CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/9/28

Average load for period: 2020/09/28 00:00:00 - 2020/10/04 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/09/28 00:00:00 - 2020/10/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/9/28
ACONET->Brno  3.799%  Brno->ACONET  14.426%  Brno->Lednice  9.132%  Lednice->Brno  27.679%  Brno->SANET  9.424%  SANET->Brno  2.488%  Brno->Vyškov  6.631%  Vyškov->Brno  1.352%  Brno->České Budějovice  0.177e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.728%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.322%  České Budějovice->Plzeň  0.640%  Plzeň->České Budějovice  0.870%  České Budějovice->Tábor  0.495%  Tábor->České Budějovice  0.136%  Brno->Jihlava  3.403%  Jihlava->Brno  1.703%  České Budějovice->Jihlava  5.473e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.194%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.221e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.267e-3 %  Jihlava->Telč  0.432%  Telč->Jihlava  0.252%  Hradec Králové->Liberec  4.132%  Liberec->Hradec Králové  1.127%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.322e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  2.702e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.374e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.709%  Olomouc->Brno  0.269%  Hradec Králové->Olomouc  1.145%  Olomouc->Hradec Králové  0.310%  Olomouc->Ostrava  4.814%  Ostrava->Olomouc  0.301%  Olomouc->Zlín  0.973%  Zlín->Olomouc  1.015e-3 %  Brno->Ostrava  4.212%  Ostrava->Brno  3.580%  Karviná->Ostrava  1.194%  Ostrava->Karviná  5.423%  Opava->Ostrava  1.695%  Ostrava->Opava  0.919%  Ostrava->Pionier  6.087%  Pionier->Ostrava  0.615%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.065%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  1.039%  Plzeň->Praha  0.952%  Praha->Plzeň  2.723%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.033%  Ústí nad
Labem->Plzeň  3.462e-3 %  AMS-IX->Praha  22.763%  Praha->AMS-IX  0.729%  Brno->Praha  4.796%  Praha->Brno  10.261%  České Budějovice->Praha  1.431%  Praha->České Budějovice  2.364%  GÉANT2->Praha  7.692%  Praha->GÉANT2  6.299%  Hradec Králové->Praha  1.232%  Praha->Hradec Králové  4.340%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.748%  Praha->Pardubice  3.894%  Poděbrady->Praha  1.835%  Praha->Poděbrady  8.974%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.374%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.177%  Most->Ústí nad
Labem  3.474e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Praha->Ústí nad
Labem  4.771%  Ústí nad
Labem->Praha  2.092%  Brno->Zlín  2.246%  Zlín->Brno  0.802%  NIX.cz->Praha  2.272%  Praha->NIX.cz  0.974%  Praha->Public Internet  8.617%  Public Internet->Praha  14.185% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/09/28 00:00:00 - 2020/10/04 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/09/28 00:00:00 - 2020/10/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  14.4262215638388 % 14.426 %   10 bps 10.000 Gbps   1.44262215638388 bps 1.443 Gbps 
ACONET → Brno  3.79897267586944 % 3.799 %   10 bps 10.000 Gbps   379.897267586943 bps 379.897 Mbps 
Lednice → Brno  27.678712104791 % 27.679 %   1000 bps 1000.000 Mbps   276.78712104791 bps 276.787 Mbps 
Brno → Lednice  9.13244676740421 % 9.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.3244676740422 bps 91.324 Mbps 
Brno → SANET  9.4235906613646 % 9.424 %   20 bps 20.000 Gbps   1.88471813227292 bps 1.885 Gbps 
SANET → Brno  2.48811556814047 % 2.488 %   20 bps 20.000 Gbps   497.623113628094 bps 497.623 Mbps 
Brno → Vyškov  6.63104013746437 % 6.631 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.3104013746436 bps 66.310 Mbps 
Vyškov → Brno  1.35171128479777 % 1.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5171128479777 bps 13.517 Mbps 
Brno → Jihlava  3.40256900112555 % 3.403 %   100 bps 100.000 Gbps   3.40256900112555 bps 3.403 Gbps 
Jihlava → Brno  1.70315475471003 % 1.703 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70315475471003 bps 1.703 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.266634635848965 % 0.267 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66634635848965 bps 2.666 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.221186279493537 % 0.221 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.21186279493537 bps 2.212 Kbps 
Telč → Jihlava  0.251772272051871 % 0.252 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.51772272051871 bps 2.518 Mbps 
