CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/8/24

Average load for period: 2020/08/24 00:00:00 - 2020/08/30 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/24 00:00:00 - 2020/08/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/8/24
ACONET->Brno  2.753%  Brno->ACONET  9.592%  Brno->Lednice  6.939%  Lednice->Brno  24.785%  Brno->SANET  3.532%  SANET->Brno  1.917%  Brno->Vyškov  5.810%  Vyškov->Brno  0.686%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.750e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.389e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.607%  Plzeň->České Budějovice  0.727%  České Budějovice->Tábor  0.439%  Tábor->České Budějovice  0.120%  Brno->Jihlava  3.062%  Jihlava->Brno  1.317%  České Budějovice->Jihlava  0.588%  Jihlava->České Budějovice  0.606%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.397%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.174%  Jihlava->Telč  0.550%  Telč->Jihlava  0.410%  Hradec Králové->Liberec  1.794%  Liberec->Hradec Králové  0.407%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.240e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.287e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.779e-3 %  Most->Plzeň  0.613e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  0.289%  Olomouc->Brno  0.082%  Hradec Králové->Olomouc  0.481%  Olomouc->Hradec Králové  0.132%  Olomouc->Ostrava  3.034%  Ostrava->Olomouc  0.060%  Olomouc->Zlín  0.591%  Zlín->Olomouc  0.438e-3 %  Brno->Ostrava  3.079%  Ostrava->Brno  2.714%  Karviná->Ostrava  0.677%  Ostrava->Karviná  2.792%  Opava->Ostrava  1.398%  Ostrava->Opava  0.597%  Ostrava->Pionier  4.229%  Pionier->Ostrava  0.547%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  0.087%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  1.113%  Plzeň->Praha  0.704%  Praha->Plzeň  1.368%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.167e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.168e-3 %  AMS-IX->Praha  17.025%  Praha->AMS-IX  0.807%  Brno->Praha  3.037%  Praha->Brno  6.025%  České Budějovice->Praha  1.653%  Praha->České Budějovice  1.297%  GÉANT2->Praha  3.075%  Praha->GÉANT2  2.648%  Hradec Králové->Praha  0.926%  Praha->Hradec Králové  2.802%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.552%  Praha->Pardubice  2.719%  Poděbrady->Praha  1.378%  Praha->Poděbrady  4.018%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.263%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.167%  Most->Ústí nad
Labem  0.011%  Ústí nad
Labem->Most  0.194%  Praha->Ústí nad
Labem  4.046%  Ústí nad
Labem->Praha  1.610%  Brno->Zlín  1.418%  Zlín->Brno  0.608%  NIX.cz->Praha  1.401%  Praha->NIX.cz  0.648%  Praha->Public Internet  5.117%  Public Internet->Praha  4.750% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/24 00:00:00 - 2020/08/30 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/24 00:00:00 - 2020/08/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.59176039747634 % 9.592 %   10 bps 10.000 Gbps   959.176039747634 bps 959.176 Mbps 
ACONET → Brno  2.75280146289143 % 2.753 %   10 bps 10.000 Gbps   275.280146289143 bps 275.280 Mbps 
Lednice → Brno  24.7847005597426 % 24.785 %   1000 bps 1000.000 Mbps   247.847005597426 bps 247.847 Mbps 
Brno → Lednice  6.93872552547985 % 6.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.3872552547984 bps 69.387 Mbps 
SANET → Brno  1.91704710330093 % 1.917 %   20 bps 20.000 Gbps   383.409420660185 bps 383.409 Mbps 
Brno → SANET  3.53189622280508 % 3.532 %   20 bps 20.000 Gbps   706.379244561015 bps 706.379 Mbps 
Brno → Vyškov  5.80955714768586 % 5.810 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.0955714768586 bps 58.096 Mbps 
Vyškov → Brno  0.686433972193338 % 0.686 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.86433972193338 bps 6.864 Mbps 
Jihlava → Brno  1.31737219164583 % 1.317 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31737219164583 bps 1.317 Gbps 
Brno → Jihlava  3.06168436968958 % 3.062 %   100 bps 100.000 Gbps   3.06168436968958 bps 3.062 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.606484436337523 % 0.606 %   20 bps 20.000 Gbps   121.296887267505 bps 121.297 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.588422246967538 % 0.588 %   20 bps 20.000 Gbps   117.684449393508 bps 117.684 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.396674571082689 % 0.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.96674571082689 bps 3.967 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.174209158449261 % 0.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.7420915844926 bps 1.742 Mbps 
