CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/6/15

Average load for period: 2020/06/15 00:00:00 - 2020/06/21 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/15 00:00:00 - 2020/06/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/6/15
ACONET->Brno  4.319%  Brno->ACONET  12.439%  Brno->Lednice  7.597%  Lednice->Brno  25.190%  Brno->SANET  3.770%  SANET->Brno  1.820%  Brno->Vyškov  4.473%  Vyškov->Brno  0.471%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.153e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.408%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.082%  České Budějovice->Plzeň  0.151%  Plzeň->České Budějovice  0.645%  České Budějovice->Tábor  0.598%  Tábor->České Budějovice  0.134%  Brno->Jihlava  2.639%  Jihlava->Brno  2.201%  České Budějovice->Jihlava  0.177e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.123%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.800%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.205%  Jihlava->Telč  0.629%  Telč->Jihlava  0.162%  Hradec Králové->Liberec  2.683%  Liberec->Hradec Králové  0.656%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.207e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.235e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.788e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.460%  Olomouc->Brno  0.239%  Hradec Králové->Olomouc  0.739%  Olomouc->Hradec Králové  0.206%  Olomouc->Ostrava  4.307%  Ostrava->Olomouc  0.181%  Olomouc->Zlín  0.754%  Zlín->Olomouc  0.976e-3 %  Brno->Ostrava  3.722%  Ostrava->Brno  2.124%  Karviná->Ostrava  1.053%  Ostrava->Karviná  5.352%  Opava->Ostrava  0.409%  Ostrava->Opava  0.583%  Ostrava->Pionier  3.637%  Pionier->Ostrava  1.505%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.067%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  1.123%  Plzeň->Praha  0.703%  Praha->Plzeň  1.715%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.164e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.161e-3 %  AMS-IX->Praha  18.443%  Praha->AMS-IX  0.744%  Brno->Praha  2.958%  Praha->Brno  7.063%  České Budějovice->Praha  1.266%  Praha->České Budějovice  1.763%  GÉANT2->Praha  4.902%  Praha->GÉANT2  4.373%  Hradec Králové->Praha  1.103%  Praha->Hradec Králové  3.050%  Liberec->Praha  0.161e-3 %  Praha->Liberec  0.176e-3 %  Pardubice->Praha  0.875%  Praha->Pardubice  3.435%  Poděbrady->Praha  1.348%  Praha->Poděbrady  8.065%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.187%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.014%  Most->Ústí nad
Labem  4.093e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  4.206%  Ústí nad
Labem->Praha  1.291%  Brno->Zlín  1.591%  Zlín->Brno  0.690%  NIX.cz->Praha  1.671%  Praha->NIX.cz  0.800%  Praha->Public Internet  5.296%  Public Internet->Praha  9.538% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/15 00:00:00 - 2020/06/21 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/15 00:00:00 - 2020/06/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.31901906577332 % 4.319 %   10 bps 10.000 Gbps   431.901906577332 bps 431.902 Mbps 
Brno → ACONET  12.4389522647959 % 12.439 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24389522647959 bps 1.244 Gbps 
Lednice → Brno  25.1902479758689 % 25.190 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.902479758688 bps 251.902 Mbps 
Brno → Lednice  7.59687067108722 % 7.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.9687067108722 bps 75.969 Mbps 
SANET → Brno  1.81967275396773 % 1.820 %   20 bps 20.000 Gbps   363.934550793546 bps 363.935 Mbps 
Brno → SANET  3.76985123443322 % 3.770 %   20 bps 20.000 Gbps   753.970246886644 bps 753.970 Mbps 
Brno → Vyškov  4.4732133710984 % 4.473 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.7321337109839 bps 44.732 Mbps 
Vyškov → Brno  0.471474137788367 % 0.471 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.71474137788367 bps 4.715 Mbps 
Brno → Jihlava  2.6389319271367 % 2.639 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6389319271367 bps 2.639 Gbps 
Jihlava → Brno  2.20058896303288 % 2.201 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20058896303288 bps 2.201 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.176537098973611 % 0.177 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   35.3074197947223 bps 35.307 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.123242850225834 % 0.123 %   20 bps 20.000 Gbps   24.6485700451668 bps 24.649 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.204592639539292 % 0.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.04592639539292 bps 2.046 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.799898860899652 % 0.800 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.99898860899651 bps 7.999 Mbps 
Jihlava → Telč  0.628564630953984 % 0.629 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.28564630953984 bps 6.286 Mbps 
Telč → Jihlava  0.162484766843408 % 0.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.62484766843407 bps 1.625 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.656131243539677 % 0.656 %   20 bps 20.000 Gbps   131.226248707935 bps 131.226 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.68291062651816 % 2.683 %   20 bps 20.000 Gbps   536.582125303632 bps 536.582 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.235202611219304 % 0.235 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.5202611219304 bps 23.520 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.207296692478232 % 0.207 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.7296692478232 bps 20.730 Kbps 
Děčín → Most  0.260632047868041 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60632047868041 bps 2.606 Kbps 
Most → Děčín  0.788471618657774 % 0.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88471618657773 bps 7.885 Kbps 
Most → Plzeň  0.625464523715318 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25464523715317 bps 6.255 Kbps 
Plzeň → Most  0.0996229471063111 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   996.229471063112 bps 996.229 bps 
Olomouc → Brno  0.238710352447194 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   238.710352447194 bps 238.710 Mbps 
Brno → Olomouc  0.460176424075265 % 0.460 %   100 bps 100.000 Gbps   460.176424075265 bps 460.176 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.206168969019891 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   206.168969019891 bps 206.169 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.739086938070194 % 0.739 %   100 bps 100.000 Gbps   739.086938070193 bps 739.087 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.30650452527446 % 4.307 %   20 bps 20.000 Gbps   855.026891300665 bps 855.027 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.181053731430074 % 0.181 %   20 bps 20.000 Gbps   36.131937708215 bps 36.132 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.975863088837727 % 0.976 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   97.5863088837728 bps 97.586 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.75381162879725 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.381162879725 bps 75.381 Mbps 
