CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/8/17

Average load for period: 2020/08/17 00:00:00 - 2020/08/23 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/17 00:00:00 - 2020/08/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/8/17
ACONET->Brno  3.031%  Brno->ACONET  9.145%  Brno->Lednice  6.208%  Lednice->Brno  24.809%  Brno->SANET  3.245%  SANET->Brno  1.870%  Brno->Vyškov  4.857%  Vyškov->Brno  0.562%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.745e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.410e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.221%  Plzeň->České Budějovice  0.515%  České Budějovice->Tábor  0.678%  Tábor->České Budějovice  0.130%  Brno->Jihlava  3.786%  Jihlava->Brno  1.046%  České Budějovice->Jihlava  0.025%  Jihlava->České Budějovice  0.065%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.449%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.250%  Jihlava->Telč  0.717%  Telč->Jihlava  0.204%  Hradec Králové->Liberec  1.822%  Liberec->Hradec Králové  0.429%  Liberec->Ústí nad
Labem  4.430e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.021%  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.782e-3 %  Most->Plzeň  0.617e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.290%  Olomouc->Brno  0.086%  Hradec Králové->Olomouc  0.477%  Olomouc->Hradec Králové  0.157%  Olomouc->Ostrava  2.887%  Ostrava->Olomouc  0.123%  Olomouc->Zlín  0.592%  Zlín->Olomouc  1.424e-3 %  Brno->Ostrava  2.829%  Ostrava->Brno  2.468%  Karviná->Ostrava  0.528%  Ostrava->Karviná  2.398%  Opava->Ostrava  1.341%  Ostrava->Opava  0.702%  Ostrava->Pionier  3.286%  Pionier->Ostrava  0.429%  Hradec Králové->Pardubice  0.017%  Pardubice->Hradec Králové  0.058%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.803%  Plzeň->Praha  0.686%  Praha->Plzeň  1.233%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  14.182%  Praha->AMS-IX  0.900%  Brno->Praha  2.994%  Praha->Brno  5.747%  České Budějovice->Praha  2.177%  Praha->České Budějovice  1.273%  GÉANT2->Praha  3.681%  Praha->GÉANT2  3.864%  Hradec Králové->Praha  0.913%  Praha->Hradec Králové  2.485%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.473%  Praha->Pardubice  2.295%  Poděbrady->Praha  0.963%  Praha->Poděbrady  3.708%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.176%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.683%  Most->Ústí nad
Labem  2.827e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  3.670%  Ústí nad
Labem->Praha  1.111%  Brno->Zlín  1.413%  Zlín->Brno  0.783%  NIX.cz->Praha  1.296%  Praha->NIX.cz  0.630%  Praha->Public Internet  3.563%  Public Internet->Praha  3.112% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/17 00:00:00 - 2020/08/23 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/17 00:00:00 - 2020/08/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.1451835771196 % 9.145 %   10 bps 10.000 Gbps   914.518357711959 bps 914.518 Mbps 
ACONET → Brno  3.030820093198 % 3.031 %   10 bps 10.000 Gbps   303.0820093198 bps 303.082 Mbps 
Lednice → Brno  24.8090219462127 % 24.809 %   1000 bps 1000.000 Mbps   248.090219462127 bps 248.090 Mbps 
Brno → Lednice  6.20846627872215 % 6.208 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.0846627872214 bps 62.085 Mbps 
SANET → Brno  1.86999432965784 % 1.870 %   20 bps 20.000 Gbps   373.998865931568 bps 373.999 Mbps 
Brno → SANET  3.2448628264108 % 3.245 %   20 bps 20.000 Gbps   648.972565282161 bps 648.973 Mbps 
Vyškov → Brno  0.561756393192779 % 0.562 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.6175639319278 bps 5.618 Mbps 
Brno → Vyškov  4.8572337591044 % 4.857 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.5723375910439 bps 48.572 Mbps 
Brno → Jihlava  3.78612537080912 % 3.786 %   100 bps 100.000 Gbps   3.78612537080912 bps 3.786 Gbps 
Jihlava → Brno  1.04557963141399 % 1.046 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04557963141399 bps 1.046 Gbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0246341509444684 % 0.025 %   20 bps 20.000 Gbps   4.92683018889368 bps 4.927 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0648637141532244 % 0.065 %   20 bps 20.000 Gbps   12.9727428306449 bps 12.973 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.250401199482455 % 0.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.50401199482455 bps 2.504 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.449179354639364 % 0.449 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.49179354639365 bps 4.492 Mbps 
