CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/7/13

Average load for period: 2020/07/13 00:00:00 - 2020/07/19 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/13 00:00:00 - 2020/07/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/7/13
ACONET->Brno  3.148%  Brno->ACONET  9.981%  Brno->Lednice  7.065%  Lednice->Brno  25.254%  Brno->SANET  3.335%  SANET->Brno  2.154%  Brno->Vyškov  4.595%  Vyškov->Brno  0.671%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.725e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.390e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.159%  Plzeň->České Budějovice  0.486%  České Budějovice->Tábor  0.540%  Tábor->České Budějovice  0.116%  Brno->Jihlava  6.499%  Jihlava->Brno  2.512%  České Budějovice->Jihlava  0.164e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.027%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.422%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.244%  Jihlava->Telč  0.685%  Telč->Jihlava  0.203%  Hradec Králové->Liberec  1.750%  Liberec->Hradec Králové  0.348%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.274e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.174e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.789e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.270%  Olomouc->Brno  0.070%  Hradec Králové->Olomouc  0.472%  Olomouc->Hradec Králové  0.157%  Olomouc->Ostrava  3.294%  Ostrava->Olomouc  0.072%  Olomouc->Zlín  0.616%  Zlín->Olomouc  0.524e-3 %  Brno->Ostrava  2.814%  Ostrava->Brno  2.461%  Karviná->Ostrava  1.335%  Ostrava->Karviná  2.167%  Opava->Ostrava  0.523%  Ostrava->Opava  0.487%  Ostrava->Pionier  2.677%  Pionier->Ostrava  1.363%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.065%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  1.093%  Plzeň->Praha  1.007%  Praha->Plzeň  1.146%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.187%  Praha->AMS-IX  0.792%  Brno->Praha  2.359%  Praha->Brno  5.705%  České Budějovice->Praha  0.878%  Praha->České Budějovice  1.428%  GÉANT2->Praha  9.294%  Praha->GÉANT2  5.253%  Hradec Králové->Praha  0.997%  Praha->Hradec Králové  2.561%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.687%  Praha->Pardubice  2.241%  Poděbrady->Praha  1.128%  Praha->Poděbrady  6.951%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.146%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.636%  Most->Ústí nad
Labem  3.903e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  3.782%  Ústí nad
Labem->Praha  1.098%  Brno->Zlín  1.387%  Zlín->Brno  0.659%  NIX.cz->Praha  1.374%  Praha->NIX.cz  0.627%  Praha->Public Internet  0.987%  Public Internet->Praha  1.121% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/13 00:00:00 - 2020/07/19 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/13 00:00:00 - 2020/07/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.98123234701109 % 9.981 %   10 bps 10.000 Gbps   998.123234701109 bps 998.123 Mbps 
ACONET → Brno  3.14813640741468 % 3.148 %   10 bps 10.000 Gbps   314.813640741467 bps 314.814 Mbps 
Lednice → Brno  25.2542507044463 % 25.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   252.542507044463 bps 252.543 Mbps 
Brno → Lednice  7.06511308724323 % 7.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.6511308724324 bps 70.651 Mbps 
Brno → SANET  3.33504463236918 % 3.335 %   40 bps 40.000 Gbps   668.597440766993 bps 668.597 Mbps 
SANET → Brno  2.15399031344242 % 2.154 %   40 bps 40.000 Gbps   433.518781317767 bps 433.519 Mbps 
Vyškov → Brno  0.671250959148649 % 0.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.71250959148648 bps 6.713 Mbps 
Brno → Vyškov  4.59529132427806 % 4.595 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.9529132427806 bps 45.953 Mbps 
Jihlava → Brno  2.51183899004066 % 2.512 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51183899004066 bps 2.512 Gbps 
Brno → Jihlava  6.49867573054318 % 6.499 %   100 bps 100.000 Gbps   6.49867573054318 bps 6.499 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.163584699307275 % 0.164 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   27.740846561343 bps 27.741 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0268423475722073 % 0.027 %   20 bps 20.000 Gbps   5.36296677903135 bps 5.363 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.243981144412936 % 0.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.43981144412936 bps 2.440 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.421607364656412 % 0.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.21607364656412 bps 4.216 Mbps 
Telč → Jihlava  0.202941196095345 % 0.203 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.02941196095345 bps 2.029 Mbps 
Jihlava → Telč  0.685101802671723 % 0.685 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.85101802671723 bps 6.851 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.75034554702864 % 1.750 %   20 bps 20.000 Gbps   350.069109405728 bps 350.069 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.348130603009983 % 0.348 %   20 bps 20.000 Gbps   69.6261206019966 bps 69.626 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.174164462546803 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4164462546803 bps 17.416 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.274202325343002 % 0.274 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.4202325343002 bps 27.420 Kbps 
Děčín → Most  0.26088151280327 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6088151280327 bps 2.609 Kbps 
Most → Děčín  0.788738455224758 % 0.789 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.88738455224758 bps 7.887 Kbps 
Plzeň → Most  0.0999465728158685 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   999.465728158684 bps 999.466 bps 
Most → Plzeň  0.625372226723292 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25372226723292 bps 6.254 Kbps 
Brno → Olomouc  0.270353506323128 % 0.270 %   100 bps 100.000 Gbps   270.353506323128 bps 270.354 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0702213743263271 % 0.070 %   100 bps 100.000 Gbps   70.2213743263271 bps 70.221 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.471775509053496 % 0.472 %   100 bps 100.000 Gbps   471.775509053496 bps 471.776 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.157145082038592 % 0.157 %   100 bps 100.000 Gbps   157.145082038592 bps 157.145 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0715850429726071 % 0.072 %   20 bps 20.000 Gbps   14.3170085945214 bps 14.317 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.29437378231692 % 3.294 %   20 bps 20.000 Gbps   629.391707558423 bps 629.392 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.523875166278689 % 0.524 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3875166278689 bps 52.388 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.616158354162824 % 0.616 %   10 bps 10.000 Gbps   61.6158354162824 bps 61.616 Mbps 
