CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2024 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: month average - 2024/3

Average load for period: 2024/03/01 00:00:00 - 2024/03/31 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2024/03/01 00:00:00 - 2024/03/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, month view - 2024/3
ACONET->Brno  0.602%  Brno->ACONET  3.691%  Brno->Lednice  0.851%  Lednice->Brno  2.085%  Brno->Olomouc  0.807%  Olomouc->Brno  0.515%  Brno->SANET  4.407%  SANET->Brno  2.579%  Brno->Vyškov  1.048%  Vyškov->Brno  0.103%  Brno->České Budějovice  0.228e-3 %  České Budějovice->Brno  0.228e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  Děčín->Most  1.015e-3 %  Most->Děčín  1.016e-3 %  Brno->Jihlava  0.926%  Jihlava->Brno  0.208%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.356%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.085%  Jihlava->Plzeň  0.466e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.194e-3 %  Jihlava->Telč  0.046%  Telč->Jihlava  0.127%  Hradec Králové->Liberec  1.330%  Liberec->Hradec Králové  0.320%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.909e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  7.804e-3 %  Most->Plzeň  0.721e-3 %  Plzeň->Most  1.061e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  5.302e-6 %  Olomouc->Hradec Králové  3.371e-6 %  Olomouc->Ostrava  1.141%  Ostrava->Olomouc  0.573%  Olomouc->Praha  0.563%  Praha->Olomouc  1.179%  Brno->Ostrava  0.502%  Ostrava->Brno  0.255%  Karviná->Ostrava  1.476%  Ostrava->Karviná  2.804%  Opava->Ostrava  2.268%  Ostrava->Opava  2.944%  Ostrava->Pionier  2.051%  Pionier->Ostrava  0.171%  Hradec Králové->Pardubice  0.314e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.314e-3 %  Cheb->Plzeň  1.515%  Plzeň->Cheb  1.519%  Plzeň->Praha  0.394%  Praha->Plzeň  0.947%  Poděbrady->Praha  2.390%  Praha->Poděbrady  12.032%  AMS-IX->Praha  21.690%  Praha->AMS-IX  0.644%  Brno->Praha  1.563%  Praha->Brno  3.226%  České Budějovice->Praha  0.320%  Praha->České Budějovice  0.961%  GÉANT->Praha  13.549%  Praha->GÉANT  6.572%  Hradec Králové->Praha  0.660%  Praha->Hradec Králové  2.622%  Pardubice->Praha  0.170%  Praha->Pardubice  0.952%  Praha->Ústí nad
Labem  1.096%  Ústí nad
Labem->Praha  0.269%  Cheb->Ústí nad
Labem  1.014e-3 %  Ústí nad
Labem->Cheb  1.017e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  0.294%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.289%  Most->Ústí nad
Labem  6.315e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.162e-3 %  Brno->Zlín  0.725%  Zlín->Brno  0.274%  Olomouc->Zlín  0.467e-3 %  Zlín->Olomouc  0.469e-3 %  NIX.cz->Praha  4.458%  Praha->NIX.cz  1.502%  Praha->Public Internet  9.922%  Public Internet->Praha  5.586% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2024/03/01 00:00:00 - 2024/03/31 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2024/03/01 00:00:00 - 2024/03/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.69055315845439 % 3.691 %   100 bps 100.000 Gbps   3.69055315845439 bps 3.691 Gbps 
ACONET → Brno  0.601738386606821 % 0.602 %   100 bps 100.000 Gbps   601.73838660682 bps 601.738 Mbps 
Brno → Lednice  0.851123468211314 % 0.851 %   10 bps 10.000 Gbps   85.1123468211314 bps 85.112 Mbps 
Lednice → Brno  2.08526522047363 % 2.085 %   10 bps 10.000 Gbps   208.526522047363 bps 208.527 Mbps 
Olomouc → Brno  0.514929798640726 % 0.515 %   400 bps 400.000 Gbps   2.02822909836785 bps 2.028 Gbps 
Brno → Olomouc  0.806610714133237 % 0.807 %   400 bps 400.000 Gbps   3.1805157451839 bps 3.181 Gbps 
SANET → Brno  2.57858701309148 % 2.579 %   40 bps 40.000 Gbps   1.03143480523659 bps 1.031 Gbps 
Brno → SANET  4.40686163284243 % 4.407 %   40 bps 40.000 Gbps   1.76274465313697 bps 1.763 Gbps 
Vyškov → Brno  0.102777504040281 % 0.103 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2777504040281 bps 10.278 Mbps 
Brno → Vyškov  1.04810490154485 % 1.048 %   10 bps 10.000 Gbps   104.810490154485 bps 104.810 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.227531425271617 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0125701086467 bps 91.013 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.228342410021142 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.336964008457 bps 91.337 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943163372022951 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3163372022951 bps 94.316 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.014327315223 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.4327315223 bps 101.433 Kbps 
