CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/8/31

Average load for period: 2020/08/31 00:00:00 - 2020/09/06 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/08/31 00:00:00 - 2020/09/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/8/31
ACONET->Brno  2.845%  Brno->ACONET  9.628%  Brno->Lednice  7.161%  Lednice->Brno  25.131%  Brno->SANET  4.011%  SANET->Brno  1.786%  Brno->Vyškov  4.933%  Vyškov->Brno  0.356%  Brno->České Budějovice  0.164e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.741e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.338e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.255%  Plzeň->České Budějovice  0.480%  České Budějovice->Tábor  0.481%  Tábor->České Budějovice  0.135%  Brno->Jihlava  3.060%  Jihlava->Brno  1.604%  České Budějovice->Jihlava  0.192e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.052%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.453%  Telč->Jihlava  0.115%  Hradec Králové->Liberec  1.864%  Liberec->Hradec Králové  0.380%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.223e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.191e-3 %  Děčín->Most  0.268e-3 %  Most->Děčín  0.626e-3 %  Most->Plzeň  0.460e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.396%  Olomouc->Brno  0.180%  Hradec Králové->Olomouc  0.591%  Olomouc->Hradec Králové  0.162%  Olomouc->Ostrava  4.021%  Ostrava->Olomouc  0.209%  Olomouc->Zlín  0.647%  Zlín->Olomouc  1.349e-3 %  Brno->Ostrava  3.607%  Ostrava->Brno  2.839%  Karviná->Ostrava  0.698%  Ostrava->Karviná  3.062%  Opava->Ostrava  1.564%  Ostrava->Opava  0.575%  Ostrava->Pionier  6.202%  Pionier->Ostrava  0.484%  Hradec Králové->Pardubice  0.022%  Pardubice->Hradec Králové  0.085%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  0.330%  Plzeň->Praha  0.995%  Praha->Plzeň  2.043%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  14.955%  Praha->AMS-IX  1.170%  Brno->Praha  3.807%  Praha->Brno  7.541%  České Budějovice->Praha  1.576%  Praha->České Budějovice  1.577%  GÉANT2->Praha  3.188%  Praha->GÉANT2  2.258%  Hradec Králové->Praha  0.882%  Praha->Hradec Králové  2.805%  Liberec->Praha  0.159e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.865%  Praha->Pardubice  2.993%  Poděbrady->Praha  1.405%  Praha->Poděbrady  6.783%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.404%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.031%  Most->Ústí nad
Labem  5.985e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.061%  Praha->Ústí nad
Labem  4.269%  Ústí nad
Labem->Praha  2.103%  Brno->Zlín  1.558%  Zlín->Brno  0.678%  NIX.cz->Praha  1.665%  Praha->NIX.cz  0.642%  Praha->Public Internet  8.182%  Public Internet->Praha  6.775% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/08/31 00:00:00 - 2020/09/06 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/08/31 00:00:00 - 2020/09/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.62847202354888 % 9.628 %   10 bps 10.000 Gbps   962.847202354889 bps 962.847 Mbps 
ACONET → Brno  2.84512180367064 % 2.845 %   10 bps 10.000 Gbps   284.512180367064 bps 284.512 Mbps 
Brno → Lednice  7.16114433982408 % 7.161 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.6114433982409 bps 71.611 Mbps 
Lednice → Brno  25.1310894248126 % 25.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   251.310894248126 bps 251.311 Mbps 
Brno → SANET  4.0105111599563 % 4.011 %   20 bps 20.000 Gbps   802.102231991258 bps 802.102 Mbps 
SANET → Brno  1.78606989642176 % 1.786 %   20 bps 20.000 Gbps   357.213979284353 bps 357.214 Mbps 
Brno → Vyškov  4.9330597614554 % 4.933 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.330597614554 bps 49.331 Mbps 
Vyškov → Brno  0.356425842630366 % 0.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.56425842630366 bps 3.564 Mbps 
Brno → Jihlava  3.05984344259996 % 3.060 %   100 bps 100.000 Gbps   3.05984344259996 bps 3.060 Gbps 
Jihlava → Brno  1.60389835963344 % 1.604 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60389835963344 bps 1.604 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0515907783449889 % 0.052 %   20 bps 20.000 Gbps   10.3146830416342 bps 10.315 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.192148393259017 % 0.192 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   35.2243086847895 bps 35.224 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.26596369251628 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6596369251628 bps 2.660 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180766702153859 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80766702153859 bps 1.808 Kbps 
