CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2024/2

Average load for period: 2024/02/01 00:00:00 - 2024/02/29 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2024/02/01 00:00:00 - 2024/02/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2024/2
ACONET->Brno  0.556%  Brno->ACONET  3.454%  Brno->Lednice  0.706%  Lednice->Brno  2.098%  Brno->Olomouc  1.011%  Olomouc->Brno  0.536%  Brno->SANET  4.443%  SANET->Brno  2.411%  Brno->Vyškov  0.981%  Vyškov->Brno  0.100%  Brno->České Budějovice  0.015%  České Budějovice->Brno  4.316e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.951e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.017e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.529%  Jihlava->Brno  0.235%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.349%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.068%  Jihlava->Plzeň  0.012%  Plzeň->Jihlava  5.507e-3 %  Jihlava->Telč  0.062%  Telč->Jihlava  0.377%  Hradec Králové->Liberec  1.222%  Liberec->Hradec Králové  0.262%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.786e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  2.207e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.062e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  8.979e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  0.059e-3 %  Olomouc->Ostrava  1.339%  Ostrava->Olomouc  0.715%  Olomouc->Praha  0.715%  Praha->Olomouc  1.148%  Brno->Ostrava  0.171%  Ostrava->Brno  0.032%  Karviná->Ostrava  1.429%  Ostrava->Karviná  2.761%  Opava->Ostrava  1.693%  Ostrava->Opava  2.761%  Ostrava->Pionier  2.405%  Pionier->Ostrava  0.242%  Hradec Králové->Pardubice  0.326e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.362e-3 %  Cheb->Plzeň  1.566%  Plzeň->Cheb  1.574%  Plzeň->Praha  0.410%  Praha->Plzeň  1.093%  Poděbrady->Praha  2.139%  Praha->Poděbrady  11.140%  AMS-IX->Praha  20.215%  Praha->AMS-IX  0.797%  Brno->Praha  1.577%  Praha->Brno  3.055%  České Budějovice->Praha  0.403%  Praha->České Budějovice  1.029%  GÉANT->Praha  27.465%  Praha->GÉANT  15.103%  Hradec Králové->Praha  0.593%  Praha->Hradec Králové  2.456%  Pardubice->Praha  0.174%  Praha->Pardubice  0.995%  Praha->Ústí nad
Labem  1.083%  Ústí nad
Labem->Praha  0.263%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.587e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.661e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.153%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.153%  Most->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Brno->Zlín  0.771%  Zlín->Brno  0.278%  Olomouc->Zlín  0.238e-3 %  Zlín->Olomouc  0.237e-3 %  NIX.cz->Praha  4.235%  Praha->NIX.cz  1.505%  Praha->Public Internet  12.034%  Public Internet->Praha  5.720% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/02/01 00:00:00 - 2024/02/29 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/02/01 00:00:00 - 2024/02/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.45393148363031 % 3.454 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45393148363031 bps 3.454 Gbps 
ACONET → Brno  0.555501117356038 % 0.556 %   100 bps 100.000 Gbps   555.501117356038 bps 555.501 Mbps 
Brno → Lednice  0.706231195040323 % 0.706 %   10 bps 10.000 Gbps   70.6231195040323 bps 70.623 Mbps 
Lednice → Brno  2.09809392185714 % 2.098 %   10 bps 10.000 Gbps   209.809392185714 bps 209.809 Mbps 
Brno → Olomouc  1.01121307014881 % 1.011 %   400 bps 400.000 Gbps   4.04485228059526 bps 4.045 Gbps 
Olomouc → Brno  0.535778731205833 % 0.536 %   400 bps 400.000 Gbps   2.14311492482333 bps 2.143 Gbps 
Brno → SANET  4.44280509165623 % 4.443 %   40 bps 40.000 Gbps   1.7771220366625 bps 1.777 Gbps 
SANET → Brno  2.41057183167383 % 2.411 %   40 bps 40.000 Gbps   964.228732669534 bps 964.229 Mbps 
Vyškov → Brno  0.100472195504835 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0472195504835 bps 10.047 Mbps 
Brno → Vyškov  0.980866638023448 % 0.981 %   10 bps 10.000 Gbps   98.0866638023447 bps 98.087 Mbps 
České Budějovice → Brno  4.31579934061956 % 4.316 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   1.72631973624783 bps 1.726 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.0145821864768433 % 0.015 %   40 bps 40.000 Gbps   5.8328745907373 bps 5.833 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.950641827750077 % 0.951 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   95.0641827750078 bps 95.064 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01684260742757 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.684260742757 bps 101.684 Kbps 
