CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/8/10

Average load for period: 2020/08/10 00:00:00 - 2020/08/16 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/10 00:00:00 - 2020/08/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/8/10
ACONET->Brno  2.590%  Brno->ACONET  8.989%  Brno->Lednice  6.693%  Lednice->Brno  24.332%  Brno->SANET  2.871%  SANET->Brno  2.393%  Brno->Vyškov  4.787%  Vyškov->Brno  0.700%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.741e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.410e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.221%  Plzeň->České Budějovice  0.471%  České Budějovice->Tábor  0.397%  Tábor->České Budějovice  0.105%  Brno->Jihlava  3.908%  Jihlava->Brno  1.056%  České Budějovice->Jihlava  0.148e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.033%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.753%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.254%  Jihlava->Telč  0.512%  Telč->Jihlava  0.092%  Hradec Králové->Liberec  1.738%  Liberec->Hradec Králové  0.315%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.165e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.184e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.753e-3 %  Most->Plzeň  0.587e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.250%  Olomouc->Brno  0.127%  Hradec Králové->Olomouc  0.504%  Olomouc->Hradec Králové  0.123%  Olomouc->Ostrava  2.942%  Ostrava->Olomouc  0.790%  Olomouc->Zlín  0.553%  Zlín->Olomouc  0.366e-3 %  Brno->Ostrava  2.720%  Ostrava->Brno  2.281%  Karviná->Ostrava  0.801%  Ostrava->Karviná  2.366%  Opava->Ostrava  1.233%  Ostrava->Opava  0.449%  Ostrava->Pionier  3.073%  Pionier->Ostrava  0.580%  Hradec Králové->Pardubice  0.016%  Pardubice->Hradec Králové  0.056%  Cheb->Plzeň  0.016%  Plzeň->Cheb  1.052%  Plzeň->Praha  0.498%  Praha->Plzeň  1.190%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  14.303%  Praha->AMS-IX  0.853%  Brno->Praha  2.953%  Praha->Brno  5.427%  České Budějovice->Praha  2.053%  Praha->České Budějovice  1.295%  GÉANT2->Praha  9.710%  Praha->GÉANT2  5.020%  Hradec Králové->Praha  0.960%  Praha->Hradec Králové  2.412%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.468%  Praha->Pardubice  2.042%  Poděbrady->Praha  0.839%  Praha->Poděbrady  3.184%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.111%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.594%  Most->Ústí nad
Labem  3.251e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.014%  Praha->Ústí nad
Labem  3.478%  Ústí nad
Labem->Praha  1.280%  Brno->Zlín  1.343%  Zlín->Brno  0.816%  NIX.cz->Praha  1.228%  Praha->NIX.cz  0.586%  Praha->Public Internet  7.014%  Public Internet->Praha  6.543% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/10 00:00:00 - 2020/08/16 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/10 00:00:00 - 2020/08/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.98866479309609 % 8.989 %   10 bps 10.000 Gbps   898.866479309609 bps 898.866 Mbps 
ACONET → Brno  2.59001130639196 % 2.590 %   10 bps 10.000 Gbps   259.001130639196 bps 259.001 Mbps 
Lednice → Brno  24.3321667539316 % 24.332 %   1000 bps 1000.000 Mbps   243.321667539316 bps 243.322 Mbps 
Brno → Lednice  6.69300594162013 % 6.693 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.9300594162013 bps 66.930 Mbps 
Brno → SANET  2.87147403371462 % 2.871 %   20 bps 20.000 Gbps   574.294806742925 bps 574.295 Mbps 
SANET → Brno  2.3933293389665 % 2.393 %   20 bps 20.000 Gbps   478.6658677933 bps 478.666 Mbps 
Brno → Vyškov  4.78664429444874 % 4.787 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.8664429444874 bps 47.866 Mbps 
Vyškov → Brno  0.699650951178745 % 0.700 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.99650951178744 bps 6.997 Mbps 
Jihlava → Brno  1.05563160480906 % 1.056 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05563160480906 bps 1.056 Gbps 
Brno → Jihlava  3.90812226369398 % 3.908 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90812226369398 bps 3.908 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.032563886981808 % 0.033 %   20 bps 20.000 Gbps   6.5127773963616 bps 6.513 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.148187813645822 % 0.148 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   29.6375627291644 bps 29.638 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.75312010463504 % 0.753 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.5312010463504 bps 7.531 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.253777797177923 % 0.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.53777797177923 bps 2.538 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0918166217315814 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   918.166217315815 bps 918.166 Kbps 
Jihlava → Telč  0.511843448262658 % 0.512 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.11843448262658 bps 5.118 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.73753626512769 % 1.738 %   20 bps 20.000 Gbps   347.507253025537 bps 347.507 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.314635269373366 % 0.315 %   20 bps 20.000 Gbps   62.9270538746732 bps 62.927 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.165029372988488 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5029372988488 bps 16.503 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.184108061224221 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4108061224221 bps 18.411 Kbps 
Děčín → Most  0.26300632027056 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6300632027056 bps 2.630 Kbps 
Most → Děčín  0.753436986724117 % 0.753 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.53436986724117 bps 7.534 Kbps 
Most → Plzeň  0.587318844046927 % 0.587 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.87318844046927 bps 5.873 Kbps 
Plzeň → Most  0.105408463200376 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05408463200376 bps 1.054 Kbps 
Olomouc → Brno  0.12694993379268 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   126.94993379268 bps 126.950 Mbps 
Brno → Olomouc  0.249701044117149 % 0.250 %   100 bps 100.000 Gbps   249.701044117149 bps 249.701 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.123471875208146 % 0.123 %   100 bps 100.000 Gbps   123.471875208146 bps 123.472 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.503880734361491 % 0.504 %   100 bps 100.000 Gbps   503.88073436149 bps 503.881 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.94155001111767 % 2.942 %   20 bps 20.000 Gbps   572.401247462628 bps 572.401 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.789824568523039 % 0.790 %   20 bps 20.000 Gbps   155.074966650739 bps 155.075 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.553081554862665 % 0.553 %   10 bps 10.000 Gbps   55.3081554862666 bps 55.308 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.366069150935497 % 0.366 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.6069150935497 bps 36.607 Kbps 
