CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/10/26

Average load for period: 2020/10/26 00:00:00 - 2020/11/01 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/10/26 00:00:00 - 2020/11/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/10/26
ACONET->Brno  3.544%  Brno->ACONET  13.193%  Brno->Lednice  6.974%  Lednice->Brno  27.268%  Brno->SANET  6.002%  SANET->Brno  2.145%  Brno->Vyškov  2.870%  Vyškov->Brno  1.015%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.653%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.177%  České Budějovice->Plzeň  0.011%  Plzeň->České Budějovice  3.380e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.318%  Tábor->České Budějovice  0.162%  Brno->Jihlava  2.639%  Jihlava->Brno  1.709%  České Budějovice->Jihlava  0.131e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.070%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.211e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.267e-3 %  Jihlava->Telč  0.478%  Telč->Jihlava  0.119%  Hradec Králové->Liberec  3.218%  Liberec->Hradec Králové  1.057%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.660e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.178e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.373e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.330%  Olomouc->Brno  0.244%  Hradec Králové->Olomouc  0.754%  Olomouc->Hradec Králové  0.282%  Olomouc->Ostrava  2.967%  Ostrava->Olomouc  0.040%  Olomouc->Zlín  0.804%  Zlín->Olomouc  0.371e-3 %  Brno->Ostrava  3.361%  Ostrava->Brno  2.542%  Karviná->Ostrava  1.470%  Ostrava->Karviná  3.556%  Opava->Ostrava  0.822%  Ostrava->Opava  0.616%  Ostrava->Pionier  5.004%  Pionier->Ostrava  2.299%  Hradec Králové->Pardubice  0.024%  Pardubice->Hradec Králové  0.059%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  1.087%  Plzeň->Praha  0.781%  Praha->Plzeň  1.834%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  19.110%  Praha->AMS-IX  0.671%  Brno->Praha  4.333%  Praha->Brno  7.589%  České Budějovice->Praha  1.274%  Praha->České Budějovice  2.251%  GÉANT2->Praha  8.185%  Praha->GÉANT2  5.195%  Hradec Králové->Praha  1.086%  Praha->Hradec Králové  3.505%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.706%  Praha->Pardubice  3.016%  Poděbrady->Praha  1.918%  Praha->Poděbrady  8.507%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.120%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.043%  Most->Ústí nad
Labem  2.822e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.986e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  4.648%  Ústí nad
Labem->Praha  2.113%  Brno->Zlín  1.595%  Zlín->Brno  0.939%  NIX.cz->Praha  1.919%  Praha->NIX.cz  1.138%  Praha->Public Internet  6.571%  Public Internet->Praha  8.862% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/10/26 00:00:00 - 2020/11/01 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/10/26 00:00:00 - 2020/11/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  13.1927997794356 % 13.193 %   10 bps 10.000 Gbps   1.31927997794356 bps 1.319 Gbps 
ACONET → Brno  3.54374267804267 % 3.544 %   10 bps 10.000 Gbps   354.374267804268 bps 354.374 Mbps 
Lednice → Brno  27.2683264545712 % 27.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   272.683264545712 bps 272.683 Mbps 
Brno → Lednice  6.97429795479265 % 6.974 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.7429795479265 bps 69.743 Mbps 
Brno → SANET  6.00193563358544 % 6.002 %   20 bps 20.000 Gbps   1.20038712671709 bps 1.200 Gbps 
SANET → Brno  2.14466734221872 % 2.145 %   20 bps 20.000 Gbps   428.933468443743 bps 428.933 Mbps 
Brno → Vyškov  2.86964931498419 % 2.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.6964931498419 bps 28.696 Mbps 
Vyškov → Brno  1.01480145952208 % 1.015 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1480145952208 bps 10.148 Mbps 
Jihlava → Brno  1.70892526957869 % 1.709 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70892526957869 bps 1.709 Gbps 
Brno → Jihlava  2.63901691207448 % 2.639 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63901691207448 bps 2.639 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.26697168559345 % 0.267 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6697168559345 bps 2.670 Kbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.211286998142561 % 0.211 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.11286998142561 bps 2.113 Kbps 
Telč → Jihlava  0.118765318149728 % 0.119 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.18765318149728 bps 1.188 Mbps 
Jihlava → Telč  0.478225721575494 % 0.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78225721575495 bps 4.782 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0702092806024314 % 0.070 %   20 bps 20.000 Gbps   14.0418561204863 bps 14.042 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.131121730453292 % 0.131 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   26.2243460906583 bps 26.224 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.21758125070631 % 3.218 %   20 bps 20.000 Gbps   643.516250141263 bps 643.516 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.05680373816285 % 1.057 %   20 bps 20.000 Gbps   211.360747632569 bps 211.361 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.178022544840288 % 0.178 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.8022544840288 bps 17.802 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.660073537320602 % 0.660 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   66.0073537320602 bps 66.007 Kbps 
Most → Děčín  0.372515911673228 % 0.373 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.72515911673228 bps 3.725 Kbps 
Děčín → Most  0.259350560949139 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59350560949139 bps 2.594 Kbps 
Most → Plzeň  0.208810354217816 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08810354217816 bps 2.088 Kbps 
Plzeň → Most  0.10169975920679 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0169975920679 bps 1.017 Kbps 
Olomouc → Brno  0.244365507334724 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   244.365507334724 bps 244.366 Mbps 
Brno → Olomouc  0.329536453175528 % 0.330 %   100 bps 100.000 Gbps   329.536453175528 bps 329.536 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.754302554661069 % 0.754 %   100 bps 100.000 Gbps   754.302554661068 bps 754.303 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.282171457714857 % 0.282 %   100 bps 100.000 Gbps   282.171457714857 bps 282.171 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.96720724280145 % 2.967 %   20 bps 20.000 Gbps   563.993283309131 bps 563.993 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0396643919030564 % 0.040 %   20 bps 20.000 Gbps   7.93287838061128 bps 7.933 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.803809856570594 % 0.804 %   10 bps 10.000 Gbps   80.3809856570594 bps 80.381 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.370777217830505 % 0.371 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.0777217830505 bps 37.078 Kbps 
