CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/3

Average load for period: 2023/03/01 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/01 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/3
ACONET->Brno  5.565%  Brno->ACONET  9.735%  Brno->Lednice  7.698%  Lednice->Brno  19.345%  Brno->SANET  7.086%  SANET->Brno  2.317%  Brno->Vyškov  10.282%  Vyškov->Brno  1.242%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.758e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.392e-3 %  Brno->Jihlava  0.796%  Jihlava->Brno  0.196%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.437%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.153%  Jihlava->Telč  2.732e-3 %  Telč->Jihlava  0.864e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.267%  Liberec->Hradec Králové  0.233%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  5.580e-3 %  Most->Děčín  0.032%  Most->Plzeň  5.550e-3 %  Plzeň->Most  0.032%  Brno->Olomouc  0.948%  Olomouc->Brno  0.445%  Hradec Králové->Olomouc  1.512%  Olomouc->Hradec Králové  0.608%  Olomouc->Ostrava  2.002%  Ostrava->Olomouc  0.691%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.070%  Karviná->Ostrava  1.496%  Ostrava->Karviná  2.412%  Opava->Ostrava  1.496%  Ostrava->Opava  2.412%  Ostrava->Pionier  3.478%  Pionier->Ostrava  0.539%  Hradec Králové->Pardubice  4.757e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  1.189e-3 %  Cheb->Plzeň  1.104%  Plzeň->Cheb  1.448%  Jihlava->Plzeň  0.057%  Plzeň->Jihlava  0.225%  Plzeň->Praha  1.771%  Praha->Plzeň  2.164%  Poděbrady->Praha  2.226%  Praha->Poděbrady  12.820%  AMS-IX->Praha  25.472%  Praha->AMS-IX  0.819%  Brno->Praha  2.843%  Praha->Brno  6.104%  České Budějovice->Praha  0.294%  Praha->České Budějovice  0.304%  GÉANT2->Praha  5.619%  Praha->GÉANT2  2.423%  Hradec Králové->Praha  2.851%  Praha->Hradec Králové  6.130%  Pardubice->Praha  0.165%  Praha->Pardubice  0.903%  Praha->Ústí nad
Labem  1.032%  Ústí nad
Labem->Praha  0.244%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.311%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.482%  Most->Ústí nad
Labem  6.536e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.084%  Brno->Zlín  0.703%  Zlín->Brno  0.300%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.960%  Praha->NIX.cz  1.334%  Praha->Public Internet  4.736%  Public Internet->Praha  7.717% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/01 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/01 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.56532906604055 % 5.565 %   10 bps 10.000 Gbps   556.532906604056 bps 556.533 Mbps 
Brno → ACONET  9.73519851227821 % 9.735 %   10 bps 10.000 Gbps   973.519851227821 bps 973.520 Mbps 
Lednice → Brno  19.3446106494023 % 19.345 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.446106494023 bps 193.446 Mbps 
Brno → Lednice  7.69781451096214 % 7.698 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.9781451096214 bps 76.978 Mbps 
Brno → SANET  7.08648536471747 % 7.086 %   40 bps 40.000 Gbps   2.83459414588699 bps 2.835 Gbps 
SANET → Brno  2.31687323635235 % 2.317 %   40 bps 40.000 Gbps   926.749294540941 bps 926.749 Mbps 
Vyškov → Brno  1.24178546454699 % 1.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4178546454699 bps 12.418 Mbps 
Brno → Vyškov  10.2816852625301 % 10.282 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.816852625301 bps 102.817 Mbps 
Brno → Jihlava  0.796385824932788 % 0.796 %   400 bps 400.000 Gbps   3.18554329973115 bps 3.186 Gbps 
Jihlava → Brno  0.195823778860604 % 0.196 %   400 bps 400.000 Gbps   783.295115442414 bps 783.295 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.15272830292551 % 0.153 %   10 bps 10.000 Gbps   15.272830292551 bps 15.273 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.436804265686635 % 0.437 %   10 bps 10.000 Gbps   43.6804265686635 bps 43.680 Mbps 
Jihlava → Telč  2.73150815486424 % 2.732 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73150815486425 bps 2.732 Mbps 
Telč → Jihlava  0.864480987586456 % 0.864 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   864.480987586456 bps 864.481 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.232654435215424 % 0.233 %   100 bps 100.000 Gbps   232.654435215424 bps 232.654 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.26650275502837 % 1.267 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26650275502837 bps 1.267 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313819483028256 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.527793211302 bps 125.528 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313037410573604 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.214964229441 bps 125.215 Kbps 
Děčín → Most  5.58010585435591 % 5.580 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.8010585435591 bps 55.801 Kbps 
Most → Děčín  0.0324119487673064 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   324.119487673064 bps 324.119 Kbps 
Plzeň → Most  0.0319352605359196 % 0.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   319.352605359196 bps 319.353 Kbps 
Most → Plzeň  5.5503356753301 % 5.550 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.503356753301 bps 55.503 Kbps 
Olomouc → Brno  0.44517771380853 % 0.445 %   400 bps 400.000 Gbps   1.78071085523412 bps 1.781 Gbps 
Brno → Olomouc  0.947712502412413 % 0.948 %   400 bps 400.000 Gbps   3.79085000964965 bps 3.791 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.5116089924661 % 1.512 %   400 bps 400.000 Gbps   6.0464359698644 bps 6.046 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.607627818134211 % 0.608 %   400 bps 400.000 Gbps   2.43051127253684 bps 2.431 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.691417606962818 % 0.691 %   400 bps 400.000 Gbps   2.76567042785127 bps 2.766 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.00200680463716 % 2.002 %   400 bps 400.000 Gbps   8.00802721854865 bps 8.008 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0124170354596234 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   12.4170354596234 bps 12.417 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0697574078109116 % 0.070 %   100 bps 100.000 Gbps   69.7574078109115 bps 69.757 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.41170241365271 % 2.412 %   10 bps 10.000 Gbps   241.170241365271 bps 241.170 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.49619798269349 % 1.496 %   10 bps 10.000 Gbps   149.619798269349 bps 149.620 Mbps 
