CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/8

Average load for period: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/31 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/8
ACONET->Brno  2.006%  Brno->ACONET  6.571%  Brno->Lednice  3.607%  Lednice->Brno  15.715%  Brno->SANET  2.740%  SANET->Brno  1.013%  Brno->Vyškov  9.394%  Vyškov->Brno  1.523%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.321%  Tábor->České Budějovice  0.156%  Brno->Jihlava  1.175%  Jihlava->Brno  1.130%  České Budějovice->Jihlava  0.892%  Jihlava->České Budějovice  0.094%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.182%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.048%  Jihlava->Telč  0.600%  Telč->Jihlava  0.159%  Hradec Králové->Liberec  2.812%  Liberec->Hradec Králové  0.741%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.500e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  5.166e-3 %  Děčín->Most  0.781e-3 %  Most->Děčín  0.524e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.326%  Olomouc->Brno  0.104%  Hradec Králové->Olomouc  0.510%  Olomouc->Hradec Králové  0.120%  Olomouc->Ostrava  2.912%  Ostrava->Olomouc  0.048%  Olomouc->Zlín  0.677%  Zlín->Olomouc  0.570e-3 %  Brno->Ostrava  3.703%  Ostrava->Brno  1.581%  Karviná->Ostrava  1.706%  Ostrava->Karviná  1.008%  Opava->Ostrava  1.706%  Ostrava->Opava  1.008%  Ostrava->Pionier  0.743%  Pionier->Ostrava  0.805%  Hradec Králové->Pardubice  0.833e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.030%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  1.111%  Plzeň->Praha  2.245%  Praha->Plzeň  2.520%  Poděbrady->Praha  1.640%  Praha->Poděbrady  10.236%  AMS-IX->Praha  14.855%  Praha->AMS-IX  1.049%  Brno->Praha  3.617%  Praha->Brno  7.388%  České Budějovice->Praha  0.528%  Praha->České Budějovice  2.289%  GÉANT2->Praha  9.282%  Praha->GÉANT2  5.301%  Hradec Králové->Praha  1.263%  Praha->Hradec Králové  3.188%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.969%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.259%  Most->Ústí nad
Labem  3.684e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.016%  Praha->Ústí nad
Labem  6.037%  Ústí nad
Labem->Praha  1.560%  Brno->Zlín  2.451%  Zlín->Brno  0.991%  NIX.cz->Praha  2.325%  Praha->NIX.cz  0.854%  Praha->Public Internet  7.625%  Public Internet->Praha  4.246% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/31 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.57062952455609 % 6.571 %   10 bps 10.000 Gbps   657.062952455609 bps 657.063 Mbps 
ACONET → Brno  2.00594172896619 % 2.006 %   10 bps 10.000 Gbps   200.594172896618 bps 200.594 Mbps 
Brno → Lednice  3.60738311192768 % 3.607 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.0738311192769 bps 36.074 Mbps 
Lednice → Brno  15.714947494967 % 15.715 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.149474949669 bps 157.149 Mbps 
Brno → SANET  2.73964665474411 % 2.740 %   40 bps 40.000 Gbps   1.09585866189765 bps 1.096 Gbps 
SANET → Brno  1.0133680657489 % 1.013 %   40 bps 40.000 Gbps   405.34722629956 bps 405.347 Mbps 
Brno → Vyškov  9.39434158291517 % 9.394 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.9434158291516 bps 93.943 Mbps 
Vyškov → Brno  1.52312840379379 % 1.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2312840379379 bps 15.231 Mbps 
Brno → Jihlava  1.1749806028887 % 1.175 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1749806028887 bps 1.175 Gbps 
Jihlava → Brno  1.12958974375247 % 1.130 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12958974375248 bps 1.130 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0475463588640621 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75463588640621 bps 4.755 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.182129169730707 % 0.182 %   10 bps 10.000 Gbps   18.2129169730707 bps 18.213 Mbps 
Jihlava → Telč  0.59983848745893 % 0.600 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.9983848745893 bps 5.998 Mbps 
Telč → Jihlava  0.158711090163012 % 0.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58711090163012 bps 1.587 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0940586159974178 % 0.094 %   20 bps 20.000 Gbps   18.8117231994836 bps 18.812 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.892023888909088 % 0.892 %   20 bps 20.000 Gbps   178.404777781818 bps 178.405 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.8123408503947 % 2.812 %   20 bps 20.000 Gbps   562.46817007894 bps 562.468 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.741155503590281 % 0.741 %   20 bps 20.000 Gbps   148.231100718056 bps 148.231 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  5.16608568439554 % 5.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   516.608568439554 bps 516.609 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.50027538032082 % 2.500 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   250.027538032082 bps 250.028 Kbps 
Děčín → Most  0.781461437577464 % 0.781 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.81461437577462 bps 7.815 Kbps 
Most → Děčín  0.5239451858103 % 0.524 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.239451858103 bps 5.239 Kbps 
Most → Plzeň  0.207034627368126 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07034627368126 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.103637035357575 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03637035357575 bps 1.036 Kbps 
Olomouc → Brno  0.104137296244801 % 0.104 %   100 bps 100.000 Gbps   104.137296244801 bps 104.137 Mbps 
Brno → Olomouc  0.325755418109664 % 0.326 %   100 bps 100.000 Gbps   325.755418109664 bps 325.755 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.509554523250687 % 0.510 %   100 bps 100.000 Gbps   509.554523250686 bps 509.555 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.119843813986526 % 0.120 %   100 bps 100.000 Gbps   119.843813986526 bps 119.844 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0481875726699424 % 0.048 %   20 bps 20.000 Gbps   9.63751453398847 bps 9.638 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.91159806445838 % 2.912 %   20 bps 20.000 Gbps   579.273644674962 bps 579.274 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.677094763190438 % 0.677 %   10 bps 10.000 Gbps   67.7094763190438 bps 67.709 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.569929872553241 % 0.570 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.9929872553242 bps 56.993 Kbps 
