CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/10/5

Average load for period: 2020/10/05 00:00:00 - 2020/10/11 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/05 00:00:00 - 2020/10/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/10/5
ACONET->Brno  4.648%  Brno->ACONET  14.890%  Brno->Lednice  8.774%  Lednice->Brno  26.731%  Brno->SANET  8.309%  SANET->Brno  2.355%  Brno->Vyškov  7.140%  Vyškov->Brno  1.369%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.660%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.266%  České Budějovice->Plzeň  0.321%  Plzeň->České Budějovice  1.038%  České Budějovice->Tábor  0.512%  Tábor->České Budějovice  0.169%  Brno->Jihlava  2.867%  Jihlava->Brno  1.964%  České Budějovice->Jihlava  0.224e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.108%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.283e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.424%  Telč->Jihlava  0.127%  Hradec Králové->Liberec  4.102%  Liberec->Hradec Králové  1.354%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.194e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.226e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.372e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.839%  Olomouc->Brno  0.363%  Hradec Králové->Olomouc  1.274%  Olomouc->Hradec Králové  0.336%  Olomouc->Ostrava  4.830%  Ostrava->Olomouc  0.246%  Olomouc->Zlín  1.105%  Zlín->Olomouc  0.827e-3 %  Brno->Ostrava  4.571%  Ostrava->Brno  3.220%  Karviná->Ostrava  1.092%  Ostrava->Karviná  4.200%  Opava->Ostrava  1.039%  Ostrava->Opava  0.870%  Ostrava->Pionier  6.671%  Pionier->Ostrava  0.782%  Hradec Králové->Pardubice  0.027%  Pardubice->Hradec Králové  0.085%  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  0.830%  Plzeň->Praha  0.777%  Praha->Plzeň  2.315%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  24.722%  Praha->AMS-IX  0.808%  Brno->Praha  5.624%  Praha->Brno  10.988%  České Budějovice->Praha  1.172%  Praha->České Budějovice  2.496%  GÉANT2->Praha  10.266%  Praha->GÉANT2  9.121%  Hradec Králové->Praha  1.266%  Praha->Hradec Králové  4.294%  Liberec->Praha  0.157e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.007%  Praha->Pardubice  4.110%  Poděbrady->Praha  1.432%  Praha->Poděbrady  7.145%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.120%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.067%  Most->Ústí nad
Labem  8.402e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.051%  Praha->Ústí nad
Labem  5.526%  Ústí nad
Labem->Praha  2.328%  Brno->Zlín  2.417%  Zlín->Brno  1.040%  NIX.cz->Praha  2.450%  Praha->NIX.cz  1.234%  Praha->Public Internet  9.214%  Public Internet->Praha  9.770% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/05 00:00:00 - 2020/10/11 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/05 00:00:00 - 2020/10/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.64794106084073 % 4.648 %   10 bps 10.000 Gbps   464.794106084073 bps 464.794 Mbps 
Brno → ACONET  14.890388277408 % 14.890 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4890388277408 bps 1.489 Gbps 
Brno → Lednice  8.77388027603237 % 8.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.7388027603237 bps 87.739 Mbps 
Lednice → Brno  26.731335207658 % 26.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   267.31335207658 bps 267.313 Mbps 
SANET → Brno  2.35528715466572 % 2.355 %   20 bps 20.000 Gbps   471.057430933144 bps 471.057 Mbps 
Brno → SANET  8.30899596488188 % 8.309 %   20 bps 20.000 Gbps   1.66179919297638 bps 1.662 Gbps 
Brno → Vyškov  7.13982449694795 % 7.140 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.3982449694794 bps 71.398 Mbps 
Vyškov → Brno  1.36860785690683 % 1.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6860785690683 bps 13.686 Mbps 
Brno → Jihlava  2.86693097240194 % 2.867 %   100 bps 100.000 Gbps   2.86693097240193 bps 2.867 Gbps 
Jihlava → Brno  1.96364896150393 % 1.964 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96364896150393 bps 1.964 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265565084786885 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65565084786885 bps 2.656 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.283369363637061 % 0.283 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.83369363637061 bps 2.834 Kbps 
Telč → Jihlava  0.127320241367605 % 0.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27320241367605 bps 1.273 Mbps 
Jihlava → Telč  0.423663980501065 % 0.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.23663980501064 bps 4.237 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.224100527434141 % 0.224 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   44.8201054868282 bps 44.820 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.108153752430243 % 0.108 %   20 bps 20.000 Gbps   21.6307504860486 bps 21.631 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.10248729897143 % 4.102 %   20 bps 20.000 Gbps   820.497459794286 bps 820.497 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.35356702839522 % 1.354 %   20 bps 20.000 Gbps   270.713405679044 bps 270.713 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.22559095944092 % 0.226 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.559095944092 bps 22.559 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.193763765481264 % 0.194 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3763765481264 bps 19.376 Kbps 
Most → Děčín  0.371921402193269 % 0.372 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71921402193269 bps 3.719 Kbps 
Děčín → Most  0.261168268064013 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61168268064014 bps 2.612 Kbps 
Most → Plzeň  0.207017004944045 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07017004944045 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.105789490906153 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05789490906153 bps 1.058 Kbps 
Olomouc → Brno  0.36325354859282 % 0.363 %   100 bps 100.000 Gbps   363.25354859282 bps 363.254 Mbps 
Brno → Olomouc  0.838567935622655 % 0.839 %   100 bps 100.000 Gbps   838.567935622656 bps 838.568 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.2739838500776 % 1.274 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2739838500776 bps 1.274 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.336338841023958 % 0.336 %   100 bps 100.000 Gbps   336.338841023958 bps 336.339 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.24575775211812 % 0.246 %   20 bps 20.000 Gbps   48.5471793136488 bps 48.547 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.82995249957026 % 4.830 %   20 bps 20.000 Gbps   947.038544896605 bps 947.039 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.10533840730172 % 1.105 %   10 bps 10.000 Gbps   110.533840730172 bps 110.534 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.826728163244706 % 0.827 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   82.6728163244705 bps 82.673 Kbps 
