CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/10

Average load for period: 2023/10/01 00:00:00 - 2023/10/31 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/10/01 00:00:00 - 2023/10/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/10
ACONET->Brno  0.814%  Brno->ACONET  5.811%  Brno->Lednice  0.930%  Lednice->Brno  2.125%  Brno->Olomouc  0.741%  Olomouc->Brno  0.869%  Brno->SANET  4.844%  SANET->Brno  2.513%  Brno->Vyškov  1.040%  Vyškov->Brno  0.178%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.016%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  2.876e-3 %  České Budějovice->Tábor  2.988e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.336e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.622%  Jihlava->Brno  0.320%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.460%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.092%  Jihlava->Telč  0.073%  Telč->Jihlava  0.271%  Hradec Králové->Liberec  1.362%  Liberec->Hradec Králové  0.273%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.955e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.789e-3 %  Most->Plzeň  0.720e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.293e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.590e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.167%  Ostrava->Olomouc  0.768%  Olomouc->Praha  0.651%  Praha->Olomouc  1.228%  Brno->Ostrava  0.010%  Ostrava->Brno  0.099%  Karviná->Ostrava  1.021%  Ostrava->Karviná  2.124%  Opava->Ostrava  1.022%  Ostrava->Opava  2.124%  Ostrava->Pionier  1.422%  Pionier->Ostrava  0.367%  Hradec Králové->Pardubice  4.139e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.848e-3 %  Cheb->Plzeň  1.701%  Plzeň->Cheb  1.697%  Jihlava->Plzeň  0.372%  Plzeň->Jihlava  0.631%  Plzeň->Praha  0.297%  Praha->Plzeň  1.067%  Poděbrady->Praha  2.294%  Praha->Poděbrady  10.800%  AMS-IX->Praha  24.497%  Praha->AMS-IX  0.857%  Brno->Praha  1.349%  Praha->Brno  3.044%  České Budějovice->Praha  0.375%  Praha->České Budějovice  1.135%  GÉANT->Praha  14.676%  Praha->GÉANT  5.952%  Hradec Králové->Praha  0.566%  Praha->Hradec Králové  2.715%  Pardubice->Praha  0.194%  Praha->Pardubice  1.091%  Praha->Ústí nad
Labem  1.093%  Ústí nad
Labem->Praha  0.285%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.057%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.057%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.488%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.489%  Most->Ústí nad
Labem  9.340e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  9.372e-3 %  Brno->Zlín  0.819%  Zlín->Brno  0.394%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.531%  Praha->NIX.cz  1.516%  Praha->Public Internet  7.828%  Public Internet->Praha  8.207% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/10/01 00:00:00 - 2023/10/31 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/10/01 00:00:00 - 2023/10/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.81412449955363 % 0.814 %   100 bps 100.000 Gbps   543.599967806022 bps 543.600 Mbps 
Brno → ACONET  5.81061102403071 % 5.811 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45663165660834 bps 3.457 Gbps 
Lednice → Brno  2.12483968118891 % 2.125 %   10 bps 10.000 Gbps   212.483968118891 bps 212.484 Mbps 
Brno → Lednice  0.930146679387512 % 0.930 %   10 bps 10.000 Gbps   93.0146679387512 bps 93.015 Mbps 
Olomouc → Brno  0.868947860351241 % 0.869 %   400 bps 400.000 Gbps   3.47579144140496 bps 3.476 Gbps 
Brno → Olomouc  0.74066802628831 % 0.741 %   400 bps 400.000 Gbps   2.96267210515324 bps 2.963 Gbps 
SANET → Brno  2.5126379476511 % 2.513 %   80 bps 80.000 Gbps   1.00851484289505 bps 1.009 Gbps 
Brno → SANET  4.8442205822551 % 4.844 %   80 bps 80.000 Gbps   1.94537871095671 bps 1.945 Gbps 
Vyškov → Brno  0.178159733265755 % 0.178 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8159733265755 bps 17.816 Mbps 
Brno → Vyškov  1.04035044280425 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   104.035044280425 bps 104.035 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  2.87645537846022 % 2.876 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   287.645537846021 bps 287.646 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0158703146969906 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.58703146969906 bps 1.587 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.336216706767952 % 0.336 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   336.216706767952 bps 336.217 Kbps 