Brno → Ostrava  2.81433973447024 % 2.814 %   100 bps 100.000 Gbps   2.81433973447024 bps 2.814 Gbps 
Ostrava → Brno  2.4611695687622 % 2.461 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4611695687622 bps 2.461 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.33452695579811 % 1.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3452695579811 bps 13.345 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.16710269513179 % 2.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.671026951318 bps 21.671 Mbps 
Opava → Ostrava  0.523195204728296 % 0.523 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3195204728296 bps 52.320 Mbps 
Ostrava → Opava  0.487354892648498 % 0.487 %   10 bps 10.000 Gbps   48.7354892648498 bps 48.735 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.36302951312548 % 1.363 %   10 bps 10.000 Gbps   136.302951312548 bps 136.303 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.67736715345569 % 2.677 %   10 bps 10.000 Gbps   267.736715345569 bps 267.737 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0204687140329538 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.04687140329538 bps 2.047 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0652964785544451 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.5296478554445 bps 6.530 Mbps 
Plzeň → Praha  1.00737082054185 % 1.007 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00737082054185 bps 1.007 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161396383660266 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1396383660266 bps 16.140 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160232090026425 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0232090026425 bps 16.023 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0246467195734409 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.46467195734409 bps 2.465 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.09347210646942 % 1.093 %   10 bps 10.000 Gbps   109.347210646942 bps 109.347 Mbps 
Praha → Plzeň  1.14619703760484 % 1.146 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14619703760484 bps 1.146 Gbps 
AMS-IX → Praha  15.1866363783918 % 15.187 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51866363783919 bps 1.519 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.792434915007351 % 0.792 %   10 bps 10.000 Gbps   79.243491500735 bps 79.243 Mbps 
Brno → Praha  2.35916074874448 % 2.359 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35916074874448 bps 2.359 Gbps 
Praha → Brno  5.70465546863028 % 5.705 %   100 bps 100.000 Gbps   5.70465546863029 bps 5.705 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.877670595490487 % 0.878 %   20 bps 20.000 Gbps   175.534119098098 bps 175.534 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.42833869276216 % 1.428 %   20 bps 20.000 Gbps   285.667738552432 bps 285.668 Mbps 
GÉANT2 → Praha  9.2936166695326 % 9.294 %   100 bps 100.000 Gbps   9.29361666953259 bps 9.294 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.25320325845272 % 5.253 %   100 bps 100.000 Gbps   5.25320325845272 bps 5.253 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.56119091185723 % 2.561 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56119091185723 bps 2.561 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.996721773017758 % 0.997 %   100 bps 100.000 Gbps   996.721773017758 bps 996.722 Mbps 
Liberec → Praha  0.159069363627722 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9069363627722 bps 15.907 Kbps 
Praha → Liberec  0.173967544155854 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3967544155854 bps 17.397 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.627381951938229 % 0.627 %   400 bps 400.000 Gbps   2.50952780775292 bps 2.510 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.37439696680007 % 1.374 %   400 bps 400.000 Gbps   5.49758786720027 bps 5.498 Gbps 
Pardubice → Praha  0.68696940060774 % 0.687 %   10 bps 10.000 Gbps   68.696940060774 bps 68.697 Mbps 
Praha → Pardubice  2.24061540872036 % 2.241 %   10 bps 10.000 Gbps   224.061540872036 bps 224.062 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.95077137165903 % 6.951 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.5077137165902 bps 69.508 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.12806033935644 % 1.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2806033935644 bps 11.281 Mbps 
Public Internet → Praha  1.12111354702964 % 1.121 %   20 bps 20.000 Gbps   224.198778513342 bps 224.199 Mbps 
Praha → Public Internet  0.987071611779124 % 0.987 %   20 bps 20.000 Gbps   197.124913345534 bps 197.125 Mbps 
Zlín → Brno  0.659045866687835 % 0.659 %   10 bps 10.000 Gbps   65.9045866687835 bps 65.905 Mbps 
Brno → Zlín  1.38725325189354 % 1.387 %   10 bps 10.000 Gbps   138.725325189354 bps 138.725 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.145739221891514 % 0.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.45739221891514 bps 1.457 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.636485199406166 % 0.636 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.36485199406165 bps 6.365 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.018441095949697 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   184.41095949697 bps 184.411 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.09766797449559 % 1.098 %   10 bps 10.000 Gbps   109.766797449559 bps 109.767 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.78232780315201 % 3.782 %   10 bps 10.000 Gbps   378.232780315201 bps 378.233 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.90278386106523 % 3.903 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.0278386106523 bps 39.028 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.539530477003695 % 0.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.39530477003695 bps 5.395 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.724807136160048 % 0.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24807136160048 bps 7.248 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.38956386181187 % 1.390 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8956386181187 bps 13.896 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163495323869079 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3495323869079 bps 16.350 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.1156874116362 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.156874116362 bps 1.157 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.150570856692809 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0570856692809 bps 15.057 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.15896030075245 % 0.159 %   10 bps 10.000 Gbps   15.896030075245 bps 15.896 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.486160180538348 % 0.486 %   10 bps 10.000 Gbps   48.6160180538348 bps 48.616 Mbps 
Summary  empty NA   3.004 bps 3.004 Tbps   59.8080620632113 bps 59.808 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 20 00:11:18 2020