CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/10/12

Average load for period: 2020/10/12 00:00:00 - 2020/10/18 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/12 00:00:00 - 2020/10/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/10/12
ACONET->Brno  4.424%  Brno->ACONET  14.828%  Brno->Lednice  6.966%  Lednice->Brno  27.071%  Brno->SANET  7.235%  SANET->Brno  2.086%  Brno->Vyškov  6.538%  Vyškov->Brno  1.253%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.480%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.292%  České Budějovice->Plzeň  0.280%  Plzeň->České Budějovice  0.719%  České Budějovice->Tábor  0.518%  Tábor->České Budějovice  0.141%  Brno->Jihlava  2.818%  Jihlava->Brno  1.741%  České Budějovice->Jihlava  0.168e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.124%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.214e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.600%  Telč->Jihlava  0.100%  Hradec Králové->Liberec  3.592%  Liberec->Hradec Králové  1.176%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.175e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  1.504e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.372e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.613%  Olomouc->Brno  0.476%  Hradec Králové->Olomouc  0.931%  Olomouc->Hradec Králové  0.349%  Olomouc->Ostrava  3.473%  Ostrava->Olomouc  0.271%  Olomouc->Zlín  0.948%  Zlín->Olomouc  0.593e-3 %  Brno->Ostrava  3.853%  Ostrava->Brno  2.710%  Karviná->Ostrava  1.339%  Ostrava->Karviná  4.142%  Opava->Ostrava  0.483%  Ostrava->Opava  0.669%  Ostrava->Pionier  6.390%  Pionier->Ostrava  0.815%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.078%  Cheb->Plzeň  0.040%  Plzeň->Cheb  1.139%  Plzeň->Praha  0.788%  Praha->Plzeň  2.362%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  21.909%  Praha->AMS-IX  0.754%  Brno->Praha  5.072%  Praha->Brno  9.084%  České Budějovice->Praha  1.177%  Praha->České Budějovice  1.871%  GÉANT2->Praha  10.663%  Praha->GÉANT2  10.946%  Hradec Králové->Praha  1.214%  Praha->Hradec Králové  4.215%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.923%  Praha->Pardubice  3.596%  Poděbrady->Praha  1.352%  Praha->Poděbrady  6.962%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.476%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.885%  Most->Ústí nad
Labem  3.535e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Praha->Ústí nad
Labem  5.310%  Ústí nad
Labem->Praha  2.480%  Brno->Zlín  2.125%  Zlín->Brno  0.992%  NIX.cz->Praha  2.186%  Praha->NIX.cz  1.304%  Praha->Public Internet  8.196%  Public Internet->Praha  9.862% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/12 00:00:00 - 2020/10/18 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/12 00:00:00 - 2020/10/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.42433423743661 % 4.424 %   10 bps 10.000 Gbps   442.433423743661 bps 442.433 Mbps 
Brno → ACONET  14.8277361068863 % 14.828 %   10 bps 10.000 Gbps   1.48277361068863 bps 1.483 Gbps 
Lednice → Brno  27.0710266025483 % 27.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   270.710266025483 bps 270.710 Mbps 
Brno → Lednice  6.9659529167299 % 6.966 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.6595291672989 bps 69.660 Mbps 
Brno → SANET  7.2349865314441 % 7.235 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44699730628882 bps 1.447 Gbps 
SANET → Brno  2.08585441735218 % 2.086 %   20 bps 20.000 Gbps   417.170883470435 bps 417.171 Mbps 
Vyškov → Brno  1.2528633215961 % 1.253 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.528633215961 bps 12.529 Mbps 
Brno → Vyškov  6.53820076252206 % 6.538 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.3820076252206 bps 65.382 Mbps 
Jihlava → Brno  1.74119930527591 % 1.741 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74119930527591 bps 1.741 Gbps 
Brno → Jihlava  2.8181152335146 % 2.818 %   100 bps 100.000 Gbps   2.8181152335146 bps 2.818 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.264984943957788 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64984943957788 bps 2.650 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.213996620610959 % 0.214 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.13996620610959 bps 2.140 Kbps 
Telč → Jihlava  0.100388313545017 % 0.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00388313545017 bps 1.004 Mbps 
Jihlava → Telč  0.599754254472105 % 0.600 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.99754254472105 bps 5.998 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.167826053638553 % 0.168 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   33.5652107277105 bps 33.565 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.123845208799424 % 0.124 %   20 bps 20.000 Gbps   24.7690417598848 bps 24.769 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.59242268449506 % 3.592 %   20 bps 20.000 Gbps   718.484536899013 bps 718.485 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.17581115278995 % 1.176 %   20 bps 20.000 Gbps   235.16223055799 bps 235.162 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.175213371792967 % 0.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5213371792967 bps 17.521 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  1.50363511368821 % 1.504 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   150.363511368821 bps 150.364 Kbps 
Most → Děčín  0.371781321483184 % 0.372 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71781321483184 bps 3.718 Kbps 
Děčín → Most  0.261132349357439 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61132349357439 bps 2.611 Kbps 
Most → Plzeň  0.20701031385509 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0701031385509 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.103601726503945 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03601726503945 bps 1.036 Kbps 
Olomouc → Brno  0.476020113068416 % 0.476 %   100 bps 100.000 Gbps   476.020113068416 bps 476.020 Mbps 
Brno → Olomouc  0.613077737441184 % 0.613 %   100 bps 100.000 Gbps   613.077737441184 bps 613.078 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.348922760598061 % 0.349 %   100 bps 100.000 Gbps   348.922760598061 bps 348.923 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.931008298338836 % 0.931 %   100 bps 100.000 Gbps   931.008298338834 bps 931.008 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.47321737665938 % 3.473 %   20 bps 20.000 Gbps   658.995414108224 bps 658.995 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.271274239563994 % 0.271 %   20 bps 20.000 Gbps   49.416069884053 bps 49.416 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.947796691346891 % 0.948 %   10 bps 10.000 Gbps   94.779669134689 bps 94.780 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.592782580436695 % 0.593 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   59.2782580436696 bps 59.278 Kbps 
Brno → Ostrava  3.85272366639182 % 3.853 %   100 bps 100.000 Gbps   3.85272366639182 bps 3.853 Gbps 
