CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2020 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2020/11/30

Average load for period: 2020/11/30 00:00:00 - 2020/12/06 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2020/11/30 00:00:00 - 2020/12/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2020/11/30
ACONET->Brno  3.908%  Brno->ACONET  12.143%  Brno->Lednice  7.279%  Lednice->Brno  28.950%  Brno->SANET  5.734%  SANET->Brno  1.909%  Brno->Vyškov  6.597%  Vyškov->Brno  1.879%  Brno->České Budějovice  0.163e-3 %  České Budějovice->Brno  0.150e-3 %  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  1.335%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.260%  České Budějovice->Plzeň  0.057%  Plzeň->České Budějovice  0.049%  České Budějovice->Tábor  0.352%  Tábor->České Budějovice  0.124%  Brno->Jihlava  4.120%  Jihlava->Brno  1.675%  České Budějovice->Jihlava  0.150e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.127%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.284e-3 %  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.270e-3 %  Jihlava->Telč  0.421%  Telč->Jihlava  0.080%  Hradec Králové->Liberec  3.508%  Liberec->Hradec Králové  0.855%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.199e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.266e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.376e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.113e-3 %  Brno->Olomouc  0.449%  Olomouc->Brno  0.272%  Hradec Králové->Olomouc  0.910%  Olomouc->Hradec Králové  0.350%  Olomouc->Ostrava  3.141%  Ostrava->Olomouc  0.049%  Olomouc->Zlín  0.878%  Zlín->Olomouc  0.585e-3 %  Brno->Ostrava  4.047%  Ostrava->Brno  1.838%  Karviná->Ostrava  1.122%  Ostrava->Karviná  3.804%  Opava->Ostrava  0.635%  Ostrava->Opava  0.663%  Ostrava->Pionier  9.856%  Pionier->Ostrava  1.650%  Hradec Králové->Pardubice  3.783%  Pardubice->Hradec Králové  0.886%  Cheb->Plzeň  0.049%  Plzeň->Cheb  0.886%  Plzeň->Praha  0.815%  Praha->Plzeň  2.661%  Plzeň->Ústí nad
Labem  0.161e-3 %  Ústí nad
Labem->Plzeň  0.160e-3 %  AMS-IX->Praha  19.751%  Praha->AMS-IX  0.905%  Brno->Praha  8.043%  Praha->Brno  9.025%  České Budějovice->Praha  4.321%  Praha->České Budějovice  2.357%  GÉANT2->Praha  6.348%  Praha->GÉANT2  4.778%  Hradec Králové->Praha  3.641%  Praha->Hradec Králové  6.259%  Liberec->Praha  0.158e-3 %  Praha->Liberec  0.172e-3 %  Pardubice->Praha  1.427e-3 %  Praha->Pardubice  7.860e-3 %  Poděbrady->Praha  1.498%  Praha->Poděbrady  9.458%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.120%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.996%  Most->Ústí nad
Labem  0.010%  Ústí nad
Labem->Most  0.175%  Praha->Ústí nad
Labem  4.863%  Ústí nad
Labem->Praha  2.790%  Brno->Zlín  1.743%  Zlín->Brno  1.030%  NIX.cz->Praha  2.034%  Praha->NIX.cz  1.182%  Praha->Public Internet  5.047%  Public Internet->Praha  7.887% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2020/11/30 00:00:00 - 2020/12/06 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2020/11/30 00:00:00 - 2020/12/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.9078838087858 % 3.908 %   10 bps 10.000 Gbps   390.78838087858 bps 390.788 Mbps 
Brno → ACONET  12.1432544195878 % 12.143 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21432544195878 bps 1.214 Gbps 
Brno → Lednice  7.27858149920777 % 7.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.7858149920777 bps 72.786 Mbps 
Lednice → Brno  28.950081591525 % 28.950 %   1000 bps 1000.000 Mbps   289.50081591525 bps 289.501 Mbps 
Brno → SANET  5.73404294969247 % 5.734 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14680858993849 bps 1.147 Gbps 
SANET → Brno  1.90906407108998 % 1.909 %   20 bps 20.000 Gbps   381.812814217995 bps 381.813 Mbps 
Brno → Vyškov  6.59692268565442 % 6.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.9692268565442 bps 65.969 Mbps 
Vyškov → Brno  1.8789912694566 % 1.879 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.789912694566 bps 18.790 Mbps 
Jihlava → Brno  1.67473806099282 % 1.675 %   100 bps 100.000 Gbps   1.67473806099282 bps 1.675 Gbps 
Brno → Jihlava  4.12006351141078 % 4.120 %   100 bps 100.000 Gbps   4.12006351141078 bps 4.120 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.284280396179804 % 0.284 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.84280396179804 bps 2.843 Kbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.270395892805211 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.70395892805211 bps 2.704 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0795099255651274 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   795.099255651273 bps 795.099 Kbps 