Brno → Ostrava  2.71966745339762 % 2.720 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71966745339762 bps 2.720 Gbps 
Ostrava → Brno  2.28141715412687 % 2.281 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28141715412687 bps 2.281 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.36566041757905 % 2.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.6566041757905 bps 23.657 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.801120069045503 % 0.801 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.01120069045503 bps 8.011 Mbps 
Ostrava → Opava  0.449354598656149 % 0.449 %   10 bps 10.000 Gbps   44.9354598656149 bps 44.935 Mbps 
Opava → Ostrava  1.23304389457472 % 1.233 %   10 bps 10.000 Gbps   123.304389457472 bps 123.304 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.579618334371749 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   57.9618334371749 bps 57.962 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.07260610484093 % 3.073 %   10 bps 10.000 Gbps   307.260610484093 bps 307.261 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0156407850337703 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.56407850337703 bps 1.564 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.055521197728212 % 0.056 %   10 bps 10.000 Gbps   5.55211977282121 bps 5.552 Mbps 
Praha → Plzeň  1.19047344823947 % 1.190 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19047344823947 bps 1.190 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160829725691551 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0829725691551 bps 16.083 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.05173120769081 % 1.052 %   10 bps 10.000 Gbps   105.173120769082 bps 105.173 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0157269598428218 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.57269598428218 bps 1.573 Mbps 
Plzeň → Praha  0.498442105870555 % 0.498 %   100 bps 100.000 Gbps   498.442105870555 bps 498.442 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160124723157316 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0124723157316 bps 16.012 Kbps 
AMS-IX → Praha  14.3031404488025 % 14.303 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43031404488025 bps 1.430 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.853342763981504 % 0.853 %   10 bps 10.000 Gbps   85.3342763981504 bps 85.334 Mbps 
Praha → Brno  5.4269450201621 % 5.427 %   100 bps 100.000 Gbps   5.4269450201621 bps 5.427 Gbps 
Brno → Praha  2.95319913039034 % 2.953 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95319913039034 bps 2.953 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.29507766489106 % 1.295 %   20 bps 20.000 Gbps   259.015532978211 bps 259.016 Mbps 
České Budějovice → Praha  2.05280203319409 % 2.053 %   20 bps 20.000 Gbps   410.560406638819 bps 410.560 Mbps 
GÉANT2 → Praha  9.70959354297439 % 9.710 %   100 bps 100.000 Gbps   9.70959354297439 bps 9.710 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.01955215458811 % 5.020 %   100 bps 100.000 Gbps   5.01955215458811 bps 5.020 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.41150585403683 % 2.412 %   100 bps 100.000 Gbps   2.41150585403683 bps 2.412 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.960067856027067 % 0.960 %   100 bps 100.000 Gbps   960.067856027067 bps 960.068 Mbps 
Praha → Liberec  0.172322897203345 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2322897203345 bps 17.232 Kbps 
Liberec → Praha  0.157869923809364 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7869923809364 bps 15.787 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.586375592310795 % 0.586 %   400 bps 400.000 Gbps   2.34550236924318 bps 2.346 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.22764297911656 % 1.228 %   400 bps 400.000 Gbps   4.91057191646624 bps 4.911 Gbps 
Pardubice → Praha  0.468128283140709 % 0.468 %   10 bps 10.000 Gbps   46.8128283140709 bps 46.813 Mbps 
Praha → Pardubice  2.04196266362969 % 2.042 %   10 bps 10.000 Gbps   204.196266362969 bps 204.196 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.83919305807307 % 0.839 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.3919305807307 bps 8.392 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.1841742986298 % 3.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.841742986298 bps 31.842 Mbps 
Praha → Public Internet  7.01365565570229 % 7.014 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40273113114046 bps 1.403 Gbps 
Public Internet → Praha  6.54291333293703 % 6.543 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30858266658741 bps 1.309 Gbps 
Brno → Zlín  1.34326382262542 % 1.343 %   10 bps 10.000 Gbps   134.326382262542 bps 134.326 Mbps 
Zlín → Brno  0.816104527907397 % 0.816 %   10 bps 10.000 Gbps   81.6104527907398 bps 81.610 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.47838418114215 % 3.478 %   10 bps 10.000 Gbps   347.838418114215 bps 347.838 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.25056726532439 % 3.251 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.5056726532439 bps 32.506 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.593573216184446 % 0.594 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.93573216184446 bps 5.936 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.111456283736145 % 0.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11456283736145 bps 1.115 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.28027125314346 % 1.280 %   10 bps 10.000 Gbps   128.027125314346 bps 128.027 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0138617705732568 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   138.617705732568 bps 138.618 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.741159032722541 % 0.741 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.41159032722542 bps 7.412 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.104762888861405 % 0.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04762888861405 bps 1.048 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163210304923214 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3210304923214 bps 16.321 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.470752130821959 % 0.471 %   10 bps 10.000 Gbps   47.0752130821958 bps 47.075 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149801466208328 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9801466208328 bps 14.980 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.220925118082988 % 0.221 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0925118082987 bps 22.093 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.40964616751995 % 1.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0964616751995 bps 14.096 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.39673261908343 % 0.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.9673261908343 bps 3.967 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   56.8266910497368 bps 56.827 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 17 00:11:47 2020