CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/11/9

Average load for period: 2020/11/09 00:00:00 - 2020/11/15 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/09 00:00:00 - 2020/11/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/11/9
ACONET->Brno  3.764%  Brno->ACONET  14.384%  Brno->Lednice  7.445%  Lednice->Brno  28.872%  Brno->SANET  5.300%  SANET->Brno  2.029%  Brno->Vyškov  4.303%  Vyškov->Brno  1.793%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.674%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.225%  České Budějovice->Plzeň  0.011%  Plzeň->České Budějovice  5.033e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.361%  Tábor->České Budějovice  0.138%  Brno->Jihlava  2.108%  Jihlava->Brno  1.898%  České Budějovice->Jihlava  0.139e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.059%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.214e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.266e-3 %  Jihlava->Telč  0.435%  Telč->Jihlava  0.112%  Hradec Králové->Liberec  3.408%  Liberec->Hradec Králové  0.810%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.209e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.466e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.460%  Olomouc->Brno  0.282%  Hradec Králové->Olomouc  0.882%  Olomouc->Hradec Králové  0.335%  Olomouc->Ostrava  2.970%  Ostrava->Olomouc  0.159%  Olomouc->Zlín  0.880%  Zlín->Olomouc  0.553e-3 %  Brno->Ostrava  3.637%  Ostrava->Brno  2.113%  Karviná->Ostrava  1.422%  Ostrava->Karviná  3.305%  Opava->Ostrava  0.633%  Ostrava->Opava  0.669%  Ostrava->Pionier  6.873%  Pionier->Ostrava  2.620%  Hradec Králové->Pardubice  1.496%  Pardubice->Hradec Králové  0.352%  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  1.569%  Plzeň->Praha  0.792%  Praha->Plzeň  2.928%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  20.135%  Praha->AMS-IX  0.718%  Brno->Praha  6.833%  Praha->Brno  8.578%  České Budějovice->Praha  1.347%  Praha->České Budějovice  2.816%  GÉANT2->Praha  7.082%  Praha->GÉANT2  5.490%  Hradec Králové->Praha  1.072%  Praha->Hradec Králové  3.871%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.174e-3 %  Pardubice->Praha  0.471%  Praha->Pardubice  2.018%  Poděbrady->Praha  1.583%  Praha->Poděbrady  8.908%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.360%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.075%  Most->Ústí nad
Labem  3.573e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  4.731%  Ústí nad
Labem->Praha  2.730%  Brno->Zlín  1.813%  Zlín->Brno  0.990%  NIX.cz->Praha  1.944%  Praha->NIX.cz  1.261%  Praha->Public Internet  4.810%  Public Internet->Praha  15.101% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/09 00:00:00 - 2020/11/15 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/09 00:00:00 - 2020/11/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.76426956755368 % 3.764 %   10 bps 10.000 Gbps   376.426956755368 bps 376.427 Mbps 
Brno → ACONET  14.3841792289022 % 14.384 %   10 bps 10.000 Gbps   1.43841792289023 bps 1.438 Gbps 
Brno → Lednice  7.44516278925245 % 7.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.4516278925246 bps 74.452 Mbps 
Lednice → Brno  28.8723522775669 % 28.872 %   1000 bps 1000.000 Mbps   288.723522775669 bps 288.724 Mbps 
Brno → SANET  5.30032859710932 % 5.300 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06006571942186 bps 1.060 Gbps 
SANET → Brno  2.02926598716494 % 2.029 %   20 bps 20.000 Gbps   405.853197432987 bps 405.853 Mbps 
Brno → Vyškov  4.3034807529787 % 4.303 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.0348075297869 bps 43.035 Mbps 
Vyškov → Brno  1.79255681597503 % 1.793 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9255681597503 bps 17.926 Mbps 
Brno → Jihlava  2.10768699492725 % 2.108 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10768699492725 bps 2.108 Gbps 
Jihlava → Brno  1.89843749170175 % 1.898 %   100 bps 100.000 Gbps   1.89843749170175 bps 1.898 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.214118813389666 % 0.214 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.14118813389666 bps 2.141 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.266089320376711 % 0.266 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66089320376711 bps 2.661 Kbps 
Telč → Jihlava  0.112175762466861 % 0.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12175762466861 bps 1.122 Mbps 
Jihlava → Telč  0.43512799582662 % 0.435 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.3512799582662 bps 4.351 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0585274299560832 % 0.059 %   20 bps 20.000 Gbps   11.7054859912166 bps 11.705 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.139078017683301 % 0.139 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   27.8156035366602 bps 27.816 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.809551394228366 % 0.810 %   20 bps 20.000 Gbps   161.910278845673 bps 161.910 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.40806756007181 % 3.408 %   20 bps 20.000 Gbps   681.613512014361 bps 681.614 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.208861520231801 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8861520231801 bps 20.886 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.465525835402054 % 0.466 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.5525835402054 bps 46.553 Kbps 
Most → Děčín  0.376023063914009 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.7602306391401 bps 3.760 Kbps 
Děčín → Most  0.26242629519 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6242629519 bps 2.624 Kbps 
Most → Plzeň  0.207647658955326 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07647658955326 bps 2.076 Kbps 
Plzeň → Most  0.103841006729288 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03841006729288 bps 1.038 Kbps 
Olomouc → Brno  0.282159139599115 % 0.282 %   100 bps 100.000 Gbps   282.159139599115 bps 282.159 Mbps 
Brno → Olomouc  0.459659947090317 % 0.460 %   100 bps 100.000 Gbps   459.659947090317 bps 459.660 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.335365518894041 % 0.335 %   100 bps 100.000 Gbps   335.365518894041 bps 335.366 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.881812344578091 % 0.882 %   100 bps 100.000 Gbps   881.812344578091 bps 881.812 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.158740579814592 % 0.159 %   20 bps 20.000 Gbps   31.7481159629186 bps 31.748 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.9698053973848 % 2.970 %   20 bps 20.000 Gbps   578.099311208365 bps 578.099 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.55328049047228 % 0.553 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.3280490472281 bps 55.328 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.880433612770551 % 0.880 %   10 bps 10.000 Gbps   88.0433612770551 bps 88.043 Mbps 
Ostrava → Brno  2.11305795617199 % 2.113 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11305795617199 bps 2.113 Gbps 
