CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/1

Average load for period: 2023/01/01 00:00:00 - 2023/01/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/01 00:00:00 - 2023/01/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/1
ACONET->Brno  3.500%  Brno->ACONET  9.886%  Brno->Lednice  5.714%  Lednice->Brno  19.815%  Brno->SANET  6.407%  SANET->Brno  1.719%  Brno->Vyškov  9.359%  Vyškov->Brno  1.294%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.820e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.887e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.303%  Tábor->České Budějovice  0.071%  Brno->Jihlava  0.466%  Jihlava->Brno  0.179%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.396%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.137%  Jihlava->Telč  4.176e-3 %  Telč->Jihlava  0.764e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.074%  Liberec->Hradec Králové  0.213%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.267e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.130e-3 %  Brno->Olomouc  0.934%  Olomouc->Brno  0.169%  Hradec Králové->Olomouc  1.362%  Olomouc->Hradec Králové  0.615%  Olomouc->Ostrava  2.025%  Ostrava->Olomouc  0.670%  Brno->Ostrava  4.045e-3 %  Ostrava->Brno  0.012%  Karviná->Ostrava  0.949%  Ostrava->Karviná  1.424%  Opava->Ostrava  0.949%  Ostrava->Opava  1.424%  Ostrava->Pionier  2.434%  Pionier->Ostrava  1.887%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  1.740%  Jihlava->Plzeň  0.041%  Plzeň->Jihlava  0.040%  Plzeň->Praha  2.113%  Praha->Plzeň  2.341%  Poděbrady->Praha  2.201%  Praha->Poděbrady  11.335%  AMS-IX->Praha  45.082%  Praha->AMS-IX  45.081%  Brno->Praha  2.045%  Praha->Brno  5.328%  České Budějovice->Praha  0.308%  Praha->České Budějovice  1.022%  GÉANT2->Praha  4.119%  Praha->GÉANT2  2.471%  Hradec Králové->Praha  1.780%  Praha->Hradec Králové  5.322%  Pardubice->Praha  2.714%  Praha->Pardubice  8.033%  Praha->Ústí nad
Labem  0.889%  Ústí nad
Labem->Praha  0.229%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.655%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.105%  Most->Ústí nad
Labem  5.117e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.027%  Brno->Zlín  3.969%  Zlín->Brno  1.520%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.208%  Praha->NIX.cz  1.298%  Praha->Public Internet  4.973%  Public Internet->Praha  7.209% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/01 00:00:00 - 2023/01/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/01 00:00:00 - 2023/01/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.88589316036556 % 9.886 %   10 bps 10.000 Gbps   988.589316036554 bps 988.589 Mbps 
ACONET → Brno  3.50045384100607 % 3.500 %   10 bps 10.000 Gbps   350.045384100607 bps 350.045 Mbps 
Brno → Lednice  5.71430437353773 % 5.714 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.1430437353773 bps 57.143 Mbps 
Lednice → Brno  19.8145388573924 % 19.815 %   1000 bps 1000.000 Mbps   198.145388573924 bps 198.145 Mbps 
SANET → Brno  1.71934493583288 % 1.719 %   40 bps 40.000 Gbps   687.737974333152 bps 687.738 Mbps 
Brno → SANET  6.40681793190487 % 6.407 %   40 bps 40.000 Gbps   2.56272717276195 bps 2.563 Gbps 
Brno → Vyškov  9.35906300459462 % 9.359 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.5906300459461 bps 93.591 Mbps 
Vyškov → Brno  1.29448258889879 % 1.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9448258889879 bps 12.945 Mbps 
Jihlava → Brno  0.17946448385104 % 0.179 %   400 bps 400.000 Gbps   717.857935404159 bps 717.858 Mbps 
Brno → Jihlava  0.466323139117073 % 0.466 %   400 bps 400.000 Gbps   1.86529255646829 bps 1.865 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.395824834974165 % 0.396 %   10 bps 10.000 Gbps   39.5824834974165 bps 39.582 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.137444946971908 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7444946971908 bps 13.744 Mbps 
Telč → Jihlava  0.764220940790171 % 0.764 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   764.22094079017 bps 764.221 Kbps 
Jihlava → Telč  4.17602038889554 % 4.176 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.17602038889554 bps 4.176 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.213413089579202 % 0.213 %   100 bps 100.000 Gbps   213.413089579203 bps 213.413 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.07364629855575 % 1.074 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07364629855575 bps 1.074 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313046502183891 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.218600873556 bps 125.219 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313740039113661 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.496015645464 bps 125.496 Kbps 
Děčín → Most  0.266645177377293 % 0.267 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66645177377293 bps 2.666 Kbps 
Most → Děčín  0.410488899276786 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10488899276785 bps 4.105 Kbps 
Most → Plzeň  0.207018659255907 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07018659255907 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.130129725816773 % 0.130 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30129725816773 bps 1.301 Kbps 
Olomouc → Brno  0.169047256555738 % 0.169 %   400 bps 400.000 Gbps   676.189026222954 bps 676.189 Mbps 
Brno → Olomouc  0.934309091772707 % 0.934 %   400 bps 400.000 Gbps   3.73723636709083 bps 3.737 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.615033648482707 % 0.615 %   400 bps 400.000 Gbps   2.46013459393082 bps 2.460 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.36228230024044 % 1.362 %   400 bps 400.000 Gbps   5.44912920096177 bps 5.449 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.02517716642392 % 2.025 %   400 bps 400.000 Gbps   8.10070866569566 bps 8.101 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.670227551604143 % 0.670 %   400 bps 400.000 Gbps   2.68091020641657 bps 2.681 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0123379205024441 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   12.3379205024441 bps 12.338 Mbps 