Most → Děčín  1.01562608558584 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.562608558584 bps 101.563 Kbps 
Děčín → Most  1.01521024820293 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.521024820293 bps 101.521 Kbps 
Brno → Jihlava  0.926449416337052 % 0.926 %   400 bps 400.000 Gbps   3.70579766534821 bps 3.706 Gbps 
Jihlava → Brno  0.207912959603998 % 0.208 %   400 bps 400.000 Gbps   831.651838415991 bps 831.652 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.355595166160961 % 0.356 %   10 bps 10.000 Gbps   35.5595166160961 bps 35.560 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0849235817586371 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.49235817586371 bps 8.492 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.194364896132227 % 0.194 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   194.364896132228 bps 194.365 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.466308593885849 % 0.466 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   466.308593885849 bps 466.309 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0463106463308288 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.63106463308288 bps 4.631 Mbps 
Telč → Jihlava  0.127141194983291 % 0.127 %   10 bps 10.000 Gbps   12.7141194983291 bps 12.714 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.32962711821115 % 1.330 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32962711821115 bps 1.330 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.319517098330891 % 0.320 %   100 bps 100.000 Gbps   319.51709833089 bps 319.517 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  7.80374441814118 % 7.804 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   3.12149776725647 bps 3.121 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.90907379181244 % 1.909 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   763.629516724976 bps 763.630 Kbps 
Plzeň → Most  1.06137650070997 % 1.061 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6137650070998 bps 10.614 Kbps 
Most → Plzeň  0.721326454985639 % 0.721 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.21326454985639 bps 7.213 Kbps 
Hradec Králové → Olomouc  5.30189869247238 % 5.302 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   530.189869247238 bps 530.190 bps 
Olomouc → Hradec Králové  3.37072991814251 % 3.371 e-6 %   10 bps 10.000 Gbps   337.072991814252 bps 337.073 bps 
Olomouc → Ostrava  1.14127148684234 % 1.141 %   400 bps 400.000 Gbps   4.56508594736935 bps 4.565 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.572669280870881 % 0.573 %   400 bps 400.000 Gbps   2.29067712348352 bps 2.291 Gbps 
Olomouc → Praha  0.563052775097336 % 0.563 %   400 bps 400.000 Gbps   2.25221110038935 bps 2.252 Gbps 
Praha → Olomouc  1.17885005307939 % 1.179 %   400 bps 400.000 Gbps   4.71540021231754 bps 4.715 Gbps 
Ostrava → Brno  0.255291321850616 % 0.255 %   100 bps 100.000 Gbps   255.291321850617 bps 255.291 Mbps 
Brno → Ostrava  0.501527955675521 % 0.502 %   100 bps 100.000 Gbps   501.527955675521 bps 501.528 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.80428475206145 % 2.804 %   10 bps 10.000 Gbps   280.428475206146 bps 280.428 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.47570764492851 % 1.476 %   10 bps 10.000 Gbps   147.570764492851 bps 147.571 Mbps 
Opava → Ostrava  2.26753420555254 % 2.268 %   10 bps 10.000 Gbps   226.753420555254 bps 226.753 Mbps 
Ostrava → Opava  2.94350123307089 % 2.944 %   10 bps 10.000 Gbps   294.350123307089 bps 294.350 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.170719428633394 % 0.171 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0719428633395 bps 17.072 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.05111830077623 % 2.051 %   10 bps 10.000 Gbps   205.111830077623 bps 205.112 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.313628827869891 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.451531147956 bps 125.452 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.313645061206007 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.458024482403 bps 125.458 Kbps 
