CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/11

Average load for period: 2023/11/01 00:00:00 - 2023/11/30 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/11/01 00:00:00 - 2023/11/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/11
ACONET->Brno  0.935%  Brno->ACONET  4.155%  Brno->Lednice  0.957%  Lednice->Brno  2.195%  Brno->Olomouc  0.836%  Olomouc->Brno  0.655%  Brno->SANET  4.926%  SANET->Brno  2.645%  Brno->Vyškov  1.027%  Vyškov->Brno  0.162%  Brno->České Budějovice  0.228e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.963e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.025e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.670%  Jihlava->Brno  0.329%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.429%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.072%  Jihlava->Telč  0.057%  Telč->Jihlava  0.940%  Hradec Králové->Liberec  1.441%  Liberec->Hradec Králové  0.343%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.372e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.342e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.063e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.294e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  4.105e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.269%  Ostrava->Olomouc  0.690%  Olomouc->Praha  0.611%  Praha->Olomouc  1.254%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.010%  Karviná->Ostrava  1.323%  Ostrava->Karviná  1.908%  Opava->Ostrava  1.323%  Ostrava->Opava  1.908%  Ostrava->Pionier  3.293%  Pionier->Ostrava  0.895%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.404%  Plzeň->Cheb  1.404%  Jihlava->Plzeň  0.310%  Plzeň->Jihlava  0.407%  Plzeň->Praha  0.913%  Praha->Plzeň  2.857%  Poděbrady->Praha  2.327%  Praha->Poděbrady  11.895%  AMS-IX->Praha  23.457%  Praha->AMS-IX  0.916%  Brno->Praha  1.517%  Praha->Brno  3.317%  České Budějovice->Praha  0.368%  Praha->České Budějovice  1.038%  GÉANT->Praha  19.740%  Praha->GÉANT  5.151%  Hradec Králové->Praha  0.672%  Praha->Hradec Králové  2.812%  Pardubice->Praha  0.202%  Praha->Pardubice  1.060%  Praha->Ústí nad
Labem  1.141%  Ústí nad
Labem->Praha  0.276%  Cheb->Ústí nad
Labem  0.055%  Ústí nad
Labem->Cheb  0.055%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.419%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.420%  Most->Ústí nad
Labem  0.010%  Ústí nad
Labem->Most  0.010%  Brno->Zlín  0.776%  Zlín->Brno  0.297%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.621%  Praha->NIX.cz  1.545%  Praha->Public Internet  8.106%  Public Internet->Praha  8.180% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/11/01 00:00:00 - 2023/11/30 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/11/01 00:00:00 - 2023/11/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.15471719576717 % 4.155 %   100 bps 100.000 Gbps   4.15471719576717 bps 4.155 Gbps 
ACONET → Brno  0.934643381976036 % 0.935 %   100 bps 100.000 Gbps   934.643381976036 bps 934.643 Mbps 
Brno → Lednice  0.956790343772164 % 0.957 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6790343772163 bps 95.679 Mbps 
Lednice → Brno  2.19485239049683 % 2.195 %   10 bps 10.000 Gbps   219.485239049683 bps 219.485 Mbps 
Olomouc → Brno  0.654813361930041 % 0.655 %   400 bps 400.000 Gbps   2.61925344772017 bps 2.619 Gbps 
Brno → Olomouc  0.836244065690942 % 0.836 %   400 bps 400.000 Gbps   3.34497626276377 bps 3.345 Gbps 
SANET → Brno  2.64498908729694 % 2.645 %   40 bps 40.000 Gbps   1.05799563491877 bps 1.058 Gbps 
Brno → SANET  4.92630696096108 % 4.926 %   40 bps 40.000 Gbps   1.97052278438443 bps 1.971 Gbps 
Brno → Vyškov  1.02668074370849 % 1.027 %   10 bps 10.000 Gbps   102.668074370849 bps 102.668 Mbps 
Vyškov → Brno  0.162038600826033 % 0.162 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2038600826033 bps 16.204 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.228462698976784 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3850795907137 bps 91.385 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.227837039597068 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.1348158388271 bps 91.135 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.963031879068744 % 0.963 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   96.3031879068743 bps 96.303 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0245043740022 % 1.025 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.45043740022 bps 102.450 Kbps 
Děčín → Most  1.01586841260935 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.586841260935 bps 101.587 Kbps 
Most → Děčín  1.01620840710341 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.620840710341 bps 101.621 Kbps 
Jihlava → Brno  0.329086753604507 % 0.329 %   400 bps 400.000 Gbps   1.31634701441803 bps 1.316 Gbps 
Brno → Jihlava  0.670344090013057 % 0.670 %   400 bps 400.000 Gbps   2.68137636005223 bps 2.681 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0720556198164116 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.20556198164116 bps 7.206 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.428742511418763 % 0.429 %   10 bps 10.000 Gbps   42.8742511418763 bps 42.874 Mbps 
Telč → Jihlava  0.939899837750485 % 0.940 %   10 bps 10.000 Gbps   93.9899837750485 bps 93.990 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0569451698100981 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.69451698100982 bps 5.695 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.343121672003363 % 0.343 %   100 bps 100.000 Gbps   343.121672003363 bps 343.122 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.44095427791319 % 1.441 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44095427791319 bps 1.441 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.372230090142617 % 0.372 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   148.892036057047 bps 148.892 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.341919228025243 % 0.342 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   136.767691210097 bps 136.768 Kbps 
Most → Plzeň  0.720726576358446 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20726576358446 bps 7.207 Kbps 
Plzeň → Most  1.06310387617928 % 1.063 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6310387617928 bps 10.631 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  4.10456993569367 % 4.105 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   410.456993569367 bps 410.457 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29448788622731 % 5.294 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.448788622732 bps 529.449 bps 