Ostrava → Brno  2.70979056875755 % 2.710 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70979056875756 bps 2.710 Gbps 
Ostrava → Karviná  4.14205355589141 % 4.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.4205355589141 bps 41.421 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.33888361156315 % 1.339 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3888361156315 bps 13.389 Mbps 
Ostrava → Opava  0.669471250699751 % 0.669 %   10 bps 10.000 Gbps   66.9471250699751 bps 66.947 Mbps 
Opava → Ostrava  0.483133088925295 % 0.483 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3133088925294 bps 48.313 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.815168773879006 % 0.815 %   10 bps 10.000 Gbps   81.5168773879006 bps 81.517 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.38954853628438 % 6.390 %   10 bps 10.000 Gbps   638.954853628438 bps 638.955 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0784411155717891 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.84411155717892 bps 7.844 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0211893907307094 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11893907307094 bps 2.119 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0402140162997643 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.02140162997643 bps 4.021 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.13850448301318 % 1.139 %   10 bps 10.000 Gbps   113.850448301318 bps 113.850 Mbps 
Praha → Plzeň  2.36215859351765 % 2.362 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36215859351765 bps 2.362 Gbps 
Plzeň → Praha  0.788114867266086 % 0.788 %   100 bps 100.000 Gbps   788.114867266085 bps 788.115 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160103798392399 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0103798392399 bps 16.010 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160676905339117 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0676905339117 bps 16.068 Kbps 
AMS-IX → Praha  21.9091667373501 % 21.909 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19091667373501 bps 2.191 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.754030193675541 % 0.754 %   10 bps 10.000 Gbps   75.4030193675541 bps 75.403 Mbps 
Brno → Praha  5.07166385462223 % 5.072 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07166385462224 bps 5.072 Gbps 
Praha → Brno  9.08403247884099 % 9.084 %   100 bps 100.000 Gbps   9.08403247884099 bps 9.084 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.6627345161873 % 10.663 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6627345161873 bps 10.663 Gbps 
Praha → GÉANT2  10.9460547251854 % 10.946 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9460547251854 bps 10.946 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.2141711136785 % 1.214 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2141711136785 bps 1.214 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.21482205636591 % 4.215 %   100 bps 100.000 Gbps   4.2148220563659 bps 4.215 Gbps 
Liberec → Praha  0.157725323590204 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7725323590204 bps 15.773 Kbps 
Praha → Liberec  0.172119741064376 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2119741064376 bps 17.212 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.18577872915204 % 2.186 %   400 bps 400.000 Gbps   8.74311491660816 bps 8.743 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.30350147326867 % 1.304 %   400 bps 400.000 Gbps   5.2140058930747 bps 5.214 Gbps 
Pardubice → Praha  0.923194683354049 % 0.923 %   10 bps 10.000 Gbps   92.3194683354048 bps 92.319 Mbps 
Praha → Pardubice  3.5961177160352 % 3.596 %   10 bps 10.000 Gbps   359.61177160352 bps 359.612 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.96218685238072 % 6.962 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.6218685238072 bps 69.622 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.35232960333698 % 1.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5232960333698 bps 13.523 Mbps 
Public Internet → Praha  9.86165747155317 % 9.862 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97233149431063 bps 1.972 Gbps 
Praha → Public Internet  8.19587201067121 % 8.196 %   20 bps 20.000 Gbps   1.63917440213424 bps 1.639 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.87091894879395 % 1.871 %   20 bps 20.000 Gbps   374.18378975879 bps 374.184 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.17684032973024 % 1.177 %   20 bps 20.000 Gbps   235.368065946047 bps 235.368 Mbps 
Brno → Zlín  2.12491830577009 % 2.125 %   10 bps 10.000 Gbps   212.491830577009 bps 212.492 Mbps 
Zlín → Brno  0.991604555573708 % 0.992 %   10 bps 10.000 Gbps   99.1604555573707 bps 99.160 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.885084539557395 % 0.885 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.85084539557395 bps 8.851 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.475717010812195 % 0.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.75717010812195 bps 4.757 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0176072175288181 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   176.072175288181 bps 176.072 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.53517401417581 % 3.535 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.3517401417581 bps 35.352 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.47970538886052 % 2.480 %   10 bps 10.000 Gbps   247.970538886053 bps 247.971 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.31045602945978 % 5.310 %   10 bps 10.000 Gbps   531.045602945978 bps 531.046 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149769537434449 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9769537434449 bps 14.977 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163339482597009 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3339482597009 bps 16.334 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.47981647246911 % 1.480 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7981647246911 bps 14.798 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.292259871301925 % 0.292 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.92259871301925 bps 2.923 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.280234646173685 % 0.280 %   10 bps 10.000 Gbps   28.0234646173685 bps 28.023 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.718524601249146 % 0.719 %   10 bps 10.000 Gbps   71.8524601249146 bps 71.852 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.141213577611555 % 0.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.41213577611555 bps 1.412 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.51751109277638 % 0.518 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.17511092776381 bps 5.175 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   87.0578681630845 bps 87.058 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 19 00:12:15 2020