CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/6/8

Average load for period: 2020/06/08 00:00:00 - 2020/06/14 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/08 00:00:00 - 2020/06/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/6/8
ACONET->Brno  5.347%  Brno->ACONET  10.594%  Brno->Lednice  7.916%  Lednice->Brno  25.206%  Brno->SANET  3.658%  SANET->Brno  1.763%  Brno->Vyškov  4.587%  Vyškov->Brno  0.567%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.878%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.197%  České Budějovice->Plzeň  0.160%  Plzeň->České Budějovice  0.663%  České Budějovice->Tábor  0.492%  Tábor->České Budějovice  0.118%  Brno->Jihlava  2.704%  Jihlava->Brno  2.046%  České Budějovice->Jihlava  0.331%  Jihlava->České Budějovice  0.194%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.943%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.239%  Jihlava->Telč  0.513%  Telč->Jihlava  0.176%  Hradec Králové->Liberec  2.855%  Liberec->Hradec Králové  0.581%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.189e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.228e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.789e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.374%  Olomouc->Brno  0.167%  Hradec Králové->Olomouc  0.693%  Olomouc->Hradec Králové  0.153%  Olomouc->Ostrava  4.268%  Ostrava->Olomouc  0.103%  Olomouc->Zlín  0.760%  Zlín->Olomouc  1.032e-3 %  Brno->Ostrava  3.488%  Ostrava->Brno  2.068%  Karviná->Ostrava  0.845%  Ostrava->Karviná  5.570%  Opava->Ostrava  0.410%  Ostrava->Opava  0.579%  Ostrava->Pionier  3.050%  Pionier->Ostrava  1.475%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.077%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.095%  Plzeň->Praha  0.835%  Praha->Plzeň  1.548%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.220%  Praha->AMS-IX  0.732%  Brno->Praha  3.820%  Praha->Brno  6.883%  České Budějovice->Praha  1.173%  Praha->České Budějovice  2.055%  GÉANT2->Praha  6.002%  Praha->GÉANT2  5.840%  Hradec Králové->Praha  1.287%  Praha->Hradec Králové  2.728%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.832%  Praha->Pardubice  3.471%  Poděbrady->Praha  1.357%  Praha->Poděbrady  7.761%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.219%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.909%  Most->Ústí nad
Labem  6.427e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.044%  Praha->Ústí nad
Labem  4.259%  Ústí nad
Labem->Praha  1.380%  Brno->Zlín  1.598%  Zlín->Brno  0.750%  NIX.cz->Praha  1.593%  Praha->NIX.cz  0.811%  Praha->Public Internet  5.527%  Public Internet->Praha  9.684% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/08 00:00:00 - 2020/06/14 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/08 00:00:00 - 2020/06/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.34742511088523 % 5.347 %   10 bps 10.000 Gbps   534.742511088522 bps 534.743 Mbps 
Brno → ACONET  10.5939563433329 % 10.594 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05939563433329 bps 1.059 Gbps 
Lednice → Brno  25.2056871272999 % 25.206 %   1000 bps 1000.000 Mbps   252.056871272999 bps 252.057 Mbps 
Brno → Lednice  7.91589489102844 % 7.916 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.1589489102844 bps 79.159 Mbps 
Brno → SANET  3.65780299554136 % 3.658 %   20 bps 20.000 Gbps   731.560599108271 bps 731.561 Mbps 
SANET → Brno  1.76325707380756 % 1.763 %   20 bps 20.000 Gbps   352.651414761513 bps 352.651 Mbps 
Vyškov → Brno  0.566848792933327 % 0.567 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.66848792933327 bps 5.668 Mbps 
Brno → Vyškov  4.58675862873593 % 4.587 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.8675862873593 bps 45.868 Mbps 
Jihlava → Brno  2.04636259654025 % 2.046 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04636259654025 bps 2.046 Gbps 
Brno → Jihlava  2.70392301544693 % 2.704 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70392301544693 bps 2.704 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193834816455399 % 0.194 %   20 bps 20.000 Gbps   38.7669632910797 bps 38.767 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.331180322383797 % 0.331 %   20 bps 20.000 Gbps   66.2360644767593 bps 66.236 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.239426319045668 % 0.239 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.39426319045668 bps 2.394 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.943402031246404 % 0.943 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.43402031246404 bps 9.434 Mbps 
Jihlava → Telč  0.512867507385267 % 0.513 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.12867507385268 bps 5.129 Mbps 
Telč → Jihlava  0.175671197840973 % 0.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.75671197840973 bps 1.757 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.85480496821846 % 2.855 %   20 bps 20.000 Gbps   570.960993643693 bps 570.961 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.580861386829909 % 0.581 %   20 bps 20.000 Gbps   116.172277365982 bps 116.172 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.18931645184609 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.931645184609 bps 18.932 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.228250449928051 % 0.228 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.8250449928051 bps 22.825 Kbps 
Děčín → Most  0.261106920354349 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61106920354349 bps 2.611 Kbps 
Most → Děčín  0.788725337602094 % 0.789 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88725337602094 bps 7.887 Kbps 
Most → Plzeň  0.625279737405218 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25279737405218 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.100183158002834 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00183158002834 bps 1.002 Kbps 
Olomouc → Brno  0.166612779395976 % 0.167 %   100 bps 100.000 Gbps   166.612779395976 bps 166.613 Mbps 
Brno → Olomouc  0.374178366731699 % 0.374 %   100 bps 100.000 Gbps   374.178366731699 bps 374.178 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.692966465722752 % 0.693 %   100 bps 100.000 Gbps   692.966465722752 bps 692.966 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.152868423915575 % 0.153 %   100 bps 100.000 Gbps   152.868423915575 bps 152.868 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.103034613791991 % 0.103 %   20 bps 20.000 Gbps   20.4729784702883 bps 20.473 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.26753550088289 % 4.268 %   20 bps 20.000 Gbps   850.018791667303 bps 850.019 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.03163758497722 % 1.032 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   103.163758497721 bps 103.164 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.760405578855555 % 0.760 %   10 bps 10.000 Gbps   76.0405578855555 bps 76.041 Mbps 
Ostrava → Brno  2.06838111340521 % 2.068 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06838111340521 bps 2.068 Gbps 
