CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/7/27

Average load for period: 2020/07/27 00:00:00 - 2020/08/02 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/07/27 00:00:00 - 2020/08/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/7/27
ACONET->Brno  2.168%  Brno->ACONET  9.035%  Brno->Lednice  6.687%  Lednice->Brno  24.540%  Brno->SANET  2.903%  SANET->Brno  2.019%  Brno->Vyškov  3.898%  Vyškov->Brno  0.516%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  3.986e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  2.094e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.120%  Plzeň->České Budějovice  0.426%  České Budějovice->Tábor  0.949%  Tábor->České Budějovice  0.162%  Brno->Jihlava  3.337%  Jihlava->Brno  1.791%  České Budějovice->Jihlava  0.289e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.020%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.724%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.248%  Jihlava->Telč  0.904%  Telč->Jihlava  0.275%  Hradec Králové->Liberec  1.565%  Liberec->Hradec Králové  0.342%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.166e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.174e-3 %  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.792e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.300%  Olomouc->Brno  0.110%  Hradec Králové->Olomouc  0.461%  Olomouc->Hradec Králové  0.127%  Olomouc->Ostrava  4.680%  Ostrava->Olomouc  0.206%  Olomouc->Zlín  0.528%  Zlín->Olomouc  0.346e-3 %  Brno->Ostrava  3.029%  Ostrava->Brno  2.834%  Karviná->Ostrava  0.737%  Ostrava->Karviná  1.995%  Opava->Ostrava  0.934%  Ostrava->Opava  0.514%  Ostrava->Pionier  2.920%  Pionier->Ostrava  0.886%  Hradec Králové->Pardubice  0.017%  Pardubice->Hradec Králové  0.058%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  1.059%  Plzeň->Praha  0.541%  Praha->Plzeň  1.128%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  15.071%  Praha->AMS-IX  0.659%  Brno->Praha  2.771%  Praha->Brno  5.697%  České Budějovice->Praha  1.920%  Praha->České Budějovice  1.250%  GÉANT2->Praha  8.104%  Praha->GÉANT2  5.254%  Hradec Králové->Praha  0.844%  Praha->Hradec Králové  2.427%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.454%  Praha->Pardubice  1.920%  Poděbrady->Praha  0.987%  Praha->Poděbrady  5.077%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.230%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.767%  Most->Ústí nad
Labem  3.828e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  3.534%  Ústí nad
Labem->Praha  1.277%  Brno->Zlín  1.263%  Zlín->Brno  0.816%  NIX.cz->Praha  1.259%  Praha->NIX.cz  0.579%  Praha->Public Internet  6.280%  Public Internet->Praha  6.048% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/07/27 00:00:00 - 2020/08/02 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/07/27 00:00:00 - 2020/08/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.16840058005507 % 2.168 %   10 bps 10.000 Gbps   216.840058005507 bps 216.840 Mbps 
Brno → ACONET  9.03480024381753 % 9.035 %   10 bps 10.000 Gbps   903.480024381754 bps 903.480 Mbps 
Lednice → Brno  24.5396931617626 % 24.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   245.396931617626 bps 245.397 Mbps 
Brno → Lednice  6.68717729546379 % 6.687 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.8717729546379 bps 66.872 Mbps 
SANET → Brno  2.01875896027402 % 2.019 %   20 bps 20.000 Gbps   403.751792054803 bps 403.752 Mbps 
Brno → SANET  2.90326970255527 % 2.903 %   20 bps 20.000 Gbps   580.653940511054 bps 580.654 Mbps 
Vyškov → Brno  0.516337053950928 % 0.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.16337053950928 bps 5.163 Mbps 
Brno → Vyškov  3.89793413272943 % 3.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.9793413272943 bps 38.979 Mbps 
Jihlava → Brno  1.79077881463813 % 1.791 %   100 bps 100.000 Gbps   1.79077881463814 bps 1.791 Gbps 
Brno → Jihlava  3.33736946793851 % 3.337 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33736946793851 bps 3.337 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0203012219582588 % 0.020 %   20 bps 20.000 Gbps   4.05704555151655 bps 4.057 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.289176128254856 % 0.289 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   54.7619719789405 bps 54.762 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.724443227767606 % 0.724 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.24443227767606 bps 7.244 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.247526152994825 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47526152994825 bps 2.475 Mbps 
Telč → Jihlava  0.275262912791117 % 0.275 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.75262912791117 bps 2.753 Mbps 
Jihlava → Telč  0.904114674879904 % 0.904 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.04114674879904 bps 9.041 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.342428377674404 % 0.342 %   20 bps 20.000 Gbps   68.4856755348808 bps 68.486 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.56455445612668 % 1.565 %   20 bps 20.000 Gbps   312.910891225335 bps 312.911 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.173654646015914 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3654646015914 bps 17.365 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.165707373484199 % 0.166 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5707373484199 bps 16.571 Kbps 
Děčín → Most  0.264985552726802 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64985552726802 bps 2.650 Kbps 
Most → Děčín  0.792178922518287 % 0.792 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.92178922518288 bps 7.922 Kbps 
Plzeň → Most  0.105108852462016 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05108852462016 bps 1.051 Kbps 
Most → Plzeň  0.625483517046152 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25483517046153 bps 6.255 Kbps 
Brno → Olomouc  0.299858257492697 % 0.300 %   100 bps 100.000 Gbps   299.858257492697 bps 299.858 Mbps 
Olomouc → Brno  0.109952052817581 % 0.110 %   100 bps 100.000 Gbps   109.952052817581 bps 109.952 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.127030331938054 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   127.030331938054 bps 127.030 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.461041455175162 % 0.461 %   100 bps 100.000 Gbps   461.041455175163 bps 461.041 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.68002600374751 % 4.680 %   20 bps 20.000 Gbps   902.391601559945 bps 902.392 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.205759891399706 % 0.206 %   20 bps 20.000 Gbps   39.6089319695979 bps 39.609 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.34631268784144 % 0.346 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.631268784144 bps 34.631 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.527645587455461 % 0.528 %   10 bps 10.000 Gbps   52.7645587455461 bps 52.765 Mbps 
