20.000 Gbps   285.642544277311 bps 285.643 Mbps 
Zlín → Brno  2.34044065512633 % 2.340 %   10 bps 10.000 Gbps   234.044065512633 bps 234.044 Mbps 
Brno → Zlín  4.15846030431601 % 4.158 %   10 bps 10.000 Gbps   415.846030431601 bps 415.846 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.66751584877078 % 1.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6751584877078 bps 16.675 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.25717597670122 % 3.257 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.5717597670122 bps 32.572 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0660070675375552 % 0.066 %   1000 bps 1000.000 Mbps   660.070675375552 bps 660.071 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  7.33819574062903 % 7.338 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.3819574062902 bps 73.382 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.24203898727462 % 8.242 %   10 bps 10.000 Gbps   824.203898727461 bps 824.204 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.34425636085229 % 2.344 %   10 bps 10.000 Gbps   234.42563608523 bps 234.426 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.868806544726047 % 0.869 %   10 bps 10.000 Gbps   86.8806544726048 bps 86.881 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.338049867253777 % 0.338 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8049867253778 bps 33.805 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.18223811681143 % 0.182 %   10 bps 10.000 Gbps   18.223811681143 bps 18.224 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.422340477994219 % 0.422 %   10 bps 10.000 Gbps   42.2340477994219 bps 42.234 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0669818940699463 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   669.818940699463 bps 669.819 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.358066201505441 % 0.358 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.58066201505441 bps 3.581 Mbps 
Summary  empty NA   2.996 bps 2.996 Tbps   107.960007140162 bps 107.960 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Apr 1 00:12:14 2022