Jihlava → Telč  0.432216801520042 % 0.432 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.32216801520042 bps 4.322 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  5.47251132526496 % 5.473 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09450226505299 bps 1.095 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.194461854200368 % 0.194 %   20 bps 20.000 Gbps   38.8923708400736 bps 38.892 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.13232231949716 % 4.132 %   20 bps 20.000 Gbps   826.464463899431 bps 826.464 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.12716642694656 % 1.127 %   20 bps 20.000 Gbps   225.433285389312 bps 225.433 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.32165295977563 % 1.322 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   132.165295977563 bps 132.165 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  2.70223256730817 % 2.702 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   270.223256730817 bps 270.223 Kbps 
Most → Děčín  0.374075552257474 % 0.374 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.74075552257474 bps 3.741 Kbps 
Děčín → Most  0.260685798689721 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60685798689721 bps 2.607 Kbps 
Plzeň → Most  0.105365842298215 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05365842298215 bps 1.054 Kbps 
Most → Plzeň  0.207041713623555 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07041713623555 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.269495242224279 % 0.269 %   100 bps 100.000 Gbps   269.495242224279 bps 269.495 Mbps 
Brno → Olomouc  0.709475076215824 % 0.709 %   100 bps 100.000 Gbps   709.475076215824 bps 709.475 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.310101214328747 % 0.310 %   100 bps 100.000 Gbps   310.101214328746 bps 310.101 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.14530619627797 % 1.145 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14530619627797 bps 1.145 Gbps 
Olomouc → Ostrava  4.81409776286887 % 4.814 %   20 bps 20.000 Gbps   930.804183164009 bps 930.804 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.300792535276074 % 0.301 %   20 bps 20.000 Gbps   59.8150069297033 bps 59.815 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.972893073665301 % 0.973 %   10 bps 10.000 Gbps   97.28930736653 bps 97.289 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.01508038018172 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.508038018172 bps 101.508 Kbps 
Ostrava → Brno  3.58007578365451 % 3.580 %   100 bps 100.000 Gbps   3.58007578365451 bps 3.580 Gbps 
Brno → Ostrava  4.21188736785317 % 4.212 %   100 bps 100.000 Gbps   4.21188736785316 bps 4.212 Gbps 
Ostrava → Karviná  5.42281418240887 % 5.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.2281418240887 bps 54.228 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.19406893569468 % 1.194 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.9406893569468 bps 11.941 Mbps 
Opava → Ostrava  1.69474081861438 % 1.695 %   10 bps 10.000 Gbps   169.474081861438 bps 169.474 Mbps 
Ostrava → Opava  0.919432552738109 % 0.919 %   10 bps 10.000 Gbps   91.9432552738109 bps 91.943 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.614705353328744 % 0.615 %   10 bps 10.000 Gbps   61.4705353328744 bps 61.471 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.0866293784708 % 6.087 %   10 bps 10.000 Gbps   608.662937847079 bps 608.663 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0205587214056913 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.05587214056913 bps 2.056 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0648051121481198 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.48051121481198 bps 6.481 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.03946329118116 % 1.039 %   10 bps 10.000 Gbps   103.946329118116 bps 103.946 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0371481314032506 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.71481314032505 bps 3.715 Mbps 
Praha → Plzeň  2.72283368170146 % 2.723 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72283368170146 bps 2.723 Gbps 
Plzeň → Praha  0.952286733307619 % 0.952 %   100 bps 100.000 Gbps   952.28673330762 bps 952.287 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  3.46165113920967 % 3.462 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   346.165113920967 bps 346.165 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.0331056077496173 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.31056077496173 bps 3.311 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.7630300297482 % 22.763 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27630300297483 bps 2.276 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.72913108352476 % 0.729 %   10 bps 10.000 Gbps   72.913108352476 bps 72.913 Mbps 
