CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/8

Average load for period: 2023/08/01 00:00:00 - 2023/08/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2023/08/01 00:00:00 - 2023/08/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/8
ACONET->Brno  2.126%  Brno->ACONET  11.687%  Brno->Lednice  0.499%  Lednice->Brno  2.006%  Brno->Olomouc  0.637%  Olomouc->Brno  0.448%  Brno->SANET  2.471%  SANET->Brno  1.267%  Brno->Vyškov  0.951%  Vyškov->Brno  0.156%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.529e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.278e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.433%  Jihlava->Brno  0.264%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.162%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.275%  Jihlava->Telč  0.127%  Telč->Jihlava  0.091%  Hradec Králové->Liberec  0.572%  Liberec->Hradec Králové  0.134%  Liberec->Ústí nad
Labem  8.406e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.031%  Most->Plzeň  2.150e-3 %  Plzeň->Most  1.065e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.696%  Olomouc->Hradec Králové  0.508%  Olomouc->Ostrava  1.180%  Ostrava->Olomouc  0.618%  Brno->Ostrava  0.010%  Ostrava->Brno  0.023%  Karviná->Ostrava  1.232%  Ostrava->Karviná  1.741%  Opava->Ostrava  1.232%  Ostrava->Opava  1.741%  Ostrava->Pionier  0.969%  Pionier->Ostrava  0.352%  Hradec Králové->Pardubice  0.045%  Pardubice->Hradec Králové  0.050%  Cheb->Plzeň  1.342%  Plzeň->Cheb  1.347%  Jihlava->Plzeň  0.227%  Plzeň->Jihlava  0.257%  Plzeň->Praha  0.785%  Praha->Plzeň  1.264%  Poděbrady->Praha  1.420%  Praha->Poděbrady  5.126%  AMS-IX->Praha  15.776%  Praha->AMS-IX  0.703%  Brno->Praha  0.897%  Praha->Brno  3.156%  České Budějovice->Praha  0.239%  Praha->České Budějovice  0.467%  GÉANT2->Praha  11.676%  Praha->GÉANT2  5.300%  Hradec Králové->Praha  0.316%  Praha->Hradec Králové  1.119%  Pardubice->Praha  0.103%  Praha->Pardubice  0.414%  Praha->Ústí nad
Labem  0.699%  Ústí nad
Labem->Praha  0.194%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.036%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.035%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.220%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.220%  Most->Ústí nad
Labem  1.603e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  3.137e-3 %  Brno->Zlín  0.358%  Zlín->Brno  0.223%  Olomouc->Zlín  0.228e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.729%  Praha->NIX.cz  0.965%  Praha->Public Internet  3.720%  Public Internet->Praha  4.750% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/08/01 00:00:00 - 2023/08/31 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/08/01 00:00:00 - 2023/08/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.12607631643953 % 2.126 %   10 bps 10.000 Gbps   212.607631643953 bps 212.608 Mbps 
Brno → ACONET  11.6869318322465 % 11.687 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16869318322465 bps 1.169 Gbps 
Brno → Lednice  0.499423565171927 % 0.499 %   10 bps 10.000 Gbps   49.9423565171927 bps 49.942 Mbps 
Lednice → Brno  2.00552638708167 % 2.006 %   10 bps 10.000 Gbps   200.552638708167 bps 200.553 Mbps 
Olomouc → Brno  0.448449971454292 % 0.448 %   400 bps 400.000 Gbps   1.79379988581717 bps 1.794 Gbps 
Brno → Olomouc  0.636867106198894 % 0.637 %   400 bps 400.000 Gbps   2.54746842479558 bps 2.547 Gbps 
SANET → Brno  1.26700911999886 % 1.267 %   40 bps 40.000 Gbps   506.803647999545 bps 506.804 Mbps 
Brno → SANET  2.4714641781266 % 2.471 %   40 bps 40.000 Gbps   988.585671250641 bps 988.586 Mbps 
Vyškov → Brno  0.156482857594692 % 0.156 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6482857594692 bps 15.648 Mbps 
Brno → Vyškov  0.950670388196754 % 0.951 %   10 bps 10.000 Gbps   95.0670388196753 bps 95.067 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01563459728814 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.563459728814 bps 101.563 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944117343829152 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4117343829152 bps 94.412 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.5292650317337 % 3.529 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5292650317337 bps 3.529 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.277648197753203 % 0.278 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   277.648197753203 bps 277.648 Kbps 
Děčín → Most  1.01623081578056 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.623081578056 bps 101.623 Kbps 
Most → Děčín  1.01610872965332 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.610872965332 bps 101.611 Kbps 
Brno → Jihlava  0.433340034494868 % 0.433 %   400 bps 400.000 Gbps   1.73336013797947 bps 1.733 Gbps 
Jihlava → Brno  0.263925458337741 % 0.264 %   400 bps 400.000 Gbps   1.05570183335096 bps 1.056 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.162124843211344 % 0.162 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2124843211344 bps 16.212 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.274761887132872 % 0.275 %   10 bps 10.000 Gbps   27.4761887132872 bps 27.476 Mbps 
Jihlava → Telč  0.12721824726555 % 0.127 %   10 bps 10.000 Gbps   12.721824726555 bps 12.722 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0909760260933506 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.09760260933506 bps 9.098 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.571695078683318 % 0.572 %   100 bps 100.000 Gbps   571.695078683318 bps 571.695 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.133963878250212 % 0.134 %   100 bps 100.000 Gbps   133.963878250212 bps 133.964 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  8.4059928789596 % 8.406 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   3.36239715158384 bps 3.362 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.031388245636779 % 0.031 %   40 bps 40.000 Gbps   12.5552982547116 bps 12.555 Mbps 
Plzeň → Most  1.06520060867975 % 1.065 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6520060867975 bps 10.652 Kbps 
