CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/7/20

Average load for period: 2020/07/20 00:00:00 - 2020/07/26 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/20 00:00:00 - 2020/07/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/7/20
ACONET->Brno  2.681%  Brno->ACONET  9.305%  Brno->Lednice  6.851%  Lednice->Brno  24.779%  Brno->SANET  3.065%  SANET->Brno  3.011%  Brno->Vyškov  4.461%  Vyškov->Brno  0.556%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.151e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.730e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.404e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.126%  Plzeň->České Budějovice  0.473%  České Budějovice->Tábor  0.378%  Tábor->České Budějovice  0.128%  Brno->Jihlava  2.661%  Jihlava->Brno  1.664%  České Budějovice->Jihlava  0.153e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.027%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.336%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.249%  Jihlava->Telč  0.575%  Telč->Jihlava  0.088%  Hradec Králové->Liberec  1.606%  Liberec->Hradec Králové  0.320%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.185e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.189e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.776e-3 %  Most->Plzeň  0.607e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.320%  Olomouc->Brno  0.098%  Hradec Králové->Olomouc  0.452%  Olomouc->Hradec Králové  0.138%  Olomouc->Ostrava  3.473%  Ostrava->Olomouc  0.039%  Olomouc->Zlín  0.543%  Zlín->Olomouc  0.357e-3 %  Brno->Ostrava  3.113%  Ostrava->Brno  2.262%  Karviná->Ostrava  0.846%  Ostrava->Karviná  1.790%  Opava->Ostrava  0.754%  Ostrava->Opava  0.480%  Ostrava->Pionier  1.997%  Pionier->Ostrava  0.806%  Hradec Králové->Pardubice  0.019%  Pardubice->Hradec Králové  0.065%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  1.036%  Plzeň->Praha  0.634%  Praha->Plzeň  1.130%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.179%  Praha->AMS-IX  0.725%  Brno->Praha  2.598%  Praha->Brno  5.867%  České Budějovice->Praha  0.850%  Praha->České Budějovice  1.342%  GÉANT2->Praha  9.353%  Praha->GÉANT2  6.244%  Hradec Králové->Praha  1.095%  Praha->Hradec Králové  2.472%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.456%  Praha->Pardubice  2.017%  Poděbrady->Praha  1.031%  Praha->Poděbrady  6.104%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.155%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.835%  Most->Ústí nad
Labem  3.532e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  3.789%  Ústí nad
Labem->Praha  1.199%  Brno->Zlín  1.351%  Zlín->Brno  0.586%  NIX.cz->Praha  1.331%  Praha->NIX.cz  0.612%  Praha->Public Internet  5.943%  Public Internet->Praha  5.056% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/20 00:00:00 - 2020/07/26 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/20 00:00:00 - 2020/07/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.30452116172968 % 9.305 %   10 bps 10.000 Gbps   930.452116172968 bps 930.452 Mbps 
ACONET → Brno  2.68111826849134 % 2.681 %   10 bps 10.000 Gbps   268.111826849133 bps 268.112 Mbps 
Lednice → Brno  24.778622586985 % 24.779 %   1000 bps 1000.000 Mbps   247.786225869849 bps 247.786 Mbps 
Brno → Lednice  6.85125202778783 % 6.851 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.5125202778783 bps 68.513 Mbps 
SANET → Brno  3.01060042180915 % 3.011 %   20 bps 20.000 Gbps   602.120084361831 bps 602.120 Mbps 
Brno → SANET  3.06523677995142 % 3.065 %   20 bps 20.000 Gbps   613.047355990284 bps 613.047 Mbps 
Vyškov → Brno  0.556451016681188 % 0.556 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.56451016681188 bps 5.565 Mbps 
Brno → Vyškov  4.46127758600274 % 4.461 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.6127758600275 bps 44.613 Mbps 
Brno → Jihlava  2.6606065684817 % 2.661 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6606065684817 bps 2.661 Gbps 
Jihlava → Brno  1.66369274664768 % 1.664 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66369274664769 bps 1.664 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.152577096493352 % 0.153 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   28.8520759667909 bps 28.852 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0268401341316944 % 0.027 %   20 bps 20.000 Gbps   5.3661360520957 bps 5.366 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.3357654650159 % 0.336 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.357654650159 bps 3.358 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.248535137713601 % 0.249 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.48535137713601 bps 2.485 Mbps 
Jihlava → Telč  0.575118652504125 % 0.575 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.75118652504125 bps 5.751 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0876295213692912 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   876.295213692912 bps 876.295 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.319871406723226 % 0.320 %   20 bps 20.000 Gbps   63.9742813446453 bps 63.974 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.60621501425706 % 1.606 %   20 bps 20.000 Gbps   321.243002851413 bps 321.243 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.188928189699576 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8928189699576 bps 18.893 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.185483415128776 % 0.185 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5483415128776 bps 18.548 Kbps 
Děčín → Most  0.26449459448751 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6449459448751 bps 2.645 Kbps 
Most → Děčín  0.77594231363889 % 0.776 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.7594231363889 bps 7.759 Kbps 
Most → Plzeň  0.607480420766852 % 0.607 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.07480420766852 bps 6.075 Kbps 
Plzeň → Most  0.0994543958961479 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   994.54395896148 bps 994.544 bps 
Brno → Olomouc  0.32032411297864 % 0.320 %   100 bps 100.000 Gbps   320.32411297864 bps 320.324 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0979468604847193 % 0.098 %   100 bps 100.000 Gbps   97.9468604847193 bps 97.947 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.138239956415322 % 0.138 %   100 bps 100.000 Gbps   138.239956415322 bps 138.240 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.451532164881912 % 0.452 %   100 bps 100.000 Gbps   451.532164881912 bps 451.532 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0393741919753937 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.7993843712127 bps 7.799 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.47304012905146 % 3.473 %   20 bps 20.000 Gbps   615.93319576286 bps 615.933 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.543144773997812 % 0.543 %   10 bps 10.000 Gbps   54.3144773997812 bps 54.314 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.357307332776675 % 0.357 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.7307332776674 bps 35.731 Kbps 
