CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/5

Average load for period: 2022/05/01 00:00:00 - 2022/05/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/01 00:00:00 - 2022/05/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/5
ACONET->Brno  3.129%  Brno->ACONET  9.532%  Brno->Lednice  8.304%  Lednice->Brno  21.870%  Brno->SANET  4.877%  SANET->Brno  1.516%  Brno->Vyškov  9.749%  Vyškov->Brno  1.405%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.050e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.111e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.152e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.237%  Tábor->České Budějovice  0.040%  Brno->Jihlava  1.453%  Jihlava->Brno  1.162%  České Budějovice->Jihlava  0.481%  Jihlava->České Budějovice  0.095%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.405%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.109%  Jihlava->Telč  0.674%  Telč->Jihlava  0.481%  Hradec Králové->Liberec  5.896%  Liberec->Hradec Králové  1.346%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.740e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.013%  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  0.883%  Olomouc->Brno  0.382%  Hradec Králové->Olomouc  1.134%  Olomouc->Hradec Králové  0.243%  Olomouc->Ostrava  2.522%  Ostrava->Olomouc  0.115%  Olomouc->Zlín  1.203%  Zlín->Olomouc  0.791e-3 %  Brno->Ostrava  3.161%  Ostrava->Brno  1.694%  Karviná->Ostrava  2.075%  Ostrava->Karviná  1.471%  Opava->Ostrava  2.075%  Ostrava->Opava  1.471%  Ostrava->Pionier  1.583%  Pionier->Ostrava  0.416%  Hradec Králové->Pardubice  0.012%  Pardubice->Hradec Králové  0.072%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  1.100%  Plzeň->Praha  2.167%  Praha->Plzeň  7.180%  Poděbrady->Praha  2.598%  Praha->Poděbrady  20.536%  AMS-IX->Praha  23.215%  Praha->AMS-IX  1.393%  Brno->Praha  5.817%  Praha->Brno  10.838%  České Budějovice->Praha  0.959%  Praha->České Budějovice  3.371%  GÉANT2->Praha  9.842%  Praha->GÉANT2  5.696%  Hradec Králové->Praha  5.025%  Praha->Hradec Králové  7.661%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  2.347%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.149%  Most->Ústí nad
Labem  5.892e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Praha->Ústí nad
Labem  7.480%  Ústí nad
Labem->Praha  2.596%  Brno->Zlín  3.730%  Zlín->Brno  2.177%  NIX.cz->Praha  4.010%  Praha->NIX.cz  1.196%  Praha->Public Internet  8.650%  Public Internet->Praha  5.975% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/01 00:00:00 - 2022/05/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/01 00:00:00 - 2022/05/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.1286282300154 % 3.129 %   10 bps 10.000 Gbps   312.86282300154 bps 312.863 Mbps 
Brno → ACONET  9.53215289809792 % 9.532 %   10 bps 10.000 Gbps   953.215289809793 bps 953.215 Mbps 
Lednice → Brno  21.8697995639488 % 21.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   218.697995639488 bps 218.698 Mbps 
Brno → Lednice  8.30445230270467 % 8.304 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.0445230270467 bps 83.045 Mbps 
Brno → SANET  4.87710212071223 % 4.877 %   40 bps 40.000 Gbps   1.9508408482849 bps 1.951 Gbps 
SANET → Brno  1.51619860838463 % 1.516 %   40 bps 40.000 Gbps   606.479443353852 bps 606.479 Mbps 
Vyškov → Brno  1.40467405876899 % 1.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0467405876899 bps 14.047 Mbps 
Brno → Vyškov  9.74943803999834 % 9.749 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.4943803999835 bps 97.494 Mbps 
Jihlava → Brno  1.16214818268786 % 1.162 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16214818268786 bps 1.162 Gbps 
Brno → Jihlava  1.45330811355738 % 1.453 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45330811355738 bps 1.453 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.109428467197395 % 0.109 %   10 bps 10.000 Gbps   10.9428467197395 bps 10.943 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.404581377006993 % 0.405 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4581377006993 bps 40.458 Mbps 
Telč → Jihlava  0.48097994844727 % 0.481 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.80979948447269 bps 4.810 Mbps 
Jihlava → Telč  0.673548908743753 % 0.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.73548908743753 bps 6.735 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0950481182968237 % 0.095 %   20 bps 20.000 Gbps   19.0096236593647 bps 19.010 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.481307023402743 % 0.481 %   20 bps 20.000 Gbps   96.2614046805486 bps 96.261 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.34624162963738 % 1.346 %   20 bps 20.000 Gbps   269.248325927477 bps 269.248 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.895555944342 % 5.896 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1791111888684 bps 1.179 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.73967201582482 % 2.740 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   273.967201582483 bps 273.967 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0126950725309552 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.26950725309552 bps 1.270 Mbps 
Most → Děčín  0.411918696340939 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11918696340939 bps 4.119 Kbps 
Děčín → Most  0.260732304741235 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60732304741235 bps 2.607 Kbps 
Plzeň → Most  0.108292534548314 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08292534548314 bps 1.083 Kbps 
Most → Plzeň  0.207318798123175 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07318798123175 bps 2.073 Kbps 
Brno → Olomouc  0.882535042407898 % 0.883 %   100 bps 100.000 Gbps   882.535042407898 bps 882.535 Mbps 
Olomouc → Brno  0.381848494087792 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   381.848494087792 bps 381.848 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.13398341995226 % 1.134 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13398341995226 bps 1.134 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.243425546325025 % 0.243 %   100 bps 100.000 Gbps   243.425546325025 bps 243.426 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.11535170821448 % 0.115 %   20 bps 20.000 Gbps   23.0703416428961 bps 23.070 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.52222652776504 % 2.522 %   20 bps 20.000 Gbps   500.925242251006 bps 500.925 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.79123172426458 % 0.791 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   79.1231724264581 bps 79.123 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.20339592134012 % 1.203 %   10 bps 10.000 Gbps   120.339592134012 bps 120.340 Mbps 