Brno → Ostrava  3.63668655779838 % 3.637 %   100 bps 100.000 Gbps   3.63668655779839 bps 3.637 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.42243718918733 % 1.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2243718918733 bps 14.224 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.30538005088464 % 3.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.0538005088464 bps 33.054 Mbps 
Ostrava → Opava  0.668592075229776 % 0.669 %   10 bps 10.000 Gbps   66.8592075229776 bps 66.859 Mbps 
Opava → Ostrava  0.633001516951338 % 0.633 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3001516951338 bps 63.300 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.873161879655 % 6.873 %   10 bps 10.000 Gbps   687.3161879655 bps 687.316 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.6196379052223 % 2.620 %   10 bps 10.000 Gbps   261.96379052223 bps 261.964 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.49632892949172 % 1.496 %   10 bps 10.000 Gbps   149.632892949172 bps 149.633 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.35156916924362 % 0.352 %   10 bps 10.000 Gbps   35.156916924362 bps 35.157 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.56932505384968 % 1.569 %   10 bps 10.000 Gbps   156.932505384968 bps 156.933 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0441896765729355 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.41896765729356 bps 4.419 Mbps 
Plzeň → Praha  0.79155369185702 % 0.792 %   100 bps 100.000 Gbps   791.553691857021 bps 791.554 Mbps 
Praha → Plzeň  2.92775629574642 % 2.928 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92775629574642 bps 2.928 Gbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160186351192403 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0186351192403 bps 16.019 Kbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.160868935031485 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0868935031486 bps 16.087 Kbps 
AMS-IX → Praha  20.1352282110498 % 20.135 %   10 bps 10.000 Gbps   2.01352282110498 bps 2.014 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.718363945185309 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.8363945185309 bps 71.836 Mbps 
Brno → Praha  6.83276099138894 % 6.833 %   100 bps 100.000 Gbps   6.83276099138895 bps 6.833 Gbps 
Praha → Brno  8.57755216843729 % 8.578 %   100 bps 100.000 Gbps   8.57755216843729 bps 8.578 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.48998095923955 % 5.490 %   100 bps 100.000 Gbps   5.48998095923955 bps 5.490 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.08227729074889 % 7.082 %   100 bps 100.000 Gbps   7.08227729074889 bps 7.082 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.07163131451411 % 1.072 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07163131451412 bps 1.072 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.87113798766943 % 3.871 %   100 bps 100.000 Gbps   3.87113798766943 bps 3.871 Gbps 
Praha → Liberec  0.174412613862132 % 0.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.4412613862132 bps 17.441 Kbps 
Liberec → Praha  0.157664227614127 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7664227614127 bps 15.766 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.26060898359787 % 1.261 %   400 bps 400.000 Gbps   5.04243593439149 bps 5.042 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.94384614192619 % 1.944 %   400 bps 400.000 Gbps   7.77538456770475 bps 7.775 Gbps 
Pardubice → Praha  0.471017648562157 % 0.471 %   10 bps 10.000 Gbps   47.1017648562157 bps 47.102 Mbps 
Praha → Pardubice  2.01809309013821 % 2.018 %   10 bps 10.000 Gbps   201.809309013821 bps 201.809 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.90788261808856 % 8.908 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.0788261808856 bps 89.079 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.58296271222246 % 1.583 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.8296271222246 bps 15.830 Mbps 
Praha → Public Internet  4.8099521929665 % 4.810 %   20 bps 20.000 Gbps   961.990438593299 bps 961.990 Mbps 
Public Internet → Praha  15.1013690005674 % 15.101 %   20 bps 20.000 Gbps   3.02027380011348 bps 3.020 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.34671313096063 % 1.347 %   20 bps 20.000 Gbps   269.342626192125 bps 269.343 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.81632690514534 % 2.816 %   20 bps 20.000 Gbps   563.265381029068 bps 563.265 Mbps 
Brno → Zlín  1.81307843574442 % 1.813 %   10 bps 10.000 Gbps   181.307843574442 bps 181.308 Mbps 
Zlín → Brno  0.989902864662352 % 0.990 %   10 bps 10.000 Gbps   98.9902864662352 bps 98.990 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.360269220911276 % 0.360 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.60269220911276 bps 3.603 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.07519702078313 % 1.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7519702078313 bps 10.752 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0218693483029232 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   218.693483029232 bps 218.693 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.57262536203588 % 3.573 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7262536203588 bps 35.726 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.73108338443217 % 4.731 %   10 bps 10.000 Gbps   473.108338443217 bps 473.108 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.7304370814392 % 2.730 %   10 bps 10.000 Gbps   273.04370814392 bps 273.044 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.149893908669954 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9893908669954 bps 14.989 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163384773476322 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3384773476322 bps 16.338 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.67411509961417 % 1.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7411509961417 bps 16.741 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.225048062585148 % 0.225 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.25048062585148 bps 2.250 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0110989428751013 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10989428751013 bps 1.110 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  5.03285082748569 % 5.033 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   503.285082748569 bps 503.285 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.137848672699175 % 0.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.37848672699175 bps 1.378 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.360921913129535 % 0.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.60921913129535 bps 3.609 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   76.2346526605092 bps 76.235 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 16 00:12:04 2020