CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/7

Average load for period: 2023/07/01 00:00:00 - 2023/07/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/07/01 00:00:00 - 2023/07/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/7
ACONET->Brno  2.582%  Brno->ACONET  12.451%  Brno->Lednice  0.514%  Lednice->Brno  1.907%  Brno->SANET  2.307%  SANET->Brno  1.327%  Brno->Vyškov  0.577%  Vyškov->Brno  0.116%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.946e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.330e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.242e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.017e-3 %  Brno->Jihlava  0.422%  Jihlava->Brno  0.246%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.110%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.061%  Jihlava->Plzeň  0.153%  Plzeň->Jihlava  0.302%  Jihlava->Telč  0.061%  Telč->Jihlava  0.019%  Hradec Králové->Liberec  0.524%  Liberec->Hradec Králové  0.133%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.019%  Ústí nad
Labem->Liberec  3.607e-3 %  Most->Plzeň  2.188e-3 %  Plzeň->Most  1.068e-3 %  Brno->Olomouc  0.929%  Olomouc->Brno  0.324%  Hradec Králové->Olomouc  0.378%  Olomouc->Hradec Králové  0.252%  Olomouc->Ostrava  1.265%  Ostrava->Olomouc  0.484%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.025%  Karviná->Ostrava  0.954%  Ostrava->Karviná  1.438%  Opava->Ostrava  0.954%  Ostrava->Opava  1.438%  Ostrava->Pionier  0.822%  Pionier->Ostrava  0.519%  Hradec Králové->Pardubice  0.345e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.255e-3 %  Cheb->Plzeň  1.306%  Plzeň->Cheb  1.313%  Plzeň->Praha  0.483%  Praha->Plzeň  0.983%  Poděbrady->Praha  1.630%  Praha->Poděbrady  5.680%  AMS-IX->Praha  16.208%  Praha->AMS-IX  0.528%  Brno->Praha  0.990%  Praha->Brno  3.222%  České Budějovice->Praha  0.238%  Praha->České Budějovice  0.358%  GÉANT2->Praha  13.450%  Praha->GÉANT2  5.962%  Hradec Králové->Praha  0.990%  Praha->Hradec Králové  3.222%  Pardubice->Praha  0.111%  Praha->Pardubice  0.382%  Praha->Ústí nad
Labem  0.594%  Ústí nad
Labem->Praha  0.211%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.029%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.031%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.162%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.165%  Most->Ústí nad
Labem  1.286e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  2.399e-3 %  Brno->Zlín  0.331%  Zlín->Brno  0.221%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.508%  Praha->NIX.cz  0.856%  Praha->Public Internet  3.533%  Public Internet->Praha  4.446% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/07/01 00:00:00 - 2023/07/31 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/07/01 00:00:00 - 2023/07/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.58152609384486 % 2.582 %   10 bps 10.000 Gbps   258.152609384486 bps 258.153 Mbps 
Brno → ACONET  12.4505919767998 % 12.451 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24505919767998 bps 1.245 Gbps 
Lednice → Brno  1.90736035041012 % 1.907 %   10 bps 10.000 Gbps   190.736035041012 bps 190.736 Mbps 
Brno → Lednice  0.513840197920134 % 0.514 %   10 bps 10.000 Gbps   51.3840197920135 bps 51.384 Mbps 
SANET → Brno  1.32661338247591 % 1.327 %   40 bps 40.000 Gbps   530.645352990366 bps 530.645 Mbps 
Brno → SANET  2.30729928910495 % 2.307 %   40 bps 40.000 Gbps   922.919715641978 bps 922.920 Mbps 
Vyškov → Brno  0.115678474530928 % 0.116 %   10 bps 10.000 Gbps   11.5678474530928 bps 11.568 Mbps 
Brno → Vyškov  0.57680404159619 % 0.577 %   10 bps 10.000 Gbps   57.6804041596191 bps 57.680 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.946204951799438 % 0.946 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.6204951799437 bps 94.620 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01628308097215 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.628308097215 bps 101.628 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.24244374690746 % 0.242 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   242.44374690746 bps 242.444 Kbps 
České Budějovice → Tábor  2.3296654496171 % 2.330 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3296654496171 bps 2.330 Mbps 
Most → Děčín  1.01658392065845 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.658392065845 bps 101.658 Kbps 
Děčín → Most  1.01620778400045 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.620778400045 bps 101.621 Kbps 
Jihlava → Brno  0.246044186897687 % 0.246 %   400 bps 400.000 Gbps   984.176747590749 bps 984.177 Mbps 
Brno → Jihlava  0.422166617501461 % 0.422 %   400 bps 400.000 Gbps   1.68866647000584 bps 1.689 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0614091128866564 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.14091128866564 bps 6.141 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.110450122573053 % 0.110 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0450122573053 bps 11.045 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.302199468766879 % 0.302 %   100 bps 100.000 Gbps   302.199468766878 bps 302.199 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.152539201864155 % 0.153 %   100 bps 100.000 Gbps   152.539201864155 bps 152.539 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0193937495137697 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.93937495137697 bps 1.939 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0608027193723037 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.08027193723037 bps 6.080 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.52384089203057 % 0.524 %   100 bps 100.000 Gbps   523.840892030569 bps 523.841 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.133088752523212 % 0.133 %   100 bps 100.000 Gbps   133.088752523212 bps 133.089 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0194760417425042 % 0.019 %   40 bps 40.000 Gbps   7.7904166970017 bps 7.790 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  3.60710057957017 % 3.607 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   1.44284023182807 bps 1.443 Mbps 
Plzeň → Most  1.06754073133998 % 1.068 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6754073133998 bps 10.675 Kbps 
Most → Plzeň  2.1880823806867 % 2.188 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.880823806867 bps 21.881 Kbps 
Brno → Olomouc  0.928572248317771 % 0.929 %   400 bps 400.000 Gbps   3.71428899327108 bps 3.714 Gbps 