Brno → Ostrava  3.1125696419284 % 3.113 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1125696419284 bps 3.113 Gbps 
Ostrava → Brno  2.26241304149645 % 2.262 %   100 bps 100.000 Gbps   2.26241304149644 bps 2.262 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.845562177361414 % 0.846 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.45562177361415 bps 8.456 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.78977459699374 % 1.790 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8977459699374 bps 17.898 Mbps 
Opava → Ostrava  0.754036034401411 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.4036034401411 bps 75.404 Mbps 
Ostrava → Opava  0.480189582959295 % 0.480 %   10 bps 10.000 Gbps   48.0189582959295 bps 48.019 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.805741946366584 % 0.806 %   10 bps 10.000 Gbps   80.5741946366585 bps 80.574 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.99673923092427 % 1.997 %   10 bps 10.000 Gbps   199.673923092427 bps 199.674 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0645735288538658 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.45735288538658 bps 6.457 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0193258177362451 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.93258177362451 bps 1.933 Mbps 
Praha → Plzeň  1.12965963438545 % 1.130 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12965963438545 bps 1.130 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.03569547590743 % 1.036 %   10 bps 10.000 Gbps   103.569547590743 bps 103.570 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160236414783408 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0236414783408 bps 16.024 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0176338268887502 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.76338268887502 bps 1.763 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161480730923051 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1480730923051 bps 16.148 Kbps 
Plzeň → Praha  0.634199748845226 % 0.634 %   100 bps 100.000 Gbps   634.199748845227 bps 634.200 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.1787975642007 % 15.179 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51787975642007 bps 1.518 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.724666327212197 % 0.725 %   10 bps 10.000 Gbps   72.4666327212198 bps 72.467 Mbps 
Praha → Brno  5.86709953294173 % 5.867 %   100 bps 100.000 Gbps   5.86709953294173 bps 5.867 Gbps 
Brno → Praha  2.5981035384977 % 2.598 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59810353849769 bps 2.598 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.850360822970358 % 0.850 %   20 bps 20.000 Gbps   170.072164594072 bps 170.072 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.34189347307635 % 1.342 %   20 bps 20.000 Gbps   268.37869461527 bps 268.379 Mbps 
GÉANT2 → Praha  9.35255319265369 % 9.353 %   100 bps 100.000 Gbps   9.35255319265369 bps 9.353 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.24406576252104 % 6.244 %   100 bps 100.000 Gbps   6.24406576252104 bps 6.244 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.47231215723169 % 2.472 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47231215723169 bps 2.472 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.0952085730037 % 1.095 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0952085730037 bps 1.095 Gbps 
Praha → Liberec  0.173133816126273 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3133816126273 bps 17.313 Kbps 
Liberec → Praha  0.158823930618622 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8823930618622 bps 15.882 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.33130338296095 % 1.331 %   400 bps 400.000 Gbps   5.32521353184382 bps 5.325 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.611764978121727 % 0.612 %   400 bps 400.000 Gbps   2.44705991248691 bps 2.447 Gbps 
Praha → Pardubice  2.01660588208027 % 2.017 %   10 bps 10.000 Gbps   201.660588208027 bps 201.661 Mbps 
Pardubice → Praha  0.455660554247239 % 0.456 %   10 bps 10.000 Gbps   45.5660554247238 bps 45.566 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.03101068270945 % 1.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3101068270945 bps 10.310 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.10394468577224 % 6.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.0394468577224 bps 61.039 Mbps 
Praha → Public Internet  5.9428777869078 % 5.943 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18857555738156 bps 1.189 Gbps 
Public Internet → Praha  5.05629736454745 % 5.056 %   20 bps 20.000 Gbps   1.01125947290949 bps 1.011 Gbps 
Brno → Zlín  1.35140833216451 % 1.351 %   10 bps 10.000 Gbps   135.140833216451 bps 135.141 Mbps 
Zlín → Brno  0.585777895469783 % 0.586 %   10 bps 10.000 Gbps   58.5777895469783 bps 58.578 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.155274960905945 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.55274960905945 bps 1.553 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0167180400398777 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   167.180400398777 bps 167.180 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.53190238676207 % 3.532 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.3190238676206 bps 35.319 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.78944323686935 % 3.789 %   10 bps 10.000 Gbps   378.944323686935 bps 378.944 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.835314258397928 % 0.835 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.35314258397927 bps 8.353 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.19919011041972 % 1.199 %   10 bps 10.000 Gbps   119.919011041972 bps 119.919 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.126026280408116 % 0.126 %   10 bps 10.000 Gbps   12.6026280408116 bps 12.603 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40369361598821 % 1.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0369361598821 bps 14.037 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163585701175326 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3585701175326 bps 16.359 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.47303271313346 % 0.473 %   10 bps 10.000 Gbps   47.303271313346 bps 47.303 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.377989373358033 % 0.378 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77989373358033 bps 3.780 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.12795226769962 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2795226769962 bps 1.280 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.730092539558524 % 0.730 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.30092539558524 bps 7.301 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.150649548012802 % 0.151 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0649548012802 bps 15.065 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   57.5929577383662 bps 57.593 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 27 00:10:04 2020