CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/10

Average load for period: 2022/10/01 00:00:00 - 2022/10/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/10/01 00:00:00 - 2022/10/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/10
ACONET->Brno  1.198%  Brno->ACONET  9.120%  Brno->Lednice  6.933%  Lednice->Brno  17.782%  Brno->SANET  6.651%  SANET->Brno  1.737%  Brno->Vyškov  7.626%  Vyškov->Brno  1.039%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.274%  Tábor->České Budějovice  0.070%  Brno->Jihlava  1.365%  Jihlava->Brno  0.887%  České Budějovice->Jihlava  0.488%  Jihlava->České Budějovice  0.073%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.362%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.119%  Jihlava->Telč  0.415%  Telč->Jihlava  0.306%  Hradec Králové->Liberec  1.512%  Liberec->Hradec Králové  0.276%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.768%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.156%  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.072%  Olomouc->Brno  0.012%  Hradec Králové->Olomouc  0.253%  Olomouc->Hradec Králové  0.053%  Olomouc->Ostrava  0.407%  Ostrava->Olomouc  0.011%  Olomouc->Zlín  1.556%  Zlín->Olomouc  0.469e-3 %  Brno->Ostrava  5.892%  Ostrava->Brno  2.667%  Karviná->Ostrava  2.523%  Ostrava->Karviná  1.688%  Opava->Ostrava  2.523%  Ostrava->Opava  1.688%  Ostrava->Pionier  1.148%  Pionier->Ostrava  0.273%  Hradec Králové->Pardubice  1.265e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.027%  Cheb->Plzeň  0.058%  Plzeň->Cheb  0.988%  Jihlava->Plzeň  0.726e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.130e-3 %  Plzeň->Praha  2.395%  Praha->Plzeň  5.500%  Poděbrady->Praha  1.645%  Praha->Poděbrady  9.381%  AMS-IX->Praha  25.278%  Praha->AMS-IX  1.644%  Brno->Praha  3.972%  Praha->Brno  10.186%  České Budějovice->Praha  0.972%  Praha->České Budějovice  4.533%  GÉANT2->Praha  12.689%  Praha->GÉANT2  7.200%  Hradec Králové->Praha  0.859%  Praha->Hradec Králové  5.137%  Pardubice->Praha  1.799%  Praha->Pardubice  8.984%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.817%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.208%  Most->Ústí nad
Labem  9.910e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.045%  Praha->Ústí nad
Labem  6.263%  Ústí nad
Labem->Praha  1.379%  Brno->Zlín  5.105%  Zlín->Brno  1.902%  NIX.cz->Praha  4.250%  Praha->NIX.cz  1.181%  Praha->Public Internet  8.631%  Public Internet->Praha  8.779% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/10/01 00:00:00 - 2022/10/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/10/01 00:00:00 - 2022/10/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.19760928969721 % 1.198 %   10 bps 10.000 Gbps   119.760928969721 bps 119.761 Mbps 
Brno → ACONET  9.12013498417276 % 9.120 %   10 bps 10.000 Gbps   912.013498417276 bps 912.013 Mbps 
Lednice → Brno  17.7823375901591 % 17.782 %   1000 bps 1000.000 Mbps   177.823375901591 bps 177.823 Mbps 
Brno → Lednice  6.93250458124743 % 6.933 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.3250458124742 bps 69.325 Mbps 
Brno → SANET  6.65148533940114 % 6.651 %   40 bps 40.000 Gbps   2.66059413576045 bps 2.661 Gbps 
SANET → Brno  1.73655633415353 % 1.737 %   40 bps 40.000 Gbps   694.622533661413 bps 694.623 Mbps 
Vyškov → Brno  1.03863520750544 % 1.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3863520750544 bps 10.386 Mbps 
Brno → Vyškov  7.62564927894244 % 7.626 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.2564927894244 bps 76.256 Mbps 
Brno → Jihlava  1.36481286546577 % 1.365 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36481286546577 bps 1.365 Gbps 
Jihlava → Brno  0.887304152667645 % 0.887 %   100 bps 100.000 Gbps   887.304152667645 bps 887.304 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.361716916298809 % 0.362 %   10 bps 10.000 Gbps   36.1716916298809 bps 36.172 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.118890117259306 % 0.119 %   10 bps 10.000 Gbps   11.8890117259306 bps 11.889 Mbps 
Jihlava → Telč  0.414819407097016 % 0.415 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14819407097016 bps 4.148 Mbps 
Telč → Jihlava  0.306020774494956 % 0.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.06020774494957 bps 3.060 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0732560540382732 % 0.073 %   20 bps 20.000 Gbps   14.6512108076546 bps 14.651 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.487671607232018 % 0.488 %   20 bps 20.000 Gbps   97.5343214464037 bps 97.534 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.51151867557479 % 1.512 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5115186755748 bps 1.512 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.275792676095471 % 0.276 %   100 bps 100.000 Gbps   275.792676095471 bps 275.793 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.156360034419664 % 0.156 %   40 bps 40.000 Gbps   58.8407681825998 bps 58.841 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.768456508033004 % 0.768 %   40 bps 40.000 Gbps   281.702017447811 bps 281.702 Mbps 
Most → Děčín  0.406162496980461 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0616249698046 bps 4.062 Kbps 
Děčín → Most  0.260726721846631 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60726721846631 bps 2.607 Kbps 
Plzeň → Most  0.106751859281846 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06751859281846 bps 1.068 Kbps 
Most → Plzeň  0.207406827879332 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07406827879332 bps 2.074 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0116341140666435 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6341140666436 bps 11.634 Mbps 
Brno → Olomouc  0.072409127393634 % 0.072 %   100 bps 100.000 Gbps   72.409127393634 bps 72.409 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.253417739838631 % 0.253 %   100 bps 100.000 Gbps   253.417517015072 bps 253.418 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0533708568963475 % 0.053 %   100 bps 100.000 Gbps   53.3707303736379 bps 53.371 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.406888449773803 % 0.407 %   20 bps 20.000 Gbps   78.312548878613 bps 78.313 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0107511887144751 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.15023774289502 bps 2.150 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.55593085224454 % 1.556 %   10 bps 10.000 Gbps   155.593085224455 bps 155.593 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.469436064968061 % 0.469 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.9436064968061 bps 46.944 Kbps 