Brno → Ostrava  3.70349589213402 % 3.703 %   100 bps 100.000 Gbps   3.70349589213402 bps 3.703 Gbps 
Ostrava → Brno  1.58149124914995 % 1.581 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58149124914995 bps 1.581 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.00792602293083 % 1.008 %   10 bps 10.000 Gbps   100.792602293083 bps 100.793 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.70597292303626 % 1.706 %   10 bps 10.000 Gbps   170.597292303626 bps 170.597 Mbps 
Opava → Ostrava  1.70597292303626 % 1.706 %   10 bps 10.000 Gbps   170.597292303626 bps 170.597 Mbps 
Ostrava → Opava  1.00792602293083 % 1.008 %   10 bps 10.000 Gbps   100.792602293083 bps 100.793 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.805354631038017 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5354631038017 bps 80.535 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.742738033918721 % 0.743 %   10 bps 10.000 Gbps   74.2738033918722 bps 74.274 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.832998298780297 % 0.833 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   83.2998298780297 bps 83.300 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0296341364047943 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.96341364047943 bps 2.963 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.11125999735953 % 1.111 %   10 bps 10.000 Gbps   111.125999735953 bps 111.126 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0245240526119609 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.45240526119609 bps 2.452 Mbps 
Praha → Plzeň  2.51979376106736 % 2.520 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51979376106736 bps 2.520 Gbps 
Plzeň → Praha  2.2450468392824 % 2.245 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24504683928241 bps 2.245 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.63991725155924 % 1.640 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.3991725155924 bps 16.399 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.2363031729624 % 10.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.363031729624 bps 102.363 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.8548548377701 % 14.855 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48548548377701 bps 1.485 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.04942722453445 % 1.049 %   10 bps 10.000 Gbps   104.942722453445 bps 104.943 Mbps 
Praha → Brno  7.38825883654694 % 7.388 %   100 bps 100.000 Gbps   7.38825883654695 bps 7.388 Gbps 
Brno → Praha  3.61702284377676 % 3.617 %   100 bps 100.000 Gbps   3.61702284377676 bps 3.617 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.30148911835019 % 5.301 %   100 bps 100.000 Gbps   5.30148803631488 bps 5.301 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.28243869476329 % 9.282 %   100 bps 100.000 Gbps   9.28242548547264 bps 9.282 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.26253726753208 % 1.263 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26253726753208 bps 1.263 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.1880961910994 % 3.188 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1880961910994 bps 3.188 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.32521768834964 % 2.325 %   400 bps 400.000 Gbps   9.30087075339856 bps 9.301 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.854418043972099 % 0.854 %   400 bps 400.000 Gbps   3.41767217588839 bps 3.418 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  7.62543309313067 % 7.625 %   20 bps 20.000 Gbps   1.52508661862613 bps 1.525 Gbps 
Public Internet → Praha  4.24597208630286 % 4.246 %   20 bps 20.000 Gbps   849.194417260572 bps 849.194 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.2890155966856 % 2.289 %   20 bps 20.000 Gbps   457.803119337119 bps 457.803 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.528267312958502 % 0.528 %   20 bps 20.000 Gbps   105.6534625917 bps 105.653 Mbps 
Brno → Zlín  2.45141710423713 % 2.451 %   10 bps 10.000 Gbps   245.141710423713 bps 245.142 Mbps 
Zlín → Brno  0.991320710298686 % 0.991 %   10 bps 10.000 Gbps   99.1320710298686 bps 99.132 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.25893728418107 % 3.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.5893728418107 bps 32.589 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.96921632609119 % 0.969 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.69216326091189 bps 9.692 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.68398698676722 % 3.684 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.8398698676721 bps 36.840 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0155125078791434 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   155.125078791433 bps 155.125 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.55980712673499 % 1.560 %   10 bps 10.000 Gbps   155.980712673499 bps 155.981 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.03725911349125 % 6.037 %   10 bps 10.000 Gbps   603.725911349125 bps 603.726 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108139624707438 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8139624707438 bps 10.814 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.047487977255051 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74879772550511 bps 4.749 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104277620728047 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4277620728047 bps 10.428 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104224150149623 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4224150149623 bps 10.422 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.155853795268532 % 0.156 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55853795268532 bps 1.559 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.321372953039154 % 0.321 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21372953039154 bps 3.214 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   67.041655784596 bps 67.042 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Sep 1 00:12:18 2022