CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/6/22

Average load for period: 2020/06/22 00:00:00 - 2020/06/28 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/22 00:00:00 - 2020/06/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/6/22
ACONET->Brno  4.369%  Brno->ACONET  11.905%  Brno->Lednice  6.659%  Lednice->Brno  24.653%  Brno->SANET  4.262%  SANET->Brno  1.882%  Brno->Vyškov  4.755%  Vyškov->Brno  0.521%  Brno->České Budějovice  0.170e-3 %  České Budějovice->Brno  0.165e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.736e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.412e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.143%  Plzeň->České Budějovice  0.592%  České Budějovice->Tábor  0.452%  Tábor->České Budějovice  0.133%  Brno->Jihlava  2.556%  Jihlava->Brno  2.494%  České Budějovice->Jihlava  0.194e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.044%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.678%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.243%  Jihlava->Telč  0.395%  Telč->Jihlava  0.142%  Hradec Králové->Liberec  2.478%  Liberec->Hradec Králové  0.530%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.188e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.354e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.789e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.363%  Olomouc->Brno  0.115%  Hradec Králové->Olomouc  0.665%  Olomouc->Hradec Králové  0.175%  Olomouc->Ostrava  3.837%  Ostrava->Olomouc  0.119%  Olomouc->Zlín  0.730%  Zlín->Olomouc  1.344e-3 %  Brno->Ostrava  3.214%  Ostrava->Brno  2.034%  Karviná->Ostrava  1.117%  Ostrava->Karviná  5.606%  Opava->Ostrava  0.555%  Ostrava->Opava  0.551%  Ostrava->Pionier  2.465%  Pionier->Ostrava  1.425%  Hradec Králové->Pardubice  0.019%  Pardubice->Hradec Králové  0.075%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  1.116%  Plzeň->Praha  0.533%  Praha->Plzeň  1.657%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.175e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.163e-3 %  AMS-IX->Praha  18.259%  Praha->AMS-IX  0.885%  Brno->Praha  2.963%  Praha->Brno  6.291%  České Budějovice->Praha  1.019%  Praha->České Budějovice  1.861%  GÉANT2->Praha  6.851%  Praha->GÉANT2  6.297%  Hradec Králové->Praha  1.127%  Praha->Hradec Králové  2.988%  Liberec->Praha  0.172e-3 %  Praha->Liberec  0.184e-3 %  Pardubice->Praha  0.669%  Praha->Pardubice  3.150%  Poděbrady->Praha  1.339%  Praha->Poděbrady  8.281%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.125%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.891%  Most->Ústí nad
Labem  4.339e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  4.067%  Ústí nad
Labem->Praha  1.417%  Brno->Zlín  1.731%  Zlín->Brno  0.670%  NIX.cz->Praha  1.739%  Praha->NIX.cz  0.735%  Praha->Public Internet  4.846%  Public Internet->Praha  6.507% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/22 00:00:00 - 2020/06/28 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/22 00:00:00 - 2020/06/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.90458463507 % 11.905 %   10 bps 10.000 Gbps   1.190458463507 bps 1.190 Gbps 
ACONET → Brno  4.36888590559744 % 4.369 %   10 bps 10.000 Gbps   436.888590559744 bps 436.889 Mbps 
Lednice → Brno  24.653128134175 % 24.653 %   1000 bps 1000.000 Mbps   246.53128134175 bps 246.531 Mbps 
Brno → Lednice  6.65860543026692 % 6.659 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.5860543026692 bps 66.586 Mbps 
Brno → SANET  4.26184717320088 % 4.262 %   20 bps 20.000 Gbps   852.369434640176 bps 852.369 Mbps 
SANET → Brno  1.88194657116785 % 1.882 %   20 bps 20.000 Gbps   376.389314233569 bps 376.389 Mbps 
Vyškov → Brno  0.521331627320569 % 0.521 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.2133162732057 bps 5.213 Mbps 
Brno → Vyškov  4.75460581523243 % 4.755 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.5460581523242 bps 47.546 Mbps 
Jihlava → Brno  2.49431382132287 % 2.494 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49431382132287 bps 2.494 Gbps 
Brno → Jihlava  2.55631097511211 % 2.556 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5563109751121 bps 2.556 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0437996236499482 % 0.044 %   20 bps 20.000 Gbps   8.75892644929154 bps 8.759 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.194315178317256 % 0.194 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   38.7950352074017 bps 38.795 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.242975781135662 % 0.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42975781135662 bps 2.430 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.678161661640402 % 0.678 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.78161661640403 bps 6.782 Mbps 
