CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/2

Average load for period: 2023/02/01 00:00:00 - 2023/02/28 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/01 00:00:00 - 2023/02/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/2
ACONET->Brno  4.723%  Brno->ACONET  8.222%  Brno->Lednice  6.113%  Lednice->Brno  19.341%  Brno->SANET  6.608%  SANET->Brno  2.130%  Brno->Vyškov  10.921%  Vyškov->Brno  1.389%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.158%  Tábor->České Budějovice  0.029%  Brno->Jihlava  0.514%  Jihlava->Brno  0.175%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.493%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.157%  Jihlava->Telč  2.578e-3 %  Telč->Jihlava  0.481e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.888%  Liberec->Hradec Králové  0.159%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.698e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.389e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.414e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.137e-3 %  Brno->Olomouc  0.882%  Olomouc->Brno  0.195%  Hradec Králové->Olomouc  1.399%  Olomouc->Hradec Králové  0.573%  Olomouc->Ostrava  1.935%  Ostrava->Olomouc  0.644%  Brno->Ostrava  0.015%  Ostrava->Brno  0.060%  Karviná->Ostrava  1.461%  Ostrava->Karviná  1.674%  Opava->Ostrava  1.461%  Ostrava->Opava  1.674%  Ostrava->Pionier  3.348%  Pionier->Ostrava  0.772%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  1.413%  Jihlava->Plzeň  0.037%  Plzeň->Jihlava  0.189%  Plzeň->Praha  1.606%  Praha->Plzeň  1.981%  Poděbrady->Praha  2.511%  Praha->Poděbrady  11.879%  AMS-IX->Praha  47.742%  Praha->AMS-IX  47.508%  Brno->Praha  2.468%  Praha->Brno  4.705%  České Budějovice->Praha  0.307%  Praha->České Budějovice  0.263%  GÉANT2->Praha  4.853%  Praha->GÉANT2  2.471%  Hradec Králové->Praha  2.408%  Praha->Hradec Králové  4.578%  Pardubice->Praha  0.213%  Praha->Pardubice  0.884%  Praha->Ústí nad
Labem  0.928%  Ústí nad
Labem->Praha  0.325%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.211%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.946%  Most->Ústí nad
Labem  4.910e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Brno->Zlín  0.664%  Zlín->Brno  0.307%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.488%  Praha->NIX.cz  1.242%  Praha->Public Internet  6.321%  Public Internet->Praha  7.908% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/01 00:00:00 - 2023/02/28 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/01 00:00:00 - 2023/02/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.22220685269279 % 8.222 %   10 bps 10.000 Gbps   822.22068526928 bps 822.221 Mbps 
ACONET → Brno  4.72292340134316 % 4.723 %   10 bps 10.000 Gbps   472.292340134316 bps 472.292 Mbps 
Lednice → Brno  19.3407238940072 % 19.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.407238940072 bps 193.407 Mbps 
Brno → Lednice  6.11278781440907 % 6.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.1278781440907 bps 61.128 Mbps 
Brno → SANET  6.60784391156055 % 6.608 %   40 bps 40.000 Gbps   2.64313756462422 bps 2.643 Gbps 
SANET → Brno  2.12985061183464 % 2.130 %   40 bps 40.000 Gbps   851.940244733856 bps 851.940 Mbps 
Brno → Vyškov  10.9210158417103 % 10.921 %   1000 bps 1000.000 Mbps   109.210158417103 bps 109.210 Mbps 
Vyškov → Brno  1.38873112986273 % 1.389 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8873112986273 bps 13.887 Mbps 
Jihlava → Brno  0.174627873436854 % 0.175 %   400 bps 400.000 Gbps   698.511493747417 bps 698.511 Mbps 
Brno → Jihlava  0.514157067529665 % 0.514 %   400 bps 400.000 Gbps   2.05662827011866 bps 2.057 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.15748802080479 % 0.157 %   10 bps 10.000 Gbps   15.748802080479 bps 15.749 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.49343968083406 % 0.493 %   10 bps 10.000 Gbps   49.3439680834059 bps 49.344 Mbps 
Telč → Jihlava  0.480658042517186 % 0.481 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   480.658042517187 bps 480.658 Kbps 
Jihlava → Telč  2.57790348392562 % 2.578 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57790348392562 bps 2.578 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.888296937831415 % 0.888 %   100 bps 100.000 Gbps   888.296937831415 bps 888.297 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.159075080479454 % 0.159 %   100 bps 100.000 Gbps   159.075080479454 bps 159.075 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.697539086160194 % 0.698 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   279.015634464077 bps 279.016 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.389237832233887 % 0.389 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   155.695132893555 bps 155.695 Kbps 
Most → Děčín  0.414339172838476 % 0.414 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14339172838476 bps 4.143 Kbps 
Děčín → Most  0.262001772810862 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62001772810862 bps 2.620 Kbps 
Plzeň → Most  0.136754537870943 % 0.137 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36754537870943 bps 1.368 Kbps 
Most → Plzeň  0.207029485813755 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07029485813755 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.882241831697207 % 0.882 %   400 bps 400.000 Gbps   3.52896732678883 bps 3.529 Gbps 
Olomouc → Brno  0.194983519089959 % 0.195 %   400 bps 400.000 Gbps   779.934076359836 bps 779.934 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.39862228982817 % 1.399 %   400 bps 400.000 Gbps   5.59448915931266 bps 5.594 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.573169702846936 % 0.573 %   400 bps 400.000 Gbps   2.29267881138774 bps 2.293 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.93479656345315 % 1.935 %   400 bps 400.000 Gbps   7.73918625381259 bps 7.739 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.643962922609052 % 0.644 %   400 bps 400.000 Gbps   2.57585169043621 bps 2.576 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0147480289971306 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   14.7480289971306 bps 14.748 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0596775462168776 % 0.060 %   100 bps 100.000 Gbps   59.6775462168776 bps 59.678 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.46093955065308 % 1.461 %   10 bps 10.000 Gbps   146.093955065308 bps 146.094 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.67423632618876 % 1.674 %   10 bps 10.000 Gbps   167.423632618876 bps 167.424 Mbps 
