CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/7/6

Average load for period: 2020/07/06 00:00:00 - 2020/07/12 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/06 00:00:00 - 2020/07/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/7/6
ACONET->Brno  3.352%  Brno->ACONET  10.326%  Brno->Lednice  7.811%  Lednice->Brno  25.343%  Brno->SANET  3.494%  SANET->Brno  1.749%  Brno->Vyškov  4.052%  Vyškov->Brno  0.536%  Brno->České Budějovice  0.167e-3 %  České Budějovice->Brno  0.158e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.729e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.393e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.146%  Plzeň->České Budějovice  0.399%  České Budějovice->Tábor  0.410%  Tábor->České Budějovice  0.131%  Brno->Jihlava  3.859%  Jihlava->Brno  3.664%  České Budějovice->Jihlava  0.149e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.142%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.702%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.249%  Jihlava->Telč  0.838%  Telč->Jihlava  0.137%  Hradec Králové->Liberec  1.600%  Liberec->Hradec Králové  0.349%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.188e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.174e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.789e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.247%  Olomouc->Brno  0.080%  Hradec Králové->Olomouc  0.406%  Olomouc->Hradec Králové  0.112%  Olomouc->Ostrava  4.756%  Ostrava->Olomouc  0.098%  Olomouc->Zlín  0.515%  Zlín->Olomouc  1.094e-3 %  Brno->Ostrava  2.665%  Ostrava->Brno  2.454%  Karviná->Ostrava  0.974%  Ostrava->Karviná  2.516%  Opava->Ostrava  0.550%  Ostrava->Opava  0.417%  Ostrava->Pionier  2.130%  Pionier->Ostrava  0.751%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.066%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  1.041%  Plzeň->Praha  0.651%  Praha->Plzeň  1.354%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.169e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.162e-3 %  AMS-IX->Praha  14.945%  Praha->AMS-IX  0.782%  Brno->Praha  3.049%  Praha->Brno  4.759%  České Budějovice->Praha  0.951%  Praha->České Budějovice  1.817%  GÉANT2->Praha  6.121%  Praha->GÉANT2  6.033%  Hradec Králové->Praha  0.962%  Praha->Hradec Králové  2.641%  Liberec->Praha  0.166e-3 %  Praha->Liberec  0.179e-3 %  Pardubice->Praha  0.527%  Praha->Pardubice  2.245%  Poděbrady->Praha  1.143%  Praha->Poděbrady  7.024%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.078%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.864%  Most->Ústí nad
Labem  4.077e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.024%  Praha->Ústí nad
Labem  3.621%  Ústí nad
Labem->Praha  1.274%  Brno->Zlín  1.242%  Zlín->Brno  0.571%  NIX.cz->Praha  1.315%  Praha->NIX.cz  0.643%  Praha->Public Internet  5.109%  Public Internet->Praha  4.962% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/06 00:00:00 - 2020/07/12 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/06 00:00:00 - 2020/07/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.3260615656946 % 10.326 %   10 bps 10.000 Gbps   1.03260615656946 bps 1.033 Gbps 
ACONET → Brno  3.35223979999761 % 3.352 %   10 bps 10.000 Gbps   335.223979999761 bps 335.224 Mbps 
Lednice → Brno  25.3432505860337 % 25.343 %   1000 bps 1000.000 Mbps   253.432505860337 bps 253.433 Mbps 
Brno → Lednice  7.81090984461797 % 7.811 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.1090984461797 bps 78.109 Mbps 
SANET → Brno  1.7489969139161 % 1.749 %   20 bps 20.000 Gbps   349.79938278322 bps 349.799 Mbps 
Brno → SANET  3.49377240993083 % 3.494 %   20 bps 20.000 Gbps   698.754481986166 bps 698.754 Mbps 
Vyškov → Brno  0.536148499057007 % 0.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.36148499057007 bps 5.361 Mbps 
Brno → Vyškov  4.05178367903184 % 4.052 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.5178367903184 bps 40.518 Mbps 
Jihlava → Brno  3.66350305675053 % 3.664 %   100 bps 100.000 Gbps   3.66350305675054 bps 3.664 Gbps 
Brno → Jihlava  3.85881162969871 % 3.859 %   100 bps 100.000 Gbps   3.85881162969871 bps 3.859 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.148659660380157 % 0.149 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.1328137957055 bps 20.133 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.141855315478241 % 0.142 %   20 bps 20.000 Gbps   28.3492486961245 bps 28.349 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.702180337856315 % 0.702 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.02180337856315 bps 7.022 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.248627206618479 % 0.249 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.48627206618479 bps 2.486 Mbps 