Praha → Brno  10.2605937405053 % 10.261 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2605937405053 bps 10.261 Gbps 
Brno → Praha  4.79585893903782 % 4.796 %   100 bps 100.000 Gbps   4.79585893903782 bps 4.796 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.29860226374858 % 6.299 %   100 bps 100.000 Gbps   6.29860226374858 bps 6.299 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.69198500196999 % 7.692 %   100 bps 100.000 Gbps   7.69198500196998 bps 7.692 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.34013201717429 % 4.340 %   100 bps 100.000 Gbps   4.34013201717429 bps 4.340 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.23181192262579 % 1.232 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23181192262579 bps 1.232 Gbps 
Praha → Liberec  0.172636207700131 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2636207700131 bps 17.264 Kbps 
Liberec → Praha  0.158180638214068 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8180638214068 bps 15.818 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.27193671959056 % 2.272 %   400 bps 400.000 Gbps   8.90194031592551 bps 8.902 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.974413340293779 % 0.974 %   400 bps 400.000 Gbps   3.83530712303876 bps 3.835 Gbps 
Pardubice → Praha  0.747683599682069 % 0.748 %   10 bps 10.000 Gbps   74.7683599682069 bps 74.768 Mbps 
Praha → Pardubice  3.8941323084082 % 3.894 %   10 bps 10.000 Gbps   389.41323084082 bps 389.413 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.83545630813437 % 1.835 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3545630813437 bps 18.355 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.97367062996893 % 8.974 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.7367062996893 bps 89.737 Mbps 
Praha → Public Internet  8.61737782941482 % 8.617 %   20 bps 20.000 Gbps   1.72347556588297 bps 1.723 Gbps 
Public Internet → Praha  14.1851076686961 % 14.185 %   20 bps 20.000 Gbps   2.83702153373923 bps 2.837 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.36362237993355 % 2.364 %   20 bps 20.000 Gbps   472.72447598671 bps 472.724 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.43115199636102 % 1.431 %   20 bps 20.000 Gbps   286.230399272204 bps 286.230 Mbps 
Brno → Zlín  2.24627889962991 % 2.246 %   10 bps 10.000 Gbps   224.627889962991 bps 224.628 Mbps 
Zlín → Brno  0.801802481200589 % 0.802 %   10 bps 10.000 Gbps   80.180248120059 bps 80.180 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.373719880280711 % 0.374 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.73719880280711 bps 3.737 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.1769314215535 % 1.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.769314215535 bps 11.769 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0117138678956329 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.138678956329 bps 117.139 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.47433992969327 % 3.474 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.7433992969327 bps 34.743 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.09218307697189 % 2.092 %   10 bps 10.000 Gbps   209.218307697189 bps 209.218 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.77095918301557 % 4.771 %   10 bps 10.000 Gbps   477.095918301556 bps 477.096 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.177367744476755 % 0.177 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7367744476755 bps 17.737 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.150337228080164 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0337228080164 bps 15.034 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.322225766403958 % 0.322 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.22225766403958 bps 3.222 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.72823671869529 % 1.728 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2823671869529 bps 17.282 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.639821071610718 % 0.640 %   10 bps 10.000 Gbps   63.9821071610718 bps 63.982 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.869501055579366 % 0.870 %   10 bps 10.000 Gbps   86.9501055579366 bps 86.950 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.494966294571413 % 0.495 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.94966294571413 bps 4.950 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.136451341105736 % 0.136 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.36451341105735 bps 1.365 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   83.7464798700048 bps 83.746 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 5 00:12:21 2020