CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/4

Average load for period: 2022/04/01 00:00:00 - 2022/04/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/04/01 00:00:00 - 2022/04/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/4
ACONET->Brno  3.221%  Brno->ACONET  8.554%  Brno->Lednice  10.212%  Lednice->Brno  31.243%  Brno->SANET  5.153%  SANET->Brno  1.621%  Brno->Vyškov  7.068%  Vyškov->Brno  1.029%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.119e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.482e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.234%  Tábor->České Budějovice  0.047%  Brno->Jihlava  1.666%  Jihlava->Brno  1.277%  České Budějovice->Jihlava  0.875%  Jihlava->České Budějovice  0.357%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.380%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.117%  Jihlava->Telč  0.678%  Telč->Jihlava  0.148%  Hradec Králové->Liberec  5.310%  Liberec->Hradec Králové  1.269%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.272e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  6.153e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.556%  Olomouc->Brno  0.181%  Hradec Králové->Olomouc  1.732%  Olomouc->Hradec Králové  0.403%  Olomouc->Ostrava  2.726%  Ostrava->Olomouc  0.394%  Olomouc->Zlín  3.158%  Zlín->Olomouc  0.497%  Brno->Ostrava  2.940%  Ostrava->Brno  1.483%  Karviná->Ostrava  1.700%  Ostrava->Karviná  1.547%  Opava->Ostrava  1.700%  Ostrava->Opava  1.547%  Ostrava->Pionier  2.610%  Pionier->Ostrava  0.494%  Hradec Králové->Pardubice  4.839%  Pardubice->Hradec Králové  1.087%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  0.944%  Plzeň->Praha  1.834%  Praha->Plzeň  8.091%  Poděbrady->Praha  2.811%  Praha->Poděbrady  19.159%  AMS-IX->Praha  23.412%  Praha->AMS-IX  1.423%  Brno->Praha  8.512%  Praha->Brno  13.798%  České Budějovice->Praha  1.158%  Praha->České Budějovice  4.063%  GÉANT2->Praha  10.287%  Praha->GÉANT2  6.248%  Hradec Králové->Praha  8.277%  Praha->Hradec Králové  11.813%  Pardubice->Praha  0.204e-3 %  Praha->Pardubice  0.165e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  1.690%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.193%  Most->Ústí nad
Labem  7.052e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.042%  Praha->Ústí nad
Labem  7.319%  Ústí nad
Labem->Praha  2.146%  Brno->Zlín  1.990%  Zlín->Brno  2.177%  NIX.cz->Praha  3.909%  Praha->NIX.cz  1.141%  Praha->Public Internet  8.226%  Public Internet->Praha  9.736% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/04/01 00:00:00 - 2022/04/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/04/01 00:00:00 - 2022/04/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.22096079000597 % 3.221 %   10 bps 10.000 Gbps   322.096079000597 bps 322.096 Mbps 
Brno → ACONET  8.55432482701537 % 8.554 %   10 bps 10.000 Gbps   855.432482701536 bps 855.432 Mbps 
Lednice → Brno  31.2430341614047 % 31.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   312.430341614047 bps 312.430 Mbps 
Brno → Lednice  10.2121636716957 % 10.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.121636716957 bps 102.122 Mbps 
SANET → Brno  1.62093046967984 % 1.621 %   40 bps 40.000 Gbps   648.372187871934 bps 648.372 Mbps 
Brno → SANET  5.15251145970157 % 5.153 %   40 bps 40.000 Gbps   2.06100458388063 bps 2.061 Gbps 
Vyškov → Brno  1.02888198193745 % 1.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.2888198193745 bps 10.289 Mbps 
Brno → Vyškov  7.06786800776671 % 7.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.678680077667 bps 70.679 Mbps 
Jihlava → Brno  1.27743016506095 % 1.277 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27743016506095 bps 1.277 Gbps 
Brno → Jihlava  1.66585025551137 % 1.666 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66585025551137 bps 1.666 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.116874574880339 % 0.117 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6874574880339 bps 11.687 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.379850281606616 % 0.380 %   10 bps 10.000 Gbps   37.9850281606616 bps 37.985 Mbps 
Telč → Jihlava  0.148338056704299 % 0.148 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.48338056704299 bps 1.483 Mbps 
Jihlava → Telč  0.678057503982816 % 0.678 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.78057503982816 bps 6.781 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.875296131132262 % 0.875 %   20 bps 20.000 Gbps   175.059226226452 bps 175.059 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.356943169491939 % 0.357 %   20 bps 20.000 Gbps   71.3886338983877 bps 71.389 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.26854877865903 % 1.269 %   20 bps 20.000 Gbps   253.709755731807 bps 253.710 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.31043043665353 % 5.310 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06208608733071 bps 1.062 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.27152952197786 % 2.272 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   227.152952197786 bps 227.153 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  6.15252153252424 % 6.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   615.252153252424 bps 615.252 Kbps 
Děčín → Most  0.261531398122457 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61531398122457 bps 2.615 Kbps 
Most → Děčín  0.402621231199015 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02621231199015 bps 4.026 Kbps 
Plzeň → Most  0.103521375135425 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03521375135425 bps 1.035 Kbps 
Most → Plzeň  0.207035292969259 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07035292969258 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.556269767587639 % 0.556 %   100 bps 100.000 Gbps   556.269767587639 bps 556.270 Mbps 
Olomouc → Brno  0.18099154651288 % 0.181 %   100 bps 100.000 Gbps   180.99154651288 bps 180.992 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.403463454755411 % 0.403 %   100 bps 100.000 Gbps   403.463423773934 bps 403.463 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.73172936633008 % 1.732 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73172932612491 bps 1.732 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.394464030964588 % 0.394 %   20 bps 20.000 Gbps   78.8928061929176 bps 78.893 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.72576157570758 % 2.726 %   20 bps 20.000 Gbps   541.907558328594 bps 541.908 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.496549368710531 % 0.497 %   10 bps 10.000 Gbps   49.6549368710531 bps 49.655 Mbps 