Ostrava → Brno  2.83421294165926 % 2.834 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83421294165926 bps 2.834 Gbps 
Brno → Ostrava  3.02883706970358 % 3.029 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02883706970358 bps 3.029 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.737115592431818 % 0.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.37115592431818 bps 7.371 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.99457352374551 % 1.995 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.9457352374551 bps 19.946 Mbps 
Ostrava → Opava  0.513797028746045 % 0.514 %   10 bps 10.000 Gbps   51.3797028746045 bps 51.380 Mbps 
Opava → Ostrava  0.934488853299792 % 0.934 %   10 bps 10.000 Gbps   93.4488853299792 bps 93.449 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.91959114312904 % 2.920 %   10 bps 10.000 Gbps   291.959114312904 bps 291.959 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.886224050671117 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6224050671117 bps 88.622 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0168300152171818 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.68300152171817 bps 1.683 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0582682322076647 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.82682322076647 bps 5.827 Mbps 
Plzeň → Praha  0.54136787929743 % 0.541 %   100 bps 100.000 Gbps   541.367879297431 bps 541.368 Mbps 
Praha → Plzeň  1.12792820606645 % 1.128 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12792820606645 bps 1.128 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.05927274124 % 1.059 %   10 bps 10.000 Gbps   105.927274124 bps 105.927 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0185574411906249 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.85574411906249 bps 1.856 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161464248622957 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1464248622957 bps 16.146 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160224887713225 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0224887713225 bps 16.022 Kbps 
AMS-IX → Praha  15.0713878110893 % 15.071 %   10 bps 10.000 Gbps   1.50713878110893 bps 1.507 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.658587184018526 % 0.659 %   10 bps 10.000 Gbps   65.8587184018526 bps 65.859 Mbps 
Praha → Brno  5.69691942788221 % 5.697 %   100 bps 100.000 Gbps   5.69691942788221 bps 5.697 Gbps 
Brno → Praha  2.77135294480275 % 2.771 %   100 bps 100.000 Gbps   2.77135294480275 bps 2.771 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.91959301329468 % 1.920 %   20 bps 20.000 Gbps   383.918602658937 bps 383.919 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.25014692799473 % 1.250 %   20 bps 20.000 Gbps   250.029385598946 bps 250.029 Mbps 
GÉANT2 → Praha  8.10360625829582 % 8.104 %   100 bps 100.000 Gbps   8.10360625829582 bps 8.104 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.25362843550645 % 5.254 %   100 bps 100.000 Gbps   5.25362843550645 bps 5.254 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.42736088169853 % 2.427 %   100 bps 100.000 Gbps   2.42736088169853 bps 2.427 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.843869779771936 % 0.844 %   100 bps 100.000 Gbps   843.869779771936 bps 843.870 Mbps 
Liberec → Praha  0.159355791241135 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.9355791241135 bps 15.936 Kbps 
Praha → Liberec  0.173612180488115 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3612180488115 bps 17.361 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.578726975690158 % 0.579 %   400 bps 400.000 Gbps   2.31490790276063 bps 2.315 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.25870865176467 % 1.259 %   400 bps 400.000 Gbps   5.03483460705869 bps 5.035 Gbps 
Praha → Pardubice  1.92005888042882 % 1.920 %   10 bps 10.000 Gbps   192.005888042882 bps 192.006 Mbps 
Pardubice → Praha  0.454144612484613 % 0.454 %   10 bps 10.000 Gbps   45.4144612484613 bps 45.414 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.98690200850178 % 0.987 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.86902008501781 bps 9.869 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.07685279771914 % 5.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.7685279771914 bps 50.769 Mbps 
Praha → Public Internet  6.27968843982966 % 6.280 %   20 bps 20.000 Gbps   1.25593768796593 bps 1.256 Gbps 
Public Internet → Praha  6.04820442250139 % 6.048 %   20 bps 20.000 Gbps   1.20964088450028 bps 1.210 Gbps 
Zlín → Brno  0.815726721172165 % 0.816 %   10 bps 10.000 Gbps   81.5726721172165 bps 81.573 Mbps 
Brno → Zlín  1.26348437628039 % 1.263 %   10 bps 10.000 Gbps   126.348437628039 bps 126.348 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.230058561728349 % 0.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.30058561728349 bps 2.301 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.53433369748816 % 3.534 %   10 bps 10.000 Gbps   353.433369748816 bps 353.433 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0106343819716027 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.343819716027 bps 106.344 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.82834829972191 % 3.828 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.2834829972191 bps 38.283 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.27702105455966 % 1.277 %   10 bps 10.000 Gbps   127.702105455966 bps 127.702 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.766707324127052 % 0.767 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.66707324127052 bps 7.667 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.119908572644405 % 0.120 %   10 bps 10.000 Gbps   11.9908572644405 bps 11.991 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.426083623242767 % 0.426 %   10 bps 10.000 Gbps   42.6083623242766 bps 42.608 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163696836067576 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3696836067576 bps 16.370 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  2.09366327106495 % 2.094 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9366327106495 bps 20.937 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  3.98628112119988 % 3.986 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.8628112119987 bps 39.863 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.949372604146264 % 0.949 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.49372604146264 bps 9.494 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.150293630255458 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0293630255458 bps 15.029 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.161584585373374 % 0.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.61584585373374 bps 1.616 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   56.3715044532953 bps 56.372 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 3 00:11:40 2020