České Budějovice → Tábor  2.98816338548509 % 2.988 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98816338548509 bps 2.988 Mbps 
Most → Děčín  1.01635218973646 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.635218973646 bps 101.635 Kbps 
Děčín → Most  1.01614275668603 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.614275668603 bps 101.614 Kbps 
Jihlava → Brno  0.31972984427218 % 0.320 %   400 bps 400.000 Gbps   1.27891937708872 bps 1.279 Gbps 
Brno → Jihlava  0.622090349068512 % 0.622 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48836139627405 bps 2.488 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.46035188663397 % 0.460 %   10 bps 10.000 Gbps   46.035188663397 bps 46.035 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0922697110613216 % 0.092 %   10 bps 10.000 Gbps   9.22697110613214 bps 9.227 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0732820993304503 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.32820993304502 bps 7.328 Mbps 
Telč → Jihlava  0.270550171638087 % 0.271 %   10 bps 10.000 Gbps   27.0550171638087 bps 27.055 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.3622312021113 % 1.362 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3622312021113 bps 1.362 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.273498772657727 % 0.273 %   100 bps 100.000 Gbps   273.498772657727 bps 273.499 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.9550145882633 % 3.955 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   1.58200583530532 bps 1.582 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.789346104726874 % 0.789 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   315.73844189075 bps 315.738 Kbps 
Most → Plzeň  0.719593880169369 % 0.720 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.19593880169369 bps 7.196 Kbps 
Plzeň → Most  1.06175879424324 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6175879424323 bps 10.618 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  3.58966076674353 % 3.590 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   358.966076674352 bps 358.966 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29298950662721 % 5.293 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.298950662721 bps 529.299 bps 
Ostrava → Olomouc  0.768177679170783 % 0.768 %   400 bps 400.000 Gbps   3.07271071668313 bps 3.073 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.16718878583076 % 1.167 %   400 bps 400.000 Gbps   4.66875514332302 bps 4.669 Gbps 
Praha → Olomouc  1.22777954630375 % 1.228 %   400 bps 400.000 Gbps   4.91111818521502 bps 4.911 Gbps 
Olomouc → Praha  0.650722562594016 % 0.651 %   400 bps 400.000 Gbps   2.60289025037606 bps 2.603 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0104773312262259 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4773312262259 bps 10.477 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0985152685830072 % 0.099 %   100 bps 100.000 Gbps   98.5152685830072 bps 98.515 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.1242895890771 % 2.124 %   10 bps 10.000 Gbps   212.428958907711 bps 212.429 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.02109759395507 % 1.021 %   10 bps 10.000 Gbps   102.109759395507 bps 102.110 Mbps 
Ostrava → Opava  2.12428958907711 % 2.124 %   10 bps 10.000 Gbps   212.428958907711 bps 212.429 Mbps 
Opava → Ostrava  1.02177903110573 % 1.022 %   10 bps 10.000 Gbps   102.177903110573 bps 102.178 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.367353494580635 % 0.367 %   10 bps 10.000 Gbps   36.7353494580635 bps 36.735 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.42172505621136 % 1.422 %   10 bps 10.000 Gbps   142.172505621136 bps 142.173 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.1386037658114 % 4.139 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   1.65544150632456 bps 1.655 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.847985529139338 % 0.848 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   339.194211655736 bps 339.194 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.69658106871253 % 1.697 %   10 bps 10.000 Gbps   169.658106871253 bps 169.658 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.70141175137579 % 1.701 %   10 bps 10.000 Gbps   170.141175137579 bps 170.141 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.372351055551679 % 0.372 %   100 bps 100.000 Gbps   372.351055551679 bps 372.351 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.631494134150321 % 0.631 %   100 bps 100.000 Gbps   631.494134150321 bps 631.494 Mbps 