Telč → Jihlava  0.203877573339302 % 0.204 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.03877573339302 bps 2.039 Mbps 
Jihlava → Telč  0.716567159937388 % 0.717 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.16567159937388 bps 7.166 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.82221322122951 % 1.822 %   20 bps 20.000 Gbps   364.442644245902 bps 364.443 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.429049333858099 % 0.429 %   20 bps 20.000 Gbps   85.8098667716199 bps 85.810 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0211440035752735 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11440035752734 bps 2.114 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  4.42984875955879 % 4.430 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   442.984875955879 bps 442.985 Kbps 
Děčín → Most  0.262572212946278 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62572212946279 bps 2.626 Kbps 
Most → Děčín  0.782037358507039 % 0.782 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.82037358507039 bps 7.820 Kbps 
Most → Plzeň  0.617172740274938 % 0.617 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.17172740274938 bps 6.172 Kbps 
Plzeň → Most  0.103733479689661 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03733479689661 bps 1.037 Kbps 
Brno → Olomouc  0.290455922487058 % 0.290 %   100 bps 100.000 Gbps   290.455922487058 bps 290.456 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0858984807225899 % 0.086 %   100 bps 100.000 Gbps   85.89848072259 bps 85.898 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.156993744198742 % 0.157 %   100 bps 100.000 Gbps   156.993744198741 bps 156.994 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.477431065124501 % 0.477 %   100 bps 100.000 Gbps   477.431065124502 bps 477.431 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.88699916067092 % 2.887 %   20 bps 20.000 Gbps   552.113364456643 bps 552.113 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.122965986401237 % 0.123 %   20 bps 20.000 Gbps   24.5931972802473 bps 24.593 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.592478192777441 % 0.592 %   10 bps 10.000 Gbps   59.2478192777441 bps 59.248 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.42438956966671 % 1.424 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   142.438956966671 bps 142.439 Kbps 
Ostrava → Brno  2.46826474909182 % 2.468 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46826474909182 bps 2.468 Gbps 
Brno → Ostrava  2.82878194878756 % 2.829 %   100 bps 100.000 Gbps   2.82878194878756 bps 2.829 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.528449799623332 % 0.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.28449799623333 bps 5.284 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.39803229584972 % 2.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.9803229584971 bps 23.980 Mbps 
Ostrava → Opava  0.701805210636393 % 0.702 %   10 bps 10.000 Gbps   70.1805210636392 bps 70.181 Mbps 
Opava → Ostrava  1.34078827377993 % 1.341 %   10 bps 10.000 Gbps   134.078827377993 bps 134.079 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.429302537862146 % 0.429 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9302537862146 bps 42.930 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.28632350540803 % 3.286 %   10 bps 10.000 Gbps   328.632350540803 bps 328.632 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0584298937041891 % 0.058 %   10 bps 10.000 Gbps   5.84298937041891 bps 5.843 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0166851073667112 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.66851073667112 bps 1.669 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160139652303985 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0139652303985 bps 16.014 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160974267371972 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0974267371972 bps 16.097 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0210334277177178 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.10334277177178 bps 2.103 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.803010225065751 % 0.803 %   10 bps 10.000 Gbps   80.3010225065751 bps 80.301 Mbps 
Plzeň → Praha  0.686190714883603 % 0.686 %   100 bps 100.000 Gbps   686.190714883602 bps 686.191 Mbps 
Praha → Plzeň  1.23325302980518 % 1.233 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23325302980518 bps 1.233 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.900460008364784 % 0.900 %   10 bps 10.000 Gbps   90.0460008364784 bps 90.046 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.1821718362098 % 14.182 %   10 bps 10.000 Gbps   1.41821718362098 bps 1.418 Gbps 