Brno → Ostrava  4.04499382677451 % 4.045 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.0449938267745 bps 4.045 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.949269017092618 % 0.949 %   10 bps 10.000 Gbps   94.9269017092618 bps 94.927 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.42405622004456 % 1.424 %   10 bps 10.000 Gbps   142.405622004456 bps 142.406 Mbps 
Ostrava → Opava  1.42405622004456 % 1.424 %   10 bps 10.000 Gbps   142.405622004456 bps 142.406 Mbps 
Opava → Ostrava  0.949269017092618 % 0.949 %   10 bps 10.000 Gbps   94.9269017092618 bps 94.927 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.4339445370803 % 2.434 %   10 bps 10.000 Gbps   243.39445370803 bps 243.394 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.88690573852368 % 1.887 %   10 bps 10.000 Gbps   188.690573852368 bps 188.691 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227043981812254 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8175927249015 bps 90.818 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.22813451014605 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2538040584201 bps 91.254 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.74039697074372 % 1.740 %   10 bps 10.000 Gbps   174.039697074372 bps 174.040 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0434439006312443 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.34439006312443 bps 4.344 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0409941188137999 % 0.041 %   100 bps 100.000 Gbps   40.9941188137999 bps 40.994 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.040492029613912 % 0.040 %   100 bps 100.000 Gbps   40.492029613912 bps 40.492 Mbps 
Plzeň → Praha  2.11299519689732 % 2.113 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11299519689731 bps 2.113 Gbps 
Praha → Plzeň  2.34137584846775 % 2.341 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34137584846775 bps 2.341 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.3350473249263 % 11.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.350473249263 bps 113.350 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.2009675285103 % 2.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.009675285103 bps 22.010 Mbps 
Praha → AMS-IX  45.0810360225797 % 45.081 %   10 bps 10.000 Gbps   4.50810360225797 bps 4.508 Gbps 
AMS-IX → Praha  45.082479586278 % 45.082 %   10 bps 10.000 Gbps   4.5082479586278 bps 4.508 Gbps 
Brno → Praha  2.04459091757398 % 2.045 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04459091757398 bps 2.045 Gbps 
Praha → Brno  5.32845529702437 % 5.328 %   100 bps 100.000 Gbps   5.32845529702437 bps 5.328 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.47082745386729 % 2.471 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47082745386728 bps 2.471 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.11939412356599 % 4.119 %   100 bps 100.000 Gbps   4.119394123566 bps 4.119 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.77958062588707 % 1.780 %   100 bps 100.000 Gbps   1.77958062588707 bps 1.780 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.32248921095618 % 5.322 %   100 bps 100.000 Gbps   5.32248921095618 bps 5.322 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.20783108538538 % 4.208 %   400 bps 400.000 Gbps   16.8313243415415 bps 16.831 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.29826246564549 % 1.298 %   400 bps 400.000 Gbps   5.19304986258196 bps 5.193 Gbps 
Pardubice → Praha  2.71413059586492 % 2.714 %   100 bps 100.000 Gbps   272.653203314882 bps 272.653 Mbps 
Praha → Pardubice  8.03289830311796 % 8.033 %   100 bps 100.000 Gbps   806.445557015375 bps 806.446 Mbps 
Public Internet → Praha  7.20872665918008 % 7.209 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44174533183602 bps 1.442 Gbps 
Praha → Public Internet  4.97292988605999 % 4.973 %   20 bps 20.000 Gbps   994.585977211996 bps 994.586 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.888974583547042 % 0.889 %   100 bps 100.000 Gbps   888.974583547042 bps 888.975 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.228599050050713 % 0.229 %   100 bps 100.000 Gbps   228.599050050713 bps 228.599 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.307996105595241 % 0.308 %   20 bps 20.000 Gbps   61.5992211190482 bps 61.599 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.02245888260233 % 1.022 %   20 bps 20.000 Gbps   204.491776520465 bps 204.492 Mbps 
Zlín → Brno  1.52003665284446 % 1.520 %   100 bps 100.000 Gbps   213.56809912974 bps 213.568 Mbps 
Brno → Zlín  3.96875306801497 % 3.969 %   100 bps 100.000 Gbps   519.223431140278 bps 519.223 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228022945805156 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2091783220623 bps 91.209 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.226962989173877 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7851956695508 bps 90.785 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.655338718936255 % 0.655 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.55338718936254 bps 6.553 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.10547766480773 % 1.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0547766480773 bps 11.055 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.11682067066225 % 5.117 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.1682067066225 bps 51.168 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.026979982587479 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   269.79982587479 bps 269.800 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.820090888373309 % 0.820 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   82.0090888373309 bps 82.009 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.886682845687267 % 0.887 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6682845687268 bps 88.668 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0708972581021009 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   708.972581021009 bps 708.973 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.303315942283401 % 0.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.03315942283401 bps 3.033 Mbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   95.5168598033374 bps 95.517 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Feb 1 00:11:48 2023