CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/9/7

Average load for period: 2020/09/07 00:00:00 - 2020/09/13 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/07 00:00:00 - 2020/09/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/9/7
ACONET->Brno  2.947%  Brno->ACONET  11.481%  Brno->Lednice  7.341%  Lednice->Brno  24.901%  Brno->SANET  5.843%  SANET->Brno  1.852%  Brno->Vyškov  4.705%  Vyškov->Brno  0.464%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.733e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.334e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.308%  Plzeň->České Budějovice  0.780%  České Budějovice->Tábor  0.466%  Tábor->České Budějovice  0.189%  Brno->Jihlava  3.218%  Jihlava->Brno  1.936%  České Budějovice->Jihlava  0.925e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.062%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.478%  Telč->Jihlava  0.084%  Hradec Králové->Liberec  2.331%  Liberec->Hradec Králové  0.456%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.057%  Ústí nad
Labem->Liberec  9.497e-3 %  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.213e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.533%  Olomouc->Brno  0.178%  Hradec Králové->Olomouc  0.690%  Olomouc->Hradec Králové  0.220%  Olomouc->Ostrava  2.980%  Ostrava->Olomouc  1.178%  Olomouc->Zlín  0.771%  Zlín->Olomouc  0.010%  Brno->Ostrava  3.343%  Ostrava->Brno  2.466%  Karviná->Ostrava  0.592%  Ostrava->Karviná  3.133%  Opava->Ostrava  1.706%  Ostrava->Opava  0.636%  Ostrava->Pionier  4.968%  Pionier->Ostrava  0.689%  Hradec Králové->Pardubice  0.082%  Pardubice->Hradec Králové  0.081%  Cheb->Plzeň  0.050%  Plzeň->Cheb  1.107%  Plzeň->Praha  0.772%  Praha->Plzeň  2.107%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.170e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.163e-3 %  AMS-IX->Praha  18.336%  Praha->AMS-IX  1.310%  Brno->Praha  4.472%  Praha->Brno  7.947%  České Budějovice->Praha  1.128%  Praha->České Budějovice  1.591%  GÉANT2->Praha  3.276%  Praha->GÉANT2  2.663%  Hradec Králové->Praha  0.938%  Praha->Hradec Králové  3.479%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.574%  Praha->Pardubice  3.355%  Poděbrady->Praha  1.667%  Praha->Poděbrady  9.438%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.305%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.091%  Most->Ústí nad
Labem  9.107e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.146%  Praha->Ústí nad
Labem  4.429%  Ústí nad
Labem->Praha  1.311%  Brno->Zlín  1.883%  Zlín->Brno  0.723%  NIX.cz->Praha  1.812%  Praha->NIX.cz  0.709%  Praha->Public Internet  8.604%  Public Internet->Praha  7.470% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/07 00:00:00 - 2020/09/13 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/07 00:00:00 - 2020/09/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.94660973109069 % 2.947 %   10 bps 10.000 Gbps   294.660973109069 bps 294.661 Mbps 
Brno → ACONET  11.4812023842437 % 11.481 %   10 bps 10.000 Gbps   1.14812023842437 bps 1.148 Gbps 
Brno → Lednice  7.34149148628978 % 7.341 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.4149148628979 bps 73.415 Mbps 
Lednice → Brno  24.9014677379531 % 24.901 %   1000 bps 1000.000 Mbps   249.014677379531 bps 249.015 Mbps 
Brno → SANET  5.84323476761602 % 5.843 %   20 bps 20.000 Gbps   1.1686469535232 bps 1.169 Gbps 
SANET → Brno  1.85240144902793 % 1.852 %   20 bps 20.000 Gbps   370.480289805587 bps 370.480 Mbps 
Vyškov → Brno  0.463749438319577 % 0.464 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.63749438319577 bps 4.637 Mbps 
Brno → Vyškov  4.70473414117203 % 4.705 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.0473414117204 bps 47.047 Mbps 
Brno → Jihlava  3.21793559895284 % 3.218 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21793559895284 bps 3.218 Gbps 
Jihlava → Brno  1.9361820325833 % 1.936 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9361820325833 bps 1.936 Gbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0624619773191097 % 0.062 %   20 bps 20.000 Gbps   12.4871301313361 bps 12.487 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.924761839122695 % 0.925 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   179.665519856448 bps 179.666 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.180808540674972 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.80808540674972 bps 1.808 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265192151604156 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65192151604156 bps 2.652 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0842955904135167 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   842.955904135166 bps 842.956 Kbps 
