CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/6/29

Average load for period: 2020/06/29 00:00:00 - 2020/07/05 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/06/29 00:00:00 - 2020/07/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/6/29
ACONET->Brno  4.830%  Brno->ACONET  10.951%  Brno->Lednice  6.692%  Lednice->Brno  24.562%  Brno->SANET  4.046%  SANET->Brno  1.855%  Brno->Vyškov  4.695%  Vyškov->Brno  0.526%  Brno->České Budějovice  0.168e-3 %  České Budějovice->Brno  0.161e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.730e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.400e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.196%  Plzeň->České Budějovice  0.512%  České Budějovice->Tábor  0.561%  Tábor->České Budějovice  0.113%  Brno->Jihlava  2.815%  Jihlava->Brno  2.324%  České Budějovice->Jihlava  0.142e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.044%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.683%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.248%  Jihlava->Telč  0.422%  Telč->Jihlava  0.113%  Hradec Králové->Liberec  1.968%  Liberec->Hradec Králové  0.417%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.211e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.199e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.788e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.284%  Olomouc->Brno  0.114%  Hradec Králové->Olomouc  0.497%  Olomouc->Hradec Králové  0.127%  Olomouc->Ostrava  3.694%  Ostrava->Olomouc  0.076%  Olomouc->Zlín  0.630%  Zlín->Olomouc  4.444e-3 %  Brno->Ostrava  3.192%  Ostrava->Brno  2.513%  Karviná->Ostrava  0.829%  Ostrava->Karviná  3.420%  Opava->Ostrava  0.542%  Ostrava->Opava  0.470%  Ostrava->Pionier  2.150%  Pionier->Ostrava  0.924%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.072%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.099%  Plzeň->Praha  0.563%  Praha->Plzeň  1.235%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.171e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  15.409%  Praha->AMS-IX  1.113%  Brno->Praha  2.943%  Praha->Brno  5.475%  České Budějovice->Praha  1.307%  Praha->České Budějovice  1.422%  GÉANT2->Praha  4.987%  Praha->GÉANT2  5.552%  Hradec Králové->Praha  1.233%  Praha->Hradec Králové  2.900%  Liberec->Praha  0.167e-3 %  Praha->Liberec  0.180e-3 %  Pardubice->Praha  0.577%  Praha->Pardubice  2.660%  Poděbrady->Praha  1.201%  Praha->Poděbrady  6.953%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.099%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.507%  Most->Ústí nad
Labem  4.201e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.020%  Praha->Ústí nad
Labem  3.978%  Ústí nad
Labem->Praha  1.288%  Brno->Zlín  1.464%  Zlín->Brno  0.649%  NIX.cz->Praha  1.503%  Praha->NIX.cz  0.661%  Praha->Public Internet  4.898%  Public Internet->Praha  5.942% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/06/29 00:00:00 - 2020/07/05 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/06/29 00:00:00 - 2020/07/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.951016367377 % 10.951 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0951016367377 bps 1.095 Gbps 
ACONET → Brno  4.82972826701778 % 4.830 %   10 bps 10.000 Gbps   482.972826701778 bps 482.973 Mbps 
Lednice → Brno  24.5620987372543 % 24.562 %   1000 bps 1000.000 Mbps   245.620987372543 bps 245.621 Mbps 
Brno → Lednice  6.69221036504917 % 6.692 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.9221036504917 bps 66.922 Mbps 
SANET → Brno  1.85487549116771 % 1.855 %   20 bps 20.000 Gbps   370.975098233542 bps 370.975 Mbps 
Brno → SANET  4.04560536930733 % 4.046 %   20 bps 20.000 Gbps   809.121073861466 bps 809.121 Mbps 
Brno → Vyškov  4.69514630986906 % 4.695 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.9514630986906 bps 46.951 Mbps 
Vyškov → Brno  0.52633185419179 % 0.526 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.2633185419179 bps 5.263 Mbps 
Jihlava → Brno  2.32410535473608 % 2.324 %   100 bps 100.000 Gbps   2.32410535473608 bps 2.324 Gbps 
Brno → Jihlava  2.81462164675504 % 2.815 %   100 bps 100.000 Gbps   2.81462164675504 bps 2.815 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.141751958967588 % 0.142 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   27.4662926944821 bps 27.466 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0436500735954029 % 0.044 %   20 bps 20.000 Gbps   8.71318740439048 bps 8.713 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.683303235392037 % 0.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.83303235392037 bps 6.833 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.248293556386647 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.48293556386647 bps 2.483 Mbps 
