CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/10/19

Average load for period: 2020/10/19 00:00:00 - 2020/10/25 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/19 00:00:00 - 2020/10/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/10/19
ACONET->Brno  4.110%  Brno->ACONET  15.084%  Brno->Lednice  7.261%  Lednice->Brno  27.095%  Brno->SANET  6.851%  SANET->Brno  2.091%  Brno->Vyškov  3.671%  Vyškov->Brno  1.018%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.476%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.330%  České Budějovice->Plzeň  0.165%  Plzeň->České Budějovice  0.884%  České Budějovice->Tábor  0.471%  Tábor->České Budějovice  0.137%  Brno->Jihlava  2.726%  Jihlava->Brno  1.280%  České Budějovice->Jihlava  0.141e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.052%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.257e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.265e-3 %  Jihlava->Telč  0.587%  Telč->Jihlava  0.109%  Hradec Králové->Liberec  3.298%  Liberec->Hradec Králové  0.724%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.172e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.181e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.370e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.440%  Olomouc->Brno  0.274%  Hradec Králové->Olomouc  0.833%  Olomouc->Hradec Králové  0.318%  Olomouc->Ostrava  3.057%  Ostrava->Olomouc  0.050%  Olomouc->Zlín  0.886%  Zlín->Olomouc  1.175e-3 %  Brno->Ostrava  2.902%  Ostrava->Brno  2.504%  Karviná->Ostrava  1.225%  Ostrava->Karviná  3.012%  Opava->Ostrava  0.570%  Ostrava->Opava  0.688%  Ostrava->Pionier  6.192%  Pionier->Ostrava  1.037%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.062%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.332%  Plzeň->Praha  1.232%  Praha->Plzeň  2.726%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.713%  Praha->AMS-IX  0.830%  Brno->Praha  5.549%  Praha->Brno  8.884%  České Budějovice->Praha  1.187%  Praha->České Budějovice  1.915%  GÉANT2->Praha  9.613%  Praha->GÉANT2  8.218%  Hradec Králové->Praha  1.162%  Praha->Hradec Králové  4.181%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.173e-3 %  Pardubice->Praha  0.900%  Praha->Pardubice  3.707%  Poděbrady->Praha  1.781%  Praha->Poděbrady  6.972%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.157%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.964%  Most->Ústí nad
Labem  4.460e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.044%  Praha->Ústí nad
Labem  5.108%  Ústí nad
Labem->Praha  1.985%  Brno->Zlín  1.888%  Zlín->Brno  1.064%  NIX.cz->Praha  2.113%  Praha->NIX.cz  1.198%  Praha->Public Internet  7.920%  Public Internet->Praha  8.775% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/19 00:00:00 - 2020/10/25 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/19 00:00:00 - 2020/10/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  15.0842817629785 % 15.084 %   10 bps 10.000 Gbps   1.50842817629785 bps 1.508 Gbps 
ACONET → Brno  4.11011611497353 % 4.110 %   10 bps 10.000 Gbps   411.011611497352 bps 411.012 Mbps 
Brno → Lednice  7.26097733292818 % 7.261 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.6097733292818 bps 72.610 Mbps 
Lednice → Brno  27.0948786841264 % 27.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   270.948786841264 bps 270.949 Mbps 
Brno → SANET  6.85129658892068 % 6.851 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37025931778414 bps 1.370 Gbps 
SANET → Brno  2.09117444000562 % 2.091 %   20 bps 20.000 Gbps   418.234888001124 bps 418.235 Mbps 
Vyškov → Brno  1.01823215058364 % 1.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1823215058364 bps 10.182 Mbps 
Brno → Vyškov  3.67076163095605 % 3.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.7076163095605 bps 36.708 Mbps 
Jihlava → Brno  1.27993352640202 % 1.280 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27993352640202 bps 1.280 Gbps 
Brno → Jihlava  2.72645252411161 % 2.726 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72645252411161 bps 2.726 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265201257584194 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65201257584194 bps 2.652 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.257440981721187 % 0.257 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.57440981721186 bps 2.574 Kbps 
Telč → Jihlava  0.108573011692163 % 0.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08573011692163 bps 1.086 Mbps 
Jihlava → Telč  0.58710982933369 % 0.587 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.87109829333691 bps 5.871 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.141493606528788 % 0.141 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   28.2987213057576 bps 28.299 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0522530303538141 % 0.052 %   20 bps 20.000 Gbps   10.4506060707628 bps 10.451 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.724186903259252 % 0.724 %   20 bps 20.000 Gbps   144.83738065185 bps 144.837 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.29805380507356 % 3.298 %   20 bps 20.000 Gbps   659.610761014712 bps 659.611 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.172281198058071 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2281198058071 bps 17.228 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.181212292689707 % 0.181 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1212292689707 bps 18.121 Kbps 
Děčín → Most  0.259099452379909 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59099452379909 bps 2.591 Kbps 
Most → Děčín  0.370205032780843 % 0.370 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70205032780844 bps 3.702 Kbps 
Most → Plzeň  0.207013617930314 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07013617930314 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.100007299670379 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00007299670379 bps 1.000 Kbps 
Brno → Olomouc  0.439953736434593 % 0.440 %   100 bps 100.000 Gbps   439.953736434593 bps 439.954 Mbps 
Olomouc → Brno  0.274354984672292 % 0.274 %   100 bps 100.000 Gbps   274.354984672291 bps 274.355 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.318272727298968 % 0.318 %   100 bps 100.000 Gbps   318.272727298968 bps 318.273 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.833328840962865 % 0.833 %   100 bps 100.000 Gbps   833.328840962864 bps 833.329 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.05657095788483 % 3.057 %   20 bps 20.000 Gbps   553.204330824023 bps 553.204 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0495426879791894 % 0.050 %   20 bps 20.000 Gbps   9.90853759583788 bps 9.909 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.885812546052687 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.5812546052686 bps 88.581 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.1745231628928 % 1.175 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   117.45231628928 bps 117.452 Kbps 
