CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2023/12

Average load for period: 2023/12/01 00:00:00 - 2023/12/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/12/01 00:00:00 - 2023/12/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2023/12
ACONET->Brno  0.866%  Brno->ACONET  3.277%  Brno->Lednice  0.678%  Lednice->Brno  2.134%  Brno->Olomouc  1.503%  Olomouc->Brno  0.489%  Brno->SANET  3.786%  SANET->Brno  2.105%  Brno->Vyškov  0.540%  Vyškov->Brno  0.096%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.037e-3 %  Brno->Jihlava  0.493%  Jihlava->Brno  0.213%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.312%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.058%  Jihlava->Telč  0.035%  Telč->Jihlava  0.241%  Hradec Králové->Liberec  1.088%  Liberec->Hradec Králové  0.298%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.020%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.071%  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.292e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  5.389e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.969%  Ostrava->Olomouc  0.659%  Olomouc->Praha  0.662%  Praha->Olomouc  1.107%  Brno->Ostrava  0.055%  Ostrava->Brno  0.019%  Karviná->Ostrava  0.826%  Ostrava->Karviná  1.778%  Opava->Ostrava  0.894%  Ostrava->Opava  1.778%  Ostrava->Pionier  5.207%  Pionier->Ostrava  0.238%  Hradec Králové->Pardubice  0.318e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.329e-3 %  Cheb->Plzeň  1.405%  Plzeň->Cheb  1.411%  Jihlava->Plzeň  0.138e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.127e-3 %  Plzeň->Praha  0.494%  Praha->Plzeň  0.808%  Poděbrady->Praha  2.203%  Praha->Poděbrady  9.958%  AMS-IX->Praha  17.875%  Praha->AMS-IX  0.735%  Brno->Praha  1.220%  Praha->Brno  2.747%  České Budějovice->Praha  0.354%  Praha->České Budějovice  0.775%  GÉANT->Praha  16.152%  Praha->GÉANT  6.595%  Hradec Králové->Praha  0.571%  Praha->Hradec Králové  2.081%  Pardubice->Praha  0.181%  Praha->Pardubice  0.843%  Praha->Ústí nad
Labem  0.927%  Ústí nad
Labem->Praha  0.222%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.015e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.017e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.177%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.177%  Most->Ústí nad
Labem  6.983e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.001e-3 %  Brno->Zlín  0.554%  Zlín->Brno  0.250%  Olomouc->Zlín  7.745e-3 %  Zlín->Olomouc  1.565e-3 %  NIX.cz->Praha  3.600%  Praha->NIX.cz  1.367%  Praha->Public Internet  7.673%  Public Internet->Praha  5.412% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/12/01 00:00:00 - 2023/12/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/12/01 00:00:00 - 2023/12/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.865513131478339 % 0.866 %   100 bps 100.000 Gbps   865.513131478338 bps 865.513 Mbps 
Brno → ACONET  3.2768986653036 % 3.277 %   100 bps 100.000 Gbps   3.2768986653036 bps 3.277 Gbps 
Brno → Lednice  0.678374157610609 % 0.678 %   10 bps 10.000 Gbps   67.8374157610609 bps 67.837 Mbps 
Lednice → Brno  2.13371513618375 % 2.134 %   10 bps 10.000 Gbps   213.371513618376 bps 213.372 Mbps 
Brno → Olomouc  1.5030892505611 % 1.503 %   400 bps 400.000 Gbps   6.01235700224442 bps 6.012 Gbps 
Olomouc → Brno  0.488960637634023 % 0.489 %   400 bps 400.000 Gbps   1.95584255053609 bps 1.956 Gbps 
Brno → SANET  3.78584488316431 % 3.786 %   40 bps 40.000 Gbps   1.51433795326572 bps 1.514 Gbps 
SANET → Brno  2.1045187843227 % 2.105 %   40 bps 40.000 Gbps   841.80751372908 bps 841.808 Mbps 
Vyškov → Brno  0.096003326055204 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.6003326055204 bps 9.600 Mbps 
Brno → Vyškov  0.539511073858358 % 0.540 %   10 bps 10.000 Gbps   53.9511073858358 bps 53.951 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.228357875650479 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3431502601914 bps 91.343 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.227308634903176 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9234539612704 bps 90.923 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0146224378945 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.46224378945 bps 101.462 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943200370249977 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3200370249975 bps 94.320 Kbps 