Jihlava → Telč  0.422476539134197 % 0.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.22476539134197 bps 4.225 Mbps 
Telč → Jihlava  0.113393654345677 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13393654345677 bps 1.134 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.96816202542557 % 1.968 %   20 bps 20.000 Gbps   393.632405085114 bps 393.632 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.417330812068091 % 0.417 %   20 bps 20.000 Gbps   83.4661624136184 bps 83.466 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.210756028260574 % 0.211 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.0756028260574 bps 21.076 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.199133593388315 % 0.199 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.9133593388315 bps 19.913 Kbps 
Most → Děčín  0.788235281271859 % 0.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88235281271861 bps 7.882 Kbps 
Děčín → Most  0.261030706799464 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61030706799464 bps 2.610 Kbps 
Most → Plzeň  0.62532799325247 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25327993252471 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.0997216476551759 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   997.21647655176 bps 997.216 bps 
Olomouc → Brno  0.113694057042139 % 0.114 %   100 bps 100.000 Gbps   113.694057042139 bps 113.694 Mbps 
Brno → Olomouc  0.284400273057022 % 0.284 %   100 bps 100.000 Gbps   284.400273057022 bps 284.400 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.126981769697616 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   126.981769697616 bps 126.982 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.496780956569643 % 0.497 %   100 bps 100.000 Gbps   496.780956569643 bps 496.781 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0762740521726383 % 0.076 %   20 bps 20.000 Gbps   14.5850708159922 bps 14.585 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.6938613596556 % 3.694 %   20 bps 20.000 Gbps   735.680568794443 bps 735.681 Mbps 
Zlín → Olomouc  4.44360702179457 % 4.444 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   444.360702179456 bps 444.361 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.629957912543023 % 0.630 %   10 bps 10.000 Gbps   62.9957912543022 bps 62.996 Mbps 
Ostrava → Brno  2.51329122746311 % 2.513 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51329122746311 bps 2.513 Gbps 
Brno → Ostrava  3.19210693500146 % 3.192 %   100 bps 100.000 Gbps   3.19210693500146 bps 3.192 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.41990135120933 % 3.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.1990135120933 bps 34.199 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.828987380212343 % 0.829 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.28987380212343 bps 8.290 Mbps 
Opava → Ostrava  0.542287593876606 % 0.542 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2287593876606 bps 54.229 Mbps 
Ostrava → Opava  0.469975455673199 % 0.470 %   10 bps 10.000 Gbps   46.9975455673199 bps 46.998 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.923867242746441 % 0.924 %   10 bps 10.000 Gbps   92.3867242746442 bps 92.387 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.14998243651626 % 2.150 %   10 bps 10.000 Gbps   214.998243651626 bps 214.998 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0214086428275636 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.14086428275636 bps 2.141 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0720247182827566 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.20247182827566 bps 7.202 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.09910627133265 % 1.099 %   10 bps 10.000 Gbps   109.910627133265 bps 109.911 Mbps 
Plzeň → Praha  0.562636541194627 % 0.563 %   100 bps 100.000 Gbps   562.636541194627 bps 562.637 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.161985248534365 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1985248534365 bps 16.199 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.171165692953355 % 0.171 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1165692953355 bps 17.117 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0290796253645945 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.90796253645946 bps 2.908 Mbps 
Praha → Plzeň  1.23483848679562 % 1.235 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23483848679562 bps 1.235 Gbps 
AMS-IX → Praha  15.4088892550617 % 15.409 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54088892550617 bps 1.541 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.11288445034585 % 1.113 %   10 bps 10.000 Gbps   111.288445034585 bps 111.288 Mbps 
