CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/9

Average load for period: 2022/09/01 00:00:00 - 2022/09/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/01 00:00:00 - 2022/09/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/9
ACONET->Brno  1.800%  Brno->ACONET  8.337%  Brno->Lednice  5.611%  Lednice->Brno  16.638%  Brno->SANET  4.958%  SANET->Brno  1.401%  Brno->Vyškov  9.174%  Vyškov->Brno  1.244%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.307%  Tábor->České Budějovice  0.191%  Brno->Jihlava  1.481%  Jihlava->Brno  1.004%  České Budějovice->Jihlava  0.460%  Jihlava->České Budějovice  0.045%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.234%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.068%  Jihlava->Telč  0.479%  Telč->Jihlava  0.118%  Hradec Králové->Liberec  0.789%  Liberec->Hradec Králové  0.200%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.024e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.400e-3 %  Děčín->Most  1.926e-3 %  Most->Děčín  0.843e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.274%  Olomouc->Brno  0.065%  Hradec Králové->Olomouc  0.462%  Olomouc->Hradec Králové  0.102%  Olomouc->Ostrava  1.660%  Ostrava->Olomouc  0.029%  Olomouc->Zlín  1.309%  Zlín->Olomouc  0.549e-3 %  Brno->Ostrava  4.885%  Ostrava->Brno  1.738%  Karviná->Ostrava  2.424%  Ostrava->Karviná  1.369%  Opava->Ostrava  2.424%  Ostrava->Opava  1.369%  Ostrava->Pionier  1.049%  Pionier->Ostrava  0.420%  Hradec Králové->Pardubice  0.014%  Pardubice->Hradec Králové  0.035%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  0.978%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Plzeň->Praha  2.998%  Praha->Plzeň  4.131%  Poděbrady->Praha  2.048%  Praha->Poděbrady  13.999%  AMS-IX->Praha  20.682%  Praha->AMS-IX  1.452%  Brno->Praha  5.237%  Praha->Brno  10.821%  České Budějovice->Praha  0.693%  Praha->České Budějovice  2.664%  GÉANT2->Praha  13.008%  Praha->GÉANT2  6.733%  Hradec Králové->Praha  1.294%  Praha->Hradec Králové  4.703%  Pardubice->Praha  1.508%  Praha->Pardubice  6.709%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.321%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.840%  Most->Ústí nad
Labem  7.883e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.085%  Praha->Ústí nad
Labem  6.815%  Ústí nad
Labem->Praha  1.723%  Brno->Zlín  4.117%  Zlín->Brno  1.729%  NIX.cz->Praha  3.342%  Praha->NIX.cz  1.042%  Praha->Public Internet  8.877%  Public Internet->Praha  6.440% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/01 00:00:00 - 2022/09/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/01 00:00:00 - 2022/09/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.79950778136423 % 1.800 %   10 bps 10.000 Gbps   179.950778136423 bps 179.951 Mbps 
Brno → ACONET  8.33740086170015 % 8.337 %   10 bps 10.000 Gbps   833.740086170015 bps 833.740 Mbps 
Lednice → Brno  16.6376723391928 % 16.638 %   1000 bps 1000.000 Mbps   166.376723391928 bps 166.377 Mbps 
Brno → Lednice  5.61065392085768 % 5.611 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.1065392085768 bps 56.107 Mbps 
SANET → Brno  1.40056289714564 % 1.401 %   40 bps 40.000 Gbps   560.225158858254 bps 560.225 Mbps 
Brno → SANET  4.95797768025847 % 4.958 %   40 bps 40.000 Gbps   1.98319107210338 bps 1.983 Gbps 
Brno → Vyškov  9.17444262470416 % 9.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.7444262470417 bps 91.744 Mbps 
Vyškov → Brno  1.24397092493804 % 1.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4397092493804 bps 12.440 Mbps 
Jihlava → Brno  1.0038934194338 % 1.004 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0038934194338 bps 1.004 Gbps 
Brno → Jihlava  1.48121995678349 % 1.481 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48121995678349 bps 1.481 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.234249312861722 % 0.234 %   10 bps 10.000 Gbps   23.4249312861722 bps 23.425 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0681068589957343 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.81068589957343 bps 6.811 Mbps 
Telč → Jihlava  0.118179452015115 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18179452015116 bps 1.182 Mbps 
Jihlava → Telč  0.478583959696325 % 0.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78583959696324 bps 4.786 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.459965593244082 % 0.460 %   20 bps 20.000 Gbps   91.9931186488164 bps 91.993 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0453913166050529 % 0.045 %   20 bps 20.000 Gbps   9.07826332101056 bps 9.078 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.788752659199331 % 0.789 %   100 bps 100.000 Gbps   788.75265919933 bps 788.753 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.199885298648617 % 0.200 %   100 bps 100.000 Gbps   199.885298648617 bps 199.885 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.02443013976556 % 1.024 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.443013976556 bps 102.443 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.399779101003433 % 0.400 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.9779101003433 bps 39.978 Kbps 
Děčín → Most  1.92647175343458 % 1.926 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.2647175343458 bps 19.265 Kbps 
Most → Děčín  0.842801129198556 % 0.843 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.42801129198555 bps 8.428 Kbps 
Plzeň → Most  0.106371216458508 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06371216458508 bps 1.064 Kbps 
Most → Plzeň  0.207076843018133 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07076843018133 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.27447317453976 % 0.274 %   100 bps 100.000 Gbps   274.47317453976 bps 274.473 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0645378069895816 % 0.065 %   100 bps 100.000 Gbps   64.5378069895816 bps 64.538 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.101946819112864 % 0.102 %   100 bps 100.000 Gbps   101.946819112864 bps 101.947 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.462168710039833 % 0.462 %   100 bps 100.000 Gbps   462.168710039832 bps 462.169 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0290356415660146 % 0.029 %   20 bps 20.000 Gbps   5.80712831320293 bps 5.807 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.66008860197846 % 1.660 %   20 bps 20.000 Gbps   326.532950276233 bps 326.533 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.549473827023818 % 0.549 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.9473827023818 bps 54.947 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.30867305888442 % 1.309 %   10 bps 10.000 Gbps   130.867305888442 bps 130.867 Mbps 