Opava → Ostrava  1.46093955065308 % 1.461 %   10 bps 10.000 Gbps   146.093955065308 bps 146.094 Mbps 
Ostrava → Opava  1.67423632618876 % 1.674 %   10 bps 10.000 Gbps   167.423632618876 bps 167.424 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.34773248072873 % 3.348 %   10 bps 10.000 Gbps   334.773248072873 bps 334.773 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.772329096836894 % 0.772 %   10 bps 10.000 Gbps   77.2329096836893 bps 77.233 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227317541984781 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9270167939123 bps 90.927 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228423500128364 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3694000513454 bps 91.369 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0412206109266176 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.12206109266176 bps 4.122 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.41302159566986 % 1.413 %   10 bps 10.000 Gbps   141.302159566986 bps 141.302 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0367138908139651 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   36.7138908139651 bps 36.714 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.188698435361441 % 0.189 %   100 bps 100.000 Gbps   188.698435361441 bps 188.698 Mbps 
Plzeň → Praha  1.60648535710565 % 1.606 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60648535710565 bps 1.606 Gbps 
Praha → Plzeň  1.98091584711607 % 1.981 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98091584711607 bps 1.981 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.51116716280252 % 2.511 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.1116716280252 bps 25.112 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.8794960933085 % 11.879 %   1000 bps 1000.000 Mbps   118.794960933085 bps 118.795 Mbps 
AMS-IX → Praha  47.7420865089793 % 47.742 %   10 bps 10.000 Gbps   4.77420865089793 bps 4.774 Gbps 
Praha → AMS-IX  47.5082164865716 % 47.508 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75082164865716 bps 4.751 Gbps 
Praha → Brno  4.70479056475968 % 4.705 %   100 bps 100.000 Gbps   4.70479056475968 bps 4.705 Gbps 
Brno → Praha  2.467624968177 % 2.468 %   100 bps 100.000 Gbps   2.467624968177 bps 2.468 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.47089440472473 % 2.471 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47089440472473 bps 2.471 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.85291930380802 % 4.853 %   100 bps 100.000 Gbps   4.85291930380802 bps 4.853 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.40845283759083 % 2.408 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40845283759083 bps 2.408 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.57779560907701 % 4.578 %   100 bps 100.000 Gbps   4.57779560907701 bps 4.578 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.24176228006814 % 1.242 %   400 bps 400.000 Gbps   4.96704912027256 bps 4.967 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.48827651708072 % 4.488 %   400 bps 400.000 Gbps   17.9531060683229 bps 17.953 Gbps 
Praha → Pardubice  0.883668476785048 % 0.884 %   100 bps 100.000 Gbps   883.668476785049 bps 883.668 Mbps 
Pardubice → Praha  0.21273263337821 % 0.213 %   100 bps 100.000 Gbps   212.73263337821 bps 212.733 Mbps 
Public Internet → Praha  7.90766143295203 % 7.908 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58153228659041 bps 1.582 Gbps 
Praha → Public Internet  6.32138790869441 % 6.321 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26427758173888 bps 1.264 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.3248997987008 % 0.325 %   100 bps 100.000 Gbps   324.899798700799 bps 324.900 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.927799696651686 % 0.928 %   100 bps 100.000 Gbps   927.799696651686 bps 927.800 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.307059693942338 % 0.307 %   100 bps 100.000 Gbps   306.705180058158 bps 306.705 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.263385763415494 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   245.560817984852 bps 245.561 Mbps 
Zlín → Brno  0.306744934205668 % 0.307 %   100 bps 100.000 Gbps   306.744934205667 bps 306.745 Mbps 
Brno → Zlín  0.664415794368091 % 0.664 %   100 bps 100.000 Gbps   664.415794368091 bps 664.416 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.22722167684875 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8886707395 bps 90.889 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228208427086126 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2833708344503 bps 91.283 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.210741944385845 % 0.211 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.10741944385845 bps 2.107 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.946004114236306 % 0.946 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.46004114236306 bps 9.460 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.91029834995296 % 4.910 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.1029834995297 bps 49.103 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0247143392169046 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   247.143392169046 bps 247.143 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944859045383585 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4859045383584 bps 94.486 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01540177297542 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.540177297542 bps 101.540 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0293704537028095 % 0.029 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20454162921791 bps 1.205 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.158012760794107 % 0.158 %   100 bps 100.000 Gbps   4.02778663700837 bps 4.028 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   97.4287069640186 bps 97.429 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Mar 1 00:11:53 2023