Telč → Jihlava  0.142186454870815 % 0.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42186454870815 bps 1.422 Mbps 
Jihlava → Telč  0.395133229230022 % 0.395 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.95133229230021 bps 3.951 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.529610127658253 % 0.530 %   20 bps 20.000 Gbps   105.922025531651 bps 105.922 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.47792856883706 % 2.478 %   20 bps 20.000 Gbps   495.585713767413 bps 495.586 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.188216889718507 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8216889718507 bps 18.822 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.353790069385542 % 0.354 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.3790069385542 bps 35.379 Kbps 
Most → Děčín  0.788862058887924 % 0.789 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88862058887924 bps 7.889 Kbps 
Děčín → Most  0.261955328015097 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61955328015097 bps 2.620 Kbps 
Plzeň → Most  0.101991658682171 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01991658682171 bps 1.020 Kbps 
Most → Plzeň  0.625461175367694 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25461175367694 bps 6.255 Kbps 
Brno → Olomouc  0.363131154210042 % 0.363 %   100 bps 100.000 Gbps   363.131154210042 bps 363.131 Mbps 
Olomouc → Brno  0.114809499573134 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   114.809499573134 bps 114.809 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.665048001836689 % 0.665 %   100 bps 100.000 Gbps   665.04800183669 bps 665.048 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.175095369000377 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   175.095369000377 bps 175.095 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.83664983417075 % 3.837 %   20 bps 20.000 Gbps   753.433670571542 bps 753.434 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.118793342541912 % 0.119 %   20 bps 20.000 Gbps   23.7586685083825 bps 23.759 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.34396086132416 % 1.344 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   134.396086132416 bps 134.396 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.730327485096945 % 0.730 %   10 bps 10.000 Gbps   73.0327485096945 bps 73.033 Mbps 
Ostrava → Brno  2.0337680742053 % 2.034 %   100 bps 100.000 Gbps   2.0337680742053 bps 2.034 Gbps 
Brno → Ostrava  3.21402268583372 % 3.214 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21402268583372 bps 3.214 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.11684331058194 % 1.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1684331058194 bps 11.168 Mbps 
Ostrava → Karviná  5.60581071833723 % 5.606 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.0581071833723 bps 56.058 Mbps 
Opava → Ostrava  0.554995905349895 % 0.555 %   10 bps 10.000 Gbps   55.4995905349895 bps 55.500 Mbps 
Ostrava → Opava  0.550628687525595 % 0.551 %   10 bps 10.000 Gbps   55.0628687525595 bps 55.063 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.4247315392813 % 1.425 %   10 bps 10.000 Gbps   142.47315392813 bps 142.473 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.46534608660473 % 2.465 %   10 bps 10.000 Gbps   246.534608660473 bps 246.535 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0750577482290923 % 0.075 %   10 bps 10.000 Gbps   7.50577482290922 bps 7.506 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.018970129124759 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.8970129124759 bps 1.897 Mbps 
Praha → Plzeň  1.65691100659452 % 1.657 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65691100659452 bps 1.657 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.11636119566933 % 1.116 %   10 bps 10.000 Gbps   111.636119566933 bps 111.636 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.162622652331309 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2622652331309 bps 16.262 Kbps 
Plzeň → Praha  0.532884303943109 % 0.533 %   100 bps 100.000 Gbps   532.884303943109 bps 532.884 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0372945954386198 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.72945954386197 bps 3.729 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.174839432923374 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4839432923374 bps 17.484 Kbps 
AMS-IX → Praha  18.2594245582725 % 18.259 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82594245582725 bps 1.826 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.885225278165443 % 0.885 %   10 bps 10.000 Gbps   88.5225278165444 bps 88.523 Mbps 