Ostrava → Opava  2.41170241365271 % 2.412 %   10 bps 10.000 Gbps   241.170241365271 bps 241.170 Mbps 
Opava → Ostrava  1.49619798269349 % 1.496 %   10 bps 10.000 Gbps   149.619798269349 bps 149.620 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.4777305230955 % 3.478 %   10 bps 10.000 Gbps   347.77305230955 bps 347.773 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.539010221119028 % 0.539 %   10 bps 10.000 Gbps   53.9010221119028 bps 53.901 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.18867872799826 % 1.189 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   475.471491199306 bps 475.471 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.7570762688521 % 4.757 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   1.90283050754084 bps 1.903 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.44801547459973 % 1.448 %   10 bps 10.000 Gbps   144.801547459973 bps 144.802 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.10407033575734 % 1.104 %   10 bps 10.000 Gbps   110.407033575734 bps 110.407 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.056811073879725 % 0.057 %   100 bps 100.000 Gbps   56.811073879725 bps 56.811 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.224825083304914 % 0.225 %   100 bps 100.000 Gbps   224.825083304914 bps 224.825 Mbps 
Praha → Plzeň  2.16426137142967 % 2.164 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16426137142967 bps 2.164 Gbps 
Plzeň → Praha  1.7709339400877 % 1.771 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7709339400877 bps 1.771 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.22627085488323 % 2.226 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.2627085488323 bps 22.263 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.8198478719925 % 12.820 %   1000 bps 1000.000 Mbps   128.198478719925 bps 128.198 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.819350395134941 % 0.819 %   10 bps 10.000 Gbps   81.9350395134941 bps 81.935 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.4724599607611 % 25.472 %   10 bps 10.000 Gbps   2.54724599607611 bps 2.547 Gbps 
Brno → Praha  2.84264127718486 % 2.843 %   100 bps 100.000 Gbps   2.84264127718486 bps 2.843 Gbps 
Praha → Brno  6.10364553817367 % 6.104 %   100 bps 100.000 Gbps   6.10364553817368 bps 6.104 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.61875164531321 % 5.619 %   100 bps 100.000 Gbps   5.61875164531321 bps 5.619 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.42308142217626 % 2.423 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42308142217626 bps 2.423 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.85132995997229 % 2.851 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85132995997229 bps 2.851 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.13039254886389 % 6.130 %   100 bps 100.000 Gbps   6.1303925488639 bps 6.130 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.33421141711464 % 1.334 %   600 bps 600.000 Gbps   5.34483442011789 bps 5.345 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.9598691468667 % 4.960 %   600 bps 600.000 Gbps   19.866940860174 bps 19.867 Gbps 
Praha → Pardubice  0.903388799688285 % 0.903 %   100 bps 100.000 Gbps   903.388799688285 bps 903.389 Mbps 
Pardubice → Praha  0.165132133884193 % 0.165 %   100 bps 100.000 Gbps   165.132133884193 bps 165.132 Mbps 
Public Internet → Praha  7.71661255037871 % 7.717 %   20 bps 20.000 Gbps   1.54332251007574 bps 1.543 Gbps 
Praha → Public Internet  4.73559748719438 % 4.736 %   20 bps 20.000 Gbps   947.119497438876 bps 947.119 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.243544746792063 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   243.544746792063 bps 243.545 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.03153437742846 % 1.032 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03153437742846 bps 1.032 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.29411899710925 % 0.294 %   100 bps 100.000 Gbps   294.11899710925 bps 294.119 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.303737323142763 % 0.304 %   100 bps 100.000 Gbps   303.737323142764 bps 303.737 Mbps 
Brno → Zlín  0.703448262445793 % 0.703 %   100 bps 100.000 Gbps   703.448262445792 bps 703.448 Mbps 
Zlín → Brno  0.299517987664239 % 0.300 %   100 bps 100.000 Gbps   299.517987664239 bps 299.518 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227270199619425 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.90807984777 bps 90.908 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228219208782735 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2876835130939 bps 91.288 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.310873116016298 % 0.311 %   100 bps 100.000 Gbps   3.30416874137658 bps 3.304 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.48240346956293 % 1.482 %   100 bps 100.000 Gbps   15.3200699160892 bps 15.320 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0840595337094881 % 0.084 %   100 bps 100.000 Gbps   874.951044809692 bps 874.951 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.53609111664817 % 6.536 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   71.4923666162915 bps 71.492 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01531767010049 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.531767010049 bps 101.532 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944500734802181 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4500734802181 bps 94.450 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.75827339191511 % 3.758 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.75827339191511 bps 3.758 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.39240326740891 % 1.392 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39240326740891 bps 1.392 Mbps 
Summary  empty NA   7.93 bps 7.930 Tbps   102.19188229704 bps 102.192 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Apr 1 00:11:24 2023