Jihlava → Telč  0.549915803196476 % 0.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.49915803196476 bps 5.499 Mbps 
Telč → Jihlava  0.410383415739674 % 0.410 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10383415739674 bps 4.104 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.7942679540414 % 1.794 %   20 bps 20.000 Gbps   358.853590808279 bps 358.854 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.406860755293111 % 0.407 %   20 bps 20.000 Gbps   81.3721510586224 bps 81.372 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.24035672372293 % 0.240 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.035672372293 bps 24.036 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.287036007328483 % 0.287 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.7036007328483 bps 28.704 Kbps 
Děčín → Most  0.262648075240985 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62648075240985 bps 2.626 Kbps 
Most → Děčín  0.779009490317127 % 0.779 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.79009490317125 bps 7.790 Kbps 
Plzeň → Most  0.110506051036065 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10506051036065 bps 1.105 Kbps 
Most → Plzeň  0.613325227300498 % 0.613 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.13325227300498 bps 6.133 Kbps 
Brno → Olomouc  0.28910373728204 % 0.289 %   100 bps 100.000 Gbps   289.10373728204 bps 289.104 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0820869083825233 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   82.0869083825232 bps 82.087 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.480928922356779 % 0.481 %   100 bps 100.000 Gbps   480.928922356778 bps 480.929 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.13152846172373 % 0.132 %   100 bps 100.000 Gbps   131.52846172373 bps 131.528 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.03397980395416 % 3.034 %   20 bps 20.000 Gbps   588.79435441538 bps 588.794 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.060058512569624 % 0.060 %   20 bps 20.000 Gbps   11.8784767655425 bps 11.878 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.591210614704786 % 0.591 %   10 bps 10.000 Gbps   59.1210614704785 bps 59.121 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.43784133769304 % 0.438 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.784133769304 bps 43.784 Kbps 
Ostrava → Brno  2.71431989970528 % 2.714 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71431989970527 bps 2.714 Gbps 
Brno → Ostrava  3.07877209695321 % 3.079 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07877209695322 bps 3.079 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.677314203801276 % 0.677 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.77314203801277 bps 6.773 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.79178425957577 % 2.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.9178425957577 bps 27.918 Mbps 
Opava → Ostrava  1.39753091335014 % 1.398 %   10 bps 10.000 Gbps   139.753091335013 bps 139.753 Mbps 
Ostrava → Opava  0.59716509338165 % 0.597 %   10 bps 10.000 Gbps   59.7165093381651 bps 59.717 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.22902958906551 % 4.229 %   10 bps 10.000 Gbps   422.902958906551 bps 422.903 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.546610846047727 % 0.547 %   10 bps 10.000 Gbps   54.6610846047727 bps 54.661 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.020055681470115 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   2.0055681470115 bps 2.006 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0873735965877321 % 0.087 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73735965877321 bps 8.737 Mbps 
Plzeň → Praha  0.703977317881884 % 0.704 %   100 bps 100.000 Gbps   703.977317881884 bps 703.977 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0251543139749856 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.51543139749856 bps 2.515 Mbps 
Praha → Plzeň  1.36805698555628 % 1.368 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36805698555628 bps 1.368 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.167768356106253 % 0.168 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.7768356106253 bps 16.777 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.11302338245403 % 1.113 %   10 bps 10.000 Gbps   111.302338245403 bps 111.302 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16736988004296 % 0.167 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.736988004296 bps 16.737 Kbps 
AMS-IX → Praha  17.0252236179485 % 17.025 %   10 bps 10.000 Gbps   1.70252236179484 bps 1.703 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.807024016508273 % 0.807 %   10 bps 10.000 Gbps   80.7024016508273 bps 80.702 Mbps 