Most → Děčín  1.03710520335002 % 1.037 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   103.710520335002 bps 103.711 Kbps 
Děčín → Most  1.01559071080976 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.559071080976 bps 101.559 Kbps 
Brno → Jihlava  0.492685905831564 % 0.493 %   400 bps 400.000 Gbps   1.97074362332625 bps 1.971 Gbps 
Jihlava → Brno  0.21336801438264 % 0.213 %   400 bps 400.000 Gbps   853.472057530559 bps 853.472 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0575327690580925 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.75327690580925 bps 5.753 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.312257896084939 % 0.312 %   10 bps 10.000 Gbps   31.2257896084939 bps 31.226 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0353388031666477 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.53388031666477 bps 3.534 Mbps 
Telč → Jihlava  0.241317408658901 % 0.241 %   10 bps 10.000 Gbps   24.1317408658901 bps 24.132 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.08775042040149 % 1.088 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08775042040149 bps 1.088 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.297969478534461 % 0.298 %   100 bps 100.000 Gbps   297.969478534461 bps 297.969 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.020380195069504 % 0.020 %   40 bps 40.000 Gbps   8.15207802780163 bps 8.152 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0708039442453249 % 0.071 %   40 bps 40.000 Gbps   28.3215776981299 bps 28.322 Mbps 
Most → Plzeň  0.720595236181817 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.20595236181816 bps 7.206 Kbps 
Plzeň → Most  1.06170374124309 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6170374124309 bps 10.617 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29228789758072 % 5.292 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.228789758072 bps 529.229 bps 
Olomouc → Hradec Králové  5.38878732209599 % 5.389 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   538.8787322096 bps 538.879 bps 
Olomouc → Ostrava  1.96944254512681 % 1.969 %   400 bps 400.000 Gbps   7.87777018050724 bps 7.878 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.659145119261027 % 0.659 %   400 bps 400.000 Gbps   2.63658047704411 bps 2.637 Gbps 
Olomouc → Praha  0.662458354567993 % 0.662 %   400 bps 400.000 Gbps   2.64983341827197 bps 2.650 Gbps 
Praha → Olomouc  1.10722214330847 % 1.107 %   400 bps 400.000 Gbps   4.42888857323387 bps 4.429 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0188650031571282 % 0.019 %   100 bps 100.000 Gbps   18.8650031571281 bps 18.865 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0551570820973176 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   55.1570820973176 bps 55.157 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.826490404272848 % 0.826 %   10 bps 10.000 Gbps   82.6490404272848 bps 82.649 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.77761024850865 % 1.778 %   10 bps 10.000 Gbps   177.761024850864 bps 177.761 Mbps 
Ostrava → Opava  1.77761024850865 % 1.778 %   10 bps 10.000 Gbps   177.761024850865 bps 177.761 Mbps 
Opava → Ostrava  0.893508300439357 % 0.894 %   10 bps 10.000 Gbps   89.3508300439357 bps 89.351 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.20749279093873 % 5.207 %   10 bps 10.000 Gbps   520.749279093873 bps 520.749 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.237560040822605 % 0.238 %   10 bps 10.000 Gbps   23.7560040822605 bps 23.756 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.329257647925901 % 0.329 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   131.703059170361 bps 131.703 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.317744771453395 % 0.318 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   127.097908581358 bps 127.098 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.40459417400359 % 1.405 %   10 bps 10.000 Gbps   140.459417400359 bps 140.459 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.41082008377315 % 1.411 %   10 bps 10.000 Gbps   141.082008377315 bps 141.082 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.138271096077594 % 0.138 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   138.271096077594 bps 138.271 Kbps 
