CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2022/12

Average load for period: 2022/12/01 00:00:00 - 2022/12/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/12/01 00:00:00 - 2022/12/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2022/12
ACONET->Brno  1.804%  Brno->ACONET  9.730%  Brno->Lednice  5.063%  Lednice->Brno  19.931%  Brno->SANET  5.583%  SANET->Brno  1.584%  Brno->Vyškov  7.548%  Vyškov->Brno  1.218%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.175e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.170e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.337%  Tábor->České Budějovice  0.104%  Brno->Jihlava  0.053%  Jihlava->Brno  0.102%  České Budějovice->Jihlava  1.143e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.510e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec : DOWN Jindřichův
Hradec->Jihlava : DOWN Jihlava->Telč : DOWN Telč->Jihlava : DOWN Hradec Králové->Liberec  1.041%  Liberec->Hradec Králové  0.181%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.584e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.014%  Děčín->Most  0.574e-3 %  Most->Děčín  0.540e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.119e-3 %  Brno->Olomouc  0.920%  Olomouc->Brno  0.311%  Hradec Králové->Olomouc  1.964%  Olomouc->Hradec Králové  0.546%  Olomouc->Ostrava  2.601%  Ostrava->Olomouc  0.598%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  0.099e-3 %  Ostrava->Brno  0.091e-3 %  Karviná->Ostrava  1.586%  Ostrava->Karviná  1.355%  Opava->Ostrava  1.586%  Ostrava->Opava  1.355%  Ostrava->Pionier  1.857%  Pionier->Ostrava  2.373%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  4.120e-3 %  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  1.357%  Jihlava->Plzeň  0.112%  Plzeň->Jihlava  0.155%  Plzeň->Praha  3.788%  Praha->Plzeň  2.393%  Poděbrady->Praha  1.585%  Praha->Poděbrady  9.781%  AMS-IX->Praha  31.754%  Praha->AMS-IX  19.213%  Brno->Praha  1.568%  Praha->Brno  4.977%  České Budějovice->Praha  1.516%  Praha->České Budějovice  3.718%  GÉANT2->Praha  4.949%  Praha->GÉANT2  3.624%  Hradec Králové->Praha  1.118%  Praha->Hradec Králové  4.974%  Pardubice->Praha  1.510%  Praha->Pardubice  7.396%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.873%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.479%  Most->Ústí nad
Labem  7.043e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.069%  Praha->Ústí nad
Labem  0.834%  Ústí nad
Labem->Praha  0.195%  Brno->Zlín  5.012%  Zlín->Brno  2.041%  NIX.cz->Praha  3.976%  Praha->NIX.cz  1.166%  Praha->Public Internet  4.722%  Public Internet->Praha  6.840% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/12/01 00:00:00 - 2022/12/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/12/01 00:00:00 - 2022/12/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.73013022703463 % 9.730 %   10 bps 10.000 Gbps   973.013022703463 bps 973.013 Mbps 
ACONET → Brno  1.80446818751649 % 1.804 %   10 bps 10.000 Gbps   180.446818751648 bps 180.447 Mbps 
Lednice → Brno  19.9308118982775 % 19.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.308118982775 bps 199.308 Mbps 
Brno → Lednice  5.06303660763348 % 5.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.6303660763348 bps 50.630 Mbps 
SANET → Brno  1.58432444010707 % 1.584 %   40 bps 40.000 Gbps   633.729776042826 bps 633.730 Mbps 
Brno → SANET  5.58332737955402 % 5.583 %   40 bps 40.000 Gbps   2.23333095182161 bps 2.233 Gbps 
Vyškov → Brno  1.21803615594533 % 1.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1803615594533 bps 12.180 Mbps 
Brno → Vyškov  7.54750078568433 % 7.548 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.4750078568433 bps 75.475 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0534153492533393 % 0.053 %   100 bps 100.000 Gbps   53.4153492533393 bps 53.415 Mbps 
Jihlava → Brno  0.102482603340316 % 0.102 %   100 bps 100.000 Gbps   102.482603340316 bps 102.483 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → Jihlava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Telč → Jihlava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Telč  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → České Budějovice  0.50997180886084 % 0.510 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   101.994361772168 bps 101.994 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  1.14326059748276 % 1.143 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   228.652119496553 bps 228.652 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.04091816309199 % 1.041 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04091816309199 bps 1.041 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.180918362801186 % 0.181 %   100 bps 100.000 Gbps   180.918362801186 bps 180.918 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0136132263907105 % 0.014 %   40 bps 40.000 Gbps   5.44529055628418 bps 5.445 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.58420808752399 % 1.584 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   633.683235009597 bps 633.683 Kbps 
Most → Děčín  0.539693265536431 % 0.540 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.3969326553643 bps 5.397 Kbps 
Děčín → Most  0.574287359450261 % 0.574 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.74287359450261 bps 5.743 Kbps 
Plzeň → Most  0.119370374471722 % 0.119 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19370374471722 bps 1.194 Kbps 
Most → Plzeň  0.206994726116085 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06994726116085 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.310746506829022 % 0.311 %   400 bps 400.000 Gbps   1.24298602731609 bps 1.243 Gbps 
Brno → Olomouc  0.919641865786644 % 0.920 %   400 bps 400.000 Gbps   3.67856746314657 bps 3.679 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.546179062311579 % 0.546 %   400 bps 400.000 Gbps   2.18471624924631 bps 2.185 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.96407225013658 % 1.964 %   400 bps 400.000 Gbps   7.85628900054631 bps 7.856 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.598233714750465 % 0.598 %   400 bps 400.000 Gbps   2.39293485900186 bps 2.393 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.60091469479705 % 2.601 %   400 bps 400.000 Gbps   10.4036587791882 bps 10.404 Gbps 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Brno  0.0914852913273922 % 0.091 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   91.4852913273922 bps 91.485 Kbps 