Praha → Plzeň  1.06677388171948 % 1.067 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06677388171948 bps 1.067 Gbps 
Plzeň → Praha  0.296968605348283 % 0.297 %   100 bps 100.000 Gbps   296.968605348283 bps 296.969 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.29420909418823 % 2.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.9420909418823 bps 22.942 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.7999247681423 % 10.800 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.999247681423 bps 107.999 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.857312630312252 % 0.857 %   10 bps 10.000 Gbps   85.7312630312252 bps 85.731 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.4969940120963 % 24.497 %   10 bps 10.000 Gbps   2.44969940120963 bps 2.450 Gbps 
Brno → Praha  1.34862995305227 % 1.349 %   400 bps 400.000 Gbps   5.39451981220907 bps 5.395 Gbps 
Praha → Brno  3.04437067428496 % 3.044 %   400 bps 400.000 Gbps   12.1774826971398 bps 12.177 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.13527736052396 % 1.135 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13527736052396 bps 1.135 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.374986342939522 % 0.375 %   100 bps 100.000 Gbps   374.986342939522 bps 374.986 Mbps 
Praha → GÉANT  5.95191326969239 % 5.952 %   100 bps 100.000 Gbps   5.95191326969239 bps 5.952 Gbps 
GÉANT → Praha  14.6759357711859 % 14.676 %   100 bps 100.000 Gbps   14.6759357711858 bps 14.676 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.56600870418133 % 0.566 %   100 bps 100.000 Gbps   566.008704181329 bps 566.009 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.71543372878225 % 2.715 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71543372878225 bps 2.715 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.53081023761757 % 4.531 %   400 bps 400.000 Gbps   18.1232409504703 bps 18.123 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.51608105811596 % 1.516 %   400 bps 400.000 Gbps   6.06432423246385 bps 6.064 Gbps 
Praha → Pardubice  1.09144613637501 % 1.091 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09144613637501 bps 1.091 Gbps 
Pardubice → Praha  0.19424732133286 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   194.24732133286 bps 194.247 Mbps 
Praha → Public Internet  7.82788843643348 % 7.828 %   20 bps 20.000 Gbps   1.5655776872867 bps 1.566 Gbps 
Public Internet → Praha  8.20747783592222 % 8.207 %   20 bps 20.000 Gbps   1.64149556718444 bps 1.641 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.09344362581902 % 1.093 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09344362581902 bps 1.093 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.285349896324091 % 0.285 %   100 bps 100.000 Gbps   285.349896324091 bps 285.350 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0569143663484448 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.69143663484448 bps 5.691 Mbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0569241473391087 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.69241473391087 bps 5.692 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.487505856697534 % 0.488 %   10 bps 10.000 Gbps   48.7505856697534 bps 48.751 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.48907315369168 % 0.489 %   10 bps 10.000 Gbps   48.907315369168 bps 48.907 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  9.37155161629383 % 9.372 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   937.155161629383 bps 937.155 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  9.3398913960897 % 9.340 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   933.98913960897 bps 933.989 Kbps 
Brno → Zlín  0.819173277062204 % 0.819 %   100 bps 100.000 Gbps   819.173277062203 bps 819.173 Mbps 
Zlín → Brno  0.394204328553307 % 0.394 %   100 bps 100.000 Gbps   394.204328553307 bps 394.204 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227166219158535 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8664876634141 bps 90.866 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228264089169394 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3056356677578 bps 91.306 Kbps 
Summary  empty NA   7.944 bps 7.944 Tbps   115.243342972677 bps 115.243 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Nov 1 00:08:17 2023