CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/8/3

Average load for period: 2020/08/03 00:00:00 - 2020/08/09 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/03 00:00:00 - 2020/08/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/8/3
ACONET->Brno  2.561%  Brno->ACONET  11.493%  Brno->Lednice  6.805%  Lednice->Brno  24.699%  Brno->SANET  2.996%  SANET->Brno  2.193%  Brno->Vyškov  4.347%  Vyškov->Brno  0.523%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.751e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.410e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.158%  Plzeň->České Budějovice  0.527%  České Budějovice->Tábor  0.484%  Tábor->České Budějovice  0.126%  Brno->Jihlava  2.277%  Jihlava->Brno  1.222%  České Budějovice->Jihlava  0.789e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.043%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.559%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.253%  Jihlava->Telč  0.451%  Telč->Jihlava  0.092%  Hradec Králové->Liberec  1.629%  Liberec->Hradec Králové  0.257%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.167e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.186e-3 %  Děčín->Most  0.266e-3 %  Most->Děčín  0.794e-3 %  Most->Plzeň  0.625e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.248%  Olomouc->Brno  0.108%  Hradec Králové->Olomouc  0.443%  Olomouc->Hradec Králové  0.134%  Olomouc->Ostrava  6.546%  Ostrava->Olomouc  0.112%  Olomouc->Zlín  0.517%  Zlín->Olomouc  2.395e-3 %  Brno->Ostrava  2.943%  Ostrava->Brno  2.478%  Karviná->Ostrava  0.902%  Ostrava->Karviná  2.503%  Opava->Ostrava  1.049%  Ostrava->Opava  0.497%  Ostrava->Pionier  3.200%  Pionier->Ostrava  0.788%  Hradec Králové->Pardubice  0.016%  Pardubice->Hradec Králové  0.054%  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  1.099%  Plzeň->Praha  0.572%  Praha->Plzeň  1.150%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  14.416%  Praha->AMS-IX  0.615%  Brno->Praha  2.923%  Praha->Brno  5.690%  České Budějovice->Praha  1.672%  Praha->České Budějovice  1.232%  GÉANT2->Praha  10.053%  Praha->GÉANT2  4.843%  Hradec Králové->Praha  0.918%  Praha->Hradec Králové  2.434%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.546%  Praha->Pardubice  1.953%  Poděbrady->Praha  0.872%  Praha->Poděbrady  3.862%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.188%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.552%  Most->Ústí nad
Labem  3.522e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  3.590%  Ústí nad
Labem->Praha  2.483%  Brno->Zlín  1.293%  Zlín->Brno  1.108%  NIX.cz->Praha  1.250%  Praha->NIX.cz  0.624%  Praha->Public Internet  6.538%  Public Internet->Praha  6.485% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/03 00:00:00 - 2020/08/09 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/03 00:00:00 - 2020/08/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.4930377722493 % 11.493 %   10 bps 10.000 Gbps   1.14930377722493 bps 1.149 Gbps 
ACONET → Brno  2.56061171282405 % 2.561 %   10 bps 10.000 Gbps   256.061171282405 bps 256.061 Mbps 
Lednice → Brno  24.6985732682338 % 24.699 %   1000 bps 1000.000 Mbps   246.985732682338 bps 246.986 Mbps 
Brno → Lednice  6.80462853442063 % 6.805 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.0462853442064 bps 68.046 Mbps 
SANET → Brno  2.19289972849045 % 2.193 %   20 bps 20.000 Gbps   438.57994569809 bps 438.580 Mbps 
Brno → SANET  2.99598291295409 % 2.996 %   20 bps 20.000 Gbps   599.196582590818 bps 599.197 Mbps 
Brno → Vyškov  4.34663273315277 % 4.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.4663273315277 bps 43.466 Mbps 
Vyškov → Brno  0.522929829067133 % 0.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.22929829067133 bps 5.229 Mbps 
Brno → Jihlava  2.27681018784823 % 2.277 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27681018784823 bps 2.277 Gbps 
Jihlava → Brno  1.2217002162292 % 1.222 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2217002162292 bps 1.222 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.788820159882711 % 0.789 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   157.764031976542 bps 157.764 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0426466491287909 % 0.043 %   20 bps 20.000 Gbps   8.52932982575817 bps 8.529 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.559456923386695 % 0.559 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.59456923386694 bps 5.595 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.252959126324222 % 0.253 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.52959126324222 bps 2.530 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0916573727410293 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   916.573727410292 bps 916.574 Kbps 
Jihlava → Telč  0.450871358809065 % 0.451 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.50871358809064 bps 4.509 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.257157232725073 % 0.257 %   20 bps 20.000 Gbps   51.4314465450145 bps 51.431 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.62949996172663 % 1.629 %   20 bps 20.000 Gbps   325.899992345326 bps 325.900 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.185580966629687 % 0.186 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5580966629686 bps 18.558 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.167144334845166 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7144334845166 bps 16.714 Kbps 
Děčín → Most  0.266328145436294 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66328145436294 bps 2.663 Kbps 
Most → Děčín  0.793610640873166 % 0.794 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.93610640873167 bps 7.936 Kbps 
Plzeň → Most  0.110605337167492 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10605337167493 bps 1.106 Kbps 
Most → Plzeň  0.625414692357805 % 0.625 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.25414692357805 bps 6.254 Kbps 
Olomouc → Brno  0.107669573581316 % 0.108 %   100 bps 100.000 Gbps   107.669573581316 bps 107.670 Mbps 
Brno → Olomouc  0.248333946890419 % 0.248 %   100 bps 100.000 Gbps   248.333946890419 bps 248.334 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.133796814209356 % 0.134 %   100 bps 100.000 Gbps   133.796814209356 bps 133.797 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.442842896793899 % 0.443 %   100 bps 100.000 Gbps   442.842896793899 bps 442.843 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.111665888100924 % 0.112 %   20 bps 20.000 Gbps   22.3331776201847 bps 22.333 Mbps 
Olomouc → Ostrava  6.54586688475291 % 6.546 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30917337695058 bps 1.309 Gbps 
Olomouc → Zlín  0.516700125632325 % 0.517 %   10 bps 10.000 Gbps   51.6700125632325 bps 51.670 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.39532965059844 % 2.395 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   239.532965059844 bps 239.533 Kbps 