Brno → Praha  2.96288140376845 % 2.963 %   100 bps 100.000 Gbps   2.96288140376844 bps 2.963 Gbps 
Praha → Brno  6.29147197262118 % 6.291 %   100 bps 100.000 Gbps   6.29147197262118 bps 6.291 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.86075555700944 % 1.861 %   20 bps 20.000 Gbps   372.151111401887 bps 372.151 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.01915610604185 % 1.019 %   20 bps 20.000 Gbps   203.83122120837 bps 203.831 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.85074753001301 % 6.851 %   100 bps 100.000 Gbps   6.85074753001301 bps 6.851 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.29706169515453 % 6.297 %   100 bps 100.000 Gbps   6.29706169515452 bps 6.297 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.12668244300746 % 1.127 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12668244300746 bps 1.127 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.98831589667035 % 2.988 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98831589667036 bps 2.988 Gbps 
Liberec → Praha  0.17176530313107 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.176530313107 bps 17.177 Kbps 
Praha → Liberec  0.184269827349278 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4269827349278 bps 18.427 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.735270064221259 % 0.735 %   400 bps 400.000 Gbps   2.94108025688504 bps 2.941 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.73913141330823 % 1.739 %   400 bps 400.000 Gbps   6.95652565323293 bps 6.957 Gbps 
Praha → Pardubice  3.14953911914681 % 3.150 %   10 bps 10.000 Gbps   314.953911914681 bps 314.954 Mbps 
Pardubice → Praha  0.669456613023562 % 0.669 %   10 bps 10.000 Gbps   66.9456613023561 bps 66.946 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.28148406073294 % 8.281 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.8148406073294 bps 82.815 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.33932411603535 % 1.339 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3932411603535 bps 13.393 Mbps 
Praha → Public Internet  4.84587988883607 % 4.846 %   20 bps 20.000 Gbps   969.175977767215 bps 969.176 Mbps 
Public Internet → Praha  6.50667016513555 % 6.507 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30133403302711 bps 1.301 Gbps 
Zlín → Brno  0.670280462891828 % 0.670 %   10 bps 10.000 Gbps   67.0280462891828 bps 67.028 Mbps 
Brno → Zlín  1.73057591863645 % 1.731 %   10 bps 10.000 Gbps   173.057591863645 bps 173.058 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.06695594033314 % 4.067 %   10 bps 10.000 Gbps   406.695594033314 bps 406.696 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.33881589530744 % 4.339 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.3881589530744 bps 43.388 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0251883276992611 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.883276992611 bps 251.883 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.124507319499907 % 0.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24507319499907 bps 1.245 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.891304685442181 % 0.891 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.91304685442181 bps 8.913 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.41714501003842 % 1.417 %   10 bps 10.000 Gbps   141.714501003842 bps 141.715 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.133230981643592 % 0.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33230981643592 bps 1.332 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.164500219826099 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.4500219826099 bps 16.450 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.41194606566215 % 1.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1194606566215 bps 14.119 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.143127101910954 % 0.143 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3127101910954 bps 14.313 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.591596678953341 % 0.592 %   10 bps 10.000 Gbps   59.1596678953341 bps 59.160 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.736499999697176 % 0.736 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.36499999697176 bps 7.365 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.169634232928138 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.9634232928138 bps 16.963 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.451715690854022 % 0.452 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.51715690854023 bps 4.517 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   61.7273910832803 bps 61.727 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 29 00:12:00 2020