Brno → Praha  3.03709918347615 % 3.037 %   100 bps 100.000 Gbps   3.03709918347614 bps 3.037 Gbps 
Praha → Brno  6.02532841117595 % 6.025 %   100 bps 100.000 Gbps   6.02532841117596 bps 6.025 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.29710717789512 % 1.297 %   20 bps 20.000 Gbps   259.421435579023 bps 259.421 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.6530171356176 % 1.653 %   20 bps 20.000 Gbps   330.60342712352 bps 330.603 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.64779700043027 % 2.648 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64769860974524 bps 2.648 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.07492003835889 % 3.075 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07468978820176 bps 3.075 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.925956684282463 % 0.926 %   100 bps 100.000 Gbps   925.956684282463 bps 925.957 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.80168811226463 % 2.802 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80168811226463 bps 2.802 Gbps 
Praha → Liberec  0.173284818820461 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3284818820461 bps 17.328 Kbps 
Liberec → Praha  0.158043353835266 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8043353835266 bps 15.804 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.40121502584574 % 1.401 %   400 bps 400.000 Gbps   5.59247260009832 bps 5.592 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.64776315460774 % 0.648 %   400 bps 400.000 Gbps   2.58421924765987 bps 2.584 Gbps 
Pardubice → Praha  0.551696009248063 % 0.552 %   10 bps 10.000 Gbps   55.1696009248062 bps 55.170 Mbps 
Praha → Pardubice  2.71948003340347 % 2.719 %   10 bps 10.000 Gbps   271.948003340348 bps 271.948 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.37813405478179 % 1.378 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.7813405478179 bps 13.781 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.0179336070553 % 4.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.1793360705531 bps 40.179 Mbps 
Public Internet → Praha  4.74970328289233 % 4.750 %   20 bps 20.000 Gbps   883.100535527652 bps 883.101 Mbps 
Praha → Public Internet  5.11676508523707 % 5.117 %   20 bps 20.000 Gbps   976.098834846131 bps 976.099 Mbps 
Brno → Zlín  1.41831154797981 % 1.418 %   10 bps 10.000 Gbps   141.831154797981 bps 141.831 Mbps 
Zlín → Brno  0.608102408963528 % 0.608 %   10 bps 10.000 Gbps   60.8102408963527 bps 60.810 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0112426457116269 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   112.426457116269 bps 112.426 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.04612905977255 % 4.046 %   10 bps 10.000 Gbps   404.612905977255 bps 404.613 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.262889136762659 % 0.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62889136762659 bps 2.629 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.16728777859448 % 1.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6728777859448 bps 11.673 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.194382382722435 % 0.194 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.94382382722434 bps 1.944 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.6104223950474 % 1.610 %   10 bps 10.000 Gbps   161.04223950474 bps 161.042 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.750364430596099 % 0.750 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.50364430596099 bps 7.504 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.727270078441243 % 0.727 %   10 bps 10.000 Gbps   72.7270078441242 bps 72.727 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.38896503444614 % 1.389 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8896503444615 bps 13.890 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.120257962405533 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20257962405533 bps 1.203 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.438596192365587 % 0.439 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.38596192365587 bps 4.386 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.606614074770202 % 0.607 %   10 bps 10.000 Gbps   60.6614074770202 bps 60.661 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163611354802461 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3611354802461 bps 16.361 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149782314625238 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9782314625238 bps 14.978 Kbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   50.3514130308079 bps 50.351 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 31 00:12:07 2020