Děčín → Most  1.01548436153598 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.548436153598 bps 101.548 Kbps 
Most → Děčín  1.01594733631322 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.594733631322 bps 101.595 Kbps 
Brno → Jihlava  0.529279065201227 % 0.529 %   400 bps 400.000 Gbps   2.11711626080491 bps 2.117 Gbps 
Jihlava → Brno  0.23463230412932 % 0.235 %   400 bps 400.000 Gbps   938.52921651728 bps 938.529 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.067979762037237 % 0.068 %   10 bps 10.000 Gbps   6.7979762037237 bps 6.798 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.348724758766181 % 0.349 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8724758766182 bps 34.872 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0116929906491035 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6929906491035 bps 11.693 Mbps 
Plzeň → Jihlava  5.5066521102847 % 5.507 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.5066521102847 bps 5.507 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0623931190023789 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.23931190023789 bps 6.239 Mbps 
Telč → Jihlava  0.37748012189321 % 0.377 %   10 bps 10.000 Gbps   37.748012189321 bps 37.748 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.262354792526596 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   262.354792526596 bps 262.355 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.22218527923531 % 1.222 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22218527923531 bps 1.222 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.786260706089477 % 0.786 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   314.50428243579 bps 314.504 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  2.20686177736021 % 2.207 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   882.744710944082 bps 882.745 Kbps 
Plzeň → Most  1.06191281135309 % 1.062 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6191281135309 bps 10.619 Kbps 
Most → Plzeň  0.721320456561523 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21320456561524 bps 7.213 Kbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0585325823521802 % 0.059 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.85325823521803 bps 5.853 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  8.97862400078771 % 8.979 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   897.862400078771 bps 897.862 bps 
Olomouc → Ostrava  1.33893541712685 % 1.339 %   400 bps 400.000 Gbps   5.3557416685074 bps 5.356 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.714699516952652 % 0.715 %   400 bps 400.000 Gbps   2.85879806781061 bps 2.859 Gbps 
Olomouc → Praha  0.714678492823346 % 0.715 %   400 bps 400.000 Gbps   2.85871397129338 bps 2.859 Gbps 
Praha → Olomouc  1.14762958761156 % 1.148 %   400 bps 400.000 Gbps   4.59051835044624 bps 4.591 Gbps 
Brno → Ostrava  0.170603431721264 % 0.171 %   100 bps 100.000 Gbps   170.603431721264 bps 170.603 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0321233892222934 % 0.032 %   100 bps 100.000 Gbps   32.1233892222934 bps 32.123 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.42946935040373 % 1.429 %   10 bps 10.000 Gbps   142.946935040373 bps 142.947 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.76117012917017 % 2.761 %   10 bps 10.000 Gbps   276.117012917017 bps 276.117 Mbps 
Ostrava → Opava  2.76117012917017 % 2.761 %   10 bps 10.000 Gbps   276.117012917017 bps 276.117 Mbps 
Opava → Ostrava  1.69313275759301 % 1.693 %   10 bps 10.000 Gbps   169.313275759301 bps 169.313 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.40473790114704 % 2.405 %   10 bps 10.000 Gbps   240.473790114705 bps 240.474 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.242052225623719 % 0.242 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2052225623719 bps 24.205 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.325664281191338 % 0.326 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   130.265712476535 bps 130.266 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.361650749348922 % 0.362 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   144.660299739569 bps 144.660 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.56610143997191 % 1.566 %   10 bps 10.000 Gbps   156.610143997191 bps 156.610 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.57419550780863 % 1.574 %   10 bps 10.000 Gbps   157.419550780863 bps 157.420 Mbps 