Brno → Ostrava  2.90241348741604 % 2.902 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90241348741604 bps 2.902 Gbps 
Ostrava → Brno  2.50440374035819 % 2.504 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50440374035819 bps 2.504 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.2251483457591 % 1.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.251483457591 bps 12.251 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.0118370240955 % 3.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.118370240955 bps 30.118 Mbps 
Ostrava → Opava  0.688158786135577 % 0.688 %   10 bps 10.000 Gbps   68.8158786135578 bps 68.816 Mbps 
Opava → Ostrava  0.570372720445313 % 0.570 %   10 bps 10.000 Gbps   57.0372720445313 bps 57.037 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.03725874659315 % 1.037 %   10 bps 10.000 Gbps   103.725874659315 bps 103.726 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.19162693298492 % 6.192 %   10 bps 10.000 Gbps   619.162693298491 bps 619.163 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0616463631745706 % 0.062 %   10 bps 10.000 Gbps   6.16463631745706 bps 6.165 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0280762147125435 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.80762147125435 bps 2.808 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.33195565515382 % 1.332 %   10 bps 10.000 Gbps   133.195565515382 bps 133.196 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0379716509753215 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.79716509753215 bps 3.797 Mbps 
Plzeň → Praha  1.23241336529437 % 1.232 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23241336529437 bps 1.232 Gbps 
Praha → Plzeň  2.72582416644819 % 2.726 %   100 bps 100.000 Gbps   2.72582416644819 bps 2.726 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160694859101333 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0694859101333 bps 16.069 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160097961482268 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0097961482268 bps 16.010 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.830355527088682 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   83.0355527088681 bps 83.036 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.7132153140801 % 20.713 %   10 bps 10.000 Gbps   2.07132153140801 bps 2.071 Gbps 
Brno → Praha  5.54860099446646 % 5.549 %   100 bps 100.000 Gbps   5.54860099446646 bps 5.549 Gbps 
Praha → Brno  8.88400857435639 % 8.884 %   100 bps 100.000 Gbps   8.88400857435639 bps 8.884 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.61348315114614 % 9.613 %   100 bps 100.000 Gbps   9.61348315114614 bps 9.613 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.21809724547915 % 8.218 %   100 bps 100.000 Gbps   8.21809724547914 bps 8.218 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.16192617153948 % 1.162 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16192617153948 bps 1.162 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.18138508072225 % 4.181 %   100 bps 100.000 Gbps   4.18138508072225 bps 4.181 Gbps 
Liberec → Praha  0.157672717577508 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7672717577508 bps 15.767 Kbps 
Praha → Liberec  0.173413150354357 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.3413150354357 bps 17.341 Kbps 
NIX.cz → Praha  2.11254101182204 % 2.113 %   400 bps 400.000 Gbps   8.45016404728818 bps 8.450 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.19784639057191 % 1.198 %   400 bps 400.000 Gbps   4.79138556228765 bps 4.791 Gbps 
Praha → Pardubice  3.70720702173521 % 3.707 %   10 bps 10.000 Gbps   370.720702173521 bps 370.721 Mbps 
Pardubice → Praha  0.900337249777492 % 0.900 %   10 bps 10.000 Gbps   90.0337249777492 bps 90.034 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.97187799075396 % 6.972 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.7187799075396 bps 69.719 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.78064291558362 % 1.781 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8064291558361 bps 17.806 Mbps 
Praha → Public Internet  7.92048986934284 % 7.920 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58409797386857 bps 1.584 Gbps 
Public Internet → Praha  8.77496116724161 % 8.775 %   20 bps 20.000 Gbps   1.75499223344832 bps 1.755 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.91476827056896 % 1.915 %   20 bps 20.000 Gbps   382.953654113792 bps 382.954 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.18730650343781 % 1.187 %   20 bps 20.000 Gbps   237.461300687562 bps 237.461 Mbps 
Zlín → Brno  1.06401803268117 % 1.064 %   10 bps 10.000 Gbps   106.401803268117 bps 106.402 Mbps 
Brno → Zlín  1.88826937783275 % 1.888 %   10 bps 10.000 Gbps   188.826937783275 bps 188.827 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.964250537508756 % 0.964 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.64250537508756 bps 9.643 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.157288112569107 % 0.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57288112569107 bps 1.573 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.45955372892034 % 4.460 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.5955372892034 bps 44.596 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0443126093709612 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   443.126093709612 bps 443.126 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.10779375568944 % 5.108 %   10 bps 10.000 Gbps   510.779375568943 bps 510.779 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.98457100211062 % 1.985 %   10 bps 10.000 Gbps   198.457100211062 bps 198.457 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163282419522583 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3282419522583 bps 16.328 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149778314484019 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9778314484019 bps 14.978 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.47643847915873 % 1.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7643847915873 bps 14.764 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.329642164330262 % 0.330 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.29642164330262 bps 3.296 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.884059757925581 % 0.884 %   10 bps 10.000 Gbps   88.405975792558 bps 88.406 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.165182363494202 % 0.165 %   10 bps 10.000 Gbps   16.5182363494202 bps 16.518 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.470504401413023 % 0.471 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.70504401413022 bps 4.705 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.137450872464595 % 0.137 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37450872464595 bps 1.375 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   80.5030776408739 bps 80.503 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 26 00:12:25 2020