Jihlava → Telč  0.420933986943535 % 0.421 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.20933986943535 bps 4.209 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.126650611193909 % 0.127 %   20 bps 20.000 Gbps   25.3301222387818 bps 25.330 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.150026626921381 % 0.150 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   30.0053253842762 bps 30.005 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  3.50773275242439 % 3.508 %   20 bps 20.000 Gbps   701.546550484879 bps 701.547 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.855106737111422 % 0.855 %   20 bps 20.000 Gbps   171.021347422284 bps 171.021 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.198995291672265 % 0.199 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.8995291672265 bps 19.900 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.26642569340271 % 0.266 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.642569340271 bps 26.643 Kbps 
Most → Děčín  0.376058128109844 % 0.376 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76058128109844 bps 3.761 Kbps 
Děčín → Most  0.260976701284476 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60976701284477 bps 2.610 Kbps 
Most → Plzeň  0.206995644909447 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06995644909447 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.113166046088494 % 0.113 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13166046088495 bps 1.132 Kbps 
Olomouc → Brno  0.271732591284508 % 0.272 %   100 bps 100.000 Gbps   271.732591284508 bps 271.733 Mbps 
Brno → Olomouc  0.448982703376154 % 0.449 %   100 bps 100.000 Gbps   448.982703376155 bps 448.983 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.350287259978231 % 0.350 %   100 bps 100.000 Gbps   350.28725997823 bps 350.287 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.909940813878113 % 0.910 %   100 bps 100.000 Gbps   909.940813878112 bps 909.941 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0493354339583496 % 0.049 %   20 bps 20.000 Gbps   9.85969433852203 bps 9.860 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.14082296227803 % 3.141 %   20 bps 20.000 Gbps   617.597666072786 bps 617.598 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.878241404389345 % 0.878 %   10 bps 10.000 Gbps   87.8241404389343 bps 87.824 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.584988598563014 % 0.585 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.4988598563014 bps 58.499 Kbps 
Ostrava → Brno  1.8382724680694 % 1.838 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8382724680694 bps 1.838 Gbps 
Brno → Ostrava  4.04745101498136 % 4.047 %   100 bps 100.000 Gbps   4.04745101498136 bps 4.047 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.12155022190475 % 1.122 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2155022190475 bps 11.216 Mbps 
Ostrava → Karviná  3.80414391767272 % 3.804 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.0414391767272 bps 38.041 Mbps 
Opava → Ostrava  0.63514971438779 % 0.635 %   10 bps 10.000 Gbps   63.514971438779 bps 63.515 Mbps 
Ostrava → Opava  0.663320109645044 % 0.663 %   10 bps 10.000 Gbps   66.3320109645045 bps 66.332 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.65033161003351 % 1.650 %   10 bps 10.000 Gbps   165.033161003351 bps 165.033 Mbps 
Ostrava → Pionier  9.85614462918195 % 9.856 %   10 bps 10.000 Gbps   985.614462918195 bps 985.614 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.886144845333917 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6144845333919 bps 88.614 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.78343286306385 % 3.783 %   10 bps 10.000 Gbps   378.343286306385 bps 378.343 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0491579119393671 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.91579119393672 bps 4.916 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.886394655261071 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.6394655261071 bps 88.639 Mbps 
Plzeň → Praha  0.815256493641089 % 0.815 %   100 bps 100.000 Gbps   815.256493641089 bps 815.256 Mbps 
Praha → Plzeň  2.66139597902281 % 2.661 %   100 bps 100.000 Gbps   2.66139597902281 bps 2.661 Gbps 
Plzeň → Ústí nad Labem  0.16079323093507 % 0.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.079323093507 bps 16.079 Kbps 
Ústí nad Labem → Plzeň  0.160090514618586 % 0.160 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0090514618586 bps 16.009 Kbps 
Praha → AMS-IX  0.904637738330684 % 0.905 %   10 bps 10.000 Gbps   90.4637738330685 bps 90.464 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.7513455043444 % 19.751 %   10 bps 10.000 Gbps   1.97513455043444 bps 1.975 Gbps 