Brno → Ostrava  3.48817614113488 % 3.488 %   100 bps 100.000 Gbps   3.48817614113488 bps 3.488 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.845124869923888 % 0.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.45124869923889 bps 8.451 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.57028694883536 % 5.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.7028694883536 bps 55.703 Mbps 
Ostrava → Opava  0.578744758935058 % 0.579 %   10 bps 10.000 Gbps   57.8744758935057 bps 57.874 Mbps 
Opava → Ostrava  0.410030761909286 % 0.410 %   10 bps 10.000 Gbps   41.0030761909286 bps 41.003 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.47492054617839 % 1.475 %   10 bps 10.000 Gbps   147.492054617839 bps 147.492 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.04995831489039 % 3.050 %   10 bps 10.000 Gbps   304.995831489039 bps 304.996 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0774770948291408 % 0.077 %   10 bps 10.000 Gbps   7.74770948291408 bps 7.748 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0277324494338331 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.77324494338331 bps 2.773 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.09482244094193 % 1.095 %   10 bps 10.000 Gbps   109.482244094193 bps 109.482 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160151081477236 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0151081477235 bps 16.015 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0381257121726623 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.81257121726623 bps 3.813 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160781961730623 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0781961730622 bps 16.078 Kbps 
Praha → Plzeň  1.54825988068186 % 1.548 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54825988068186 bps 1.548 Gbps 
Plzeň → Praha  0.83471005066945 % 0.835 %   100 bps 100.000 Gbps   834.710050669449 bps 834.710 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.731920604604094 % 0.732 %   10 bps 10.000 Gbps   73.1920604604094 bps 73.192 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.2202517867794 % 18.220 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82202517867794 bps 1.822 Gbps 
Praha → Brno  6.88292696274437 % 6.883 %   100 bps 100.000 Gbps   6.88292696274437 bps 6.883 Gbps 
Brno → Praha  3.81986205730445 % 3.820 %   100 bps 100.000 Gbps   3.81986205730445 bps 3.820 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.05534188637965 % 2.055 %   20 bps 20.000 Gbps   411.06837727593 bps 411.068 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.17316211169539 % 1.173 %   20 bps 20.000 Gbps   234.632422339078 bps 234.632 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.84045251001004 % 5.840 %   100 bps 100.000 Gbps   5.84045251001004 bps 5.840 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.00179519860886 % 6.002 %   100 bps 100.000 Gbps   6.00179519860886 bps 6.002 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.7277586859824 % 2.728 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7277586859824 bps 2.728 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.28697646598837 % 1.287 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28697646598837 bps 1.287 Gbps 
Praha → Liberec  0.172900376840188 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2900376840188 bps 17.290 Kbps 
Liberec → Praha  0.158591424623799 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8591424623799 bps 15.859 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.810880768318322 % 0.811 %   400 bps 400.000 Gbps   3.24352307327329 bps 3.244 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.59342344440996 % 1.593 %   400 bps 400.000 Gbps   6.37369377763983 bps 6.374 Gbps 
Pardubice → Praha  0.832357379838635 % 0.832 %   10 bps 10.000 Gbps   83.2357379838636 bps 83.236 Mbps 
Praha → Pardubice  3.47077670846345 % 3.471 %   10 bps 10.000 Gbps   347.077670846345 bps 347.078 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.35714992348996 % 1.357 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5714992348997 bps 13.571 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.76074536984079 % 7.761 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.6074536984078 bps 77.607 Mbps 
Praha → Public Internet  5.52717077501797 % 5.527 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10543415500359 bps 1.105 Gbps 
Public Internet → Praha  9.68436984325895 % 9.684 %   20 bps 20.000 Gbps   1.93687396865179 bps 1.937 Gbps 
Brno → Zlín  1.59803259355777 % 1.598 %   10 bps 10.000 Gbps   159.803259355777 bps 159.803 Mbps 
Zlín → Brno  0.749557987207608 % 0.750 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9557987207608 bps 74.956 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.25853829267565 % 4.259 %   10 bps 10.000 Gbps   425.853829267565 bps 425.854 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.37984675772471 % 1.380 %   10 bps 10.000 Gbps   137.984675772471 bps 137.985 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.908795873673306 % 0.909 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.08795873673306 bps 9.088 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.4266506982983 % 6.427 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.266506982983 bps 64.267 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.218777077567662 % 0.219 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.18777077567662 bps 2.188 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0443510065270211 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   443.510065270211 bps 443.510 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.663231466971862 % 0.663 %   10 bps 10.000 Gbps   66.3231466971863 bps 66.323 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.159619274870224 % 0.160 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9619274870224 bps 15.962 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.117716777963867 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17716777963867 bps 1.177 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.877830933373362 % 0.878 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.77830933373363 bps 8.778 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.196712535813587 % 0.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96712535813587 bps 1.967 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.491770569575618 % 0.492 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.91770569575618 bps 4.918 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149795000988572 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9795000988572 bps 14.980 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163221250255517 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3221250255517 bps 16.322 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   62.825731435595 bps 62.826 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 15 00:11:25 2020