Ostrava → Brno  2.54219473134322 % 2.542 %   100 bps 100.000 Gbps   2.54219473134322 bps 2.542 Gbps 
Brno → Ostrava  3.36079318932245 % 3.361 %   100 bps 100.000 Gbps   3.36079318932245 bps 3.361 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.46996462226098 % 1.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6996462226098 bps 14.700 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.55644692852343 % 3.556 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.5644692852343 bps 35.564 Mbps 
Ostrava → Opava  0.616022495195131 % 0.616 %   10 bps 10.000 Gbps   61.602249519513 bps 61.602 Mbps 
Opava → Ostrava  0.822051398500147 % 0.822 %   10 bps 10.000 Gbps   82.2051398500147 bps 82.205 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.29869303792736 % 2.299 %   10 bps 10.000 Gbps   229.869303792736 bps 229.869 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.00409313340488 % 5.004 %   10 bps 10.000 Gbps   500.409313340488 bps 500.409 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0240287041218679 % 0.024 %   10 bps 10.000 Gbps   2.40287041218679 bps 2.403 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0590038685994176 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.90038685994176 bps 5.900 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0265793278439233 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65793278439234 bps 2.658 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.08692883766577 % 1.087 %   10 bps 10.000 Gbps   108.692883766578 bps 108.693 Mbps 
Plzeň → Praha  0.780984514014933 % 0.781 %   100 bps 100.000 Gbps   780.984514014933 bps 780.985 Mbps 
Praha → Plzeň  1.83429071134118 % 1.834 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83429071134118 bps 1.834 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160969181258341 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0969181258341 bps 16.097 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160102724526018 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0102724526018 bps 16.010 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.671128283978873 % 0.671 %   10 bps 10.000 Gbps   67.1128283978874 bps 67.113 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.1104923805039 % 19.110 %   10 bps 10.000 Gbps   1.91104923805039 bps 1.911 Gbps 
Brno → Praha  4.33289269779026 % 4.333 %   100 bps 100.000 Gbps   4.33289269779026 bps 4.333 Gbps 
Praha → Brno  7.58908550847807 % 7.589 %   100 bps 100.000 Gbps   7.58908550847806 bps 7.589 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.18456952398971 % 8.185 %   100 bps 100.000 Gbps   8.18456952398971 bps 8.185 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.19499166344433 % 5.195 %   100 bps 100.000 Gbps   5.19499166344433 bps 5.195 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.50498201211936 % 3.505 %   100 bps 100.000 Gbps   3.50498201211936 bps 3.505 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.08630148669207 % 1.086 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08630148669207 bps 1.086 Gbps 
Praha → Liberec  0.172446159842287 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2446159842287 bps 17.245 Kbps 
Liberec → Praha  0.157753083085517 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7753083085517 bps 15.775 Kbps 
NIX.cz → Praha  1.91937214313656 % 1.919 %   400 bps 400.000 Gbps   7.67748857254622 bps 7.677 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.13789002596005 % 1.138 %   400 bps 400.000 Gbps   4.55156010384019 bps 4.552 Gbps 
Pardubice → Praha  0.705933530193152 % 0.706 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5933530193152 bps 70.593 Mbps 
Praha → Pardubice  3.01644682389289 % 3.016 %   10 bps 10.000 Gbps   301.64468238929 bps 301.645 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.91846961967436 % 1.918 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.1846961967437 bps 19.185 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.50686322499806 % 8.507 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.0686322499805 bps 85.069 Mbps 
Praha → Public Internet  6.57087503013424 % 6.571 %   20 bps 20.000 Gbps   1.31417500602685 bps 1.314 Gbps 
Public Internet → Praha  8.8623223934431 % 8.862 %   20 bps 20.000 Gbps   1.77246447868862 bps 1.772 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.2514209459648 % 2.251 %   20 bps 20.000 Gbps   450.28418919296 bps 450.284 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.27363202181782 % 1.274 %   20 bps 20.000 Gbps   254.726404363564 bps 254.726 Mbps 
Brno → Zlín  1.59546710198056 % 1.595 %   10 bps 10.000 Gbps   159.546710198056 bps 159.547 Mbps 
Zlín → Brno  0.938897413518425 % 0.939 %   10 bps 10.000 Gbps   93.8897413518424 bps 93.890 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.04346904049325 % 1.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4346904049325 bps 10.435 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.119961727956813 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19961727956813 bps 1.200 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  8.98590348114594 % 8.986 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.8590348114595 bps 89.859 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.82161913902013 % 2.822 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.2161913902013 bps 28.216 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.11287527689878 % 2.113 %   10 bps 10.000 Gbps   211.287527689878 bps 211.288 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.64801651947412 % 4.648 %   10 bps 10.000 Gbps   464.801651947412 bps 464.802 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149767243119809 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9767243119809 bps 14.977 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163494191967994 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3494191967993 bps 16.349 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.65305432024741 % 1.653 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5305432024741 bps 16.531 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.177348582677682 % 0.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.77348582677682 bps 1.773 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  3.38004947497682 % 3.380 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   338.004947497682 bps 338.005 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0112117962237283 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12117962237283 bps 1.121 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.318370319329658 % 0.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.18370319329658 bps 3.184 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.162465721057492 % 0.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.62465721057492 bps 1.625 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   70.0663094376444 bps 70.066 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 2 00:12:18 2020