Praha → Brno  9.02525431236223 % 9.025 %   100 bps 100.000 Gbps   9.02525431236224 bps 9.025 Gbps 
Brno → Praha  8.04341663874834 % 8.043 %   100 bps 100.000 Gbps   8.04341663874835 bps 8.043 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.34836303870224 % 6.348 %   100 bps 100.000 Gbps   6.34836303870225 bps 6.348 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.77779813573658 % 4.778 %   100 bps 100.000 Gbps   4.77779813573657 bps 4.778 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.64123087659815 % 3.641 %   100 bps 100.000 Gbps   3.64123087659815 bps 3.641 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.25934306749663 % 6.259 %   100 bps 100.000 Gbps   6.25934306749663 bps 6.259 Gbps 
Praha → Liberec  0.172226340156201 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2226340156201 bps 17.223 Kbps 
Liberec → Praha  0.157609438274447 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7609438274447 bps 15.761 Kbps 
Praha → NIX.cz  1.18208643646045 % 1.182 %   400 bps 400.000 Gbps   4.72834574584182 bps 4.728 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.03446979039738 % 2.034 %   400 bps 400.000 Gbps   8.13787916158954 bps 8.138 Gbps 
Pardubice → Praha  1.42700086630974 % 1.427 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   142.700086630974 bps 142.700 Kbps 
Praha → Pardubice  7.85968406763095 % 7.860 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   785.968406763095 bps 785.968 Kbps 
Praha → Poděbrady  9.45755380069069 % 9.458 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.5755380069069 bps 94.576 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.49759180979954 % 1.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9759180979954 bps 14.976 Mbps 
Public Internet → Praha  7.8872641742282 % 7.887 %   20 bps 20.000 Gbps   1.57745283484564 bps 1.577 Gbps 
Praha → Public Internet  5.04719273552669 % 5.047 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00943854710534 bps 1.009 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.35709560024958 % 2.357 %   20 bps 20.000 Gbps   471.419120049916 bps 471.419 Mbps 
České Budějovice → Praha  4.32088958879483 % 4.321 %   20 bps 20.000 Gbps   864.177917758966 bps 864.178 Mbps 
Brno → Zlín  1.74261370722143 % 1.743 %   10 bps 10.000 Gbps   174.261370722143 bps 174.261 Mbps 
Zlín → Brno  1.02974854307941 % 1.030 %   10 bps 10.000 Gbps   102.974854307941 bps 102.975 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.119770695189806 % 0.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.19770695189806 bps 1.198 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.996199252471283 % 0.996 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.96199252471284 bps 9.962 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.175017662600531 % 0.175 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.75017662600531 bps 1.750 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0100749410102855 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.749410102856 bps 100.749 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.78954756303921 % 2.790 %   10 bps 10.000 Gbps   278.954756303921 bps 278.955 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.86255318359268 % 4.863 %   10 bps 10.000 Gbps   486.255318359268 bps 486.255 Mbps 
České Budějovice → Brno  0.14977951722687 % 0.150 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.977951722687 bps 14.978 Kbps 
Brno → České Budějovice  0.163279612539236 % 0.163 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3279612539236 bps 16.328 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.259805758558136 % 0.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59805758558136 bps 2.598 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  1.33476639200061 % 1.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3476639200061 bps 13.348 Mbps 
Plzeň → České Budějovice  0.0492204766423117 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.92204766423118 bps 4.922 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.0572035093116362 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.72035093116362 bps 5.720 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.351860754733799 % 0.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.51860754733799 bps 3.519 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.124360589415454 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24360589415454 bps 1.244 Mbps 
Summary  empty NA   2.964 bps 2.964 Tbps   82.3746020768162 bps 82.375 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 7 00:12:32 2020