CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/5

Average load for period: 2023/05/01 00:00:00 - 2023/05/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/05/01 00:00:00 - 2023/05/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/5
ACONET->Brno  1.729%  Brno->ACONET  9.091%  Brno->Lednice  8.484%  Lednice->Brno  19.602%  Brno->SANET  6.704%  SANET->Brno  2.402%  Brno->Vyškov  0.950%  Vyškov->Brno  0.115%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.947e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.023e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.872e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.203e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.485%  Jihlava->Brno  0.198%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.337%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.102%  Jihlava->Telč  0.085%  Telč->Jihlava  0.013%  Hradec Králové->Liberec  1.154%  Liberec->Hradec Králové  0.185%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.237e-3 %  Plzeň->Most  1.109e-3 %  Brno->Olomouc  1.025%  Olomouc->Brno  0.397%  Hradec Králové->Olomouc  0.733%  Olomouc->Hradec Králové  0.326%  Olomouc->Ostrava  1.347%  Ostrava->Olomouc  0.499%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.048%  Karviná->Ostrava  1.145%  Ostrava->Karviná  2.121%  Opava->Ostrava  1.145%  Ostrava->Opava  2.121%  Ostrava->Pionier  1.760%  Pionier->Ostrava  0.423%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  1.404%  Plzeň->Cheb  1.636%  Jihlava->Plzeň  0.054%  Plzeň->Jihlava  0.173%  Plzeň->Praha  0.984%  Praha->Plzeň  1.565%  Poděbrady->Praha  2.148%  Praha->Poděbrady  11.328%  AMS-IX->Praha  22.296%  Praha->AMS-IX  0.739%  Brno->Praha  1.570%  Praha->Brno  6.121%  České Budějovice->Praha  0.294%  Praha->České Budějovice  0.251%  GÉANT2->Praha  13.299%  Praha->GÉANT2  6.530%  Hradec Králové->Praha  1.570%  Praha->Hradec Králové  6.121%  Pardubice->Praha  0.163%  Praha->Pardubice  0.759%  Praha->Ústí nad
Labem  0.901%  Ústí nad
Labem->Praha  0.239%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.060%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.064%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.158%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.166%  Most->Ústí nad
Labem  1.626e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.213e-3 %  Brno->Zlín  0.572%  Zlín->Brno  0.203%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.155%  Praha->NIX.cz  1.324%  Praha->Public Internet  4.231%  Public Internet->Praha  6.691% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/05/01 00:00:00 - 2023/05/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/05/01 00:00:00 - 2023/05/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.72928615407568 % 1.729 %   10 bps 10.000 Gbps   172.928615407568 bps 172.929 Mbps 
Brno → ACONET  9.09065859424924 % 9.091 %   10 bps 10.000 Gbps   909.065859424925 bps 909.066 Mbps 
Brno → Lednice  8.48426126076126 % 8.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.8426126076125 bps 84.843 Mbps 
Lednice → Brno  19.6023022037831 % 19.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.023022037831 bps 196.023 Mbps 
SANET → Brno  2.4019973145528 % 2.402 %   40 bps 40.000 Gbps   960.798925821119 bps 960.799 Mbps 
Brno → SANET  6.70363978525123 % 6.704 %   40 bps 40.000 Gbps   2.68145591410049 bps 2.681 Gbps 
Vyškov → Brno  0.114650036076707 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.4650036076707 bps 11.465 Mbps 
Brno → Vyškov  0.949588450467432 % 0.950 %   10 bps 10.000 Gbps   94.9588450467432 bps 94.959 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.946947893533671 % 0.947 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.6947893533672 bps 94.695 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.02313642598959 % 1.023 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.313642598959 bps 102.314 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.87212334497325 % 3.872 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.87212334497325 bps 3.872 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.20255788179613 % 1.203 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20255788179613 bps 1.203 Mbps 
Děčín → Most  1.01549552121914 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.549552121914 bps 101.550 Kbps 
Most → Děčín  1.01552167593641 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.552167593641 bps 101.552 Kbps 
Brno → Jihlava  0.484875162587446 % 0.485 %   400 bps 400.000 Gbps   1.93950065034978 bps 1.940 Gbps 
Jihlava → Brno  0.197784887573792 % 0.198 %   400 bps 400.000 Gbps   791.139550295169 bps 791.140 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.101988256463136 % 0.102 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1988256463136 bps 10.199 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.336743719973586 % 0.337 %   10 bps 10.000 Gbps   33.6743719973586 bps 33.674 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0853413016627229 % 0.085 %   100 bps 100.000 Gbps   9.12082443677225 bps 9.121 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0129110514207624 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40528491497926 bps 1.405 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.15411996517836 % 1.154 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15411996517836 bps 1.154 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.184933735260163 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   184.933735260163 bps 184.934 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312918624331402 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.167449732561 bps 125.167 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.31368078652159 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.472314608636 bps 125.472 Kbps 
Plzeň → Most  1.10879256153696 % 1.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0879256153696 bps 11.088 Kbps 
Most → Plzeň  2.2365732795316 % 2.237 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.365732795316 bps 22.366 Kbps 
Brno → Olomouc  1.02524119110592 % 1.025 %   400 bps 400.000 Gbps   4.10096476442368 bps 4.101 Gbps 
