CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2024/1

Average load for period: 2024/01/01 00:00:00 - 2024/01/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/01/01 00:00:00 - 2024/01/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2024/1
ACONET->Brno  0.766%  Brno->ACONET  3.957%  Brno->Lednice  0.777%  Lednice->Brno  2.373%  Brno->Olomouc  1.070%  Olomouc->Brno  0.505%  Brno->SANET  3.979%  SANET->Brno  2.492%  Brno->Vyškov  0.848%  Vyškov->Brno  0.089%  Brno->České Budějovice  0.227e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  Děčín->Most  1.016e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.510%  Jihlava->Brno  0.200%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.285%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.055%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Jihlava->Telč  0.063%  Telč->Jihlava  0.189%  Hradec Králové->Liberec  1.155%  Liberec->Hradec Králové  0.282%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.360e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.335e-3 %  Most->Plzeň  0.722e-3 %  Plzeň->Most  1.066e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.295e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  5.347e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.547%  Ostrava->Olomouc  0.651%  Olomouc->Praha  0.633%  Praha->Olomouc  1.127%  Brno->Ostrava  0.150%  Ostrava->Brno  0.029%  Karviná->Ostrava  1.001%  Ostrava->Karviná  2.342%  Opava->Ostrava  1.318%  Ostrava->Opava  2.342%  Ostrava->Pionier  3.835%  Pionier->Ostrava  0.191%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.807%  Plzeň->Cheb  1.810%  Plzeň->Praha  0.937%  Praha->Plzeň  1.146%  Poděbrady->Praha  2.326%  Praha->Poděbrady  11.757%  AMS-IX->Praha  18.722%  Praha->AMS-IX  0.890%  Brno->Praha  1.690%  Praha->Brno  3.660%  České Budějovice->Praha  0.451%  Praha->České Budějovice  0.941%  GÉANT->Praha  17.279%  Praha->GÉANT  6.225%  Hradec Králové->Praha  0.628%  Praha->Hradec Králové  2.368%  Pardubice->Praha  0.176%  Praha->Pardubice  0.855%  Praha->Ústí nad
Labem  1.017%  Ústí nad
Labem->Praha  0.266%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.017e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.019e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.148%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.147%  Most->Ústí nad
Labem  5.445e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.383e-3 %  Brno->Zlín  0.570%  Zlín->Brno  0.257%  Olomouc->Zlín  0.236e-3 %  Zlín->Olomouc  0.229e-3 %  NIX.cz->Praha  4.158%  Praha->NIX.cz  1.540%  Praha->Public Internet  7.823%  Public Internet->Praha  5.714% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/01/01 00:00:00 - 2024/01/31 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/01/01 00:00:00 - 2024/01/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.765980614543393 % 0.766 %   100 bps 100.000 Gbps   765.980614543393 bps 765.981 Mbps 
Brno → ACONET  3.95670995593036 % 3.957 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95670995593036 bps 3.957 Gbps 
Lednice → Brno  2.37283220279899 % 2.373 %   10 bps 10.000 Gbps   237.283220279899 bps 237.283 Mbps 
Brno → Lednice  0.776877684367831 % 0.777 %   10 bps 10.000 Gbps   77.6877684367831 bps 77.688 Mbps 
Brno → Olomouc  1.07015722277675 % 1.070 %   400 bps 400.000 Gbps   4.28062889110701 bps 4.281 Gbps 
Olomouc → Brno  0.504743966474416 % 0.505 %   400 bps 400.000 Gbps   2.01897586589766 bps 2.019 Gbps 
SANET → Brno  2.49154071649181 % 2.492 %   40 bps 40.000 Gbps   996.616286596723 bps 996.616 Mbps 
Brno → SANET  3.97926829565759 % 3.979 %   40 bps 40.000 Gbps   1.59170731826303 bps 1.592 Gbps 
Vyškov → Brno  0.0890439987495145 % 0.089 %   10 bps 10.000 Gbps   8.90439987495144 bps 8.904 Mbps 
Brno → Vyškov  0.848096045579129 % 0.848 %   10 bps 10.000 Gbps   84.8096045579129 bps 84.810 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.227264783351873 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9059133407491 bps 90.906 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228469910592549 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3879642370195 bps 91.388 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943637901598644 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3637901598644 bps 94.364 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01453534232631 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.453534232631 bps 101.454 Kbps 
