CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/4

Average load for period: 2023/04/01 00:00:00 - 2023/04/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/04/01 00:00:00 - 2023/04/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/4
ACONET->Brno  2.450%  Brno->ACONET  8.427%  Brno->Lednice  8.681%  Lednice->Brno  19.248%  Brno->SANET  6.759%  SANET->Brno  2.110%  Brno->Vyškov  5.639%  Vyškov->Brno  0.768%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.448e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.873e-3 %  Děčín->Most  0.059%  Most->Děčín  0.591e-3 %  Brno->Jihlava  0.502%  Jihlava->Brno  0.185%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.386%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.130%  Jihlava->Telč  4.886e-3 %  Telč->Jihlava  1.115e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.103%  Liberec->Hradec Králové  0.196%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  0.674e-3 %  Plzeň->Most  0.355e-3 %  Brno->Olomouc  1.317%  Olomouc->Brno  0.286%  Hradec Králové->Olomouc  0.757%  Olomouc->Hradec Králové  0.453%  Olomouc->Ostrava  1.695%  Ostrava->Olomouc  0.578%  Brno->Ostrava  9.856e-3 %  Ostrava->Brno  0.098%  Karviná->Ostrava  1.359%  Ostrava->Karviná  2.142%  Opava->Ostrava  1.359%  Ostrava->Opava  2.142%  Ostrava->Pionier  1.609%  Pionier->Ostrava  1.519%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  1.429%  Plzeň->Cheb  0.714%  Jihlava->Plzeň  0.047%  Plzeň->Jihlava  0.163%  Plzeň->Praha  1.271%  Praha->Plzeň  2.331%  Poděbrady->Praha  2.100%  Praha->Poděbrady  10.752%  AMS-IX->Praha  22.883%  Praha->AMS-IX  0.933%  Brno->Praha  1.706%  Praha->Brno  6.149%  České Budějovice->Praha  0.263%  Praha->České Budějovice  0.251%  GÉANT2->Praha  17.857%  Praha->GÉANT2  6.936%  Hradec Králové->Praha  1.706%  Praha->Hradec Králové  6.149%  Pardubice->Praha  0.147%  Praha->Pardubice  0.802%  Praha->Ústí nad
Labem  0.960%  Ústí nad
Labem->Praha  0.256%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.057%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.067%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.060%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.067%  Most->Ústí nad
Labem  4.129e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.317e-3 %  Brno->Zlín  0.639%  Zlín->Brno  0.231%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.194%  Praha->NIX.cz  1.274%  Praha->Public Internet  12.677%  Public Internet->Praha  6.612% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/04/01 00:00:00 - 2023/04/30 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/04/01 00:00:00 - 2023/04/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.42652562734032 % 8.427 %   10 bps 10.000 Gbps   842.652562734031 bps 842.653 Mbps 
ACONET → Brno  2.45045916065871 % 2.450 %   10 bps 10.000 Gbps   245.045916065871 bps 245.046 Mbps 
Lednice → Brno  19.2478696958305 % 19.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.478696958305 bps 192.479 Mbps 
Brno → Lednice  8.68128504993327 % 8.681 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.8128504993326 bps 86.813 Mbps 
Brno → SANET  6.7585750345577 % 6.759 %   40 bps 40.000 Gbps   2.70343001382308 bps 2.703 Gbps 
SANET → Brno  2.1099227415363 % 2.110 %   40 bps 40.000 Gbps   843.96909661452 bps 843.969 Mbps 
Brno → Vyškov  5.63854734207117 % 5.639 %   10 bps 10.000 Gbps   86.9071486708226 bps 86.907 Mbps 
Vyškov → Brno  0.767655619704187 % 0.768 %   10 bps 10.000 Gbps   11.7752038135846 bps 11.775 Mbps 
Most → Děčín  0.591026255611866 % 0.591 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.2138949353408 bps 41.214 Kbps 
Děčín → Most  0.0593885919856813 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   629.170651807456 bps 629.171 Kbps 
Brno → Jihlava  0.501702358597621 % 0.502 %   400 bps 400.000 Gbps   2.00680943439048 bps 2.007 Gbps 
Jihlava → Brno  0.185189059021609 % 0.185 %   400 bps 400.000 Gbps   740.756236086435 bps 740.756 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.386495908041834 % 0.386 %   10 bps 10.000 Gbps   38.6495908041834 bps 38.650 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.129959285635797 % 0.130 %   10 bps 10.000 Gbps   12.9959285635797 bps 12.996 Mbps 
Telč → Jihlava  1.11530059841196 % 1.115 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11530059841196 bps 1.115 Mbps 
Jihlava → Telč  4.88639957192572 % 4.886 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.88639957192571 bps 4.886 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.10306351207178 % 1.103 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10306351207178 bps 1.103 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.195653781114084 % 0.196 %   100 bps 100.000 Gbps   195.653781114084 bps 195.654 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312897950924125 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.15918036965 bps 125.159 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313832208010844 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.532883204337 bps 125.533 Kbps 
Most → Plzeň  0.674376080289655 % 0.674 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.74376080289655 bps 6.744 Kbps 
Plzeň → Most  0.3552882737447 % 0.355 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.552882737447 bps 3.553 Kbps 
Olomouc → Brno  0.285536347429218 % 0.286 %   400 bps 400.000 Gbps   1.14214538971687 bps 1.142 Gbps 
Brno → Olomouc  1.31660265941243 % 1.317 %   400 bps 400.000 Gbps   5.26641063764972 bps 5.266 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.757479198311912 % 0.757 %   400 bps 400.000 Gbps   3.02991679324765 bps 3.030 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.453125427115265 % 0.453 %   400 bps 400.000 Gbps   1.81250170846106 bps 1.813 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.69495454248693 % 1.695 %   400 bps 400.000 Gbps   6.77981816994771 bps 6.780 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.578384054012895 % 0.578 %   400 bps 400.000 Gbps   2.31353621605158 bps 2.314 Gbps 
Brno → Ostrava  9.85579504790174 % 9.856 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.85579504790173 bps 9.856 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0983629338826196 % 0.098 %   100 bps 100.000 Gbps   98.3629338826197 bps 98.363 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.14205500986913 % 2.142 %   10 bps 10.000 Gbps   214.205500986913 bps 214.206 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.3585548759442 % 1.359 %   10 bps 10.000 Gbps   135.85548759442 bps 135.855 Mbps 