Olomouc → Zlín  3.15828984786959 % 3.158 %   10 bps 10.000 Gbps   315.828984786959 bps 315.829 Mbps 
Brno → Ostrava  2.93959146907412 % 2.940 %   100 bps 100.000 Gbps   2.93959146907413 bps 2.940 Gbps 
Ostrava → Brno  1.48316143012221 % 1.483 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48316143012221 bps 1.483 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.54718186671466 % 1.547 %   10 bps 10.000 Gbps   154.718186671466 bps 154.718 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.70000963693639 % 1.700 %   10 bps 10.000 Gbps   170.000963693639 bps 170.001 Mbps 
Ostrava → Opava  1.54718186671466 % 1.547 %   10 bps 10.000 Gbps   154.718186671466 bps 154.718 Mbps 
Opava → Ostrava  1.70000963693639 % 1.700 %   10 bps 10.000 Gbps   170.000963693639 bps 170.001 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.493530615460109 % 0.494 %   10 bps 10.000 Gbps   49.3530615460109 bps 49.353 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.61044072777018 % 2.610 %   10 bps 10.000 Gbps   261.044072777018 bps 261.044 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.83869705052312 % 4.839 %   10 bps 10.000 Gbps   483.869705052312 bps 483.870 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.08660374465249 % 1.087 %   10 bps 10.000 Gbps   108.660374465249 bps 108.660 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0298107657612981 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.98107657612981 bps 2.981 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.94385166637681 % 0.944 %   10 bps 10.000 Gbps   94.385166637681 bps 94.385 Mbps 
Plzeň → Praha  1.83393392131012 % 1.834 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83393392131012 bps 1.834 Gbps 
Praha → Plzeň  8.09100478273493 % 8.091 %   100 bps 100.000 Gbps   8.09100478273494 bps 8.091 Gbps 
Praha → Poděbrady  19.1585588416981 % 19.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.585588416981 bps 191.586 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.81146766609456 % 2.811 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.1146766609456 bps 28.115 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.42279085236039 % 1.423 %   10 bps 10.000 Gbps   142.279085236039 bps 142.279 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.4117062315903 % 23.412 %   10 bps 10.000 Gbps   2.34117062315903 bps 2.341 Gbps 
Brno → Praha  8.5118557535144 % 8.512 %   100 bps 100.000 Gbps   8.51185575351439 bps 8.512 Gbps 
Praha → Brno  13.7978400997355 % 13.798 %   100 bps 100.000 Gbps   13.7978400997355 bps 13.798 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.287493694625 % 10.287 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2874935021409 bps 10.287 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.24848920128973 % 6.248 %   100 bps 100.000 Gbps   6.24848916356428 bps 6.248 Gbps 
Hradec Králové → Praha  8.27730301150878 % 8.277 %   100 bps 100.000 Gbps   8.27730301150877 bps 8.277 Gbps 
Praha → Hradec Králové  11.8126541136216 % 11.813 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8126541136216 bps 11.813 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.90911578509031 % 3.909 %   400 bps 400.000 Gbps   15.6364631403613 bps 15.636 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.14100075638387 % 1.141 %   400 bps 400.000 Gbps   4.56400302553549 bps 4.564 Gbps 
Pardubice → Praha  0.204421469685354 % 0.204 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.4421469685354 bps 20.442 Kbps 
Praha → Pardubice  0.165421746277846 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5421746277846 bps 16.542 Kbps 
Public Internet → Praha  9.73599356959627 % 9.736 %   20 bps 20.000 Gbps   1.94719871391925 bps 1.947 Gbps 
Praha → Public Internet  8.22586171254885 % 8.226 %   20 bps 20.000 Gbps   1.64517234250977 bps 1.645 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.06292421239013 % 4.063 %   20 bps 20.000 Gbps   812.584842478025 bps 812.585 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.1575532764493 % 1.158 %   20 bps 20.000 Gbps   231.51065528986 bps 231.511 Mbps 
Zlín → Brno  2.1771793254172 % 2.177 %   10 bps 10.000 Gbps   217.71793254172 bps 217.718 Mbps 
Brno → Zlín  1.99019012571248 % 1.990 %   10 bps 10.000 Gbps   199.019012571248 bps 199.019 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.69003788258634 % 1.690 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.9003788258634 bps 16.900 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.193173833892 % 3.193 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.93173833892 bps 31.932 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0415638290570114 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   415.638290570113 bps 415.638 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  7.0521980890162 % 7.052 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.5219808901619 bps 70.522 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.31876336518996 % 7.319 %   10 bps 10.000 Gbps   731.876336518996 bps 731.876 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.14643853753679 % 2.146 %   10 bps 10.000 Gbps   214.643853753679 bps 214.644 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.482160153173749 % 0.482 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.216015317375 bps 48.216 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.11857319234032 % 1.119 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   111.857319234031 bps 111.857 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104210777636545 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4210777636545 bps 10.421 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104478466915958 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4478466915958 bps 10.448 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0466832389992931 % 0.047 %   1000 bps 1000.000 Mbps   466.832389992931 bps 466.832 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.234185479325534 % 0.234 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.34185479325534 bps 2.342 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   116.694219604339 bps 116.694 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun May 1 00:09:44 2022