Ostrava → Brno  3.21973939361391 % 3.220 %   100 bps 100.000 Gbps   3.21973939361391 bps 3.220 Gbps 
Brno → Ostrava  4.5711118199053 % 4.571 %   100 bps 100.000 Gbps   4.5711118199053 bps 4.571 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.20028409885733 % 4.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.0028409885733 bps 42.003 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.0917775880212 % 1.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.917775880212 bps 10.918 Mbps 
Opava → Ostrava  1.03938427171832 % 1.039 %   10 bps 10.000 Gbps   103.938427171832 bps 103.938 Mbps 
Ostrava → Opava  0.870018879976517 % 0.870 %   10 bps 10.000 Gbps   87.0018879976517 bps 87.002 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.67117638859765 % 6.671 %   10 bps 10.000 Gbps   667.117638859766 bps 667.118 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.781857593434149 % 0.782 %   10 bps 10.000 Gbps   78.1857593434149 bps 78.186 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0272502748968684 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.72502748968684 bps 2.725 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0852002360284285 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.52002360284285 bps 8.520 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0436460209899925 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.36460209899925 bps 4.365 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.83048170183766 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   83.048170183766 bps 83.048 Mbps 
Praha → Plzeň  2.31546435015883 % 2.315 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31546435015884 bps 2.315 Gbps 
Plzeň → Praha  0.777381871597405 % 0.777 %   100 bps 100.000 Gbps   777.381871597404 bps 777.382 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160134640487116 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0134640487116 bps 16.013 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160984007183786 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0984007183786 bps 16.098 Kbps 
AMS-IX → Praha  24.7223721674875 % 24.722 %   10 bps 10.000 Gbps   2.47223721674875 bps 2.472 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.808139481239595 % 0.808 %   10 bps 10.000 Gbps   80.8139481239595 bps 80.814 Mbps 
Praha → Brno  10.9880659925112 % 10.988 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9880659925112 bps 10.988 Gbps 
Brno → Praha  5.62358244743712 % 5.624 %   100 bps 100.000 Gbps   5.62358244743712 bps 5.624 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.12110069805954 % 9.121 %   100 bps 100.000 Gbps   9.12110069805954 bps 9.121 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.2659957465272 % 10.266 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2659957465272 bps 10.266 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.29404208667014 % 4.294 %   100 bps 100.000 Gbps   4.29404208667014 bps 4.294 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.26577464452793 % 1.266 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26577464452793 bps 1.266 Gbps 
Praha → Liberec  0.172021389492278 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2021389492278 bps 17.202 Kbps 
Liberec → Praha  0.157422592302318 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7422592302318 bps 15.742 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.23396227261273 % 1.234 %   400 bps 400.000 Gbps   4.93584909045092 bps 4.936 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.45025162273847 % 2.450 %   400 bps 400.000 Gbps   9.80100649095389 bps 9.801 Gbps 
Praha → Pardubice  4.11015316081693 % 4.110 %   10 bps 10.000 Gbps   411.015316081693 bps 411.015 Mbps 
Pardubice → Praha  1.00711132398216 % 1.007 %   10 bps 10.000 Gbps   100.711132398216 bps 100.711 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.43198764071613 % 1.432 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3198764071613 bps 14.320 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.14541533012788 % 7.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.4541533012788 bps 71.454 Mbps 
Public Internet → Praha  9.76992895207364 % 9.770 %   20 bps 20.000 Gbps   1.95069446053339 bps 1.951 Gbps 
Praha → Public Internet  9.21449040121209 % 9.214 %   20 bps 20.000 Gbps   1.83194780158489 bps 1.832 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.17162010149012 % 1.172 %   20 bps 20.000 Gbps   234.324020298023 bps 234.324 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.49606139065918 % 2.496 %   20 bps 20.000 Gbps   499.212278131836 bps 499.212 Mbps 
Brno → Zlín  2.41726736226512 % 2.417 %   10 bps 10.000 Gbps   241.726736226512 bps 241.727 Mbps 
Zlín → Brno  1.03954528700112 % 1.040 %   10 bps 10.000 Gbps   103.954528700112 bps 103.955 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.06691705915521 % 1.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6691705915521 bps 10.669 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.119551614494909 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19551614494909 bps 1.196 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0513801659643955 % 0.051 %   1000 bps 1000.000 Mbps   513.801659643955 bps 513.802 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  8.40188954233431 % 8.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.0188954233431 bps 84.019 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.32840724089252 % 2.328 %   10 bps 10.000 Gbps   232.840724089252 bps 232.841 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.52621989938314 % 5.526 %   10 bps 10.000 Gbps   552.621989938314 bps 552.622 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163324245511478 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3324245511478 bps 16.332 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149802137813369 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9802137813369 bps 14.980 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.265522552970881 % 0.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65522552970881 bps 2.655 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.66020482079801 % 1.660 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6020482079801 bps 16.602 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.321463257927954 % 0.321 %   10 bps 10.000 Gbps   32.1463257927954 bps 32.146 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  1.03750253992772 % 1.038 %   10 bps 10.000 Gbps   103.750253992772 bps 103.750 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.511583622238338 % 0.512 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.11583622238339 bps 5.116 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.168882789141176 % 0.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.68882789141176 bps 1.689 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   91.633533907575 bps 91.634 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 12 00:12:18 2020