Plzeň → Jihlava  0.126754411752914 % 0.127 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   126.754411752914 bps 126.754 Kbps 
Plzeň → Praha  0.49371912733936 % 0.494 %   400 bps 400.000 Gbps   1.54625452921923 bps 1.546 Gbps 
Praha → Plzeň  0.808306651871996 % 0.808 %   400 bps 400.000 Gbps   2.961610205535 bps 2.962 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.95785814409622 % 9.958 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.5785814409623 bps 99.579 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.20251638460113 % 2.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.0251638460113 bps 22.025 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.8747335559453 % 17.875 %   10 bps 10.000 Gbps   1.78747335559453 bps 1.787 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.734980133324093 % 0.735 %   10 bps 10.000 Gbps   73.4980133324093 bps 73.498 Mbps 
Praha → Brno  2.74736233974902 % 2.747 %   400 bps 400.000 Gbps   10.9861501284557 bps 10.986 Gbps 
Brno → Praha  1.21970449557752 % 1.220 %   400 bps 400.000 Gbps   4.87557204695059 bps 4.876 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.354131164808339 % 0.354 %   100 bps 100.000 Gbps   354.13116480834 bps 354.131 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.774976856884392 % 0.775 %   100 bps 100.000 Gbps   774.976856884392 bps 774.977 Mbps 
GÉANT → Praha  16.1518312700882 % 16.152 %   100 bps 100.000 Gbps   16.1518312700882 bps 16.152 Gbps 
Praha → GÉANT  6.59530021442776 % 6.595 %   100 bps 100.000 Gbps   6.59530021442777 bps 6.595 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.571201742120983 % 0.571 %   100 bps 100.000 Gbps   571.201742120983 bps 571.202 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.08096747653304 % 2.081 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08096747653303 bps 2.081 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.60002143930521 % 3.600 %   400 bps 400.000 Gbps   14.4000857572209 bps 14.400 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.36699992314313 % 1.367 %   400 bps 400.000 Gbps   5.46799969257252 bps 5.468 Gbps 
Praha → Pardubice  0.842563652647313 % 0.843 %   100 bps 100.000 Gbps   842.563652647313 bps 842.564 Mbps 
Pardubice → Praha  0.181146621751481 % 0.181 %   100 bps 100.000 Gbps   181.146621751481 bps 181.147 Mbps 
Praha → Public Internet  7.67259477967112 % 7.673 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53451895593422 bps 1.535 Gbps 
Public Internet → Praha  5.41160811707211 % 5.412 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08232162341442 bps 1.082 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.927140025318567 % 0.927 %   100 bps 100.000 Gbps   927.140025318566 bps 927.140 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.221931850747183 % 0.222 %   100 bps 100.000 Gbps   221.931850747183 bps 221.932 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01683404441459 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.683404441459 bps 101.683 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01507352988214 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.507352988214 bps 101.507 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.176577918991771 % 0.177 %   10 bps 10.000 Gbps   17.6577918991771 bps 17.658 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.17696244896862 % 0.177 %   10 bps 10.000 Gbps   17.696244896862 bps 17.696 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.98262654653884 % 6.983 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   698.262654653885 bps 698.263 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  7.00093595675451 % 7.001 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   700.093595675451 bps 700.094 Kbps 
Brno → Zlín  0.553828878898376 % 0.554 %   100 bps 100.000 Gbps   553.828878898376 bps 553.829 Mbps 
Zlín → Brno  0.250426495772963 % 0.250 %   100 bps 100.000 Gbps   250.426495772963 bps 250.426 Mbps 
Olomouc → Zlín  7.74481890393004 % 7.745 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   3.09792756157202 bps 3.098 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.56535548919547 % 1.565 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   626.142195678188 bps 626.142 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   112.527574465707 bps 112.528 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 1 00:08:30 2024