Telč → Jihlava  0.136679272943935 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36679272943935 bps 1.367 Mbps 
Jihlava → Telč  0.83780518795224 % 0.838 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.37805187952241 bps 8.378 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.349095727320327 % 0.349 %   20 bps 20.000 Gbps   69.8191454640654 bps 69.819 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.59962455562022 % 1.600 %   20 bps 20.000 Gbps   319.924911124045 bps 319.925 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.173546571190915 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3546571190915 bps 17.355 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.188086237897041 % 0.188 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8086237897041 bps 18.809 Kbps 
Děčín → Most  0.261158502031338 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61158502031338 bps 2.612 Kbps 
Most → Děčín  0.788790242615658 % 0.789 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88790242615658 bps 7.888 Kbps 
Most → Plzeň  0.62526828485506 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.2526828485506 bps 6.253 Kbps 
Plzeň → Most  0.099762018029549 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   997.62018029549 bps 997.620 bps 
Olomouc → Brno  0.0795824851870292 % 0.080 %   100 bps 100.000 Gbps   79.5824851870293 bps 79.582 Mbps 
Brno → Olomouc  0.24696963856166 % 0.247 %   100 bps 100.000 Gbps   246.96963856166 bps 246.970 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.40613478245891 % 0.406 %   100 bps 100.000 Gbps   406.13478245891 bps 406.135 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.111687485565908 % 0.112 %   100 bps 100.000 Gbps   111.687485565908 bps 111.687 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.75647466782476 % 4.756 %   20 bps 20.000 Gbps   934.318355561246 bps 934.318 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0984754034671384 % 0.098 %   20 bps 20.000 Gbps   19.500412163008 bps 19.500 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.514657864136734 % 0.515 %   10 bps 10.000 Gbps   51.4657864136733 bps 51.466 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.09437983950906 % 1.094 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   109.437983950906 bps 109.438 Kbps 
Ostrava → Brno  2.45394706166196 % 2.454 %   100 bps 100.000 Gbps   2.45394706166196 bps 2.454 Gbps 
Brno → Ostrava  2.66509088627811 % 2.665 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66509088627811 bps 2.665 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.51602407031725 % 2.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.1602407031725 bps 25.160 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.974207008253682 % 0.974 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.74207008253681 bps 9.742 Mbps 
Opava → Ostrava  0.550233002811291 % 0.550 %   10 bps 10.000 Gbps   55.0233002811291 bps 55.023 Mbps 
Ostrava → Opava  0.417490669798631 % 0.417 %   10 bps 10.000 Gbps   41.7490669798632 bps 41.749 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.751052076727718 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.1052076727718 bps 75.105 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.13032832480348 % 2.130 %   10 bps 10.000 Gbps   213.032832480348 bps 213.033 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0657297424635336 % 0.066 %   10 bps 10.000 Gbps   6.57297424635335 bps 6.573 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0203288320181472 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.03288320181471 bps 2.033 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.04064323246895 % 1.041 %   10 bps 10.000 Gbps   104.064323246895 bps 104.064 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.168712912848204 % 0.169 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.8712912848204 bps 16.871 Kbps 
Plzeň → Praha  0.651328866742865 % 0.651 %   100 bps 100.000 Gbps   651.328866742865 bps 651.329 Mbps 
Praha → Plzeň  1.35431570633171 % 1.354 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35431570633171 bps 1.354 Gbps 
Cheb → Plzeň  0.021707469232745 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.1707469232745 bps 2.171 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16152744024923 % 0.162 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.152744024923 bps 16.153 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.781961319419265 % 0.782 %   10 bps 10.000 Gbps   78.1961319419265 bps 78.196 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.9452029973569 % 14.945 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49452029973569 bps 1.495 Gbps 
