CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/6

Average load for period: 2023/06/01 00:00:00 - 2023/06/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/06/01 00:00:00 - 2023/06/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/6
ACONET->Brno  1.376%  Brno->ACONET  9.380%  Brno->Lednice  0.760%  Lednice->Brno  1.885%  Brno->SANET  4.775%  SANET->Brno  1.999%  Brno->Vyškov  0.861%  Vyškov->Brno  0.128%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.945e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.367e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.646e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.477%  Jihlava->Brno  0.207%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.193%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.074%  Jihlava->Telč  0.059%  Telč->Jihlava  0.045%  Hradec Králové->Liberec  0.985%  Liberec->Hradec Králové  0.186%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Most->Plzeň  2.237e-3 %  Plzeň->Most  1.099e-3 %  Brno->Olomouc  1.020%  Olomouc->Brno  0.342%  Hradec Králové->Olomouc  0.557%  Olomouc->Hradec Králové  0.286%  Olomouc->Ostrava  1.312%  Ostrava->Olomouc  0.500%  Brno->Ostrava  0.010%  Ostrava->Brno  0.015%  Karviná->Ostrava  1.191%  Ostrava->Karviná  1.870%  Opava->Ostrava  1.191%  Ostrava->Opava  1.870%  Ostrava->Pionier  1.057%  Pionier->Ostrava  0.963%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  1.347%  Plzeň->Cheb  1.321%  Jihlava->Plzeň  0.094%  Plzeň->Jihlava  0.178%  Plzeň->Praha  0.649%  Praha->Plzeň  1.370%  Poděbrady->Praha  1.839%  Praha->Poděbrady  7.818%  AMS-IX->Praha  20.117%  Praha->AMS-IX  0.702%  Brno->Praha  1.234%  Praha->Brno  5.360%  České Budějovice->Praha  0.344%  Praha->České Budějovice  0.298%  GÉANT2->Praha  12.781%  Praha->GÉANT2  5.706%  Hradec Králové->Praha  1.234%  Praha->Hradec Králové  5.360%  Pardubice->Praha  0.151%  Praha->Pardubice  0.651%  Praha->Ústí nad
Labem  0.817%  Ústí nad
Labem->Praha  0.239%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.056%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.056%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.303%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.305%  Most->Ústí nad
Labem  1.438e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  4.188e-3 %  Brno->Zlín  0.497%  Zlín->Brno  0.145%  Olomouc->Zlín  1.599e-3 %  Zlín->Olomouc  0.483e-3 %  NIX.cz->Praha  3.360%  Praha->NIX.cz  1.220%  Praha->Public Internet  4.109%  Public Internet->Praha  5.803% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/06/01 00:00:00 - 2023/06/30 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/06/01 00:00:00 - 2023/06/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.37600585633562 % 1.376 %   10 bps 10.000 Gbps   137.600585633562 bps 137.601 Mbps 
Brno → ACONET  9.38038716421 % 9.380 %   10 bps 10.000 Gbps   938.038716421 bps 938.039 Mbps 
Lednice → Brno  1.88490899573637 % 1.885 %   10 bps 10.000 Gbps   188.490899573638 bps 188.491 Mbps 
Brno → Lednice  0.75984789882126 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   75.984789882126 bps 75.985 Mbps 
SANET → Brno  1.99933495423189 % 1.999 %   80 bps 80.000 Gbps   800.764438303734 bps 800.764 Mbps 
Brno → SANET  4.7748901071885 % 4.775 %   80 bps 80.000 Gbps   1.91181194699828 bps 1.912 Gbps 
Brno → Vyškov  0.861139786466327 % 0.861 %   10 bps 10.000 Gbps   86.1139786466328 bps 86.114 Mbps 
Vyškov → Brno  0.127601002301494 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.7601002301494 bps 12.760 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944690832965964 % 0.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4690832965964 bps 94.469 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01602530956806 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.602530956806 bps 101.603 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.36714351615092 % 3.367 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36714351615092 bps 3.367 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.645681290214128 % 0.646 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   645.681290214127 bps 645.681 Kbps 
Most → Děčín  1.01568095665942 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.568095665942 bps 101.568 Kbps 
Děčín → Most  1.0156598557378 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.56598557378 bps 101.566 Kbps 
Jihlava → Brno  0.206950688269821 % 0.207 %   400 bps 400.000 Gbps   827.802753079283 bps 827.803 Mbps 
Brno → Jihlava  0.47689957220862 % 0.477 %   400 bps 400.000 Gbps   1.90759828883448 bps 1.908 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.074278927213417 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.4278927213417 bps 7.428 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.192910441293391 % 0.193 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2910441293391 bps 19.291 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0591318414842095 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.91318414842095 bps 5.913 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0448089644301621 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.48089644301622 bps 4.481 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.985186542085351 % 0.985 %   100 bps 100.000 Gbps   985.186542085352 bps 985.187 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.185700132944614 % 0.186 %   100 bps 100.000 Gbps   185.700132944614 bps 185.700 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31296908016066 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.187632064264 bps 125.188 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313781874356801 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.512749742721 bps 125.513 Kbps 
Most → Plzeň  2.23695408288995 % 2.237 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.3695408288995 bps 22.370 Kbps 
Plzeň → Most  1.09932219495489 % 1.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9932219495489 bps 10.993 Kbps 
Brno → Olomouc  1.02005197799083 % 1.020 %   400 bps 400.000 Gbps   4.08020791196333 bps 4.080 Gbps 
