CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/9/14

Average load for period: 2020/09/14 00:00:00 - 2020/09/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/14 00:00:00 - 2020/09/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/9/14
ACONET->Brno  3.406%  Brno->ACONET  12.014%  Brno->Lednice  8.096%  Lednice->Brno  26.222%  Brno->SANET  5.053%  SANET->Brno  1.861%  Brno->Vyškov  5.488%  Vyškov->Brno  0.342%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.723e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.305e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.488%  Plzeň->České Budějovice  0.500%  České Budějovice->Tábor  0.470%  Tábor->České Budějovice  0.200%  Brno->Jihlava  2.629%  Jihlava->Brno  1.157%  České Budějovice->Jihlava  0.153e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.356%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.181e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.268e-3 %  Jihlava->Telč  0.726%  Telč->Jihlava  0.093%  Hradec Králové->Liberec  2.230%  Liberec->Hradec Králové  0.490%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.190e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.190e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.470%  Olomouc->Brno  0.183%  Hradec Králové->Olomouc  0.858%  Olomouc->Hradec Králové  0.198%  Olomouc->Ostrava  3.663%  Ostrava->Olomouc  1.262%  Olomouc->Zlín  1.114%  Zlín->Olomouc  0.666e-3 %  Brno->Ostrava  3.675%  Ostrava->Brno  2.883%  Karviná->Ostrava  0.933%  Ostrava->Karviná  3.348%  Opava->Ostrava  1.819%  Ostrava->Opava  1.516%  Ostrava->Pionier  4.501%  Pionier->Ostrava  0.600%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.062%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  0.448%  Plzeň->Praha  0.758%  Praha->Plzeň  2.122%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  18.164%  Praha->AMS-IX  0.923%  Brno->Praha  4.132%  Praha->Brno  8.617%  České Budějovice->Praha  1.092%  Praha->České Budějovice  1.496%  GÉANT2->Praha  4.686%  Praha->GÉANT2  3.753%  Hradec Králové->Praha  1.040%  Praha->Hradec Králové  3.409%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.707%  Praha->Pardubice  3.804%  Poděbrady->Praha  1.617%  Praha->Poděbrady  10.258%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.391%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.550%  Most->Ústí nad
Labem  0.013%  Ústí nad
Labem->Most  0.131%  Praha->Ústí nad
Labem  4.738%  Ústí nad
Labem->Praha  1.837%  Brno->Zlín  2.655%  Zlín->Brno  0.802%  NIX.cz->Praha  2.038%  Praha->NIX.cz  0.770%  Praha->Public Internet  9.612%  Public Internet->Praha  8.126% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/14 00:00:00 - 2020/09/20 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/14 00:00:00 - 2020/09/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.40593475741745 % 3.406 %   10 bps 10.000 Gbps   340.593475741746 bps 340.593 Mbps 
Brno → ACONET  12.014279200739 % 12.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2014279200739 bps 1.201 Gbps 
Brno → Lednice  8.0957884687403 % 8.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.957884687403 bps 80.958 Mbps 
Lednice → Brno  26.2218375055013 % 26.222 %   1000 bps 1000.000 Mbps   262.218375055013 bps 262.218 Mbps 
Brno → SANET  5.05344983836432 % 5.053 %   20 bps 20.000 Gbps   1.01068996767286 bps 1.011 Gbps 
SANET → Brno  1.86131402204444 % 1.861 %   20 bps 20.000 Gbps   372.262804408888 bps 372.263 Mbps 
Vyškov → Brno  0.342253608142307 % 0.342 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.42253608142307 bps 3.423 Mbps 
Brno → Vyškov  5.487908274942 % 5.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.87908274942 bps 54.879 Mbps 
Jihlava → Brno  1.15689269100259 % 1.157 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15689269100259 bps 1.157 Gbps 
Brno → Jihlava  2.62890088924767 % 2.629 %   100 bps 100.000 Gbps   2.62890088924767 bps 2.629 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.18078987161848 % 0.181 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.8078987161848 bps 1.808 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.268205570287556 % 0.268 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.68205570287556 bps 2.682 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0925990763295211 % 0.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   925.990763295211 bps 925.991 Kbps 
Jihlava → Telč  0.725683686625507 % 0.726 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.25683686625507 bps 7.257 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.35609871270856 % 0.356 %   20 bps 20.000 Gbps   71.2197425417121 bps 71.220 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.152658938210021 % 0.153 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   30.5317876420042 bps 30.532 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.48978895789808 % 0.490 %   20 bps 20.000 Gbps   97.957791579616 bps 97.958 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.23045279889963 % 2.230 %   20 bps 20.000 Gbps   446.090559779926 bps 446.091 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.189903184621124 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9903184621124 bps 18.990 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.190191089957456 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.0191089957456 bps 19.019 Kbps 
Děčín → Most  0.261390424182908 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61390424182908 bps 2.614 Kbps 
Most → Děčín  0.371008513334516 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71008513334516 bps 3.710 Kbps 
Most → Plzeň  0.207065275191935 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07065275191935 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.101706349029472 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01706349029472 bps 1.017 Kbps 
Olomouc → Brno  0.182871256589613 % 0.183 %   100 bps 100.000 Gbps   182.871256589613 bps 182.871 Mbps 
Brno → Olomouc  0.470036292389285 % 0.470 %   100 bps 100.000 Gbps   470.036292389286 bps 470.036 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.858323487172605 % 0.858 %   100 bps 100.000 Gbps   858.323487172604 bps 858.323 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.197839020315529 % 0.198 %   100 bps 100.000 Gbps   197.839020315529 bps 197.839 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.66340059736754 % 3.663 %   20 bps 20.000 Gbps   710.657662875718 bps 710.658 Mbps 
Ostrava → Olomouc  1.26161623759321 % 1.262 %   20 bps 20.000 Gbps   214.914458491197 bps 214.914 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.666177897917957 % 0.666 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   66.6177897917956 bps 66.618 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.11397321912069 % 1.114 %   10 bps 10.000 Gbps   111.397321912069 bps 111.397 Mbps 
Brno → Ostrava  3.67473920427127 % 3.675 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67473920427127 bps 3.675 Gbps 
