CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/6

Average load for period: 2022/06/01 00:00:00 - 2022/06/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/01 00:00:00 - 2022/06/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/6
ACONET->Brno  3.309%  Brno->ACONET  9.039%  Brno->Lednice  6.601%  Lednice->Brno  15.736%  Brno->SANET  4.326%  SANET->Brno  1.417%  Brno->Vyškov  8.229%  Vyškov->Brno  1.281%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.142e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.137e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.274%  Tábor->České Budějovice  0.059%  Brno->Jihlava  1.332%  Jihlava->Brno  1.217%  České Budějovice->Jihlava  0.561%  Jihlava->České Budějovice  0.075%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.281%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.097%  Jihlava->Telč  0.572%  Telč->Jihlava  0.784%  Hradec Králové->Liberec  4.779%  Liberec->Hradec Králové  1.172%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.088%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.022%  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.798%  Olomouc->Brno  0.294%  Hradec Králové->Olomouc  0.818%  Olomouc->Hradec Králové  0.211%  Olomouc->Ostrava  2.331%  Ostrava->Olomouc  0.064%  Olomouc->Zlín  0.931%  Zlín->Olomouc  0.786e-3 %  Brno->Ostrava  8.535%  Ostrava->Brno  1.686%  Karviná->Ostrava  1.905%  Ostrava->Karviná  1.187%  Opava->Ostrava  1.905%  Ostrava->Opava  1.187%  Ostrava->Pionier  1.511%  Pionier->Ostrava  0.537%  Hradec Králové->Pardubice  0.016%  Pardubice->Hradec Králové  0.103%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.006%  Plzeň->Praha  2.368%  Praha->Plzeň  3.542%  Poděbrady->Praha  2.071%  Praha->Poděbrady  15.318%  AMS-IX->Praha  20.152%  Praha->AMS-IX  1.233%  Brno->Praha  4.819%  Praha->Brno  9.705%  České Budějovice->Praha  0.843%  Praha->České Budějovice  2.842%  GÉANT2->Praha  10.824%  Praha->GÉANT2  5.885%  Hradec Králové->Praha  2.837%  Praha->Hradec Králové  6.515%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.165%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.063%  Most->Ústí nad
Labem  5.271e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Praha->Ústí nad
Labem  55.348%  Ústí nad
Labem->Praha  20.679%  Brno->Zlín  3.073%  Zlín->Brno  1.725%  NIX.cz->Praha  3.150%  Praha->NIX.cz  0.993%  Praha->Public Internet  7.667%  Public Internet->Praha  5.263% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/01 00:00:00 - 2022/06/30 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/01 00:00:00 - 2022/06/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.30882719100022 % 3.309 %   10 bps 10.000 Gbps   330.882719100021 bps 330.883 Mbps 
Brno → ACONET  9.03852797521757 % 9.039 %   10 bps 10.000 Gbps   903.852797521757 bps 903.853 Mbps 
Lednice → Brno  15.7359944720947 % 15.736 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.359944720947 bps 157.360 Mbps 
Brno → Lednice  6.6014595134101 % 6.601 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.014595134101 bps 66.015 Mbps 
Brno → SANET  4.32584408246327 % 4.326 %   40 bps 40.000 Gbps   1.73033763298531 bps 1.730 Gbps 
SANET → Brno  1.41670707446312 % 1.417 %   40 bps 40.000 Gbps   566.682829785247 bps 566.683 Mbps 
Vyškov → Brno  1.28068099348263 % 1.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8068099348263 bps 12.807 Mbps 
Brno → Vyškov  8.22866215580683 % 8.229 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.2866215580683 bps 82.287 Mbps 
Brno → Jihlava  1.33186134476293 % 1.332 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33186134476293 bps 1.332 Gbps 
Jihlava → Brno  1.21740099573464 % 1.217 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21740099573464 bps 1.217 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.280502173680333 % 0.281 %   10 bps 10.000 Gbps   28.0502173680332 bps 28.050 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0972012879670916 % 0.097 %   10 bps 10.000 Gbps   9.72012879670915 bps 9.720 Mbps 
Jihlava → Telč  0.572410844093466 % 0.572 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.72410844093466 bps 5.724 Mbps 
Telč → Jihlava  0.783718455968879 % 0.784 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.8371845596888 bps 7.837 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0752422082727217 % 0.075 %   20 bps 20.000 Gbps   15.0484416545443 bps 15.048 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.561095661069498 % 0.561 %   20 bps 20.000 Gbps   112.2191322139 bps 112.219 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.77930528966537 % 4.779 %   20 bps 20.000 Gbps   955.861057933073 bps 955.861 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.17223575566491 % 1.172 %   20 bps 20.000 Gbps   234.447151132982 bps 234.447 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0217022575100004 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.17022575100003 bps 2.170 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0884683772700671 % 0.088 %   10 bps 10.000 Gbps   8.84683772700671 bps 8.847 Mbps 
Most → Děčín  0.408676244939092 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08676244939092 bps 4.087 Kbps 
Děčín → Most  0.259279052771546 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59279052771546 bps 2.593 Kbps 
Plzeň → Most  0.101849364298985 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01849364298985 bps 1.018 Kbps 
Most → Plzeň  0.207151400601397 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07151400601396 bps 2.072 Kbps 
Brno → Olomouc  0.79782856222799 % 0.798 %   100 bps 100.000 Gbps   797.82856222799 bps 797.829 Mbps 
Olomouc → Brno  0.294397804992464 % 0.294 %   100 bps 100.000 Gbps   294.397804992464 bps 294.398 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.210870983064772 % 0.211 %   100 bps 100.000 Gbps   210.870983064771 bps 210.871 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.818238494540539 % 0.818 %   100 bps 100.000 Gbps   818.238494540537 bps 818.238 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.33055979692484 % 2.331 %   20 bps 20.000 Gbps   465.336562371965 bps 465.337 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0642604108035456 % 0.064 %   20 bps 20.000 Gbps   12.8520821607091 bps 12.852 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.786025303167529 % 0.786 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   78.6025303167528 bps 78.603 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.930690470483658 % 0.931 %   10 bps 10.000 Gbps   93.0690470483658 bps 93.069 Mbps 