Praha → Brno  4.75949745818493 % 4.759 %   100 bps 100.000 Gbps   4.75949745818493 bps 4.759 Gbps 
Brno → Praha  3.04866857654485 % 3.049 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04866857654485 bps 3.049 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.81738593985949 % 1.817 %   20 bps 20.000 Gbps   363.477187971898 bps 363.477 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.950868633692837 % 0.951 %   20 bps 20.000 Gbps   190.173726738568 bps 190.174 Mbps 
GÉANT2 → Praha  6.1208870842158 % 6.121 %   100 bps 100.000 Gbps   6.1208870842158 bps 6.121 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.03334852889822 % 6.033 %   100 bps 100.000 Gbps   6.03334852889821 bps 6.033 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.961786347100403 % 0.962 %   100 bps 100.000 Gbps   961.786347100402 bps 961.786 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.6408610023547 % 2.641 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6408610023547 bps 2.641 Gbps 
Praha → Liberec  0.179175983645685 % 0.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9175983645685 bps 17.918 Kbps 
Liberec → Praha  0.166135477140009 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.6135477140009 bps 16.614 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.31475297959886 % 1.315 %   400 bps 400.000 Gbps   5.25901191839543 bps 5.259 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.643074182605269 % 0.643 %   400 bps 400.000 Gbps   2.57229673042108 bps 2.572 Gbps 
Praha → Pardubice  2.24544007373284 % 2.245 %   10 bps 10.000 Gbps   224.544007373284 bps 224.544 Mbps 
Pardubice → Praha  0.526788196475024 % 0.527 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6788196475024 bps 52.679 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.14297632666929 % 1.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4297632666929 bps 11.430 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.02352864467976 % 7.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.2352864467976 bps 70.235 Mbps 
Public Internet → Praha  4.96238849355611 % 4.962 %   20 bps 20.000 Gbps   992.477698711224 bps 992.478 Mbps 
Praha → Public Internet  5.10915441533261 % 5.109 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02183088306652 bps 1.022 Gbps 
Brno → Zlín  1.24200911164287 % 1.242 %   10 bps 10.000 Gbps   124.200911164287 bps 124.201 Mbps 
Zlín → Brno  0.570677579935691 % 0.571 %   10 bps 10.000 Gbps   57.0677579935692 bps 57.068 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.62069924786612 % 3.621 %   10 bps 10.000 Gbps   362.069924786612 bps 362.070 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.864349302074107 % 0.864 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.64349302074107 bps 8.643 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.07670865943711 % 4.077 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.7670865943711 bps 40.767 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0780561393414229 % 0.078 %   1000 bps 1000.000 Mbps   780.561393414228 bps 780.561 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.024320026236943 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   243.20026236943 bps 243.200 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.27406494917853 % 1.274 %   10 bps 10.000 Gbps   127.406494917853 bps 127.406 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.16682110720379 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.682110720379 bps 16.682 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.399186668382491 % 0.399 %   10 bps 10.000 Gbps   39.9186668382491 bps 39.919 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.729115666322311 % 0.729 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.29115666322311 bps 7.291 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.39323355050407 % 1.393 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9323355050407 bps 13.932 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.158163488487796 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8163488487795 bps 15.816 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.409706308049496 % 0.410 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09706308049496 bps 4.097 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.130894202830282 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30894202830282 bps 1.309 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.145536442570397 % 0.146 %   10 bps 10.000 Gbps   14.5536442570397 bps 14.554 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   56.8990185908048 bps 56.899 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 13 00:11:43 2020