Most → Děčín  1.01633825820154 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.633825820154 bps 101.634 Kbps 
Děčín → Most  1.01591328834774 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.591328834774 bps 101.591 Kbps 
Jihlava → Brno  0.199792254581765 % 0.200 %   400 bps 400.000 Gbps   799.169018327059 bps 799.169 Mbps 
Brno → Jihlava  0.510143238310635 % 0.510 %   400 bps 400.000 Gbps   2.04057295324254 bps 2.041 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.28530676800809 % 0.285 %   10 bps 10.000 Gbps   28.530676800809 bps 28.531 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0546876443808029 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.46876443808029 bps 5.469 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125762860047216 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.762860047216 bps 125.763 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.125894438706144 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.894438706144 bps 125.894 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0630455102755354 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.30455102755354 bps 6.305 Mbps 
Telč → Jihlava  0.188588249459267 % 0.189 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8588249459267 bps 18.859 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.281572409657397 % 0.282 %   100 bps 100.000 Gbps   281.572409657397 bps 281.572 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.15455732473525 % 1.155 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15455732473525 bps 1.155 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.334669369402741 % 0.335 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   133.867747761096 bps 133.868 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.360420380837259 % 0.360 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   144.168152334904 bps 144.168 Kbps 
Most → Plzeň  0.721825422404698 % 0.722 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21825422404698 bps 7.218 Kbps 
Plzeň → Most  1.06619606183027 % 1.066 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6619606183027 bps 10.662 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  5.34689679175289 % 5.347 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   534.689679175289 bps 534.690 bps 
Hradec Králové → Olomouc  5.29469082895982 % 5.295 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   529.469082895982 bps 529.469 bps 
Olomouc → Ostrava  1.54746802836495 % 1.547 %   400 bps 400.000 Gbps   6.1898721134598 bps 6.190 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.651246693299406 % 0.651 %   400 bps 400.000 Gbps   2.60498677319763 bps 2.605 Gbps 
Olomouc → Praha  0.632739701676401 % 0.633 %   400 bps 400.000 Gbps   2.5309588067056 bps 2.531 Gbps 
Praha → Olomouc  1.12719883298099 % 1.127 %   400 bps 400.000 Gbps   4.50879533192397 bps 4.509 Gbps 
Brno → Ostrava  0.150034509363827 % 0.150 %   100 bps 100.000 Gbps   150.034509363827 bps 150.035 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0290832702743558 % 0.029 %   100 bps 100.000 Gbps   29.0832702743558 bps 29.083 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.34202087783876 % 2.342 %   10 bps 10.000 Gbps   234.202087783876 bps 234.202 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.0008660736777 % 1.001 %   10 bps 10.000 Gbps   100.08660736777 bps 100.087 Mbps 
Opava → Ostrava  1.31763435900791 % 1.318 %   10 bps 10.000 Gbps   131.763435900791 bps 131.763 Mbps 
Ostrava → Opava  2.34202087783876 % 2.342 %   10 bps 10.000 Gbps   234.202087783876 bps 234.202 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.83488257846564 % 3.835 %   10 bps 10.000 Gbps   383.488257846564 bps 383.488 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.190647175654918 % 0.191 %   10 bps 10.000 Gbps   19.0647175654918 bps 19.065 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313730299692163 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.492119876865 bps 125.492 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313639347067822 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.455738827129 bps 125.456 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.81011950349932 % 1.810 %   10 bps 10.000 Gbps   181.011950349932 bps 181.012 Mbps 