Olomouc → Brno  0.397447079693601 % 0.397 %   400 bps 400.000 Gbps   1.5897883187744 bps 1.590 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.732900349162612 % 0.733 %   400 bps 400.000 Gbps   2.93160139665044 bps 2.932 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.326215474804811 % 0.326 %   400 bps 400.000 Gbps   1.30486189921924 bps 1.305 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.34741419925205 % 1.347 %   400 bps 400.000 Gbps   5.38965679700821 bps 5.390 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.499284639022389 % 0.499 %   400 bps 400.000 Gbps   1.99713855608956 bps 1.997 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0483891535511394 % 0.048 %   100 bps 100.000 Gbps   48.3891535511394 bps 48.389 Mbps 
Brno → Ostrava  0.011863611970955 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.863611970955 bps 11.864 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.14486546360054 % 1.145 %   10 bps 10.000 Gbps   114.486546360054 bps 114.487 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.12146868302074 % 2.121 %   10 bps 10.000 Gbps   212.146868302074 bps 212.147 Mbps 
Ostrava → Opava  2.12146868302074 % 2.121 %   10 bps 10.000 Gbps   212.146868302074 bps 212.147 Mbps 
Opava → Ostrava  1.14486546360054 % 1.145 %   10 bps 10.000 Gbps   114.486546360054 bps 114.487 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.423118154582953 % 0.423 %   10 bps 10.000 Gbps   42.3118154582953 bps 42.312 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.76019357771801 % 1.760 %   10 bps 10.000 Gbps   176.019357771801 bps 176.019 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228493552558776 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3974210235105 bps 91.397 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227465289514028 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9861158056112 bps 90.986 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.63580087434744 % 1.636 %   10 bps 10.000 Gbps   163.580087434744 bps 163.580 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.40440244229339 % 1.404 %   10 bps 10.000 Gbps   140.440244229339 bps 140.440 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0536449955486794 % 0.054 %   100 bps 100.000 Gbps   53.6449955486794 bps 53.645 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.172812481045802 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   172.812481045802 bps 172.812 Mbps 
Plzeň → Praha  0.983813229011597 % 0.984 %   100 bps 100.000 Gbps   983.813229011597 bps 983.813 Mbps 
Praha → Plzeň  1.56501994425915 % 1.565 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56501994425915 bps 1.565 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.328081205303 % 11.328 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.28081205303 bps 113.281 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.14806859338489 % 2.148 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4806859338489 bps 21.481 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.739382366559818 % 0.739 %   10 bps 10.000 Gbps   73.9382366559818 bps 73.938 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.2960500225596 % 22.296 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22960500225596 bps 2.230 Gbps 
Praha → Brno  6.12093751724167 % 6.121 %   100 bps 100.000 Gbps   6.12093751724167 bps 6.121 Gbps 
Brno → Praha  1.5699407403714 % 1.570 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5699407403714 bps 1.570 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.29447252635391 % 0.294 %   100 bps 100.000 Gbps   294.472526353911 bps 294.473 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.251086069183818 % 0.251 %   100 bps 100.000 Gbps   251.086069183819 bps 251.086 Mbps 
Praha → GÉANT2  6.52953337264288 % 6.530 %   100 bps 100.000 Gbps   6.52953337264288 bps 6.530 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.2993213606636 % 13.299 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2993213606636 bps 13.299 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.5699407403714 % 1.570 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5699407403714 bps 1.570 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.12093751724167 % 6.121 %   100 bps 100.000 Gbps   6.12093751724167 bps 6.121 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.32438321457268 % 1.324 %   400 bps 400.000 Gbps   5.29753285829072 bps 5.298 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.15485086411086 % 4.155 %   400 bps 400.000 Gbps   16.6194034564435 bps 16.619 Gbps 
Pardubice → Praha  0.162810306194713 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   162.810306194713 bps 162.810 Mbps 
Praha → Pardubice  0.758794868446389 % 0.759 %   100 bps 100.000 Gbps   758.794868446388 bps 758.795 Mbps 
Public Internet → Praha  6.69071575746302 % 6.691 %   20 bps 20.000 Gbps   1.3381431514926 bps 1.338 Gbps 
Praha → Public Internet  4.23081850747915 % 4.231 %   20 bps 20.000 Gbps   846.16370149583 bps 846.164 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.238751599480563 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   238.751599480563 bps 238.752 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.901326991998124 % 0.901 %   100 bps 100.000 Gbps   901.326991998123 bps 901.327 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0641568393954349 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.41568393954349 bps 6.416 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0603904521404465 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   6.03904521404466 bps 6.039 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.16592853373107 % 0.166 %   10 bps 10.000 Gbps   16.592853373107 bps 16.593 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.158245989559461 % 0.158 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8245989559461 bps 15.825 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  1.62591564752489 % 1.626 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   162.591564752489 bps 162.592 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  8.21299397801768 % 8.213 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   821.299397801768 bps 821.299 Kbps 
Zlín → Brno  0.202925863633554 % 0.203 %   100 bps 100.000 Gbps   202.925863633554 bps 202.926 Mbps 
Brno → Zlín  0.571912371973257 % 0.572 %   100 bps 100.000 Gbps   571.912371973257 bps 571.912 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228204636659859 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2818546639436 bps 91.282 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227292709386285 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.917083754514 bps 90.917 Kbps 
Summary  empty NA   7.226 bps 7.226 Tbps   95.7450247780442 bps 95.745 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jun 1 00:10:40 2023