CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/11/2

Average load for period: 2020/11/02 00:00:00 - 2020/11/08 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/02 00:00:00 - 2020/11/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/11/2
ACONET->Brno  3.941%  Brno->ACONET  13.941%  Brno->Lednice  6.668%  Lednice->Brno  26.812%  Brno->SANET  5.234%  SANET->Brno  2.124%  Brno->Vyškov  3.818%  Vyškov->Brno  1.132%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.351%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.192%  České Budějovice->Plzeň  6.912e-3 %  Plzeň->České Budějovice  1.113e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.314%  Tábor->České Budějovice  0.135%  Brno->Jihlava  3.019%  Jihlava->Brno  2.397%  České Budějovice->Jihlava  0.128e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.050%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.260e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.701%  Telč->Jihlava  0.084%  Hradec Králové->Liberec  3.240%  Liberec->Hradec Králové  0.722%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.199e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.189e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.371e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.423%  Olomouc->Brno  0.309%  Hradec Králové->Olomouc  0.813%  Olomouc->Hradec Králové  0.314%  Olomouc->Ostrava  3.575%  Ostrava->Olomouc  0.070%  Olomouc->Zlín  0.830%  Zlín->Olomouc  0.886e-3 %  Brno->Ostrava  3.860%  Ostrava->Brno  2.494%  Karviná->Ostrava  1.339%  Ostrava->Karviná  3.241%  Opava->Ostrava  0.529%  Ostrava->Opava  0.639%  Ostrava->Pionier  5.731%  Pionier->Ostrava  2.786%  Hradec Králové->Pardubice  0.023%  Pardubice->Hradec Králové  0.060%  Cheb->Plzeň  0.047%  Plzeň->Cheb  0.859%  Plzeň->Praha  0.874%  Praha->Plzeň  2.339%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.322%  Praha->AMS-IX  0.672%  Brno->Praha  4.898%  Praha->Brno  7.921%  České Budějovice->Praha  1.559%  Praha->České Budějovice  2.388%  GÉANT2->Praha  7.838%  Praha->GÉANT2  5.779%  Hradec Králové->Praha  1.126%  Praha->Hradec Králové  3.636%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  0.773%  Praha->Pardubice  3.318%  Poděbrady->Praha  1.528%  Praha->Poděbrady  8.620%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.143%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.536%  Most->Ústí nad
Labem  3.086e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.011%  Praha->Ústí nad
Labem  4.988%  Ústí nad
Labem->Praha  2.726%  Brno->Zlín  1.720%  Zlín->Brno  0.947%  NIX.cz->Praha  1.991%  Praha->NIX.cz  1.217%  Praha->Public Internet  4.796%  Public Internet->Praha  10.362% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/02 00:00:00 - 2020/11/08 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/02 00:00:00 - 2020/11/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.94122864685062 % 3.941 %   10 bps 10.000 Gbps   394.122864685062 bps 394.123 Mbps 
Brno → ACONET  13.9406644846899 % 13.941 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39406644846899 bps 1.394 Gbps 
Lednice → Brno  26.8116100203198 % 26.812 %   1000 bps 1000.000 Mbps   268.116100203198 bps 268.116 Mbps 
Brno → Lednice  6.66819472810226 % 6.668 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.6819472810226 bps 66.682 Mbps 
SANET → Brno  2.12356846352443 % 2.124 %   20 bps 20.000 Gbps   424.713692704886 bps 424.714 Mbps 
Brno → SANET  5.2335848158456 % 5.234 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04671696316912 bps 1.047 Gbps 
Brno → Vyškov  3.81752172431228 % 3.818 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.1752172431228 bps 38.175 Mbps 
Vyškov → Brno  1.1324241088483 % 1.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.324241088483 bps 11.324 Mbps 
Brno → Jihlava  3.0191817147268 % 3.019 %   100 bps 100.000 Gbps   3.0191817147268 bps 3.019 Gbps 
Jihlava → Brno  2.39717190402805 % 2.397 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39717190402805 bps 2.397 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.260188016742141 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60188016742142 bps 2.602 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.265817897168647 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.65817897168647 bps 2.658 Kbps 
Telč → Jihlava  0.083930961272316 % 0.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   839.30961272316 bps 839.310 Kbps 