Cheb → Plzeň  1.80730628510447 % 1.807 %   10 bps 10.000 Gbps   180.730628510447 bps 180.731 Mbps 
Plzeň → Praha  0.937213833334818 % 0.937 %   400 bps 400.000 Gbps   1.67979873413339 bps 1.680 Gbps 
Praha → Plzeň  1.14565733222663 % 1.146 %   400 bps 400.000 Gbps   3.68651434040431 bps 3.687 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.32622264868283 % 2.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.2622264868283 bps 23.262 Mbps 
Praha → Poděbrady  11.7574573627006 % 11.757 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.574573627006 bps 117.575 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.890044446391234 % 0.890 %   10 bps 10.000 Gbps   89.0044446391234 bps 89.004 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.7219570843468 % 18.722 %   10 bps 10.000 Gbps   1.87219570843468 bps 1.872 Gbps 
Praha → Brno  3.66021339345097 % 3.660 %   400 bps 400.000 Gbps   14.6408535738039 bps 14.641 Gbps 
Brno → Praha  1.69045798690763 % 1.690 %   400 bps 400.000 Gbps   6.76183194763053 bps 6.762 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.450935496477201 % 0.451 %   100 bps 100.000 Gbps   450.935496477201 bps 450.935 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.941018324386439 % 0.941 %   100 bps 100.000 Gbps   941.018324386439 bps 941.018 Mbps 
GÉANT → Praha  17.2793336645044 % 17.279 %   100 bps 100.000 Gbps   17.2793336645043 bps 17.279 Gbps 
Praha → GÉANT  6.22501533393549 % 6.225 %   100 bps 100.000 Gbps   6.22501533393549 bps 6.225 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.3678271379301 % 2.368 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3678271379301 bps 2.368 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.627858265751698 % 0.628 %   100 bps 100.000 Gbps   627.858265751697 bps 627.858 Mbps 
Praha → NIX.cz  1.54019832927259 % 1.540 %   400 bps 400.000 Gbps   6.16079331709037 bps 6.161 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.15845549609154 % 4.158 %   400 bps 400.000 Gbps   16.6338219843662 bps 16.634 Gbps 
Praha → Pardubice  0.855269287188798 % 0.855 %   100 bps 100.000 Gbps   855.269287188798 bps 855.269 Mbps 
Pardubice → Praha  0.176303201620099 % 0.176 %   100 bps 100.000 Gbps   176.303201620099 bps 176.303 Mbps 
Public Internet → Praha  5.71448684449789 % 5.714 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14289736889958 bps 1.143 Gbps 
Praha → Public Internet  7.82267531251138 % 7.823 %   20 bps 20.000 Gbps   1.56453506250228 bps 1.565 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.01693568167116 % 1.017 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01693568167117 bps 1.017 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.2658830510674 % 0.266 %   100 bps 100.000 Gbps   265.883051067399 bps 265.883 Mbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01908592443324 % 1.019 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.908592443324 bps 101.909 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01680331436858 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.680331436858 bps 101.680 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.148017427741452 % 0.148 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8017427741452 bps 14.802 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.147412100182918 % 0.147 %   10 bps 10.000 Gbps   14.7412100182918 bps 14.741 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.44522205605693 % 5.445 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   544.522205605693 bps 544.522 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  5.38251458783314 % 5.383 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   538.251458783314 bps 538.251 Kbps 
Brno → Zlín  0.56958451155154 % 0.570 %   100 bps 100.000 Gbps   569.58451155154 bps 569.585 Mbps 
Zlín → Brno  0.256955155927302 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   256.955155927302 bps 256.955 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.229373763931229 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.7495055724916 bps 91.750 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.235601188925846 % 0.236 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.2404755703387 bps 94.240 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   121.271017647876 bps 121.271 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Feb 1 00:08:20 2024