Ostrava → Brno  2.47842547096385 % 2.478 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47842547096385 bps 2.478 Gbps 
Brno → Ostrava  2.94320632805759 % 2.943 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94320632805759 bps 2.943 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.901611421488909 % 0.902 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.01611421488908 bps 9.016 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.50296853688844 % 2.503 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.0296853688844 bps 25.030 Mbps 
Ostrava → Opava  0.497244487967111 % 0.497 %   10 bps 10.000 Gbps   49.7244487967111 bps 49.724 Mbps 
Opava → Ostrava  1.04940469392704 % 1.049 %   10 bps 10.000 Gbps   104.940469392704 bps 104.940 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.19952804384412 % 3.200 %   10 bps 10.000 Gbps   319.952804384412 bps 319.953 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.788435600011462 % 0.788 %   10 bps 10.000 Gbps   78.8435600011461 bps 78.844 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.054224398392722 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.42243983927219 bps 5.422 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0155846041325528 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.55846041325528 bps 1.558 Mbps 
Praha → Plzeň  1.15014294667311 % 1.150 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15014294667311 bps 1.150 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160859382452772 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0859382452772 bps 16.086 Kbps 
Plzeň → Praha  0.571572917728584 % 0.572 %   100 bps 100.000 Gbps   571.572917728584 bps 571.573 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.09916304025618 % 1.099 %   10 bps 10.000 Gbps   109.916304025618 bps 109.916 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.017371043779201 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.7371043779201 bps 1.737 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160113809096462 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0113809096462 bps 16.011 Kbps 
AMS-IX → Praha  14.4164954451208 % 14.416 %   10 bps 10.000 Gbps   1.44164954451208 bps 1.442 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.614793746593507 % 0.615 %   10 bps 10.000 Gbps   61.4793746593508 bps 61.479 Mbps 
Brno → Praha  2.92349707484857 % 2.923 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92349707484857 bps 2.923 Gbps 
Praha → Brno  5.6898120440162 % 5.690 %   100 bps 100.000 Gbps   5.6898120440162 bps 5.690 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.67169636076909 % 1.672 %   20 bps 20.000 Gbps   334.339272153819 bps 334.339 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.23197266524628 % 1.232 %   20 bps 20.000 Gbps   246.394533049255 bps 246.395 Mbps 
Praha → GÉANT2  4.84292103661851 % 4.843 %   100 bps 100.000 Gbps   4.84292103661851 bps 4.843 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.0525300469765 % 10.053 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0525300469765 bps 10.053 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.43416624670985 % 2.434 %   100 bps 100.000 Gbps   2.43416624670985 bps 2.434 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.918288571462549 % 0.918 %   100 bps 100.000 Gbps   918.288571462549 bps 918.289 Mbps 
Liberec → Praha  0.157838546730576 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7838546730576 bps 15.784 Kbps 
Praha → Liberec  0.17271388222333 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.271388222333 bps 17.271 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.623577038182558 % 0.624 %   400 bps 400.000 Gbps   2.49430815273023 bps 2.494 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.25047716939788 % 1.250 %   400 bps 400.000 Gbps   5.00190867759153 bps 5.002 Gbps 
Pardubice → Praha  0.545597188823953 % 0.546 %   10 bps 10.000 Gbps   54.5597188823952 bps 54.560 Mbps 
Praha → Pardubice  1.95314340432756 % 1.953 %   10 bps 10.000 Gbps   195.314340432756 bps 195.314 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.86200592308657 % 3.862 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.6200592308657 bps 38.620 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.872231371459532 % 0.872 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.72231371459532 bps 8.722 Mbps 
Public Internet → Praha  6.48454645323592 % 6.485 %   20 bps 20.000 Gbps   1.29690929064718 bps 1.297 Gbps 
Praha → Public Internet  6.53755037614864 % 6.538 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30751007522973 bps 1.308 Gbps 
Zlín → Brno  1.10837886460841 % 1.108 %   10 bps 10.000 Gbps   110.837886460841 bps 110.838 Mbps 
Brno → Zlín  1.29341840672899 % 1.293 %   10 bps 10.000 Gbps   129.341840672899 bps 129.342 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.48332208381959 % 2.483 %   10 bps 10.000 Gbps   248.332208381959 bps 248.332 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.187928330502732 % 0.188 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.87928330502732 bps 1.879 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.52234507214491 % 3.522 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.2234507214491 bps 35.223 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0168420853395407 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.420853395407 bps 168.421 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.58979012998921 % 3.590 %   10 bps 10.000 Gbps   358.979012998921 bps 358.979 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.552158433978545 % 0.552 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.52158433978545 bps 5.522 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.12580604860191 % 0.126 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2580604860191 bps 1.258 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163359931755171 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.335993175517 bps 16.336 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.750721185827902 % 0.751 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.50721185827902 bps 7.507 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.158319835307425 % 0.158 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8319835307425 bps 15.832 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.484489900510471 % 0.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.84489900510471 bps 4.845 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40963672806532 % 1.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0963672806532 bps 14.096 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149786973129781 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.978697312978 bps 14.979 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.526879773029889 % 0.527 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6879773029889 bps 52.688 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   57.1433159480994 bps 57.143 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 10 00:12:13 2020