Brno → Ostrava  0.0990807091415428 % 0.099 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   99.0807091415428 bps 99.081 Kbps 
Ostrava → Karviná  1.35461593071734 % 1.355 %   10 bps 10.000 Gbps   135.461593071734 bps 135.462 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.58597705091885 % 1.586 %   10 bps 10.000 Gbps   158.597705091885 bps 158.598 Mbps 
Ostrava → Opava  1.35461593071734 % 1.355 %   10 bps 10.000 Gbps   135.461593071734 bps 135.462 Mbps 
Opava → Ostrava  1.58597705091885 % 1.586 %   10 bps 10.000 Gbps   158.597705091885 bps 158.598 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.85677447240527 % 1.857 %   10 bps 10.000 Gbps   185.677447240527 bps 185.677 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.3730682970348 % 2.373 %   10 bps 10.000 Gbps   237.30682970348 bps 237.307 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  4.11979121777907 % 4.120 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   479.897282116078 bps 479.897 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.019757159892296 % 0.020 %   40 bps 40.000 Gbps   2.04329952042462 bps 2.043 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.35702765210096 % 1.357 %   10 bps 10.000 Gbps   135.702765210096 bps 135.703 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0453792781562561 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.53792781562561 bps 4.538 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.112301787506024 % 0.112 %   100 bps 100.000 Gbps   112.301787506025 bps 112.302 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.15471354330201 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   154.71354330201 bps 154.714 Mbps 
Plzeň → Praha  3.78758536851872 % 3.788 %   100 bps 100.000 Gbps   3.78758536851872 bps 3.788 Gbps 
Praha → Plzeň  2.39285955693977 % 2.393 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39285955693977 bps 2.393 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.58482645012364 % 1.585 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.8482645012364 bps 15.848 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.78088916819977 % 9.781 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.8088916819976 bps 97.809 Mbps 
AMS-IX → Praha  31.7537355265112 % 31.754 %   10 bps 10.000 Gbps   3.17537355265112 bps 3.175 Gbps 
Praha → AMS-IX  19.2127693472913 % 19.213 %   10 bps 10.000 Gbps   1.92127693472913 bps 1.921 Gbps 
Praha → Brno  4.97721736041921 % 4.977 %   100 bps 100.000 Gbps   4.97721736041921 bps 4.977 Gbps 
Brno → Praha  1.56807149681604 % 1.568 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56807149681604 bps 1.568 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.62380978691381 % 3.624 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62380978691382 bps 3.624 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.94948221577697 % 4.949 %   100 bps 100.000 Gbps   4.94948221577696 bps 4.949 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.97392428130604 % 4.974 %   100 bps 100.000 Gbps   4.97392428130604 bps 4.974 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.11846729412188 % 1.118 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11846729412188 bps 1.118 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.97604734673351 % 3.976 %   400 bps 400.000 Gbps   15.8552675751744 bps 15.855 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.16590592854785 % 1.166 %   400 bps 400.000 Gbps   4.64552215322174 bps 4.646 Gbps 
Pardubice → Praha  1.51039342971389 % 1.510 %   10 bps 10.000 Gbps   151.039342971389 bps 151.039 Mbps 
Praha → Pardubice  7.39621222305102 % 7.396 %   10 bps 10.000 Gbps   739.621222305102 bps 739.621 Mbps 
Public Internet → Praha  6.83990505131578 % 6.840 %   20 bps 20.000 Gbps   1.36798101026315 bps 1.368 Gbps 
Praha → Public Internet  4.72230905888607 % 4.722 %   20 bps 20.000 Gbps   944.461811777216 bps 944.462 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.71833884376782 % 3.718 %   20 bps 20.000 Gbps   743.667768753565 bps 743.668 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.51638078241934 % 1.516 %   20 bps 20.000 Gbps   303.276156483868 bps 303.276 Mbps 
Zlín → Brno  2.04085207758583 % 2.041 %   10 bps 10.000 Gbps   204.085207758583 bps 204.085 Mbps 
Brno → Zlín  5.01228920095397 % 5.012 %   10 bps 10.000 Gbps   501.228920095397 bps 501.229 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.4785224883314 % 1.479 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.785224883314 bps 14.785 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.872946322946416 % 0.873 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.72946322946416 bps 8.729 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0693975408174579 % 0.069 %   1000 bps 1000.000 Mbps   693.975408174579 bps 693.975 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  7.04282143132083 % 7.043 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.4282143132082 bps 70.428 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.834206801690436 % 0.834 %   100 bps 100.000 Gbps   834.206801690436 bps 834.207 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.195303199605228 % 0.195 %   100 bps 100.000 Gbps   195.303199605228 bps 195.303 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.169619304499296 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9619304499296 bps 16.962 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.174761443523985 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4761443523985 bps 17.476 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.104216996977409 % 0.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04216996977409 bps 1.042 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.337139959271952 % 0.337 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.37139959271953 bps 3.371 Mbps 
Summary  empty NA   5.578 bps 5.578 Tbps   94.0386112382135 bps 94.039 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jan 1 00:12:26 2023