Jihlava → Telč  0.701361627541442 % 0.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.01361627541442 bps 7.014 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0497694772643537 % 0.050 %   20 bps 20.000 Gbps   9.95389545287076 bps 9.954 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.128094450628668 % 0.128 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   25.6188901257335 bps 25.619 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.721672281168057 % 0.722 %   20 bps 20.000 Gbps   144.334456233612 bps 144.334 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.24029171761333 % 3.240 %   20 bps 20.000 Gbps   648.058343522664 bps 648.058 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.198693624675355 % 0.199 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8693624675355 bps 19.869 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.188539078181399 % 0.189 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8539078181399 bps 18.854 Kbps 
Děčín → Most  0.260626326451491 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60626326451491 bps 2.606 Kbps 
Most → Děčín  0.371167233469135 % 0.371 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.71167233469134 bps 3.712 Kbps 
Plzeň → Most  0.103982457923014 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03982457923014 bps 1.040 Kbps 
Most → Plzeň  0.207629590591848 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07629590591848 bps 2.076 Kbps 
Brno → Olomouc  0.42315675712813 % 0.423 %   100 bps 100.000 Gbps   423.15675712813 bps 423.157 Mbps 
Olomouc → Brno  0.308699842641536 % 0.309 %   100 bps 100.000 Gbps   308.699842641536 bps 308.700 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.812948996822725 % 0.813 %   100 bps 100.000 Gbps   812.948996822726 bps 812.949 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.314158962002789 % 0.314 %   100 bps 100.000 Gbps   314.158962002789 bps 314.159 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.57501405826978 % 3.575 %   20 bps 20.000 Gbps   643.070405486751 bps 643.070 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0701344758894203 % 0.070 %   20 bps 20.000 Gbps   13.9700600687693 bps 13.970 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.830354988580094 % 0.830 %   10 bps 10.000 Gbps   83.0354988580094 bps 83.035 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.886082613870335 % 0.886 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6082613870336 bps 88.608 Kbps 
Ostrava → Brno  2.49389297166849 % 2.494 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49389297166849 bps 2.494 Gbps 
Brno → Ostrava  3.86023514759813 % 3.860 %   100 bps 100.000 Gbps   3.86023514759812 bps 3.860 Gbps 
Ostrava → Karviná  3.24067537821447 % 3.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.4067537821447 bps 32.407 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.33877498910388 % 1.339 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3877498910388 bps 13.388 Mbps 
Opava → Ostrava  0.528636092200562 % 0.529 %   10 bps 10.000 Gbps   52.8636092200563 bps 52.864 Mbps 
Ostrava → Opava  0.639414268204719 % 0.639 %   10 bps 10.000 Gbps   63.9414268204719 bps 63.941 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.78597001936141 % 2.786 %   10 bps 10.000 Gbps   278.597001936142 bps 278.597 Mbps 
Ostrava → Pionier  5.73115976204857 % 5.731 %   10 bps 10.000 Gbps   573.115976204857 bps 573.116 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0226675366967658 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.26675366967657 bps 2.267 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0600280726080308 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   6.00280726080308 bps 6.003 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0471948966989642 % 0.047 %   10 bps 10.000 Gbps   4.71948966989642 bps 4.719 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.859373176250845 % 0.859 %   10 bps 10.000 Gbps   85.9373176250845 bps 85.937 Mbps 
Praha → Plzeň  2.33935174492251 % 2.339 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33935174492252 bps 2.339 Gbps 
Plzeň → Praha  0.874296526323997 % 0.874 %   100 bps 100.000 Gbps   874.296526323997 bps 874.297 Mbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.16007019318326 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.007019318326 bps 16.007 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160777604812644 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0777604812644 bps 16.078 Kbps 
AMS-IX → Praha  20.3219491001561 % 20.322 %   10 bps 10.000 Gbps   2.03219491001561 bps 2.032 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.671597493606589 % 0.672 %   10 bps 10.000 Gbps   67.1597493606588 bps 67.160 Mbps 