Most → Plzeň  2.15025170099763 % 2.150 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.5025170099763 bps 21.503 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.696451022140274 % 0.696 %   400 bps 400.000 Gbps   2.7858040885611 bps 2.786 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.508069786068308 % 0.508 %   400 bps 400.000 Gbps   2.03227914427323 bps 2.032 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.17983131991687 % 1.180 %   400 bps 400.000 Gbps   4.71932527966749 bps 4.719 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.61810935559506 % 0.618 %   400 bps 400.000 Gbps   2.47243742238024 bps 2.472 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0229616604801246 % 0.023 %   100 bps 100.000 Gbps   22.9616604801246 bps 22.962 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0103650228471695 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3650228471695 bps 10.365 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.23235920077466 % 1.232 %   10 bps 10.000 Gbps   123.235920077466 bps 123.236 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.7413994252161 % 1.741 %   10 bps 10.000 Gbps   174.13994252161 bps 174.140 Mbps 
Opava → Ostrava  1.23235920077466 % 1.232 %   10 bps 10.000 Gbps   123.235920077466 bps 123.236 Mbps 
Ostrava → Opava  1.7413994252161 % 1.741 %   10 bps 10.000 Gbps   174.13994252161 bps 174.140 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.968588520468241 % 0.969 %   10 bps 10.000 Gbps   96.8588520468241 bps 96.859 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.352224139094131 % 0.352 %   10 bps 10.000 Gbps   35.2224139094131 bps 35.222 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0500541005382115 % 0.050 %   40 bps 40.000 Gbps   20.0216402152846 bps 20.022 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0450141757203905 % 0.045 %   40 bps 40.000 Gbps   18.0056702881562 bps 18.006 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.34217579630059 % 1.342 %   10 bps 10.000 Gbps   134.217579630059 bps 134.218 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.34658353795255 % 1.347 %   10 bps 10.000 Gbps   134.658353795255 bps 134.658 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.256832870923262 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   256.832870923262 bps 256.833 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.226874086085755 % 0.227 %   100 bps 100.000 Gbps   226.874086085755 bps 226.874 Mbps 
Praha → Plzeň  1.2642979521246 % 1.264 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2642979521246 bps 1.264 Gbps 
Plzeň → Praha  0.78485374661842 % 0.785 %   100 bps 100.000 Gbps   784.85374661842 bps 784.854 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.41988424819261 % 1.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1988424819261 bps 14.199 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.12643125902224 % 5.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.2643125902224 bps 51.264 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.703205362640563 % 0.703 %   10 bps 10.000 Gbps   70.3205362640562 bps 70.321 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.7763864589977 % 15.776 %   10 bps 10.000 Gbps   1.57763864589977 bps 1.578 Gbps 
Brno → Praha  0.897230195747681 % 0.897 %   100 bps 100.000 Gbps   897.23019574768 bps 897.230 Mbps 
Praha → Brno  3.15640144072333 % 3.156 %   100 bps 100.000 Gbps   3.15640144072333 bps 3.156 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.238696933359747 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   238.696933359747 bps 238.697 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.467337360064687 % 0.467 %   100 bps 100.000 Gbps   467.337360064688 bps 467.337 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.29982614308096 % 5.300 %   100 bps 100.000 Gbps   5.29982614308096 bps 5.300 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.6764266239407 % 11.676 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6764266239407 bps 11.676 Gbps 
Praha → Hradec Králové  1.11905703646267 % 1.119 %   400 bps 400.000 Gbps   1.36500982183051 bps 1.365 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.315544604080747 % 0.316 %   400 bps 400.000 Gbps   460.95701702776 bps 460.957 Mbps 
NIX.cz → Praha  2.72882113675128 % 2.729 %   400 bps 400.000 Gbps   10.9152845470051 bps 10.915 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.964614594347574 % 0.965 %   400 bps 400.000 Gbps   3.85845837739029 bps 3.858 Gbps 
Praha → Pardubice  0.414379046111364 % 0.414 %   100 bps 100.000 Gbps   414.379046111364 bps 414.379 Mbps 
Pardubice → Praha  0.102623191543424 % 0.103 %   100 bps 100.000 Gbps   102.623191543424 bps 102.623 Mbps 
Public Internet → Praha  4.75049692196725 % 4.750 %   20 bps 20.000 Gbps   950.09938439345 bps 950.099 Mbps 
Praha → Public Internet  3.72038810532663 % 3.720 %   20 bps 20.000 Gbps   744.077621065328 bps 744.078 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.19382981239734 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   193.82981239734 bps 193.830 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.699263344286669 % 0.699 %   100 bps 100.000 Gbps   699.26334428667 bps 699.263 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0355202634649799 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.55202634649799 bps 3.552 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0354147921158776 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.54147921158776 bps 3.541 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.220153679467639 % 0.220 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0153679467639 bps 22.015 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.219799923246684 % 0.220 %   10 bps 10.000 Gbps   21.9799923246684 bps 21.980 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  3.13678928245847 % 3.137 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   313.678928245847 bps 313.679 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  1.60256534129149 % 1.603 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   160.256534129149 bps 160.257 Kbps 
Brno → Zlín  0.357671491162607 % 0.358 %   100 bps 100.000 Gbps   357.671491162607 bps 357.671 Mbps 
Zlín → Brno  0.222914289425435 % 0.223 %   100 bps 100.000 Gbps   222.914289425435 bps 222.914 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228388581639047 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3554326556187 bps 91.355 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227512791659596 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0051166638381 bps 91.005 Kbps 
Summary  empty NA   7.664 bps 7.664 Tbps   70.554975414156 bps 70.555 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Sep 1 00:11:43 2023