Olomouc → Brno  0.324349282276933 % 0.324 %   400 bps 400.000 Gbps   1.29739712910773 bps 1.297 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.251895961890805 % 0.252 %   400 bps 400.000 Gbps   1.00758384756322 bps 1.008 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.378223756819021 % 0.378 %   400 bps 400.000 Gbps   1.51289502727608 bps 1.513 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.484201843315648 % 0.484 %   400 bps 400.000 Gbps   1.93680737326259 bps 1.937 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.26458957854328 % 1.265 %   400 bps 400.000 Gbps   5.05835831417311 bps 5.058 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0118330152677448 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8330152677448 bps 11.833 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0249980646145368 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   24.9980646145368 bps 24.998 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.954389754928922 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.4389754928922 bps 95.439 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.43780900815763 % 1.438 %   10 bps 10.000 Gbps   143.780900815763 bps 143.781 Mbps 
Ostrava → Opava  1.43780900815763 % 1.438 %   10 bps 10.000 Gbps   143.780900815763 bps 143.781 Mbps 
Opava → Ostrava  0.954389754928922 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.4389754928921 bps 95.439 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.518704624733236 % 0.519 %   10 bps 10.000 Gbps   51.8704624733236 bps 51.870 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.821850172032112 % 0.822 %   10 bps 10.000 Gbps   82.1850172032112 bps 82.185 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.345205015331762 % 0.345 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   138.082006132705 bps 138.082 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.255212956139602 % 0.255 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   102.085182455841 bps 102.085 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.31321035404258 % 1.313 %   10 bps 10.000 Gbps   131.321035404258 bps 131.321 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.30569744483048 % 1.306 %   10 bps 10.000 Gbps   130.569744483048 bps 130.570 Mbps 
Praha → Plzeň  0.983490267573692 % 0.983 %   100 bps 100.000 Gbps   983.490267573693 bps 983.490 Mbps 
Plzeň → Praha  0.483140043845358 % 0.483 %   100 bps 100.000 Gbps   483.140043845358 bps 483.140 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.62953618001389 % 1.630 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2953618001389 bps 16.295 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.6795336133903 % 5.680 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.7953361339029 bps 56.795 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.2077560797712 % 16.208 %   10 bps 10.000 Gbps   1.62077560797712 bps 1.621 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.527643885755769 % 0.528 %   10 bps 10.000 Gbps   52.7643885755768 bps 52.764 Mbps 
Brno → Praha  0.989893218745531 % 0.990 %   100 bps 100.000 Gbps   989.89321874553 bps 989.893 Mbps 
Praha → Brno  3.2218943262124 % 3.222 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22189432621241 bps 3.222 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.237843086787157 % 0.238 %   100 bps 100.000 Gbps   237.843086787157 bps 237.843 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.357542607922979 % 0.358 %   100 bps 100.000 Gbps   357.542607922978 bps 357.543 Mbps 
GÉANT2 → Praha  13.4497150711026 % 13.450 %   100 bps 100.000 Gbps   13.4497150711025 bps 13.450 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.96173817030791 % 5.962 %   100 bps 100.000 Gbps   5.96173817030792 bps 5.962 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.22189432621241 % 3.222 %   100 bps 100.000 Gbps   3.2218943262124 bps 3.222 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.98989321874553 % 0.990 %   100 bps 100.000 Gbps   989.893218745531 bps 989.893 Mbps 
Praha → NIX.cz  0.855510671057348 % 0.856 %   400 bps 400.000 Gbps   3.42204268422939 bps 3.422 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.50771348646262 % 2.508 %   400 bps 400.000 Gbps   10.0308539458505 bps 10.031 Gbps 
Praha → Pardubice  0.381659664314277 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   381.659664314277 bps 381.660 Mbps 
Pardubice → Praha  0.111094790861325 % 0.111 %   100 bps 100.000 Gbps   111.094790861325 bps 111.095 Mbps 
Praha → Public Internet  3.53283226279205 % 3.533 %   20 bps 20.000 Gbps   706.566452558409 bps 706.566 Mbps 
Public Internet → Praha  4.44594595782181 % 4.446 %   20 bps 20.000 Gbps   889.189191564361 bps 889.189 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.594058537349354 % 0.594 %   100 bps 100.000 Gbps   594.058537349354 bps 594.059 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.210670765785986 % 0.211 %   100 bps 100.000 Gbps   210.670765785987 bps 210.671 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0294369418485167 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.94369418485167 bps 2.944 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0310935507694872 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.10935507694872 bps 3.109 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.165007077936089 % 0.165 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5007077936089 bps 16.501 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.162169753381635 % 0.162 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2169753381635 bps 16.217 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  2.3988393541357 % 2.399 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   239.88393541357 bps 239.884 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.28612609131844 % 1.286 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   128.612609131844 bps 128.613 Kbps 
Zlín → Brno  0.220686157831145 % 0.221 %   100 bps 100.000 Gbps   220.686157831145 bps 220.686 Mbps 
Brno → Zlín  0.331124104250144 % 0.331 %   100 bps 100.000 Gbps   331.124104250144 bps 331.124 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.22817792312458 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2711692498318 bps 91.271 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227191750253019 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8767001012076 bps 90.877 Kbps 
Summary  empty NA   7.064 bps 7.064 Tbps   71.1098303829392 bps 71.110 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Aug 1 00:11:04 2023