CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/9/21

Average load for period: 2020/09/21 00:00:00 - 2020/09/27 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/21 00:00:00 - 2020/09/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/9/21
ACONET->Brno  3.723%  Brno->ACONET  12.374%  Brno->Lednice  8.930%  Lednice->Brno  26.927%  Brno->SANET  7.837%  SANET->Brno  2.632%  Brno->Vyškov  6.970%  Vyškov->Brno  0.530%  Brno->České Budějovice  0.165e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.993%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.084%  České Budějovice->Plzeň  0.357%  Plzeň->České Budějovice  0.623%  České Budějovice->Tábor  0.510%  Tábor->České Budějovice  0.131%  Brno->Jihlava  3.064%  Jihlava->Brno  1.673%  České Budějovice->Jihlava  0.255e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.810%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  6.925e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  1.719e-3 %  Jihlava->Telč  0.471%  Telč->Jihlava  0.149%  Hradec Králové->Liberec  2.711%  Liberec->Hradec Králové  0.831%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.212e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.190e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.662%  Olomouc->Brno  0.321%  Hradec Králové->Olomouc  1.161%  Olomouc->Hradec Králové  0.249%  Olomouc->Ostrava  4.121%  Ostrava->Olomouc  0.142%  Olomouc->Zlín  1.166%  Zlín->Olomouc  0.698e-3 %  Brno->Ostrava  4.127%  Ostrava->Brno  3.314%  Karviná->Ostrava  1.001%  Ostrava->Karviná  4.553%  Opava->Ostrava  2.183%  Ostrava->Opava  0.953%  Ostrava->Pionier  4.662%  Pionier->Ostrava  0.446%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.061%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.390%  Plzeň->Praha  0.849%  Praha->Plzeň  2.547%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  21.132%  Praha->AMS-IX  0.818%  Brno->Praha  4.999%  Praha->Brno  9.922%  České Budějovice->Praha  1.344%  Praha->České Budějovice  1.620%  GÉANT2->Praha  6.780%  Praha->GÉANT2  5.713%  Hradec Králové->Praha  1.212%  Praha->Hradec Králové  3.796%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.804%  Praha->Pardubice  4.006%  Poděbrady->Praha  1.644%  Praha->Poděbrady  8.677%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.371%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.283%  Most->Ústí nad
Labem  5.873e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.035%  Praha->Ústí nad
Labem  5.143%  Ústí nad
Labem->Praha  1.882%  Brno->Zlín  2.659%  Zlín->Brno  0.978%  NIX.cz->Praha  2.240%  Praha->NIX.cz  0.938%  Praha->Public Internet  10.688%  Public Internet->Praha  8.833% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/21 00:00:00 - 2020/09/27 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/21 00:00:00 - 2020/09/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.72332153466133 % 3.723 %   10 bps 10.000 Gbps   372.332153466133 bps 372.332 Mbps 
Brno → ACONET  12.3739200021298 % 12.374 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23739200021298 bps 1.237 Gbps 
Brno → Lednice  8.92980800305752 % 8.930 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.2980800305752 bps 89.298 Mbps 
Lednice → Brno  26.9270015434662 % 26.927 %   1000 bps 1000.000 Mbps   269.270015434662 bps 269.270 Mbps 
Brno → SANET  7.83715608104209 % 7.837 %   20 bps 20.000 Gbps   1.56743121620842 bps 1.567 Gbps 
SANET → Brno  2.63196497100226 % 2.632 %   20 bps 20.000 Gbps   526.392994200452 bps 526.393 Mbps 
Brno → Vyškov  6.9699470307835 % 6.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.6994703078351 bps 69.699 Mbps 
Vyškov → Brno  0.52996340313803 % 0.530 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.2996340313803 bps 5.300 Mbps 
Brno → Jihlava  3.06402975288438 % 3.064 %   100 bps 100.000 Gbps   3.06402975288438 bps 3.064 Gbps 
Jihlava → Brno  1.67263209098273 % 1.673 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67263209098273 bps 1.673 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  1.71885506536828 % 1.719 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.1885506536828 bps 17.189 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  6.92456668364244 % 6.925 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.2456668364243 bps 69.246 Kbps 
Jihlava → Telč  0.470710129419879 % 0.471 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.70710129419879 bps 4.707 Mbps 
Telč → Jihlava  0.149416889455338 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49416889455338 bps 1.494 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.254567148549188 % 0.255 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   50.9134297098377 bps 50.913 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.8097498121621 % 0.810 %   20 bps 20.000 Gbps   161.94996243242 bps 161.950 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.71136836515039 % 2.711 %   20 bps 20.000 Gbps   542.273673030077 bps 542.274 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.830847000819264 % 0.831 %   20 bps 20.000 Gbps   166.169400163853 bps 166.169 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.189544761242654 % 0.190 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.9544761242654 bps 18.954 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.2115883497326 % 0.212 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.15883497326 bps 21.159 Kbps 
Most → Děčín  0.370861675204794 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70861675204795 bps 3.709 Kbps 
Děčín → Most  0.260700209791669 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60700209791669 bps 2.607 Kbps 
Plzeň → Most  0.101835210684085 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01835210684085 bps 1.018 Kbps 
Most → Plzeň  0.207013446987253 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07013446987253 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.661686673158051 % 0.662 %   100 bps 100.000 Gbps   661.686673158051 bps 661.687 Mbps 
Olomouc → Brno  0.320607763095629 % 0.321 %   100 bps 100.000 Gbps   320.607763095628 bps 320.608 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.248685335058619 % 0.249 %   100 bps 100.000 Gbps   248.685335058619 bps 248.685 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.16085137159315 % 1.161 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16085137159315 bps 1.161 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.141884671449224 % 0.142 %   20 bps 20.000 Gbps   28.2040094995207 bps 28.204 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.1211901863757 % 4.121 %   20 bps 20.000 Gbps   787.215910451615 bps 787.216 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.16583973992959 % 1.166 %   10 bps 10.000 Gbps   116.583973992959 bps 116.584 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.698028713777711 % 0.698 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.8028713777711 bps 69.803 Kbps 