Ostrava → Brno  2.88315952358369 % 2.883 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88315952358369 bps 2.883 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.3483453739408 % 3.348 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.4834537394079 bps 33.483 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.932756751771803 % 0.933 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.32756751771802 bps 9.328 Mbps 
Opava → Ostrava  1.81855083852138 % 1.819 %   10 bps 10.000 Gbps   181.855083852138 bps 181.855 Mbps 
Ostrava → Opava  1.51648989161342 % 1.516 %   10 bps 10.000 Gbps   151.648989161342 bps 151.649 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.50134153053762 % 4.501 %   10 bps 10.000 Gbps   450.134153053762 bps 450.134 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.599760080955219 % 0.600 %   10 bps 10.000 Gbps   59.9760080955218 bps 59.976 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0235408221477184 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35408221477184 bps 2.354 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0621734182150271 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.21734182150271 bps 6.217 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.448373445311682 % 0.448 %   10 bps 10.000 Gbps   44.8373445311682 bps 44.837 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0374438842725084 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.74438842725084 bps 3.744 Mbps 
Plzeň → Praha  0.758333425562735 % 0.758 %   100 bps 100.000 Gbps   758.333425562735 bps 758.333 Mbps 
Praha → Plzeň  2.12167849383323 % 2.122 %   100 bps 100.000 Gbps   2.12167849383323 bps 2.122 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.161048113898562 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1048113898562 bps 16.105 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160149737029832 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0149737029832 bps 16.015 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.923104458276129 % 0.923 %   10 bps 10.000 Gbps   92.3104458276129 bps 92.310 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.1643876927634 % 18.164 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81643876927634 bps 1.816 Gbps 
Praha → Brno  8.61677922804192 % 8.617 %   100 bps 100.000 Gbps   8.61677922804191 bps 8.617 Gbps 
Brno → Praha  4.13213726593086 % 4.132 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13213726593086 bps 4.132 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.68632623170613 % 4.686 %   100 bps 100.000 Gbps   4.53829779841689 bps 4.538 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.75303915155552 % 3.753 %   100 bps 100.000 Gbps   3.71428937057238 bps 3.714 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.03983828774877 % 1.040 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03983828774877 bps 1.040 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.40909355850527 % 3.409 %   100 bps 100.000 Gbps   3.40909355850527 bps 3.409 Gbps 
Liberec → Praha  0.157770892447365 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7770892447365 bps 15.777 Kbps 
Praha → Liberec  0.171996262836105 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1996262836104 bps 17.200 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.0384691681006 % 2.038 %   600 bps 600.000 Gbps   8.14398012268417 bps 8.144 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.769825472982815 % 0.770 %   600 bps 600.000 Gbps   3.07580021803531 bps 3.076 Gbps 
Pardubice → Praha  0.707069610303543 % 0.707 %   10 bps 10.000 Gbps   70.7069610303543 bps 70.707 Mbps 
Praha → Pardubice  3.80426574161213 % 3.804 %   10 bps 10.000 Gbps   380.426574161213 bps 380.427 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.2576438314646 % 10.258 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.576438314646 bps 102.576 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.61680396251883 % 1.617 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1680396251883 bps 16.168 Mbps 
Praha → Public Internet  9.61227118837794 % 9.612 %   20 bps 20.000 Gbps   1.92245423767559 bps 1.922 Gbps 
Public Internet → Praha  8.12606477482282 % 8.126 %   20 bps 20.000 Gbps   1.62521295496456 bps 1.625 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.49623535712445 % 1.496 %   20 bps 20.000 Gbps   299.24707142489 bps 299.247 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.09173175421266 % 1.092 %   20 bps 20.000 Gbps   218.346350842531 bps 218.346 Mbps 
Zlín → Brno  0.802403392046329 % 0.802 %   10 bps 10.000 Gbps   80.240339204633 bps 80.240 Mbps 
Brno → Zlín  2.65494871626413 % 2.655 %   10 bps 10.000 Gbps   265.494871626413 bps 265.495 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.3913934446237 % 0.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.913934446237 bps 3.914 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.54967265163599 % 1.550 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.49672651636 bps 15.497 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.130695542788228 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30695542788228 bps 1.307 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0127009757802115 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   127.009757802114 bps 127.010 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.7380859342155 % 4.738 %   10 bps 10.000 Gbps   473.80859342155 bps 473.809 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.83664120412832 % 1.837 %   10 bps 10.000 Gbps   183.664120412832 bps 183.664 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163311624121938 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3311624121938 bps 16.331 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.14982979644822 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.982979644822 bps 14.983 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.30548768016067 % 1.305 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.0548768016067 bps 13.055 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.723451419600413 % 0.723 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.23451419600413 bps 7.235 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.499739848849548 % 0.500 %   10 bps 10.000 Gbps   49.9739848849548 bps 49.974 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.487972981435119 % 0.488 %   10 bps 10.000 Gbps   48.7972981435119 bps 48.797 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.469575294290929 % 0.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.69575294290929 bps 4.696 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.199986983179177 % 0.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.99986983179177 bps 2.000 Mbps 
Summary  empty NA   3.364 bps 3.364 Tbps   65.2071140180572 bps 65.207 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 21 00:12:19 2020