Ostrava → Brno  1.68588604918639 % 1.686 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68588604918639 bps 1.686 Gbps 
Brno → Ostrava  8.53530938447308 % 8.535 %   100 bps 100.000 Gbps   8.53530938447308 bps 8.535 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.90479417460399 % 1.905 %   10 bps 10.000 Gbps   190.479417460399 bps 190.479 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.18681873913774 % 1.187 %   10 bps 10.000 Gbps   118.681873913774 bps 118.682 Mbps 
Opava → Ostrava  1.90479417460398 % 1.905 %   10 bps 10.000 Gbps   190.479417460398 bps 190.479 Mbps 
Ostrava → Opava  1.18681873913774 % 1.187 %   10 bps 10.000 Gbps   118.681873913774 bps 118.682 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.537260907485129 % 0.537 %   10 bps 10.000 Gbps   53.7260907485129 bps 53.726 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.51093587942871 % 1.511 %   10 bps 10.000 Gbps   151.093587942871 bps 151.094 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.102519648490857 % 0.103 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2519648490857 bps 10.252 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0163728088873919 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.63728088873919 bps 1.637 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0320923349803239 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.20923349803239 bps 3.209 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.00572487123156 % 1.006 %   10 bps 10.000 Gbps   100.572487123156 bps 100.572 Mbps 
Plzeň → Praha  2.36817123987436 % 2.368 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36817123987436 bps 2.368 Gbps 
Praha → Plzeň  3.5421424671522 % 3.542 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5421424671522 bps 3.542 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.3181816499017 % 15.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   153.181816499017 bps 153.182 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.07081251040748 % 2.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.7081251040747 bps 20.708 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.1518481118287 % 20.152 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01518481118287 bps 2.015 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.23308364085211 % 1.233 %   10 bps 10.000 Gbps   123.308364085211 bps 123.308 Mbps 
Brno → Praha  4.81888481584037 % 4.819 %   100 bps 100.000 Gbps   4.81888481584037 bps 4.819 Gbps 
Praha → Brno  9.70454300501906 % 9.705 %   100 bps 100.000 Gbps   9.70454300501905 bps 9.705 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.8238773884017 % 10.824 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8238773884017 bps 10.824 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.88535126523378 % 5.885 %   100 bps 100.000 Gbps   5.88535126523377 bps 5.885 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.51497471079838 % 6.515 %   100 bps 100.000 Gbps   6.51497471079838 bps 6.515 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.83697679584034 % 2.837 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83697679584035 bps 2.837 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.1500520173893 % 3.150 %   400 bps 400.000 Gbps   12.6002080695572 bps 12.600 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.993009271748156 % 0.993 %   400 bps 400.000 Gbps   3.97203708699263 bps 3.972 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  5.26328853224802 % 5.263 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0526577064496 bps 1.053 Gbps 
Praha → Public Internet  7.66681633979631 % 7.667 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53336326795926 bps 1.533 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.842518054849044 % 0.843 %   20 bps 20.000 Gbps   168.503610969809 bps 168.504 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.84182442142598 % 2.842 %   20 bps 20.000 Gbps   568.364884285195 bps 568.365 Mbps 
Zlín → Brno  1.72496563055135 % 1.725 %   10 bps 10.000 Gbps   172.496563055135 bps 172.497 Mbps 
Brno → Zlín  3.07316406570404 % 3.073 %   10 bps 10.000 Gbps   307.316406570404 bps 307.316 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.06310820221477 % 2.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.6310820221477 bps 20.631 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.16467795244474 % 1.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6467795244474 bps 11.647 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.27107156201017 % 5.271 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.7107156201017 bps 52.711 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0283589873491281 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   283.589873491281 bps 283.590 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  55.3480917870606 % 55.348 %   10 bps 10.000 Gbps   5.53480917870605 bps 5.535 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  20.6791746289981 % 20.679 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06791746289981 bps 2.068 Gbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0479491483121376 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.79491483121376 bps 4.795 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107888968224246 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7888968224246 bps 10.789 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.142186395771461 % 0.142 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.2186395771461 bps 14.219 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.137029016605333 % 0.137 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7029016605333 bps 13.703 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0588257122045683 % 0.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   588.257122045683 bps 588.257 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.274131556002398 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.74131556002397 bps 2.741 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   98.4530676294187 bps 98.453 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jul 1 00:11:17 2022