Jihlava → Telč  0.452998738323429 % 0.453 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.52998738323429 bps 4.530 Mbps 
Telč → Jihlava  0.115321656024988 % 0.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15321656024988 bps 1.153 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.380381838961949 % 0.380 %   20 bps 20.000 Gbps   76.0763677923897 bps 76.076 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.86424089025162 % 1.864 %   20 bps 20.000 Gbps   372.848178050324 bps 372.848 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.223370188615395 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.3370188615395 bps 22.337 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.191049944367325 % 0.191 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1049944367325 bps 19.105 Kbps 
Děčín → Most  0.268346383849496 % 0.268 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68346383849496 bps 2.683 Kbps 
Most → Děčín  0.626471901300332 % 0.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.26471901300331 bps 6.265 Kbps 
Most → Plzeň  0.460257938148252 % 0.460 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.60257938148252 bps 4.603 Kbps 
Plzeň → Most  0.104574253634651 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04574253634651 bps 1.046 Kbps 
Olomouc → Brno  0.179955662367495 % 0.180 %   100 bps 100.000 Gbps   179.955662367495 bps 179.956 Mbps 
Brno → Olomouc  0.396214192135652 % 0.396 %   100 bps 100.000 Gbps   396.214192135652 bps 396.214 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.59109809340645 % 0.591 %   100 bps 100.000 Gbps   591.098093406449 bps 591.098 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.16194224601567 % 0.162 %   100 bps 100.000 Gbps   161.94224601567 bps 161.942 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.209306741959345 % 0.209 %   20 bps 20.000 Gbps   41.8149521553069 bps 41.815 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.0211344956652 % 4.021 %   20 bps 20.000 Gbps   778.853718891241 bps 778.854 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.647032267170897 % 0.647 %   10 bps 10.000 Gbps   64.7032267170897 bps 64.703 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.34877853304791 % 1.349 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   134.877853304791 bps 134.878 Kbps 
Brno → Ostrava  3.60718506937507 % 3.607 %   100 bps 100.000 Gbps   3.60718506937507 bps 3.607 Gbps 
Ostrava → Brno  2.83859404723587 % 2.839 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83859404723586 bps 2.839 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.06197219737111 % 3.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.6197219737111 bps 30.620 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.697718351547285 % 0.698 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.97718351547285 bps 6.977 Mbps 
Opava → Ostrava  1.56388052947907 % 1.564 %   10 bps 10.000 Gbps   156.388052947907 bps 156.388 Mbps 
Ostrava → Opava  0.574690666371599 % 0.575 %   10 bps 10.000 Gbps   57.4690666371598 bps 57.469 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.484050498909044 % 0.484 %   10 bps 10.000 Gbps   48.4050498909045 bps 48.405 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.20204671116208 % 6.202 %   10 bps 10.000 Gbps   620.204671116208 bps 620.205 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0853789107717549 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.53789107717549 bps 8.538 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0218018255342346 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.18018255342346 bps 2.180 Mbps 
Praha → Plzeň  2.04264556723322 % 2.043 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04264556723322 bps 2.043 Gbps 
Plzeň → Cheb  0.329605566929142 % 0.330 %   10 bps 10.000 Gbps   32.9605566929142 bps 32.961 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16103653618775 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.103653618775 bps 16.104 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0425546844366187 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.25546844366187 bps 4.255 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160149302143018 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0149302143018 bps 16.015 Kbps 
Plzeň → Praha  0.994697846421783 % 0.995 %   100 bps 100.000 Gbps   994.697846421782 bps 994.698 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.9547748521038 % 14.955 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49547748521038 bps 1.495 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.16976819469112 % 1.170 %   10 bps 10.000 Gbps   116.976819469112 bps 116.977 Mbps 