Olomouc → Brno  0.342329906421594 % 0.342 %   400 bps 400.000 Gbps   1.36931962568638 bps 1.369 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.285742848870939 % 0.286 %   400 bps 400.000 Gbps   1.14297139548376 bps 1.143 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.556788712310809 % 0.557 %   400 bps 400.000 Gbps   2.22715484924323 bps 2.227 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.500193147467769 % 0.500 %   400 bps 400.000 Gbps   2.00077258987108 bps 2.001 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.31212256089517 % 1.312 %   400 bps 400.000 Gbps   5.24849024358068 bps 5.248 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0104362741987286 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4362741987286 bps 10.436 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0153775367896211 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   15.3775367896211 bps 15.378 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.19113868420514 % 1.191 %   10 bps 10.000 Gbps   119.113868420514 bps 119.114 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.86964376355167 % 1.870 %   10 bps 10.000 Gbps   186.964376355167 bps 186.964 Mbps 
Opava → Ostrava  1.19113868420514 % 1.191 %   10 bps 10.000 Gbps   119.113868420514 bps 119.114 Mbps 
Ostrava → Opava  1.86964376355167 % 1.870 %   10 bps 10.000 Gbps   186.964376355167 bps 186.964 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.962715508268497 % 0.963 %   10 bps 10.000 Gbps   96.2715508268498 bps 96.272 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.05673088955901 % 1.057 %   10 bps 10.000 Gbps   105.673088955901 bps 105.673 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228412628099256 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3650512397025 bps 91.365 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227419770031837 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9679080127348 bps 90.968 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.34658101534985 % 1.347 %   10 bps 10.000 Gbps   134.658101534985 bps 134.658 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.32135396668959 % 1.321 %   10 bps 10.000 Gbps   132.135396668958 bps 132.135 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.177671172292223 % 0.178 %   100 bps 100.000 Gbps   177.671172292223 bps 177.671 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0938628973606821 % 0.094 %   100 bps 100.000 Gbps   93.8628973606821 bps 93.863 Mbps 
Praha → Plzeň  1.37032794905747 % 1.370 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37032794905747 bps 1.370 Gbps 
Plzeň → Praha  0.649356346604047 % 0.649 %   100 bps 100.000 Gbps   649.356346604046 bps 649.356 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.83945693780956 % 1.839 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3945693780956 bps 18.395 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.81795825246446 % 7.818 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.1795825246445 bps 78.180 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.1171866070953 % 20.117 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01171866070953 bps 2.012 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.701992571173825 % 0.702 %   10 bps 10.000 Gbps   70.1992571173825 bps 70.199 Mbps 
Brno → Praha  1.23358867610001 % 1.234 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23358867610001 bps 1.234 Gbps 
Praha → Brno  5.35976119710095 % 5.360 %   100 bps 100.000 Gbps   5.35976119710095 bps 5.360 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.297868678335825 % 0.298 %   100 bps 100.000 Gbps   297.868678335825 bps 297.869 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.344482195581873 % 0.344 %   100 bps 100.000 Gbps   344.482195581873 bps 344.482 Mbps 
GÉANT2 → Praha  12.7810911304306 % 12.781 %   100 bps 100.000 Gbps   12.7810911304306 bps 12.781 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.7063665143456 % 5.706 %   100 bps 100.000 Gbps   5.7063665143456 bps 5.706 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.23358867610001 % 1.234 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23358867610001 bps 1.234 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.35976119710095 % 5.360 %   100 bps 100.000 Gbps   5.35976119710095 bps 5.360 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.35985637952224 % 3.360 %   400 bps 400.000 Gbps   13.439425518089 bps 13.439 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.21981069974322 % 1.220 %   400 bps 400.000 Gbps   4.87924279897287 bps 4.879 Gbps 
Pardubice → Praha  0.150501146228972 % 0.151 %   100 bps 100.000 Gbps   150.501146228972 bps 150.501 Mbps 
Praha → Pardubice  0.65095468224397 % 0.651 %   100 bps 100.000 Gbps   650.954682243969 bps 650.955 Mbps 
Public Internet → Praha  5.80299370809288 % 5.803 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16059874161858 bps 1.161 Gbps 
Praha → Public Internet  4.10913276449208 % 4.109 %   20 bps 20.000 Gbps   821.826552898416 bps 821.827 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.239285314180513 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   239.285314180513 bps 239.285 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.817203746314177 % 0.817 %   100 bps 100.000 Gbps   817.203746314176 bps 817.204 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0563010766266056 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.63010766266056 bps 5.630 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0560419076405905 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.60419076405905 bps 5.604 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.303388174115414 % 0.303 %   10 bps 10.000 Gbps   30.3388174115414 bps 30.339 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.304920048809983 % 0.305 %   10 bps 10.000 Gbps   30.4920048809983 bps 30.492 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  4.1876093040586 % 4.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   418.760930405859 bps 418.761 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.43772196380555 % 1.438 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   143.772196380555 bps 143.772 Kbps 
Brno → Zlín  0.497482021318993 % 0.497 %   100 bps 100.000 Gbps   497.482021318994 bps 497.482 Mbps 
Zlín → Brno  0.144662158571488 % 0.145 %   100 bps 100.000 Gbps   144.662158571488 bps 144.662 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.59896682740726 % 1.599 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   639.586730962902 bps 639.587 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.483116634276195 % 0.483 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   193.246653710478 bps 193.247 Kbps 
Summary  empty NA   7.144 bps 7.144 Tbps   84.9363315388431 bps 84.936 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jul 1 00:11:44 2023