Brno → Ostrava  3.16140298505397 % 3.161 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16140298505397 bps 3.161 Gbps 
Ostrava → Brno  1.69350338179099 % 1.694 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69350338179099 bps 1.694 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.47055473808744 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.055473808744 bps 147.055 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.07547073095693 % 2.075 %   10 bps 10.000 Gbps   207.547073095693 bps 207.547 Mbps 
Ostrava → Opava  1.47055473808744 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.055473808744 bps 147.055 Mbps 
Opava → Ostrava  2.07547073095693 % 2.075 %   10 bps 10.000 Gbps   207.547073095693 bps 207.547 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.58315929693697 % 1.583 %   10 bps 10.000 Gbps   158.315929693697 bps 158.316 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.416134567431333 % 0.416 %   10 bps 10.000 Gbps   41.6134567431333 bps 41.613 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0716365665354072 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.16365665354073 bps 7.164 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0124747104461077 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24747104461077 bps 1.247 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0308379987607133 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.08379987607133 bps 3.084 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.09994919746727 % 1.100 %   10 bps 10.000 Gbps   109.994919746727 bps 109.995 Mbps 
Plzeň → Praha  2.16749614312936 % 2.167 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16749614312937 bps 2.167 Gbps 
Praha → Plzeň  7.17978171009948 % 7.180 %   100 bps 100.000 Gbps   7.17978171009948 bps 7.180 Gbps 
Praha → Poděbrady  20.5359435467596 % 20.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   205.359435467595 bps 205.359 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.59823900892709 % 2.598 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.9823900892709 bps 25.982 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.39323929607145 % 1.393 %   10 bps 10.000 Gbps   139.323929607145 bps 139.324 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.2146971575027 % 23.215 %   10 bps 10.000 Gbps   2.32146971575027 bps 2.321 Gbps 
Praha → Brno  10.8381406291191 % 10.838 %   100 bps 100.000 Gbps   10.838140629119 bps 10.838 Gbps 
Brno → Praha  5.81683950904005 % 5.817 %   100 bps 100.000 Gbps   5.81683950904005 bps 5.817 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.84237881361026 % 9.842 %   100 bps 100.000 Gbps   9.84237881361026 bps 9.842 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.69573532200282 % 5.696 %   100 bps 100.000 Gbps   5.69573532200282 bps 5.696 Gbps 
Hradec Králové → Praha  5.0253538668552 % 5.025 %   100 bps 100.000 Gbps   5.0253538668552 bps 5.025 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.66082167554867 % 7.661 %   100 bps 100.000 Gbps   7.66082167554867 bps 7.661 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.19620114204721 % 1.196 %   400 bps 400.000 Gbps   4.78480456818883 bps 4.785 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.00953084597696 % 4.010 %   400 bps 400.000 Gbps   16.0381233839078 bps 16.038 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  5.97506394222946 % 5.975 %   20 bps 20.000 Gbps   1.19501278844589 bps 1.195 Gbps 
Praha → Public Internet  8.65019581078392 % 8.650 %   20 bps 20.000 Gbps   1.73003916215678 bps 1.730 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.959061222015263 % 0.959 %   20 bps 20.000 Gbps   191.812244403052 bps 191.812 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.37141092273508 % 3.371 %   20 bps 20.000 Gbps   674.282184547015 bps 674.282 Mbps 
Zlín → Brno  2.17725685072475 % 2.177 %   10 bps 10.000 Gbps   217.725685072475 bps 217.726 Mbps 
Brno → Zlín  3.72980148510376 % 3.730 %   10 bps 10.000 Gbps   372.980148510376 bps 372.980 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.34667711162473 % 2.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.4667711162473 bps 23.467 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.14883044359888 % 3.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.4883044359888 bps 31.488 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.89152516132709 % 5.892 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.9152516132709 bps 58.915 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0279620452784196 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   279.620452784195 bps 279.620 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.48017060660623 % 7.480 %   10 bps 10.000 Gbps   748.017060660623 bps 748.017 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.59560556744306 % 2.596 %   10 bps 10.000 Gbps   259.560556744305 bps 259.561 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.049904394235485 % 0.050 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.9904394235485 bps 4.990 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107683870442557 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7683870442557 bps 10.768 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.152100107961619 % 0.152 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2100107961619 bps 15.210 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.111277081131475 % 0.111 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.1277081131475 bps 11.128 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.237069669908378 % 0.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.37069669908378 bps 2.371 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0396281344749468 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   396.281344749467 bps 396.281 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   100.841149618743 bps 100.841 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jun 1 00:11:14 2022