Brno → Ostrava  5.89216180713273 % 5.892 %   100 bps 100.000 Gbps   5.89216180713273 bps 5.892 Gbps 
Ostrava → Brno  2.66747789813767 % 2.667 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66747789813767 bps 2.667 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.52300379527965 % 2.523 %   10 bps 10.000 Gbps   252.300379527965 bps 252.300 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.68834162368222 % 1.688 %   10 bps 10.000 Gbps   168.834162368222 bps 168.834 Mbps 
Ostrava → Opava  1.68834162368222 % 1.688 %   10 bps 10.000 Gbps   168.834162368222 bps 168.834 Mbps 
Opava → Ostrava  2.52300379527965 % 2.523 %   10 bps 10.000 Gbps   252.300379527965 bps 252.300 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.273304385711761 % 0.273 %   10 bps 10.000 Gbps   27.3304385711761 bps 27.330 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.14823361235199 % 1.148 %   10 bps 10.000 Gbps   114.823361235199 bps 114.823 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.02658119280322 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.658119280322 bps 2.658 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.26477561139486 % 1.265 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   194.110428258914 bps 194.110 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0578196800076251 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.7819680007625 bps 5.782 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.988369275896102 % 0.988 %   10 bps 10.000 Gbps   98.8369275896101 bps 98.837 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.130068073520635 % 0.130 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   130.068073520635 bps 130.068 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.725764499512186 % 0.726 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   725.764499512185 bps 725.764 Kbps 
Plzeň → Praha  2.39507757372445 % 2.395 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39507757372445 bps 2.395 Gbps 
Praha → Plzeň  5.49987121603565 % 5.500 %   100 bps 100.000 Gbps   5.49987121603565 bps 5.500 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.38112023001478 % 9.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.8112023001478 bps 93.811 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.64510013557588 % 1.645 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4510013557588 bps 16.451 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.64375495131558 % 1.644 %   10 bps 10.000 Gbps   164.375495131558 bps 164.375 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.2777454557496 % 25.278 %   10 bps 10.000 Gbps   2.52777454557495 bps 2.528 Gbps 
Praha → Brno  10.1863370233663 % 10.186 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1863370233663 bps 10.186 Gbps 
Brno → Praha  3.97248553026192 % 3.972 %   100 bps 100.000 Gbps   3.97248553026192 bps 3.972 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.20031357628514 % 7.200 %   100 bps 100.000 Gbps   7.20031357628513 bps 7.200 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.6889548667522 % 12.689 %   100 bps 100.000 Gbps   12.6889548667522 bps 12.689 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.858593731239773 % 0.859 %   100 bps 100.000 Gbps   858.593731239773 bps 858.594 Mbps 
Praha → Hradec Králové  5.13745211649523 % 5.137 %   100 bps 100.000 Gbps   5.13745211649523 bps 5.137 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.18129461274434 % 1.181 %   400 bps 400.000 Gbps   4.72517845097735 bps 4.725 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.25017231134794 % 4.250 %   400 bps 400.000 Gbps   17.0006892453918 bps 17.001 Gbps 
Pardubice → Praha  1.79943297982385 % 1.799 %   10 bps 10.000 Gbps   179.943297982385 bps 179.943 Mbps 
Praha → Pardubice  8.98373984466696 % 8.984 %   10 bps 10.000 Gbps   898.373984466696 bps 898.374 Mbps 
Public Internet → Praha  8.77938105496237 % 8.779 %   20 bps 20.000 Gbps   1.75587621099247 bps 1.756 Gbps 
Praha → Public Internet  8.63085856046991 % 8.631 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72617171209398 bps 1.726 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.971560705892179 % 0.972 %   20 bps 20.000 Gbps   194.312141178436 bps 194.312 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.53280297378261 % 4.533 %   20 bps 20.000 Gbps   906.560594756524 bps 906.561 Mbps 
Brno → Zlín  5.10480819410293 % 5.105 %   10 bps 10.000 Gbps   510.480819410293 bps 510.481 Mbps 
Zlín → Brno  1.90202535786009 % 1.902 %   10 bps 10.000 Gbps   190.202535786009 bps 190.203 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.816691526644262 % 0.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.16691526644262 bps 8.167 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.20849921489611 % 2.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0849921489611 bps 22.085 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.044504353641902 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   445.04353641902 bps 445.044 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  9.91024847492596 % 9.910 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.1024847492595 bps 99.102 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.26255943372073 % 6.263 %   10 bps 10.000 Gbps   626.255943372073 bps 626.256 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.37883647660268 % 1.379 %   10 bps 10.000 Gbps   137.883647660268 bps 137.884 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107909141183349 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7909141183349 bps 10.791 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0475068509258799 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75068509258799 bps 4.751 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0695887352566105 % 0.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   695.887352566105 bps 695.887 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.273700032833738 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73700032833738 bps 2.737 Mbps 
Summary  empty NA   3.488 bps 3.488 Tbps   99.175212763077 bps 99.175 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Nov 1 00:12:53 2022