Brno → Praha  3.80659823668193 % 3.807 %   100 bps 100.000 Gbps   3.80659823668193 bps 3.807 Gbps 
Praha → Brno  7.54065489862072 % 7.541 %   100 bps 100.000 Gbps   7.54065489862073 bps 7.541 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.57604166749746 % 1.576 %   20 bps 20.000 Gbps   315.208333499492 bps 315.208 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.57657566169669 % 1.577 %   20 bps 20.000 Gbps   315.315132339338 bps 315.315 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.25765274569629 % 2.258 %   100 bps 100.000 Gbps   2.25764367567207 bps 2.258 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.18827555824624 % 3.188 %   100 bps 100.000 Gbps   3.18818603983889 bps 3.188 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.881781713933079 % 0.882 %   100 bps 100.000 Gbps   881.78171393308 bps 881.782 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.80525849548352 % 2.805 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80525849548352 bps 2.805 Gbps 
Liberec → Praha  0.158888124150509 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8888124150509 bps 15.889 Kbps 
Praha → Liberec  0.173070451792663 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3070451792663 bps 17.307 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.66529320506201 % 1.665 %   400 bps 400.000 Gbps   6.66117282024808 bps 6.661 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.642415987596077 % 0.642 %   400 bps 400.000 Gbps   2.56966395038431 bps 2.570 Gbps 
Pardubice → Praha  0.864646846423564 % 0.865 %   10 bps 10.000 Gbps   86.4646846423564 bps 86.465 Mbps 
Praha → Pardubice  2.99275685783815 % 2.993 %   10 bps 10.000 Gbps   299.275685783815 bps 299.276 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.40531645935422 % 1.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0531645935422 bps 14.053 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.7833570925711 % 6.783 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.8335709257108 bps 67.834 Mbps 
Public Internet → Praha  6.77476747967777 % 6.775 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35495349593555 bps 1.355 Gbps 
Praha → Public Internet  8.1819066120845 % 8.182 %   20 bps 20.000 Gbps   1.6363813224169 bps 1.636 Gbps 
Zlín → Brno  0.678351798848124 % 0.678 %   10 bps 10.000 Gbps   67.8351798848124 bps 67.835 Mbps 
Brno → Zlín  1.55823400959687 % 1.558 %   10 bps 10.000 Gbps   155.823400959687 bps 155.823 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.404106431656174 % 0.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04106431656174 bps 4.041 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.26921973055324 % 4.269 %   10 bps 10.000 Gbps   426.921973055323 bps 426.922 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.03125486019324 % 1.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3125486019324 bps 10.313 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.9854804493997 % 5.985 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.8548044939971 bps 59.855 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0607914602716594 % 0.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   607.914602716594 bps 607.915 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.10335506160688 % 2.103 %   10 bps 10.000 Gbps   210.335506160688 bps 210.336 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.479902958326736 % 0.480 %   10 bps 10.000 Gbps   47.9902958326736 bps 47.990 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.48083931877794 % 0.481 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.80839318777939 bps 4.808 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149965720531112 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9965720531112 bps 14.997 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.740712121727233 % 0.741 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.40712121727234 bps 7.407 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.33825172788524 % 1.338 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3825172788524 bps 13.383 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.255381959695408 % 0.255 %   10 bps 10.000 Gbps   25.5381959695408 bps 25.538 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163515640834212 % 0.164 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3515640834212 bps 16.352 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.134953127467248 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34953127467248 bps 1.350 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   56.9457309340792 bps 56.946 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 7 00:11:54 2020