Brno → Praha  2.94323449568332 % 2.943 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94323449568333 bps 2.943 Gbps 
Praha → Brno  5.47539908341001 % 5.475 %   100 bps 100.000 Gbps   5.47539908341001 bps 5.475 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.30691402066088 % 1.307 %   20 bps 20.000 Gbps   261.382804132177 bps 261.383 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.42198266746003 % 1.422 %   20 bps 20.000 Gbps   284.396533492007 bps 284.397 Mbps 
Praha → GÉANT2  5.55208462306177 % 5.552 %   100 bps 100.000 Gbps   5.55208462306177 bps 5.552 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.98686117904329 % 4.987 %   100 bps 100.000 Gbps   4.98686117904329 bps 4.987 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.8995243051858 % 2.900 %   100 bps 100.000 Gbps   2.8995243051858 bps 2.900 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.2329760790358 % 1.233 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2329760790358 bps 1.233 Gbps 
Praha → Liberec  0.179923343489084 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9923343489084 bps 17.992 Kbps 
Liberec → Praha  0.167194281734268 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7194281734268 bps 16.719 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.50290246191429 % 1.503 %   400 bps 400.000 Gbps   6.01160984765714 bps 6.012 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.661398260353903 % 0.661 %   400 bps 400.000 Gbps   2.6455930414156 bps 2.646 Gbps 
Praha → Pardubice  2.66047128124518 % 2.660 %   10 bps 10.000 Gbps   266.047128124518 bps 266.047 Mbps 
Pardubice → Praha  0.576736922422893 % 0.577 %   10 bps 10.000 Gbps   57.6736922422893 bps 57.674 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.95333292513277 % 6.953 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.5333292513277 bps 69.533 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.20096122659537 % 1.201 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0096122659537 bps 12.010 Mbps 
Praha → Public Internet  4.89771397353166 % 4.898 %   20 bps 20.000 Gbps   979.542794706332 bps 979.543 Mbps 
Public Internet → Praha  5.94165396244502 % 5.942 %   20 bps 20.000 Gbps   1.188330792489 bps 1.188 Gbps 
Brno → Zlín  1.46429005881405 % 1.464 %   10 bps 10.000 Gbps   146.429005881405 bps 146.429 Mbps 
Zlín → Brno  0.648810673198219 % 0.649 %   10 bps 10.000 Gbps   64.8810673198219 bps 64.881 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0196888497231413 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.888497231413 bps 196.888 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.506791828211681 % 0.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.06791828211681 bps 5.068 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.20059513487122 % 4.201 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.0059513487122 bps 42.006 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.97778490758757 % 3.978 %   10 bps 10.000 Gbps   397.778490758758 bps 397.778 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.099036304447287 % 0.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   990.363044472871 bps 990.363 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.28758811707659 % 1.288 %   10 bps 10.000 Gbps   128.758811707659 bps 128.759 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.167914768605249 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7914768605249 bps 16.791 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.511919431567749 % 0.512 %   10 bps 10.000 Gbps   51.1919431567749 bps 51.192 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.113279186012214 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13279186012214 bps 1.133 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.729622528407838 % 0.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.29622528407839 bps 7.296 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.160590783419779 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0590783419779 bps 16.059 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.560945353069298 % 0.561 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.60945353069299 bps 5.609 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.195685664936261 % 0.196 %   10 bps 10.000 Gbps   19.5685664936261 bps 19.569 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.39992114810789 % 1.400 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9992114810789 bps 13.999 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   56.0140724482902 bps 56.014 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 6 00:11:54 2020