Opava → Ostrava  1.3585548759442 % 1.359 %   10 bps 10.000 Gbps   135.85548759442 bps 135.855 Mbps 
Ostrava → Opava  2.14205500986913 % 2.142 %   10 bps 10.000 Gbps   214.205500986912 bps 214.206 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.51870522518587 % 1.519 %   10 bps 10.000 Gbps   151.870522518587 bps 151.871 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.60913913574041 % 1.609 %   10 bps 10.000 Gbps   160.913913574042 bps 160.914 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227405152015219 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9620608060875 bps 90.962 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228450174827 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3800699307999 bps 91.380 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.42897365564288 % 1.429 %   10 bps 10.000 Gbps   142.897365564288 bps 142.897 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.714434879496294 % 0.714 %   10 bps 10.000 Gbps   71.4434879496295 bps 71.443 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.046740703427886 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   46.7407034278861 bps 46.741 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.163312041710146 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.312041710146 bps 163.312 Mbps 
Plzeň → Praha  1.2712490941959 % 1.271 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2712490941959 bps 1.271 Gbps 
Praha → Plzeň  2.33116201920857 % 2.331 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33116201920857 bps 2.331 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.7516960473698 % 10.752 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.516960473698 bps 107.517 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.09989602941406 % 2.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9989602941406 bps 20.999 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.8834793933672 % 22.883 %   10 bps 10.000 Gbps   2.28834793933671 bps 2.288 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.933038330526939 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.303833052694 bps 93.304 Mbps 
Brno → Praha  1.70587415393169 % 1.706 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70587415393169 bps 1.706 Gbps 
Praha → Brno  6.14865803547821 % 6.149 %   100 bps 100.000 Gbps   6.1486580354782 bps 6.149 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.93643450670637 % 6.936 %   100 bps 100.000 Gbps   6.93643450670637 bps 6.936 Gbps 
GÉANT2 → Praha  17.8565259472988 % 17.857 %   100 bps 100.000 Gbps   17.8565259472988 bps 17.857 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.70587415393168 % 1.706 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70587415393169 bps 1.706 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.1486580354782 % 6.149 %   100 bps 100.000 Gbps   6.1486580354782 bps 6.149 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.273581366153 % 1.274 %   400 bps 400.000 Gbps   5.09432546461202 bps 5.094 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.19443510145709 % 4.194 %   400 bps 400.000 Gbps   16.7777404058284 bps 16.778 Gbps 
Praha → Pardubice  0.802051661686833 % 0.802 %   100 bps 100.000 Gbps   802.051661686833 bps 802.052 Mbps 
Pardubice → Praha  0.147300124981539 % 0.147 %   100 bps 100.000 Gbps   147.300124981539 bps 147.300 Mbps 
Public Internet → Praha  6.61202267414277 % 6.612 %   20 bps 20.000 Gbps   1.32240453482855 bps 1.322 Gbps 
Praha → Public Internet  12.6770287808925 % 12.677 %   20 bps 20.000 Gbps   2.53540575617851 bps 2.535 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.256348768522079 % 0.256 %   100 bps 100.000 Gbps   256.348768522079 bps 256.349 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.959937408075423 % 0.960 %   100 bps 100.000 Gbps   959.937408075424 bps 959.937 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.251498830719428 % 0.251 %   100 bps 100.000 Gbps   251.498830719428 bps 251.499 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.263187178369766 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   263.187178369766 bps 263.187 Mbps 
Zlín → Brno  0.231038206708979 % 0.231 %   100 bps 100.000 Gbps   231.03820670898 bps 231.038 Mbps 
Brno → Zlín  0.639255600203464 % 0.639 %   100 bps 100.000 Gbps   639.255600203465 bps 639.256 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.22820790540926 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2831621637041 bps 91.283 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227391657834469 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9566631337877 bps 90.957 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0670376512347841 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.70376512347841 bps 6.704 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0573787918939732 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.73787918939732 bps 5.738 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.0673314953493404 % 0.067 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8974091331241 bps 10.897 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0602371058684373 % 0.060 %   100 bps 100.000 Gbps   7.2984606246043 bps 7.298 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.31653088975121 % 2.317 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   464.785255915304 bps 464.785 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.12864888814982 % 4.129 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   436.05810755149 bps 436.058 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01551475357167 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.551475357167 bps 101.551 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944238557976987 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4238557976988 bps 94.424 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.44764717853675 % 3.448 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.44764717853675 bps 3.448 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.873299868721647 % 0.873 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   873.299868721647 bps 873.300 Kbps 
Summary  empty NA   7.586 bps 7.586 Tbps   106.939298143417 bps 106.939 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 1 00:11:43 2023