Cheb → Plzeň  1.51517333504934 % 1.515 %   10 bps 10.000 Gbps   151.517333504934 bps 151.517 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.51870823742 % 1.519 %   10 bps 10.000 Gbps   151.870823742001 bps 151.871 Mbps 
Plzeň → Praha  0.393873755494224 % 0.394 %   400 bps 400.000 Gbps   1.5428270048224 bps 1.543 Gbps 
Praha → Plzeň  0.947211255889703 % 0.947 %   400 bps 400.000 Gbps   3.41891825319432 bps 3.419 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.0316817221195 % 12.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   120.316817221195 bps 120.317 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.38992015137999 % 2.390 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.8992015137999 bps 23.899 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.644468690696151 % 0.644 %   10 bps 10.000 Gbps   64.4468690696152 bps 64.447 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.6895012359658 % 21.690 %   10 bps 10.000 Gbps   2.16895012359658 bps 2.169 Gbps 
Praha → Brno  3.22555716786284 % 3.226 %   400 bps 400.000 Gbps   12.9022286714514 bps 12.902 Gbps 
Brno → Praha  1.56296775188191 % 1.563 %   400 bps 400.000 Gbps   6.25187100752765 bps 6.252 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.960964336766451 % 0.961 %   100 bps 100.000 Gbps   960.964336766453 bps 960.964 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.320270730144895 % 0.320 %   100 bps 100.000 Gbps   320.270730144895 bps 320.271 Mbps 
Praha → GÉANT  6.57230991675544 % 6.572 %   100 bps 100.000 Gbps   6.57230991675544 bps 6.572 Gbps 
GÉANT → Praha  13.548658965994 % 13.549 %   100 bps 100.000 Gbps   13.548658965994 bps 13.549 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.659983907120513 % 0.660 %   100 bps 100.000 Gbps   659.983907120512 bps 659.984 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.62227134218922 % 2.622 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62227134218922 bps 2.622 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.50230540179561 % 1.502 %   400 bps 400.000 Gbps   6.00922160718246 bps 6.009 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.45785985344337 % 4.458 %   400 bps 400.000 Gbps   17.8314394137735 bps 17.831 Gbps 
Praha → Pardubice  0.952424939530039 % 0.952 %   100 bps 100.000 Gbps   952.424939530039 bps 952.425 Mbps 
Pardubice → Praha  0.169874550803029 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.874550803029 bps 169.875 Mbps 
Praha → Public Internet  9.92154019081948 % 9.922 %   20 bps 20.000 Gbps   1.9843080381639 bps 1.984 Gbps 
Public Internet → Praha  5.58626676212448 % 5.586 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1172533524249 bps 1.117 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.268848439113786 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   268.848439113786 bps 268.848 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.09574351242195 % 1.096 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09574351242195 bps 1.096 Gbps 
Cheb → Ústí nad Labem  1.01415659476701 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.415659476701 bps 101.416 Kbps 
Ústí nad Labem → Cheb  1.01688741773805 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.688741773805 bps 101.689 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.293632712514094 % 0.294 %   10 bps 10.000 Gbps   29.3632712514094 bps 29.363 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.288919010789243 % 0.289 %   10 bps 10.000 Gbps   28.8919010789243 bps 28.892 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  6.16246348777437 % 6.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   616.246348777438 bps 616.246 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.31458232410609 % 6.315 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   631.458232410609 bps 631.458 Kbps 
Zlín → Brno  0.274338372949217 % 0.274 %   100 bps 100.000 Gbps   274.338372949217 bps 274.338 Mbps 
Brno → Zlín  0.724842464362421 % 0.725 %   100 bps 100.000 Gbps   724.842464362421 bps 724.842 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.466681170548468 % 0.467 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   186.672468219387 bps 186.672 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.468687141688176 % 0.469 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   187.47485667527 bps 187.475 Kbps 
Summary  empty NA   8.344 bps 8.344 Tbps   116.678490664067 bps 116.678 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 1 00:07:54 2024