Ostrava → Brno  3.31400159319998 % 3.314 %   100 bps 100.000 Gbps   3.31400159319998 bps 3.314 Gbps 
Brno → Ostrava  4.12657635092952 % 4.127 %   100 bps 100.000 Gbps   4.12657635092952 bps 4.127 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.55307628761881 % 4.553 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.5307628761881 bps 45.531 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.00107745692482 % 1.001 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0107745692482 bps 10.011 Mbps 
Ostrava → Opava  0.95323410803275 % 0.953 %   10 bps 10.000 Gbps   95.323410803275 bps 95.323 Mbps 
Opava → Ostrava  2.18265548085257 % 2.183 %   10 bps 10.000 Gbps   218.265548085257 bps 218.266 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.66160939652351 % 4.662 %   10 bps 10.000 Gbps   466.160939652351 bps 466.161 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.445666210797564 % 0.446 %   10 bps 10.000 Gbps   44.5666210797564 bps 44.567 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0612753846647191 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.12753846647191 bps 6.128 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0267491443955891 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.6749144395589 bps 2.675 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0379286710804106 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.79286710804106 bps 3.793 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.389512943424367 % 0.390 %   10 bps 10.000 Gbps   38.9512943424367 bps 38.951 Mbps 
Plzeň → Praha  0.848548742361265 % 0.849 %   100 bps 100.000 Gbps   848.548742361264 bps 848.549 Mbps 
Praha → Plzeň  2.54714133813199 % 2.547 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54714133813198 bps 2.547 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160747009542157 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0747009542157 bps 16.075 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160134792314092 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0134792314092 bps 16.013 Kbps 
AMS-IX → Praha  21.1320153396943 % 21.132 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11320153396943 bps 2.113 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.81830335352918 % 0.818 %   10 bps 10.000 Gbps   81.830335352918 bps 81.830 Mbps 
Praha → Brno  9.92154524330314 % 9.922 %   100 bps 100.000 Gbps   9.92154524330314 bps 9.922 Gbps 
Brno → Praha  4.99898239853179 % 4.999 %   100 bps 100.000 Gbps   4.99898239853179 bps 4.999 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.7803934964025 % 6.780 %   100 bps 100.000 Gbps   6.78039349640251 bps 6.780 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.71306601092488 % 5.713 %   100 bps 100.000 Gbps   5.71306601092488 bps 5.713 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.7958149191842 % 3.796 %   100 bps 100.000 Gbps   3.7958149191842 bps 3.796 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.21219285496451 % 1.212 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21219285496451 bps 1.212 Gbps 
Liberec → Praha  0.157651223841144 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7651223841144 bps 15.765 Kbps 
Praha → Liberec  0.172832350244278 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2832350244278 bps 17.283 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.2397518322361 % 2.240 %   400 bps 400.000 Gbps   8.95343004911355 bps 8.953 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.938178977071911 % 0.938 %   400 bps 400.000 Gbps   3.74966556950161 bps 3.750 Gbps 
Pardubice → Praha  0.803626062312792 % 0.804 %   10 bps 10.000 Gbps   80.3626062312792 bps 80.363 Mbps 
Praha → Pardubice  4.00627631548847 % 4.006 %   10 bps 10.000 Gbps   400.627631548847 bps 400.628 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.64360538005583 % 1.644 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4360538005583 bps 16.436 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.67736909222814 % 8.677 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.7736909222814 bps 86.774 Mbps 
Praha → Public Internet  10.6876841422502 % 10.688 %   20 bps 20.000 Gbps   2.13753682845004 bps 2.138 Gbps 
Public Internet → Praha  8.83345198379276 % 8.833 %   20 bps 20.000 Gbps   1.76669039675855 bps 1.767 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.61960820146388 % 1.620 %   20 bps 20.000 Gbps   323.921640292776 bps 323.922 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.34447898857028 % 1.344 %   20 bps 20.000 Gbps   268.895797714057 bps 268.896 Mbps 
Zlín → Brno  0.978277965905495 % 0.978 %   10 bps 10.000 Gbps   97.8277965905495 bps 97.828 Mbps 
Brno → Zlín  2.65946317989952 % 2.659 %   10 bps 10.000 Gbps   265.946317989952 bps 265.946 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.370503945770196 % 0.371 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70503945770196 bps 3.705 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.28287440154294 % 1.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8287440154294 bps 12.829 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.87297866234616 % 5.873 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.7297866234616 bps 58.730 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0354490874515693 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   354.490874515693 bps 354.491 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.88223296921804 % 1.882 %   10 bps 10.000 Gbps   188.223296921804 bps 188.223 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.14292454040636 % 5.143 %   10 bps 10.000 Gbps   514.292454040636 bps 514.292 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.165268869920372 % 0.165 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5268869920372 bps 16.527 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149801354520345 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9801354520345 bps 14.980 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0840143736892887 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   840.143736892888 bps 840.144 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.993262159145695 % 0.993 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.93262159145694 bps 9.933 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.356667305510494 % 0.357 %   10 bps 10.000 Gbps   35.6667305510494 bps 35.667 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.622855051887257 % 0.623 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2855051887257 bps 62.286 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.131128817835103 % 0.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.31128817835103 bps 1.311 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.510444401142951 % 0.510 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.10444401142951 bps 5.104 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   78.4419774178667 bps 78.442 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 28 00:12:49 2020