Jihlava → Telč  0.478321804035265 % 0.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78321804035265 bps 4.783 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.33131526541313 % 2.331 %   20 bps 20.000 Gbps   466.263053082626 bps 466.263 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.456309262815737 % 0.456 %   20 bps 20.000 Gbps   91.2618525631474 bps 91.262 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  9.49682677073377 % 9.497 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   949.682677073377 bps 949.683 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.056731891358491 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.6731891358491 bps 5.673 Mbps 
Most → Děčín  0.370696633647072 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70696633647072 bps 3.707 Kbps 
Děčín → Most  0.265367781336868 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65367781336868 bps 2.654 Kbps 
Plzeň → Most  0.100391651356623 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00391651356623 bps 1.004 Kbps 
Most → Plzeň  0.212713813975389 % 0.213 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.12713813975389 bps 2.127 Kbps 
Olomouc → Brno  0.177534294273012 % 0.178 %   100 bps 100.000 Gbps   177.534294273012 bps 177.534 Mbps 
Brno → Olomouc  0.533184264081633 % 0.533 %   100 bps 100.000 Gbps   533.184264081633 bps 533.184 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.690106999752807 % 0.690 %   100 bps 100.000 Gbps   690.106999752807 bps 690.107 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.220195797985263 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   220.195797985263 bps 220.196 Mbps 
Ostrava → Olomouc  1.1776805920779 % 1.178 %   20 bps 20.000 Gbps   223.194628296524 bps 223.195 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.98041204459891 % 2.980 %   20 bps 20.000 Gbps   573.593369576846 bps 573.593 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.770725903208377 % 0.771 %   10 bps 10.000 Gbps   77.0725903208377 bps 77.073 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.0103197097467779 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.03197097467779 bps 1.032 Mbps 
Ostrava → Brno  2.46593459214043 % 2.466 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46593459214043 bps 2.466 Gbps 
Brno → Ostrava  3.34291705321156 % 3.343 %   100 bps 100.000 Gbps   3.34291705321156 bps 3.343 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.591929920070421 % 0.592 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.9192992007042 bps 5.919 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.13286405588517 % 3.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.3286405588516 bps 31.329 Mbps 
Ostrava → Opava  0.636099574449994 % 0.636 %   10 bps 10.000 Gbps   63.6099574449993 bps 63.610 Mbps 
Opava → Ostrava  1.70609735147691 % 1.706 %   10 bps 10.000 Gbps   170.60973514769 bps 170.610 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.96809426642194 % 4.968 %   10 bps 10.000 Gbps   496.809426642194 bps 496.809 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.689168288309271 % 0.689 %   10 bps 10.000 Gbps   68.9168288309271 bps 68.917 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0820643948855759 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.20643948855759 bps 8.206 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.080802727191238 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.0802727191238 bps 8.080 Mbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.170293318207665 % 0.170 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0293318207665 bps 17.029 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.049778206060787 % 0.050 %   10 bps 10.000 Gbps   4.97782060607869 bps 4.978 Mbps 
Praha → Plzeň  2.10662934601824 % 2.107 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10662934601824 bps 2.107 Gbps 
Plzeň → Cheb  1.10702890869444 % 1.107 %   10 bps 10.000 Gbps   110.702890869444 bps 110.703 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16268087926889 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.268087926889 bps 16.268 Kbps 
Plzeň → Praha  0.772020067085029 % 0.772 %   100 bps 100.000 Gbps   772.020067085029 bps 772.020 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.3362463622369 % 18.336 %   10 bps 10.000 Gbps   1.83362463622369 bps 1.834 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.3104097821318 % 1.310 %   10 bps 10.000 Gbps   131.04097821318 bps 131.041 Mbps 