Praha → Brno  5.74658535936326 % 5.747 %   100 bps 100.000 Gbps   5.74658535936326 bps 5.747 Gbps 
Brno → Praha  2.99388887122844 % 2.994 %   100 bps 100.000 Gbps   2.99388887122844 bps 2.994 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.2725387408062 % 1.273 %   20 bps 20.000 Gbps   254.50774816124 bps 254.508 Mbps 
České Budějovice → Praha  2.1766439639889 % 2.177 %   20 bps 20.000 Gbps   435.32879279778 bps 435.329 Mbps 
Praha → GÉANT2  3.86431733057485 % 3.864 %   100 bps 100.000 Gbps   3.86430254871398 bps 3.864 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.68105925363437 % 3.681 %   100 bps 100.000 Gbps   3.68091236092737 bps 3.681 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.48510889009582 % 2.485 %   100 bps 100.000 Gbps   2.48510889009582 bps 2.485 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.912553692892167 % 0.913 %   100 bps 100.000 Gbps   912.553692892166 bps 912.554 Mbps 
Praha → Liberec  0.17310966406725 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.310966406725 bps 17.311 Kbps 
Liberec → Praha  0.158383566550806 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8383566550806 bps 15.838 Kbps 
Praha → NIX.cz  0.629918073237372 % 0.630 %   400 bps 400.000 Gbps   2.51967229294948 bps 2.520 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.29610636538348 % 1.296 %   400 bps 400.000 Gbps   5.18442546153393 bps 5.184 Gbps 
Pardubice → Praha  0.473199391912941 % 0.473 %   10 bps 10.000 Gbps   47.3199391912941 bps 47.320 Mbps 
Praha → Pardubice  2.29525969047785 % 2.295 %   10 bps 10.000 Gbps   229.525969047785 bps 229.526 Mbps 
Poděbrady → Praha  0.963341265780263 % 0.963 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.63341265780263 bps 9.633 Mbps 
Praha → Poděbrady  3.70818798757569 % 3.708 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.0818798757569 bps 37.082 Mbps 
Public Internet → Praha  3.11154623790025 % 3.112 %   20 bps 20.000 Gbps   622.303111152543 bps 622.303 Mbps 
Praha → Public Internet  3.56250156326091 % 3.563 %   20 bps 20.000 Gbps   712.194937271631 bps 712.195 Mbps 
Brno → Zlín  1.4132534298225 % 1.413 %   10 bps 10.000 Gbps   141.32534298225 bps 141.325 Mbps 
Zlín → Brno  0.783322627604345 % 0.783 %   10 bps 10.000 Gbps   78.3322627604344 bps 78.332 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.010610757460864 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.107574608641 bps 106.108 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.682982742190356 % 0.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.82982742190357 bps 6.830 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.67032676918751 % 3.670 %   10 bps 10.000 Gbps   367.032676918751 bps 367.033 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.8268256955222 % 2.827 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.268256955222 bps 28.268 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.11091398410589 % 1.111 %   10 bps 10.000 Gbps   111.091398410589 bps 111.091 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.175785330235302 % 0.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.75785330235301 bps 1.758 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163698277004557 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3698277004556 bps 16.370 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.12967512066828 % 0.130 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2967512066828 bps 1.297 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.41046473988028 % 1.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1046473988028 bps 14.105 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.677851594656895 % 0.678 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.77851594656895 bps 6.779 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.744740775299986 % 0.745 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.44740775299986 bps 7.447 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.1500383871552 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.00383871552 bps 15.004 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.220825325620552 % 0.221 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0825325620552 bps 22.083 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.514569630237062 % 0.515 %   10 bps 10.000 Gbps   51.4569630237062 bps 51.457 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   49.513783214846 bps 49.514 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 24 00:11:50 2020