Brno → Ostrava  3.72166501373977 % 3.722 %   100 bps 100.000 Gbps   3.72166501373977 bps 3.722 Gbps 
Ostrava → Brno  2.12444662417877 % 2.124 %   100 bps 100.000 Gbps   2.12444662417877 bps 2.124 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.35239338742665 % 5.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.5239338742665 bps 53.524 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.05300985634781 % 1.053 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5300985634781 bps 10.530 Mbps 
Opava → Ostrava  0.409350438057916 % 0.409 %   10 bps 10.000 Gbps   40.9350438057916 bps 40.935 Mbps 
Ostrava → Opava  0.58254896451371 % 0.583 %   10 bps 10.000 Gbps   58.2548964513709 bps 58.255 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.6368620370103 % 3.637 %   10 bps 10.000 Gbps   363.68620370103 bps 363.686 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.50467163076188 % 1.505 %   10 bps 10.000 Gbps   150.467163076188 bps 150.467 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0672881981220443 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.72881981220443 bps 6.729 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0218590140593043 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.18590140593043 bps 2.186 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.163786686267106 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3786686267106 bps 16.379 Kbps 
Plzeň → Praha  0.70252578562783 % 0.703 %   100 bps 100.000 Gbps   702.52578562783 bps 702.526 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160734122143024 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0734122143024 bps 16.073 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.12275948820079 % 1.123 %   10 bps 10.000 Gbps   112.275948820079 bps 112.276 Mbps 
Praha → Plzeň  1.71544403702397 % 1.715 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71544403702397 bps 1.715 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.0366377801764892 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.66377801764892 bps 3.664 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.743905634436242 % 0.744 %   10 bps 10.000 Gbps   74.3905634436243 bps 74.391 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.4431138285979 % 18.443 %   10 bps 10.000 Gbps   1.84431138285979 bps 1.844 Gbps 
Praha → Brno  7.0627028227548 % 7.063 %   100 bps 100.000 Gbps   7.0627028227548 bps 7.063 Gbps 
Brno → Praha  2.95767735345579 % 2.958 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95767735345579 bps 2.958 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.26592105796382 % 1.266 %   20 bps 20.000 Gbps   253.184211592763 bps 253.184 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.76340864166262 % 1.763 %   20 bps 20.000 Gbps   352.681728332524 bps 352.682 Mbps 
GÉANT2 → Praha  4.90220964950872 % 4.902 %   100 bps 100.000 Gbps   4.90220964950871 bps 4.902 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.37345916380578 % 4.373 %   100 bps 100.000 Gbps   4.37345916380579 bps 4.373 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.05001145310908 % 3.050 %   100 bps 100.000 Gbps   3.05001145310908 bps 3.050 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.10283310970847 % 1.103 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10283310970847 bps 1.103 Gbps 
Liberec → Praha  0.16148155256694 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.148155256694 bps 16.148 Kbps 
Praha → Liberec  0.1762661572592 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.62661572592 bps 17.627 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.799783133477845 % 0.800 %   400 bps 400.000 Gbps   3.19913253391138 bps 3.199 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.67090121099632 % 1.671 %   400 bps 400.000 Gbps   6.68360484398527 bps 6.684 Gbps 
Praha → Pardubice  3.43471650488352 % 3.435 %   10 bps 10.000 Gbps   343.471650488352 bps 343.472 Mbps 
Pardubice → Praha  0.874809996510251 % 0.875 %   10 bps 10.000 Gbps   87.4809996510252 bps 87.481 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.0651024798029 % 8.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.6510247980291 bps 80.651 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.34830529003804 % 1.348 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4830529003804 bps 13.483 Mbps 
Praha → Public Internet  5.29559824419341 % 5.296 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05911964883868 bps 1.059 Gbps 
Public Internet → Praha  9.53759190227501 % 9.538 %   20 bps 20.000 Gbps   1.907518380455 bps 1.908 Gbps 
Brno → Zlín  1.59114792412491 % 1.591 %   10 bps 10.000 Gbps   159.114792412491 bps 159.115 Mbps 
Zlín → Brno  0.690096090437266 % 0.690 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0096090437267 bps 69.010 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.2060370389225 % 4.206 %   10 bps 10.000 Gbps   420.603703892251 bps 420.604 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.187365130610739 % 0.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87365130610739 bps 1.874 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.29135923401153 % 1.291 %   10 bps 10.000 Gbps   129.135923401153 bps 129.136 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.09301807520164 % 4.093 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.9301807520163 bps 40.930 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0217088421905906 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   217.088421905906 bps 217.088 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.01443439244528 % 1.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1443439244527 bps 10.144 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.150870042127511 % 0.151 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0870042127512 bps 15.087 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.153167440680608 % 0.153 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3167440680608 bps 15.317 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.598090514994036 % 0.598 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.98090514994037 bps 5.981 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.644664104458404 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.4664104458404 bps 64.466 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.164729526747409 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4729526747409 bps 16.473 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.407846713243868 % 0.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.07846713243868 bps 4.078 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.1338440268142 % 0.134 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.338440268142 bps 1.338 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0817348360284375 % 0.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   817.348360284375 bps 817.348 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   60.6280942529744 bps 60.628 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 22 00:11:44 2020