Brno → Praha  4.47214594535139 % 4.472 %   100 bps 100.000 Gbps   4.4721459453514 bps 4.472 Gbps 
Praha → Brno  7.94688408680536 % 7.947 %   100 bps 100.000 Gbps   7.94688408680536 bps 7.947 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.59124687103632 % 1.591 %   20 bps 20.000 Gbps   318.249374207265 bps 318.249 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.12832284824515 % 1.128 %   20 bps 20.000 Gbps   225.66456964903 bps 225.665 Mbps 
Praha → GÉANT2  2.66332816915542 % 2.663 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66329795926865 bps 2.663 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.27579033767131 % 3.276 %   100 bps 100.000 Gbps   3.27550635592784 bps 3.276 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.937613602080198 % 0.938 %   100 bps 100.000 Gbps   937.613602080198 bps 937.614 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.47886990840661 % 3.479 %   100 bps 100.000 Gbps   3.4788699084066 bps 3.479 Gbps 
Liberec → Praha  0.157638263081742 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7638263081742 bps 15.764 Kbps 
Praha → Liberec  0.172945472076014 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2945472076014 bps 17.295 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.81210360846353 % 1.812 %   400 bps 400.000 Gbps   7.24841443385409 bps 7.248 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.7094300151732 % 0.709 %   400 bps 400.000 Gbps   2.83772006069281 bps 2.838 Gbps 
Praha → Pardubice  3.35482857764453 % 3.355 %   10 bps 10.000 Gbps   335.482857764453 bps 335.483 Mbps 
Pardubice → Praha  0.573560762739379 % 0.574 %   10 bps 10.000 Gbps   57.3560762739378 bps 57.356 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.43846375293981 % 9.438 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.3846375293981 bps 94.385 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.66733789210616 % 1.667 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6733789210616 bps 16.673 Mbps 
Public Internet → Praha  7.46952362340608 % 7.470 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49390472468122 bps 1.494 Gbps 
Praha → Public Internet  8.60377033926148 % 8.604 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72075406785229 bps 1.721 Gbps 
Zlín → Brno  0.722765730062169 % 0.723 %   10 bps 10.000 Gbps   72.2765730062169 bps 72.277 Mbps 
Brno → Zlín  1.882921390769 % 1.883 %   10 bps 10.000 Gbps   188.2921390769 bps 188.292 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.31134660303483 % 1.311 %   10 bps 10.000 Gbps   131.134660303483 bps 131.135 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.09120468987265 % 1.091 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9120468987265 bps 10.912 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.304679103031949 % 0.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.04679103031949 bps 3.047 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.42877948850073 % 4.429 %   10 bps 10.000 Gbps   442.877948850072 bps 442.878 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.146414685638733 % 0.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.46414685638733 bps 1.464 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.10724487469041 % 9.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.0724487469041 bps 91.072 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.779510977803115 % 0.780 %   10 bps 10.000 Gbps   77.9510977803115 bps 77.951 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.33435610267775 % 1.334 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3435610267774 bps 13.344 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.732605686234656 % 0.733 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.32605686234656 bps 7.326 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163403149723665 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3403149723665 bps 16.340 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.30845566984814 % 0.308 %   10 bps 10.000 Gbps   30.845566984814 bps 30.846 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.466496508589919 % 0.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.66496508589919 bps 4.665 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149962874184875 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9962874184875 bps 14.996 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.188920603160134 % 0.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.88920603160134 bps 1.889 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   61.2983237284907 bps 61.298 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 14 00:12:09 2020