Praha → Brno  7.92086696549669 % 7.921 %   100 bps 100.000 Gbps   7.92086696549669 bps 7.921 Gbps 
Brno → Praha  4.89755646729297 % 4.898 %   100 bps 100.000 Gbps   4.89755646729297 bps 4.898 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.7792857440612 % 5.779 %   100 bps 100.000 Gbps   5.7792857440612 bps 5.779 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.83773083576471 % 7.838 %   100 bps 100.000 Gbps   7.83773083576471 bps 7.838 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.63569571353439 % 3.636 %   100 bps 100.000 Gbps   3.63569571353439 bps 3.636 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.12602865969424 % 1.126 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12602865969424 bps 1.126 Gbps 
Liberec → Praha  0.157940882513398 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7940882513398 bps 15.794 Kbps 
Praha → Liberec  0.172409192079247 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2409192079247 bps 17.241 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.21675842307415 % 1.217 %   400 bps 400.000 Gbps   4.8670336922966 bps 4.867 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.99110345631502 % 1.991 %   400 bps 400.000 Gbps   7.96441382526009 bps 7.964 Gbps 
Pardubice → Praha  0.773297623091199 % 0.773 %   10 bps 10.000 Gbps   77.3297623091199 bps 77.330 Mbps 
Praha → Pardubice  3.31761468463956 % 3.318 %   10 bps 10.000 Gbps   331.761468463956 bps 331.761 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.6203795893203 % 8.620 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.203795893203 bps 86.204 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.52786649433057 % 1.528 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2786649433057 bps 15.279 Mbps 
Public Internet → Praha  10.3621576019994 % 10.362 %   20 bps 20.000 Gbps   2.07243152039988 bps 2.072 Gbps 
Praha → Public Internet  4.79610785423832 % 4.796 %   20 bps 20.000 Gbps   959.221570847664 bps 959.222 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.55902381804847 % 1.559 %   20 bps 20.000 Gbps   311.804763609693 bps 311.805 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.38807587074592 % 2.388 %   20 bps 20.000 Gbps   477.615174149184 bps 477.615 Mbps 
Brno → Zlín  1.71957679870707 % 1.720 %   10 bps 10.000 Gbps   171.957679870707 bps 171.958 Mbps 
Zlín → Brno  0.946617775335243 % 0.947 %   10 bps 10.000 Gbps   94.6617775335243 bps 94.662 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.53574156833914 % 2.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.3574156833914 bps 25.357 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.14310220786276 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.4310220786276 bps 1.431 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.08566467827232 % 3.086 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.8566467827232 bps 30.857 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0112369254652395 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   112.369254652395 bps 112.369 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.7259771654816 % 2.726 %   10 bps 10.000 Gbps   272.59771654816 bps 272.598 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.98784258031238 % 4.988 %   10 bps 10.000 Gbps   498.784258031238 bps 498.784 Mbps 
Brno → České Budějovice  0.163311691143658 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3311691143658 bps 16.331 Kbps 
České Budějovice → Brno  0.149761510607401 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9761510607401 bps 14.976 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.191590011476551 % 0.192 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.91590011476551 bps 1.916 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.35144549963933 % 1.351 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5144549963933 bps 13.514 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  6.91232715930882 % 6.912 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   691.232715930882 bps 691.233 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  1.11322346891158 % 1.113 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   111.322346891158 bps 111.322 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.134930350138392 % 0.135 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.34930350138392 bps 1.349 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.313638699581961 % 0.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.13638699581962 bps 3.136 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   74.6960555656539 bps 74.696 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 9 00:12:44 2020