Ostrava → Brno  1.73792973421427 % 1.738 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73792973421427 bps 1.738 Gbps 
Brno → Ostrava  4.88456537582107 % 4.885 %   100 bps 100.000 Gbps   4.88456537582107 bps 4.885 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.42393081615364 % 2.424 %   10 bps 10.000 Gbps   242.393081615363 bps 242.393 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.36887076723138 % 1.369 %   10 bps 10.000 Gbps   136.887076723138 bps 136.887 Mbps 
Ostrava → Opava  1.36887076723138 % 1.369 %   10 bps 10.000 Gbps   136.887076723138 bps 136.887 Mbps 
Opava → Ostrava  2.42393081615363 % 2.424 %   10 bps 10.000 Gbps   242.393081615364 bps 242.393 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.419533199941719 % 0.420 %   10 bps 10.000 Gbps   41.9533199941719 bps 41.953 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.04939873137702 % 1.049 %   10 bps 10.000 Gbps   104.939873137702 bps 104.940 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0135970153053856 % 0.014 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42509787864521 bps 1.425 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0351820827223946 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.51820827223946 bps 3.518 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0428618048507564 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.28618048507564 bps 4.286 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.97783453535491 % 0.978 %   10 bps 10.000 Gbps   97.7834535354909 bps 97.783 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125537458025106 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.537458025105 bps 125.537 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.125613108381473 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.613108381473 bps 125.613 Kbps 
Plzeň → Praha  2.99754504554115 % 2.998 %   100 bps 100.000 Gbps   2.99754504554116 bps 2.998 Gbps 
Praha → Plzeň  4.13124671991283 % 4.131 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13124671991282 bps 4.131 Gbps 
Praha → Poděbrady  13.9989270302274 % 13.999 %   1000 bps 1000.000 Mbps   139.989270302274 bps 139.989 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.04763158677793 % 2.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.4763158677793 bps 20.476 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.45224373353039 % 1.452 %   10 bps 10.000 Gbps   145.224373353039 bps 145.224 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.6817013748654 % 20.682 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06817013748654 bps 2.068 Gbps 
Brno → Praha  5.23665850827166 % 5.237 %   100 bps 100.000 Gbps   5.23665850827166 bps 5.237 Gbps 
Praha → Brno  10.8209937562374 % 10.821 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8209937562374 bps 10.821 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.73259509144564 % 6.733 %   100 bps 100.000 Gbps   6.73259495935385 bps 6.733 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.0080100495944 % 13.008 %   100 bps 100.000 Gbps   13.0080088562821 bps 13.008 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.70261478888246 % 4.703 %   100 bps 100.000 Gbps   4.70261478888247 bps 4.703 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.29386435372537 % 1.294 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29386435372537 bps 1.294 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.04230851650563 % 1.042 %   400 bps 400.000 Gbps   4.16923406602253 bps 4.169 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.34187667918044 % 3.342 %   400 bps 400.000 Gbps   13.3675067167218 bps 13.368 Gbps 
Praha → Pardubice  6.70878339219417 % 6.709 %   10 bps 10.000 Gbps   670.878339219417 bps 670.878 Mbps 
Pardubice → Praha  1.50800638881458 % 1.508 %   10 bps 10.000 Gbps   150.800638881458 bps 150.801 Mbps 
Public Internet → Praha  6.44007337186467 % 6.440 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28801467437293 bps 1.288 Gbps 
Praha → Public Internet  8.87740522819812 % 8.877 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77548104563962 bps 1.775 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.66444128684067 % 2.664 %   20 bps 20.000 Gbps   532.888257368133 bps 532.888 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.693447927861515 % 0.693 %   20 bps 20.000 Gbps   138.689585572303 bps 138.690 Mbps 
Brno → Zlín  4.11741166578627 % 4.117 %   10 bps 10.000 Gbps   411.741166578627 bps 411.741 Mbps 
Zlín → Brno  1.7293153077076 % 1.729 %   10 bps 10.000 Gbps   172.93153077076 bps 172.932 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.32077721764828 % 1.321 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.2077721764828 bps 13.208 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.83995144114717 % 2.840 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.3995144114718 bps 28.400 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.88315265031382 % 7.883 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.8315265031382 bps 78.832 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0849640669583484 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   849.640669583485 bps 849.641 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.81462712436106 % 6.815 %   10 bps 10.000 Gbps   681.462712436106 bps 681.463 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.7230698642117 % 1.723 %   10 bps 10.000 Gbps   172.30698642117 bps 172.307 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108113022381658 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8113022381659 bps 10.811 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0475401343957639 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75401343957639 bps 4.754 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.191024432212878 % 0.191 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.91024432212878 bps 1.910 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.307128263170182 % 0.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.07128263170182 bps 3.071 Mbps 
Summary  empty NA   3.428 bps 3.428 Tbps   91.3734309182359 bps 91.373 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Oct 1 00:11:46 2022