Praha → Plzeň  1.09271024801266 % 1.093 %   400 bps 400.000 Gbps   3.57642339741137 bps 3.576 Gbps 
Plzeň → Praha  0.410493658254251 % 0.410 %   400 bps 400.000 Gbps   1.59284913363041 bps 1.593 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.1395989098413 % 11.140 %   1000 bps 1000.000 Mbps   111.395989098413 bps 111.396 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.13924208372425 % 2.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.3924208372425 bps 21.392 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.2154956988365 % 20.215 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02154956988364 bps 2.022 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.796581950940238 % 0.797 %   10 bps 10.000 Gbps   79.6581950940239 bps 79.658 Mbps 
Brno → Praha  1.5773148911984 % 1.577 %   400 bps 400.000 Gbps   6.30925956479359 bps 6.309 Gbps 
Praha → Brno  3.05547137580603 % 3.055 %   400 bps 400.000 Gbps   12.2218855032241 bps 12.222 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.02902258763209 % 1.029 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02902258763209 bps 1.029 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.402594267872079 % 0.403 %   100 bps 100.000 Gbps   402.594267872079 bps 402.594 Mbps 
GÉANT → Praha  27.4653775825362 % 27.465 %   100 bps 100.000 Gbps   27.4653775825361 bps 27.465 Gbps 
Praha → GÉANT  15.1030344387579 % 15.103 %   100 bps 100.000 Gbps   15.1030344387579 bps 15.103 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.4560827165732 % 2.456 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4560827165732 bps 2.456 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.592862469129804 % 0.593 %   100 bps 100.000 Gbps   592.862469129804 bps 592.862 Mbps 
NIX.cz → Praha  4.23461188228167 % 4.235 %   400 bps 400.000 Gbps   16.9384475291267 bps 16.938 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.50475947442487 % 1.505 %   400 bps 400.000 Gbps   6.01903789769949 bps 6.019 Gbps 
Pardubice → Praha  0.174213032261112 % 0.174 %   100 bps 100.000 Gbps   174.213032261112 bps 174.213 Mbps 
Praha → Pardubice  0.995354342176978 % 0.995 %   100 bps 100.000 Gbps   995.354342176979 bps 995.354 Mbps 
Praha → Public Internet  12.0344490949162 % 12.034 %   20 bps 20.000 Gbps   2.40688981898323 bps 2.407 Gbps 
Public Internet → Praha  5.71970282457191 % 5.720 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14394056491438 bps 1.144 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.262503029580324 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   262.503029580323 bps 262.503 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.08314849564482 % 1.083 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08314849564482 bps 1.083 Gbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.66053216607724 % 1.661 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   166.053216607724 bps 166.053 Kbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.58689946766039 % 1.587 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   158.68994676604 bps 158.690 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.153049752355295 % 0.153 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3049752355295 bps 15.305 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.152604658767762 % 0.153 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2604658767762 bps 15.260 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0124864952120824 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24864952120824 bps 1.249 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0124679919357717 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24679919357717 bps 1.247 Mbps 
Zlín → Brno  0.277869940859227 % 0.278 %   100 bps 100.000 Gbps   277.869940859227 bps 277.870 Mbps 
Brno → Zlín  0.771324454263093 % 0.771 %   100 bps 100.000 Gbps   771.324454263093 bps 771.324 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.237473929273397 % 0.237 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   94.9895717093589 bps 94.990 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.238483877302446 % 0.238 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   95.3935509209782 bps 95.394 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   138.379210564379 bps 138.379 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Mar 1 00:08:30 2024