Olomouc → Ostrava  1.26850610128282 % 1.269 %   400 bps 400.000 Gbps   5.07402440513128 bps 5.074 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.689847915990933 % 0.690 %   400 bps 400.000 Gbps   2.75939166396373 bps 2.759 Gbps 
Olomouc → Praha  0.611220306248056 % 0.611 %   400 bps 400.000 Gbps   2.44488122499222 bps 2.445 Gbps 
Praha → Olomouc  1.25436125281991 % 1.254 %   400 bps 400.000 Gbps   5.01744501127963 bps 5.017 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0116525322352992 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6525322352992 bps 11.653 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0103704125365481 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.3704125365481 bps 10.370 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.90769411088661 % 1.908 %   10 bps 10.000 Gbps   190.769411088661 bps 190.769 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.32323235924243 % 1.323 %   10 bps 10.000 Gbps   132.323235924243 bps 132.323 Mbps 
Opava → Ostrava  1.32345181580739 % 1.323 %   10 bps 10.000 Gbps   132.345181580739 bps 132.345 Mbps 
Ostrava → Opava  1.90769411088661 % 1.908 %   10 bps 10.000 Gbps   190.769411088661 bps 190.769 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.29307355164052 % 3.293 %   10 bps 10.000 Gbps   329.307355164052 bps 329.307 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.89490157162477 % 0.895 %   10 bps 10.000 Gbps   89.490157162477 bps 89.490 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313667840377948 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.46713615118 bps 125.467 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313732001063105 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.492800425242 bps 125.493 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.40371605382184 % 1.404 %   10 bps 10.000 Gbps   140.371605382184 bps 140.372 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.40404258086119 % 1.404 %   10 bps 10.000 Gbps   140.404258086119 bps 140.404 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.407015154612984 % 0.407 %   100 bps 100.000 Gbps   407.015154612984 bps 407.015 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.30968361333515 % 0.310 %   100 bps 100.000 Gbps   309.68361333515 bps 309.684 Mbps 
Praha → Plzeň  2.85711298811375 % 2.857 %   400 bps 400.000 Gbps   3.38108595440553 bps 3.381 Gbps 
Plzeň → Praha  0.913424317833275 % 0.913 %   400 bps 400.000 Gbps   1.10130314486325 bps 1.101 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.32709194116643 % 2.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.2709194116642 bps 23.271 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.894923146247 % 11.895 %   1000 bps 1000.000 Mbps   118.94923146247 bps 118.949 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.915674310878193 % 0.916 %   10 bps 10.000 Gbps   91.5674310878192 bps 91.567 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.4566993529596 % 23.457 %   10 bps 10.000 Gbps   2.34566993529596 bps 2.346 Gbps 
Brno → Praha  1.51678347409214 % 1.517 %   400 bps 400.000 Gbps   6.06713389636857 bps 6.067 Gbps 
Praha → Brno  3.31731591002767 % 3.317 %   400 bps 400.000 Gbps   13.2692636401107 bps 13.269 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.03831512241979 % 1.038 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03831512241979 bps 1.038 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.36774890313722 % 0.368 %   100 bps 100.000 Gbps   367.74890313722 bps 367.749 Mbps 
GÉANT → Praha  19.7399456349788 % 19.740 %   100 bps 100.000 Gbps   19.7399456349788 bps 19.740 Gbps 
Praha → GÉANT  5.15090628924022 % 5.151 %   100 bps 100.000 Gbps   5.15090628924022 bps 5.151 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.81198655953571 % 2.812 %   100 bps 100.000 Gbps   2.81198655953571 bps 2.812 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.67175512030831 % 0.672 %   100 bps 100.000 Gbps   671.75512030831 bps 671.755 Mbps 
NIX.cz → Praha  4.62102124445526 % 4.621 %   400 bps 400.000 Gbps   18.484084977821 bps 18.484 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.54517584381226 % 1.545 %   400 bps 400.000 Gbps   6.18070337524904 bps 6.181 Gbps 
Pardubice → Praha  0.202492280475845 % 0.202 %   100 bps 100.000 Gbps   202.492280475846 bps 202.492 Mbps 
Praha → Pardubice  1.06004330976884 % 1.060 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06004330976884 bps 1.060 Gbps 
Public Internet → Praha  8.17974081105781 % 8.180 %   20 bps 20.000 Gbps   1.63594816221156 bps 1.636 Gbps 
Praha → Public Internet  8.10623904964007 % 8.106 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62124780992801 bps 1.621 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.275603977873116 % 0.276 %   100 bps 100.000 Gbps   275.603977873116 bps 275.604 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.14115934060154 % 1.141 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14115934060154 bps 1.141 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  0.0548613550508493 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.48613550508493 bps 5.486 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  0.0546673508715777 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.46673508715777 bps 5.467 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.419138368342014 % 0.419 %   10 bps 10.000 Gbps   41.9138368342014 bps 41.914 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.420056540933031 % 0.420 %   10 bps 10.000 Gbps   42.0056540933031 bps 42.006 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0100353180286266 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00353180286266 bps 1.004 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0101175822676284 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01175822676284 bps 1.012 Mbps 
Zlín → Brno  0.297079210133572 % 0.297 %   100 bps 100.000 Gbps   297.079210133572 bps 297.079 Mbps 
Brno → Zlín  0.775735616018286 % 0.776 %   100 bps 100.000 Gbps   775.735616018287 bps 775.736 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228137521615586 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2550086462343 bps 91.255 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.22710394570137 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.841578280548 bps 90.842 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   125.779162657161 bps 125.779 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Dec 1 00:08:26 2023